Pressmeddelanden 2018


Ingen titel
Bostadsrättsförening i Karlskrona berättar om fördelarna med solenergi

Pressmeddelande Publicerad: 2018-12-10 07:15 CET

Bostadsrättsföreningen Taube 31 delar sina erfarenheter av installerade solceller för andra intresserade på informationsmöte i Karlskrona 11 december. Affärsverken informerar om sin roll i processen.

Ingen titel
Kommuner i Blekinge utbildas i hållbarhetsknuffar

Pressmeddelande Publicerad: 2018-12-07 07:18 CET

10 december samlas representanter från Blekinges kommuner och kommunala bolag i Rådhussalen i Karlshamn för en heldagsutbildning i ”nudging” – konsten att ”knuffa” människor i en önskvärd riktning för att skapa positiv förändring, som ett verktyg i arbetet för att bidra till ett hållbart Blekinge. Dagen arrangeras av Energikontor Sydost och Karlshamns kommun på uppdrag av Länsstyrelsen.

Ingen titel
Storsatsning på energismarta livsmedelsbutiker

Pressmeddelande Publicerad: 2018-12-06 07:00 CET

Allt fler företag blir medvetna om sin energianvändning och dess miljöpåverkan. Dels kan användningen sänkas och dels kan den ställas om med förnybar energi. Ett av de mer framgångsrika exemplen i landet på detta är ett nätverk i sydostregionen som bildats i samverkan mellan dagligvaruhandlare och Energikontor Sydost. Nu satsar handlarna 150 miljoner kr på energieffektivisering och ska till år 2020 sänka sin energianvändning med 33% jämfört med 2015.

Ingen titel
Gröna lån - finansieringsmöjlighet för energieffektivisering av byggnader

Pressmeddelande Publicerad: 2018-12-05 15:58 CET

Genom en effektivare mätning och styrning kan energianvändningen i fastigheter minskas med minst 10 procent, men hur kan dessa åtgärder finansieras? Nio organisationer och finansieringsexperter samlades i två dagar i Magdeburg för att utbyta erfarenheter kring finansiering för energieffektivisering. Energikontor Sydost bjöd med Tillväxtverket och Kommuninvest för att tala om Gröna lån och de regionala strukturfonderna.

Ingen titel
Smarta lösningar för resor i Blekinge

Pressmeddelande Publicerad: 2018-12-04 11:44 CET

Energikontor Sydost ska under närmaste tre åren, tillsammans med Region Blekinge, NetPort Science Park, Blekinge tekniska högskola, Länsstyrelsen Blekinge och Blekinges fem kommuner, skapa nya lösningar för att Blekinges invånare enkelt ska kunna kombinera olika färdmedel, som kollektivtrafik och cykel.

Ingen titel
Tips för hållbar turistnäring

Pressmeddelande Publicerad: 2018-11-26 13:59 CET

Det blir mer och mer viktigt för besöksnäringen att jobba med hållbarhetsfrågor i sin verksamhet. Energikontor Sydost har tagit fram en handbok som innehåller tips och goda exempel på hur det går att arbeta mer cirkulärt inom restaurang, boende och spa.

Ingen titel
Producera egen energi på ditt lantbruk

Pressmeddelande Publicerad: 2018-11-19 13:12 CET

Lantbrukare i Blekinge har en stor potential att själva producera biogas och solel. 20 november är lantbrukare från länet inbjudna till en inspirationskväll i Sölvesborg om möjligheter, stöd och regelverk för egenproducerad energi på lantbruk.

Ingen titel
Så skapar vi ett hållbart samhälle! Energikonferens i Blomstermåla

Pressmeddelande Publicerad: 2018-11-14 08:00 CET

Den 16 november samlas ett hundratal personer från Blekinge, Kronoberg och Kalmar län på Energiting Sydost i Blomstermåla för att diskutera och inspirera kring hur vi tillsammans skapar ett hållbart samhälle med hjälp av innovativa affärsmodeller, hållbar finansiering, smartare byggteknik och grönare resvanor. Göran Carstedt, internationellt erkänd ledarskapsexpert inleder konferensen med ett fokus på hållbart ledarskap. Tid: 16 november kl 09.30 – 15.00, plats: Folkets hus, Storgatan 83 i Blomstermåla

Ingen titel
Kunskapsutbyte på europeisk nivå

Pressmeddelande Publicerad: 2018-10-25 16:11 CEST

Genom en effektivare mätning och styrning kan energianvändningen i fastigheter minskas med minst 10 procent. Energikontor Sydost har tagit med deltagare till en konferens i Portugal där nio organisationer samlat ihop experter och lokala aktörer för att utbyta erfarenheter om hur man kan införa och dra nytta av energiuppföljning i fastigheter. Huvudmålet är att minska energianvändningen och därmed reducera koldioxidutsläppen.

Ingen titel
Åkerier bjuds in till dialog om samordnad varudistribution

Pressmeddelande Publicerad: 2018-10-11 07:45 CEST

Åkare välkomnas att delta på informationsträffar om samordnad varudistribution, måndagen den 15 oktober, klockan 15:00 i Stadshuset Sölvesborg eller klockan 18:00 i Rådhuset Karlshamn. Näringslivscheferna i Sölvesborg, Bromölla och Karlshamns kommun bjuder in till dialog för att öka kunskapen om respektive verksamheter – och därigenom hitta nya affärsmöjligheter.

Ingen titel
Karta över byggnader som använder integrerad förnybar energi

Pressmeddelande Publicerad: 2018-10-10 14:14 CEST

Med hjälp av den framtagna kartan ENERMAP kan du nu hitta goda exempel på byggnader med integrerad förnybar energiproduktion runt om i Europa.

Ingen titel
Hållbar besöksnäring i praktiken för Blekinges företag

Pressmeddelande Publicerad: 2018-10-03 09:12 CEST

En gemensam satsning för att lyfta hållbarhetsarbetet inom Blekinges besöksnäring har startat. Blekinge Arkipelag, Energikontor Sydost och Region Blekinge erbjuder företag inom besöksnäringen stöd för att förbättra sitt hållbarhetsarbete. Företagen har möjlighet att både få utbildning och rådgivning. Först ut är en workshop på fredagen den 5 oktober 2018 på Äggaboden i Ronneby med fokus på hur företag kan använda sig av cirkulär ekonomi för att stärka sitt hållbarhetsarbete. Dessutom delar Swedish Welcome sina upplevelser från inkognito besök bland Blekinges företag.

Ingen titel
Ystads kommun prisas internationellt för unik samlastningsmodell

Pressmeddelande Publicerad: 2018-09-19 11:21 CEST

Ystads kommun tilldelades internationellt pris för sin Ystad-Österlensmodell för samordnad varudistribution när Low Carbon Logistics Award delades ut på konferensen Green Cities i Polen. Modellen har minskat de årliga leveransstoppen med 75 procent och ökat trafiksäkerheten i Ystad, Simrishamn och Tomelilla.

Ingen titel
Att äga solceller gemensamt i bostadsrättsförening – så funkar det

Pressmeddelande Publicerad: 2018-09-19 10:36 CEST

20 september kl 17.30 samlas tio bostadsrättsföreningar på Gamla norrvägen 124 i Växjö för att ta del av Brf Lyckansbergs erfarenheter av att installera solceller. VEAB, Solect Power och Energikontor Sydost medverkar för att upplysa om rådande förutsättningar och regler för bostadsrättsföreningar som är intresserade av att äga solceller gemensamt.

Ingen titel
Storsatsning på samlastning och digitala möten riktad till offentlig sektor

Pressmeddelande Publicerad: 2018-06-26 11:29 CEST

Energikontoren Sverige har blivit beviljade två nationella projektkontor inom hållbara transporter; resfria digitala möten för offentlig sektor samt kommunal samordnad varudistribution. REDI sprider Trafikverkets REMM-metodik och KOSAVA växlar upp Energikontor Sydosts tidigare arbete.

Regionens energi- och klimatrådgivare arbetar för att öka kunskapen om solel!

Pressmeddelande Publicerad: 2018-06-20 08:02 CEST

Nu går landets kommunala energi- och klimatrådgivare ihop för att öka kunskapen om hållbara transporter och solel. Fram till hösten 2019 erbjuds privatpersoner, organisationer och företag fördjupad rådgivning av sin kommunala energi- och klimatrådgivning. I Blekinge, Kalmar och Kronbergs län stöttar Energikontor Sydost rådgivarna i kommunerna.

Ingen titel
Framtidens energismarta byggnader i Blekinge

Pressmeddelande Publicerad: 2018-05-07 15:24 CEST

Hur vill vi att framtidens energismarta och hållbara byggnader ska se ut i Blekinge? Det ska representanter för kommuner, fastighetsaktörer och Boverket diskutera 8 maj, kl 9 -16 på Netport Science Park i Karlshamn. Syftet är att få fram en gemensam målbild och åtgärdsförslag som ska användas för att söka bidrag för att bygga upp en samverkan för fastighetsaktörer, offentliga som privata, i Blekinge. - Vi vill satsa på samverkan och gemensamma projekt för att bygga upp kompetens och få fler energismarta byggnader i länet. Då kan vi bidra till minskad klimatpåverkan från just byggnader, säger projektledare Katrine Svensson från Energikontor Sydost.

Ingen titel
Öland nominerat till globalt pris

Pressmeddelande Publicerad: 2018-04-20 08:46 CEST

För sin innovativa vattenåtervinning har Mörbylånga kommun blivit uttagna som finalister vid Smart Island World Congress 2018 Award. Vinnarna utses vid en ceremoni måndagen den 23 april 2018, i Palma, Mallorca.

Ingen titel
Kalmar län arena för satsning på flytande biogas i tunga transporter

Pressmeddelande Publicerad: 2018-04-12 14:17 CEST

Regeringsinitiativet Fossilfritt Sverige lanserar, i ett brett samarbete, fem arenor runt om i landet för att påskynda omställningen till fossilfria, tunga transporter. Kalmar län är hem för arenan för flytande biogas som samlar aktörer från hela landet.

Ingen titel
Ett Fairtrade energikontor

Pressmeddelande Publicerad: 2018-03-07 14:09 CET

Energikontor Sydost arbetar för en hållbar utveckling, även i fikarummet. Genom "Fairtrade på jobbet" tar företaget ansvar för att bidra till en mer rättvis handel och bättre livsvillkor för odlare runt om i världen.

Ingen titel
Hustillverkare ska göra det enklare för privatpersoner att välja solceller

Pressmeddelande Publicerad: 2018-01-30 06:30 CET

31 januari samlas företrädare för småhusbranschen i Karlskrona för att samtala om hur de kan göra det lättare för privatpersoner att välja solceller vid nybyggnation. Jenny Palm, professor vid Lunds Universitet forskar i ämnet och har gjort intressanta iakttagelser för vad dagens husköpare vill veta.

Ingen titel
Franska och slovenska kommuner och energikontor tittar på goda exempel i Kalmar län

Pressmeddelande Publicerad: 2018-01-23 06:30 CET

24 och 25 januari tar Energikontor Sydost med kollegor från Slovenien och Frankrike på besök till olika lågenergibyggnader i Kalmar län, bland annat förskolan Galaxen i Mönsterås och Oskarshamns Arena. Besöket avslutas på Kalmar Energis andelsfinansierade solcellspark.


Nyheter 2018


Ingen titel
Fyra kommuner i Kalmar län representerade på internationellt erfarenhetsutbyte om grön upphandling

Nyhet Publicerad: 2018-03-15 16:41 CET

Miljö- och hållbarhetsstrateger från Kalmar län deltar på internationellt möte i Sevilla för att diskutera hur man genom grön upphandling och energitjänster kan finansiera energiomställningen i sin offentliga verksamhet.


Sociala medier


PresskontakterBilderVideorPodcastsDokument