Pressmeddelanden 2021


Ingen titel
Sveriges första studiebesök inom wellbeingturism

Pressmeddelande Publicerad: 2021-10-13 07:05 CEST

Att bjuda på sin kunskap är en självklarhet för wellbeingföretag, kunskap ska man inte hålla för sig själv, den ska man dela med sig av. Under tre dagar kommer femton besöksnäringsföretag från Sverige, Tyskland, Polen, Danmark och Litauen tillsammans genomföra ett studiebesök i linje med wellbeing. Genom att träffa och lyssna på fantastiska svenska wellbeing ambassadörer i Emmaboda, Kalmar och på Öland, kommer deltagarna att kunna vässa sina erbjudanden. Målet är att vi tillsammans ska kunna bidra till en hållbar besöksnäring där människors välmående ges möjlighet att stärkas.

Ingen titel
Lastcyklar - en tillgång för ett hållbart transportsystem

Pressmeddelande Publicerad: 2021-10-12 07:06 CEST

14 oktober 2021 arrangerar Energikontor Sydost och Växjö kommun en internationell hybridkonferens med fokus på lastcykellösningar för små och medelstora städer. Deltagandet sker på plats på PM & Vänner i Växjö och digitalt via webben.

Ingen titel
Invigning av Sveriges första wellbeingplats

Pressmeddelande Publicerad: 2021-09-09 07:15 CEST

Under Världsarvshelgerna i september, närmare bestämt 11 september på vandringens dag, invigs Penåsa i Mörbylånga kommun till Sveriges första så kallade wellbeingplats. Invigningen är en del av en satsning på att medvetandegöra och sprida konceptet kring wellbeingturism (välmåendeturism) och lyfta särskilt rofyllda platser som bidrar till välmående för besökaren. Invigningen arrangeras av Linnéuniversitetet, Länsstyrelsen Kalmar län, och Energikontor Sydost.

Hållbar hemester 2.0 - att uppleva och samtidigt göra gott

Pressmeddelande Publicerad: 2021-07-11 07:30 CEST

Att försöka leva hållbart fullt ut och att kunna behålla sin medvetna livsstil även på semestern har för många blivit allt mer betydelsefullt, men det kan vara en utmaning. Flera företag i Torsås med omnejd har samlats under det gemensamma begreppet #homesofwellbeing och har nu tillsammans blivit synlig som en destination för wellbeing i en ny turistrutt. De vill inspirera fler att upptäcka Gullabo, Torsås och Södermöre på ett medvetet och mer omtänksamt sätt.

Ingen titel
Lastcyklar funkar bra även i mindre städer

Pressmeddelande Publicerad: 2021-06-23 10:42 CEST

En nyligen publicerad utvärdering inom vårt projekt CoBiUM visar att lastcyklar fungerar bra även i mindre städer och att kommuner kan spela en viktig roll i övergången till ett mer hållbart transportsystem. Att skapa ett cykelbibliotek eller en pool är en effektiv startpunkt för att göra lastcyklar till ett vanligare transportalternativ.

Ingen titel
Stöd till företag som exporterar bioenergiteknik

Pressmeddelande Publicerad: 2021-06-18 10:13 CEST

Energikontor Sydost har beviljats medel från Svenska Institutet för att stödja regionala företag som vill utöka sina marknadsandelar genom att gå på export. Företag kommer att ges möjlighet att presentera sig och möta olika aktörer i bioenergibranschen, såsom värmeverk i ett par olika länder.

Ingen titel
Företag får stöd för grön omställning

Pressmeddelande Publicerad: 2021-06-17 15:28 CEST

Under två år kommer företag i regionen att coachas med information, goda exempel, verktyg och energiråd för grön omställning. För att genomföra detta har Energikontor Sydost fått medel från REACT-EU, samt Region Kalmar län och Region Kronoberg.

Ingen titel
Oliver Rosengren ny ordförande för Energikontor Sydost

Pressmeddelande Publicerad: 2021-05-31 07:03 CEST

Oliver Rosengren (m), kommunalråd i Växjö, valdes in som ny styrelseordförande för Energikontor Sydost vid den digitala årsstämman 28 maj. Styrelsen består av sju ledamöter med bred regional förankring vilka har en stor samlad kompetens inom hållbarhetsfrågor med fokus på energi- och klimat.

Ingen titel
Ny statistik visar att Kronoberg har långt kvar till målet att bli Plusenergilän 2050

Pressmeddelande Publicerad: 2021-03-09 08:48 CET

Energikontor Sydost har sammanställt SCB:s senaste statistik över energiproduktion och användning för år 2019. Trots stor potential för produktion av förnybar energi i Kronoberg importeras cirka 60 % av den energi som används i länet från andra delar av Sverige eller andra länder. Målet om att bli ett Plusenergilän 2050 kan nås, men kräver stora insatser på flera områden.

Ingen titel
Ny praktisk manual ska bidra till mer hållbart byggande i Blekinge

Pressmeddelande Publicerad: 2021-02-11 07:15 CET

Hållbar byggnation i Blekinge - en praktisk manual, är ett nytt arbetsverktyg för projektledare att använda i samband med nyproduktion eller ombyggnation/renovering för att bidra till mer hållbara byggnader i länet. Manualen är framtagen av Energikontor Sydost tillsammans med Region Blekinge, Blekinges kommuner och kommunala bostadsbolag.


Sociala medier


PresskontakterBilderVideorPodcastsDokument