Pressmeddelanden


Stora brister inom epilepsivården

Pressmeddelande Publicerad: 2021-02-08 08:35 CET

Vården av epilepsi är både bristfällig och ojämlik. Det råder brist på kunskap om epilepsi och brist på resurser. Det finns även stora regionala skillnader, visar en ny rapport från Epilepsiförbundet som granskat införandet av nationella riktlinjer i den svenska sjukvården.

Forskning om sensortröja vid Göteborgs universitet får medel från Epilepsifonden

Pressmeddelande Publicerad: 2021-01-29 06:15 CET

I december tog Stiftelsen Epilepsifonden beslut om 2020 års utdelning från fonden. Pengarna går till två viktiga projekt: Ett om som vidareutvecklar sensortröjan som mäter anfall vid epilepsi och ett som kognitiv funktion för äldre personer med epilepsi.

Utdelning från Epilepsifonden – till forskning om äldre med epilepsi vid Karolinska Institutet

Pressmeddelande Publicerad: 2021-01-29 06:15 CET

I december tog Stiftelsen Epilepsifonden beslut om 2020 års utdelning från fonden. Pengarna går till två viktiga projekt: Ett om kognitiv funktion för äldre personer med epilepsi och ett som vidareutvecklar sensortröjan.

Världsepilepsidagen den 8 februari

Pressmeddelande Publicerad: 2021-01-17 06:59 CET

På Världsepilepsidagen den 8 februari uppmärksammar Svenska Epilepsiförbundet dagen med en rad coronanpassade aktiviteter. Drygt 81 000 personer i Sverige har en epilepsidiagnos, varav cirka 69 000 vuxna och cirka 12 000 barn och ungdomar.

Världsepilepsidagen: De nya nationella riktlinjerna är avgörande för 81 000 personer i Sverige

Pressmeddelande Publicerad: 2020-02-09 08:00 CET

– Det är viktigt att de nu utfärdade Nationella riktlinjerna för vård vid epilepsi får genomslag i svensk sjukvård, säger Berndt Ohlin, förbundsordförande. – Det är särskilt viktigt att säkerställa att en jämlik epilepsivård och rehabilitering erbjuds i hela landet och att professionen tar tag i arbetet med epilepsiregistreringar.


Sociala medier


KontaktBilderVideorPodcastsDokument