Pressmeddelanden


Ny dagvattenplan ska minska risken för översvämningar och förorenade vattendrag

Pressmeddelande Publicerad: 2021-05-12 10:00 CEST

Växande städer och klimatförändringar gör frågan om hantering av dagvatten allt viktigare. Nyligen togs beslut om dagvattenpolicy och dagvattenplan för Eskilstuna.

Ingen titel
Svenskt barnbildarkiv sår ett frö för alla barns rätt att växa med barnkonventionen

Pressmeddelande Publicerad: 2021-05-11 10:42 CEST

För att påminna om barns rättigheter skickar Svenskt barnbildarkiv ut fröpåsar till alla förskoleklasser i Sörmland. I samband med utskicket uppmuntras barnen berätta med bilder vad som är viktigt för dem

Gymnasieskolor från Eskilstuna tävlar i Ung företagsamhet

Pressmeddelande Publicerad: 2021-05-10 10:51 CEST

Den 11 maj är det SM-final i UF-företagande. Eskilstunas kommunala gymnasieskola deltar i två av deltävlingarna; Årets säljare och Årets hantverkare.

Ingen titel
Ny bok om 1700-talet i Eskilstuna

Pressmeddelande Publicerad: 2021-05-06 10:00 CEST

Barnmorskan tappar tålamodet, fältskären skär upp bölder och tre kvinnor bedriver olaglig handel. I stadsmuseets nya bok ”Eskilstunas okända 1700-tal – livet i en annan tid” möter vi färgstarka personligheter och gripande livsöden likväl som stillsamma invånare och den slitsamma vardagen. Ett digitalt boksläpp sänds på Eskilstuna stadsmuseums hemsida och Facebook den 19 maj.

Eskilstuna förlänger hybridundervisningen för årskurs 7–9

Pressmeddelande Publicerad: 2021-05-05 11:33 CEST

Grundskolenämndens ordförande Mona Kanaan (S) har beslutat att förlänga hybridundervisningen för årskurs 7–9 terminen ut, till den 10 juni.

Fler skuldsatta i Eskilstuna kommun än riket i genomsnitt

Pressmeddelande Publicerad: 2021-05-05 08:53 CEST

Antalet skuldsatta i Eskilstuna kommun är 5,2 procent vilket ligger högre än riket, 3,8 procent. Trots detta har budget- och skuldrådgivningen i nuläget ingen väntetid. Det innebär att fler skulle kunna få omgående hjälp med att hantera sin ekonomiska situation.

Ingen titel
Anpassat studentfirande i Eskilstuna även 2021

Pressmeddelande Publicerad: 2021-05-04 13:00 CEST

Studentfirandet i Eskilstuna kommun kommer att genomföras i juni. Precis som förra året blir det firande i ett alternativt format; anpassat efter beslut och rekommendationer frånnationella myndigheter.

Pandemin har påverkat Eskilstuna kommuns verksamheter och ekonomi

Pressmeddelande Publicerad: 2021-05-04 10:00 CEST

I årets första delårsrapport för Eskilstuna kommun lyfts pandemins effekter på verksamheterna. Det finns en risk för ökad arbetslöshet och ökade behov av stöd i prioriterade stadsdelar, vilket stärker betydelsen av kommunens trygghetsatsningar. 

Lagersbergsskolan i Eskilstuna stänger på grund av stor smittspridning

Pressmeddelande Publicerad: 2021-05-03 16:11 CEST

På grund stor smittspridning stänger Lagersbergsskolan helt från och med idag måndag 3 maj. Beslutet togs av grundskolenämndens ordförande idag i samråd med smittskyddsläkaren i Region Sörmland.

Projekt Effektoptimering Eskilstuna ska möjliggöra hållbara etableringar

Pressmeddelande Publicerad: 2021-05-03 09:00 CEST

Effektfrågan blir allt mer aktuell i flera delar av Sverige, så även i Mälardalen. Projekt Effektoptimering Eskilstuna ska hitta lösningar för att möjliggöra nya etableringar och möta ett ökat behov av el.

Medborgardialog om trygghet i Eskilstuna går in i nästa fas

Pressmeddelande Publicerad: 2021-04-29 15:00 CEST

Cirka 200 samtal har förts i Eskilstuna kring vad trygghet innebär för olika individer. Sammanställningen av samtal lägger nu grunden för fördjupade dialoger inom åtta temaområden där målsättningen är att tillsammans med invånare och verksamma i stadsdelarna komma fram till åtgärder och initiativ framåt.

Ingen titel
Byggstart för utveckling av hamnkajen och strandpromenaden i Torshälla

Pressmeddelande Publicerad: 2021-04-29 10:27 CEST

Efter ett digitalt symboliskt spadtag påbörjas arbetet med att utveckla hamnkajen och strandpromenaden i Torshälla. Satsningen är en del av Eskilstuna kommuns present till Torshälla under stadens 700-årsjubileum.

Eskilstuna kommun arbetar med bättre språk i förskolan

Pressmeddelande Publicerad: 2021-04-28 13:00 CEST

Eskilstuna kommun har fått 3,4 miljoner kronor i statsbidrag för bättre språkutveckling i förskolan 2021

Eskilstuna kommun presenterar arbetet med den pågående medborgardialogen om trygghet

Pressmeddelande Publicerad: 2021-04-28 10:00 CEST

Just nu genomförs en medborgardialog om trygghet — i stadsdelarna Fröslunda, Lagersberg, Råbergstorp, Myrtorp, delar av Västermalm, Brunnsbacken och Hovängen. Eskilstuna kommun bjuder in till pressträff om det pågående arbetet.

Nu lanseras nya eskilstuna.se

Pressmeddelande Publicerad: 2021-04-27 08:28 CEST

Under förmiddagen 28 april lanserar Eskilstuna kommun en ny version av den officiella webbplatsen eskilstuna.se. Webbplatsen utgår ifrån användarnas behov för att ge ännu bättre service till våra invånare.

Beslut om förändringar i modell för tilläggsbelopp

Pressmeddelande Publicerad: 2021-04-23 10:09 CEST

Grundskolenämnden i Eskilstuna har fattat beslut om förändringar i modellen för hur fördelningen av tilläggsbelopp sker. Nämnden vill även ha en fördjupad utredning om hur verksamheterna ska möta behov av stöd till barn och elever med neuropsykiatriska besvär.

Eskilstuna kommun har fortsatt bra service enligt företagen

Pressmeddelande Publicerad: 2021-04-22 13:55 CEST

Eskilstuna kommun får fortsatt högt betyg för sin service till företag inom samtliga myndighetsområden enligt 2020 års mätning av Nöjd kund Index (NKI). Betyget visar ett resultat på 75 (rikssnittet 74) jämfört med förra årets 77.

Eskilstuna kommun upphandlar 184 vårdgivare för barn och unga

Pressmeddelande Publicerad: 2021-04-22 09:23 CEST

Socialnämnden i Eskilstuna kommun har i samarbete med kommunens upphandlingsenhet gjort en upphandling av HVB-hem för barn och unga, där 184 externa vårdgivare anslutit sig till avtalet.

Ökat engagemang i kommuner efter framgångsrik jakt på plast

Pressmeddelande Publicerad: 2021-04-21 16:16 CEST

Samverkansprojekt Jakten på plasten resulterade i nya metoder, verktyg och arbetsmaterial. Men också ett ökat engagemang för att minska miljö- och klimatpåverkan från plast. Resultatet av projektet har fått stor spridning i andra kommuner som nu jobbar målmedvetet med plasthantering i sina verksamheter.

Ingen titel
Oscar Furbacken tilldelas Carl Axel Valéns konststipendium 2021

Pressmeddelande Publicerad: 2021-04-20 08:47 CEST

Carl Axel Valéns stiftelse ger konstnären Oscar Furbacken 2021 års konststipendium, på 200 000 kronor. I stipendiet ingår även medverkan i Carl Axel Valéns jubileumsutställning på Eskilstuna konstmuseum som invigs i september.

Nya riktlinjer ska ge mer jämlikt föreningsstöd i Eskilstuna

Pressmeddelande Publicerad: 2021-04-19 15:07 CEST

Kultur- och fritidsförvaltningen har arbetat fram förslag till ny policy och nya riktlinjer för Eskilstuna kommuns föreningsstöd. Syftet är att skapa ett mer transparent, begripligt och jämlikt föreningsstöd.

Årskurs tre prioriteras för skolförlagd undervisning på gymnasieskolan

Pressmeddelande Publicerad: 2021-04-19 13:30 CEST

Skolchefen för Eskilstunas kommunala gymnasieskola har efter samråd med smittskyddsläkaren på Region Sörmland beslutat att fortsätta med distansundervisning. Skolförlagd undervisning för elever i årskurs 3 prioriteras.

Biståndskontoret i Eskilstuna flyttar

Pressmeddelande Publicerad: 2021-04-19 11:00 CEST

Ny adress från och med 3 maj

Årsredovisningen för 2020 sammanfattar årets resultat

Pressmeddelande Publicerad: 2021-04-16 10:22 CEST

För sjuttonde året i rad redovisar Eskilstuna kommun ett överskott när året summeras. Resultat för kommunen 2020 landade på 267 miljoner kronor. Ökning av de generella statsbidragen, ersättningar från staten med anledning av covid-19 och stora exploateringsvinster har haft stor påverkan på resultatet. Bolagskoncernen redovisar ett resultat på 588 miljoner kronor efter skatt. Det beror främst på att Eskilstuna Kommunfastigheter har sålt delar av sitt fastighetsbestånd.

Så ska skolmiljarden användas i Eskilstuna

Pressmeddelande Publicerad: 2021-04-15 14:07 CEST

Äldre elever i grundskolan samt elever i gymnasiet prioriteras när Eskilstunas del av den statliga skolmiljarden ska fördelas. Totalt handlar det om 11 miljoner kronor till kommunala och fristående verksamheter.

Ingen titel
Utställning med verk av Jan Thunholm öppnar på Eskilstuna konstmuseum

Pressmeddelande Publicerad: 2021-04-07 08:00 CEST

Eskilstuna konstförening presenterar En annan värld med verk av den mångsidige konstnären Jan Thunholm (1931–2014). Välkommen till pressvisning torsdag 15 april.

Rekarnegymnasiet i Eskilstuna samarbetar med Generation Pep

Pressmeddelande Publicerad: 2021-04-06 13:14 CEST

Rekarnegymnasiet satsar stort på sin hälsoprofil och har därför anslutit sig till Generation Pep, som arbetar för att stärka och förbättra barns och ungdomars hälsa.

Trygghetsarbetet prioriteras i Eskilstuna kommuns och polisens gemensamma medborgarlöfte

Pressmeddelande Publicerad: 2021-03-31 14:30 CEST

Eskilstuna kommun och Polismyndigheten samverkar för att förebygga brott och öka tryggheten i Eskilstuna. Årets medborgarlöfte fokuserar på trygghet.

Antalet upptäckta och anmälda narkotikabrott i Eskilstuna ska öka

Pressmeddelande Publicerad: 2021-03-30 14:32 CEST

Antalet upptäckta och anmälda narkotikabrott i Eskilstuna ska öka under 2021, enligt kommunens och polisens medborgarlöfte. Media hälsas välkommen till en digital pressträff i morgon onsdag 31/3 klockan 13.00

Förlängd hybridundervisning för årskurs 7–9 i Eskilstuna kommun

Pressmeddelande Publicerad: 2021-03-29 15:14 CEST

Barn- och utbildningsnämndens ordförande Mona Kanaan (S) beslutade i dag att hybridundervisningen för årskurs 7–9 ska fortsätta till och med den 7 maj.


Sociala medier


BilderVideorPodcastsDokument