Pressmeddelanden


Eskilstuna sjunker i näringslivsrankning

Pressmeddelande Publicerad: 2020-09-23 15:45 CEST

Eskilstuna tappar 17 placeringar och hamnar på plats 161 i Svenskt Näringslivs rankning av företagsklimatet i Sverige

Elisabeth Kántor blir ny förvaltningschef för socialförvaltningen i Eskilstuna kommun

Pressmeddelande Publicerad: 2020-09-23 13:06 CEST

Elisabeth Kántor tillträder tjänsten 1 januari 2021 och ersätter nuvarande förvaltningschef Mehmed Hasanbegovic.

Marginell förändring i gymnasieskolans examensgrad

Pressmeddelande Publicerad: 2020-09-17 09:05 CEST

Kunskapsresultaten i kommunala gymnasieskolan ligger fortsatt strax under rikssnittet. Examensgraden sjönk marginellt trots vårens distansundervisning på grund av corona. Det visar gymnasienämndens delårsrapport 2.

Gymnasiebehörigheten i Eskilstuna upp lite trots corona

Pressmeddelande Publicerad: 2020-09-15 16:33 CEST

Gymnasiebehörigheten för eleverna i årskurs 9 påverkades minimalt av den turbulenta våren med corona. Det visar grundskolenämndens delårsrapport 2.

Drygt 70 nya demensplatser när Eskilstuna omstrukturerar på äldreboenden

Pressmeddelande Publicerad: 2020-09-15 14:14 CEST

Vård- och omsorgsnämnden har idag beslutat om ett flertal åtgärder för att möta den ökade kön till demensplatser på vård- och omsorgsboende. Åtgärderna syftar till att göra fler demensboendeplatser tillgängliga på kommunens vård- och omsorgsboenden.

Mindre frånvaro bland barn och medarbetare i Eskilstunas förskola

Pressmeddelande Publicerad: 2020-09-14 17:00 CEST

Delårsrapport 2 visar att många barn var frånvarande från förskolorna när corona bröt ut våras. Vissa förskolor hade över 90 % frånvaro. Medarbetarna la ner ett stort arbete på att få friska barn tillbaka till förskolan — ett arbete som har gett resultat.

Trängselkontroller på serveringsställen i Eskilstuna vecka 37

Pressmeddelande Publicerad: 2020-09-14 15:22 CEST

Miljökontoret har uppdraget att göra tillsyn av eventuell trängsel på serveringsställen. Här redovisar vi information om resultatet av våra kontroller.

Scenario/Scenery av Bigert & Bergström öppnar på Eskilstuna konstmuseum

Pressmeddelande Publicerad: 2020-09-10 09:13 CEST

Bigert & Bergström presenterar en storskalig installation på Eskilstuna konstmuseum. I utställningen Scenario/Scenery gryr dagen under en artificiell sol och vädret, som till vardags fungerar som en slags scenografi till våra liv, är här placerat i centrum. Välkommen till pressvisning tillsammans med konstnärerna, torsdag 17 september 11.00

Eskilstuna kommuns personalgåva gav 1,4 miljoner till det lokala näringslivet

Pressmeddelande Publicerad: 2020-09-09 11:49 CEST

Fler än 7000 medarbetare använde gåvan hos omkring 150 anslutna företag i Eskilstuna.

Ny konst på Torshargs IP i Torshälla

Pressmeddelande Publicerad: 2020-09-09 08:00 CEST

Välkommen till pressvisning av ny konstnärlig gestaltning på Torshargs IP i Torshälla

Förskolebibliotek — väcker läslust?

Pressmeddelande Publicerad: 2020-09-08 13:17 CEST

Mälardalens högskola har genomfört en följeforskning av fyra förskolebibliotek i Eskilstuna kommun. Rapporten är nu klar och media inbjuds att delta i presentationen.

Trängselkontroller på serveringsställen i Eskilstuna vecka 36

Pressmeddelande Publicerad: 2020-09-07 17:03 CEST

Miljökontoret har uppdraget att göra tillsyn av eventuell trängsel på serveringsställen. Här redovisar vi information om resultatet av våra kontroller.

Planen för utvecklingen av Årby Norra är klar

Pressmeddelande Publicerad: 2020-09-04 09:21 CEST

700 nya bostäder, förskolor, ett vård- och omsorgsboende, parker och en ny entré till Eskilstuna. Det är några av de delar som ingår i den detaljplan för Årby Norra som nu är antagen av stadsbyggnadsnämnden. Fem byggaktörer är redo att påbörja byggnation 2021.

Trängselkontroller på serveringsställen i Eskilstuna vecka 35

Pressmeddelande Publicerad: 2020-08-31 13:37 CEST

Miljökontoret har uppdraget att göra tillsyn av eventuell trängsel på serveringsställen. Här redovisar vi information om resultatet av våra kontroller.

Vård- och omsorgsförvaltningens coronaberedskap inför hösten

Pressmeddelande Publicerad: 2020-08-27 14:00 CEST

Välkommen till presskonferens där vård- och omsorgsförvaltningen summerar våren och sommaren, ger en bild av nuläget och presenterar planerna inför hösten.

Tove Axelsson ställer ut på Ebelingmuseet i Torshälla

Pressmeddelande Publicerad: 2020-08-27 08:00 CEST

Välkommen till pressvisning av utställningen Vad jag såg av Tove Axelsson, på Ebelingmuseet i Torshälla.

Eskilstunas elitidrottsföreningar utvecklar sitt jämställdhetsarbete tillsammans med kommunen

Pressmeddelande Publicerad: 2020-08-25 09:00 CEST

En del av kraven i kommunkoncernens sponsring till föreningar är att de jobbar aktivt med jämställdhet. Lagom till årets jämställdhetsdag har fem elitidrottsföreningar levererat sina jämställdhetsplaner och jämställdhetsutmaningar.

Förslag om skärpta regler inom försörjningsstöd för kostnader som inneboende

Pressmeddelande Publicerad: 2020-08-20 13:00 CEST

Eskilstuna kommun skärper kontroller av försörjningsstöd. Som ett led i detta föreslås nu krav på verifikationer för kostnader som inneboende samt schabloner för vissa utgiftsposter.

Pressvisning av vuxenutbildningens nya lokaler i Eskilstuna fredag 21 augusti

Pressmeddelande Publicerad: 2020-08-20 09:00 CEST

Media hälsas välkommen till visning av vuxenutbildningens nya lokaler på Drottninggatan 12 fredag 21 augusti

Musikskolan blir Eskilstuna kulturskola

Pressmeddelande Publicerad: 2020-08-19 10:46 CEST

Välkommen till en pressträff om Eskilstuna kulturskola!

Trängselkontroller på serveringsställen i Eskilstuna vecka 33

Pressmeddelande Publicerad: 2020-08-17 14:11 CEST

Miljökontoret har uppdraget att göra tillsyn av eventuell trängsel på serveringsställen. Här redovisar vi information om resultatet av våra kontroller.

Trängselkontroller på serveringsställen i Eskilstuna vecka 32

Pressmeddelande Publicerad: 2020-08-10 14:28 CEST

Miljökontoret har uppdraget att göra tillsyn av eventuell trängsel på serveringsställen. Här redovisar vi information om resultatet av våra kontroller.

Eskilstuna kommun byter presstjänst

Pressmeddelande Publicerad: 2020-08-07 09:05 CEST

Från och med 1 augusti är NewsMachine ny leverantör av pressutskick från Eskilstuna kommun.

Fastighetsägare i Eskilstuna måste följa kraven på fri sikt

Pressmeddelande Publicerad: 2020-07-29 10:42 CEST

Vildvuxna träd och häckar kan skymma sikten vid cykelvägar, tomtutfarter och i gatukorsningar. Det kan bli en trafikfara som leder till olyckor. Fastighetsägare är skyldiga att sköta sin tomt så att risken för olycksfall begränsas.

Möjligt att göra utomhusbesök till Eskilstunas vård- och omsorgsboende

Pressmeddelande Publicerad: 2020-07-26 08:00 CEST

Möjligheten till utomhusbesök införs nu successivt på Eskilstuna kommuns äldreboenden, demensboenden och korttidsverksamhet. Vid besöken används visir eller plexiglas-skärmar för att minimera risken för smittspridning av covid-19.

Trängselkontroller på serveringsställen i Eskilstuna vecka 28

Pressmeddelande Publicerad: 2020-07-13 15:28 CEST

Miljökontoret har uppdraget att göra tillsyn av eventuell trängsel på serveringsställen. Här redovisar vi information om resultatet av våra tillsyner.

Trängselkontroller på serveringsställen i Eskilstuna vecka 27

Pressmeddelande Publicerad: 2020-07-06 15:51 CEST

Miljökontoret har uppdraget att göra tillsyn av eventuell trängsel på serveringsställen. Här redovisar vi information om resultatet av våra tillsyner.

Ungdomsmottagningen i Eskilstuna redo att möta oro under sommaren

Pressmeddelande Publicerad: 2020-07-03 12:00 CEST

Ungdomsmottagningen har sin verksamhet igång som vanligt under sommaren. Hit kan ungdomar i åldrarna 13-23 vända sig för att komma på fysiska eller digitala möten med frågor om sexuell och psykisk hälsa.

Bostäder, välfärd, kommunikationer och friluftsliv när Kvicksund ska utvecklas

Pressmeddelande Publicerad: 2020-07-03 09:48 CEST

De senaste åren har ortsbor, föreningar och företagare getts tillfälle att diskutera och utveckla sina tankar och idéer för Kvicksunds fortsatta utveckling. En ny ortsanalys och utvecklingsplan som beskriver hur Kvicksund kan komma att utvecklas i framtiden är klar.

Antalet elever som vill gå yrkesprogram på gymnasiet i Eskilstuna ökar

Pressmeddelande Publicerad: 2020-06-30 09:13 CEST

Antagningen till gymnasievalet är klar. Yrkesprogrammen ökar igen efter fjolårets nedgång men fortfarande lockar samhällsvetenskapsprogrammet flest sökande i Eskilstuna.


Sociala medier


Kontakt


Eva Norberg

kommunikationsdirektör

eva.norberg@eskilstuna.se

016-710 16 92

070-089 37 38


BilderVideorPodcastsDokument