Pressmeddelanden


Eskilstuna kommun ökar takten på kompetensutvecklingen inom äldreomsorgen

Pressmeddelande Publicerad: 2021-10-19 10:40 CEST

De senaste åren har Eskilstuna kommun gjort flera satsningar för att höja kompetensen och kvaliteten inom äldreomsorgen. Tack vare statsbidrag har kompetensutvecklingen kunnat genomföras i snabbare takt än vad som tidigare varit möjligt. Bland annat har 120 medarbetare fått möjligheten att utbilda sig till vårdbiträde eller undersköterska på betald arbetstid.

Riskbedömning inför arbete med personer i hög risk att smittas av covid-19

Pressmeddelande Publicerad: 2021-10-15 08:48 CEST

Vård- och omsorgsförvaltningen i Eskilstuna kommun föreslår ett antal åtgärder för att skydda de brukare som har hög risk att smittas av covid-19.

Uppdaterad information med anledning av skottlossning i Fröslunda i Eskilstuna

Pressmeddelande Publicerad: 2021-10-14 18:19 CEST

Barn och vårdnadshavare som hölls kvar på Fröslundaskolan och Alvängens förskola på grund av händelsen får nu gå hem. Trygga Unga finns på plats i området.

Åtgärder med anledning av skottlossning i Fröslunda i Eskilstuna

Pressmeddelande Publicerad: 2021-10-14 16:31 CEST

Barn och elever på skolor och förskolor i Fröslunda i Eskilstuna hålls inomhus, med anledning av skottlossning i området.

2,3 miljoner kronor ska hjälpa Eskilstunas föreningar att kicka igång sina verksamheter

Pressmeddelande Publicerad: 2021-10-14 15:30 CEST

Under pandemin har många föreningar tappat medlemmar och ledare. Kultur- och fritidsnämnden gör därför en satsning som ska bidra till att föreningar kan locka tillbaka medlemmar och även locka nya medlemmar, nu när pandemiläget ser bättre ut.

Fira och ta del av kulturen i Torshälla 16 oktober

Pressmeddelande Publicerad: 2021-10-14 11:17 CEST

Lördag 16 oktober arrangeras Torshälla Kulturfestival för första gången. Förutom artister och uppträdanden finns många möjligheter att prova på eller vara med och skapa olika former av kultur. Under lördagen testas ett nytt sätt att använda Östra torget. Några gator och parkeringar runt torget kommer då att stängas av.

Socialnämnden i Eskilstuna beslutar om ytterligare åtgärder för att nå balans i verksamhet och budget

Pressmeddelande Publicerad: 2021-10-13 12:39 CEST

Socialnämnden i Eskilstuna kommun har i dag, 13 oktober, fattat beslut om ytterligare åtgärder för att nå balans i både verksamhet och i budget. Beslutet innebär dels en omfördelning av resurser för att stärka mer mobilt arbete, dels nedläggning av ett antal boenden.

Al Salam United SK inte längre stödberättigad förening

Pressmeddelande Publicerad: 2021-10-12 16:39 CEST

Kultur- och fritidsnämnden har i dag beslutat att Al Salam United SK ska inte längre ska vara stödberättigad förening.

Målmedveten satsning har gett resultat för fordons- och transportprogrammet på Rekarnegymnasiet

Pressmeddelande Publicerad: 2021-10-12 11:00 CEST

Nya utbildningslokaler, fler sökande — främst tjejer — och ett nära samarbete med Transportfackens yrkes- och arbetsmiljönämnd (TYA). Det händer mycket positivt på Rekarnegymnasiets fordons- och transportprogram.

Säkerhet och trygghet tema på Torshälla medborgardialog

Pressmeddelande Publicerad: 2021-10-04 10:51 CEST

Nya kommunpolisen Elin Johansson är en av gästerna på Torshälla medborgardialog onsdag 6 oktober. Tema: säkerhet och trygghet.

Ingen titel
Eskilstuna blir en av 23 svenska städer som går före i klimatomställningen

Pressmeddelande Publicerad: 2021-10-01 10:11 CEST

Eskilstuna kommun blir en av de 23 städer som antagits till innovationsprogrammet Viable Cities satsning Klimatneutrala städer 2030. Tillsammans med fyra myndigheter kommer kommunerna, som samlar 40% av Sveriges befolkning, kraftsamla för klimatneutrala och hållbara städer.

Nu är det dags för Eskilstuna kommuns resvaneundersökning

Pressmeddelande Publicerad: 2021-09-29 15:39 CEST

I slutet av september och början av oktober genomför Eskilstuna kommun en resvaneundersökning. Cirka 5 000 Eskilstunabor får frågan hur de reser, tillsammans med frågor om vilka möjligheter de har att använda olika transportslag. Senaste undersökningen genomfördes 2015.

Eskilstuna kommun förbereder ansvarsfull återgång när restriktioner försvinner

Pressmeddelande Publicerad: 2021-09-28 15:08 CEST

Onsdag 29 september avvecklar regeringen fler av de restriktioner som vi haft till följd av pandemin. Eskilstuna kommun öppnar successivt verksamheter och förbereder en ansvarsfull återgång för medarbetare som under lång tid jobbat på distans.

Exploateringsvinster bidrar till starkt ekonomiskt resultat för Eskilstuna kommun

Pressmeddelande Publicerad: 2021-09-28 13:43 CEST

Vid Eskilstuna kommuns andra delårsrapport visar årsprognosen ett resultat på 164 miljoner kronor exklusive reavinster, vilket är 30 miljoner högre än budget. Det beror framför allt på stora exploateringsvinster och högre skatteintäkter än väntat.

Ingen titel
Hans Brun föreläser om antagonistiska hot — under Krisberedskapsveckan

Pressmeddelande Publicerad: 2021-09-27 16:23 CEST

Krisberedskapsveckan i år har demokrati som tema. Lördag 2 oktober gästas Eskilstuna av terrorforskaren Hans Brun som föreläser om antagonistiska hot.

Höjd examensgrad för gymnasieelever i Eskilstuna trots pandemi

Pressmeddelande Publicerad: 2021-09-23 15:45 CEST

Examensgraden för gymnasieelever i Eskilstuna har ökat för både yrkes- och högskoleförberedande program jämfört med förra året. En kraftansamling under perioden med distansundervisning på grund av pandemin har gett resultat, visar gymnasienämndens andra delårsrapport.

Eskilstuna kommun utreder begränsningsåtgärder på demensenhet

Pressmeddelande Publicerad: 2021-09-23 08:32 CEST

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) genomförde en oanmäld inspektion på ett vård- och omsorgsboende i Eskilstuna kommun. Detta efter ett tips om att tvångs- och begränsningsåtgärder använts mot en boende på en demensenhet.

Ny taxa för bygglovsavgifter och andra åtgärder

Pressmeddelande Publicerad: 2021-09-15 16:32 CEST

Eskilstuna kommun kommer att tillämpa en enklare modell för avgiften för de åtgärder som ingår i den sökandes ansökan. Det blir då enklare att få veta vad avgiften blir, redan innan ansökan beviljats — något som efterfrågats av de som söker.

Ingen titel
Lennart Törnblom får Årets Birger 2021

Pressmeddelande Publicerad: 2021-09-14 13:06 CEST

Under parollen Aldrig ensam i Torshälla har han arrangerat promenader och outtröttligt kämpat för att skapa gemenskap och häva ensamheten för Torshällabor. Lennart Törnblom är mottagare av årets Birgerutmärkelse.

Invigning av Tornlekparken i Eskilstunas stadspark

Pressmeddelande Publicerad: 2021-09-08 12:27 CEST

Torsdag 9 september 13.00 inviger Sarita Hotti (S) Tornlekparken tillsammans med barn från en skola i närheten. hälsas media välkommen på pressvisning.

Kulturstipendier för att stärka kulturen i Eskilstuna

Pressmeddelande Publicerad: 2021-09-06 09:00 CEST

För att stimulera och bredda kommunens kulturella liv samt att uppmuntra och stödja kulturellt verksamma personer har kultur- och fritidsnämnden skapat två nya stipendier. Kulturarbetare som är verksamma inom Eskilstuna kommun kan söka något av de två nya stipendierna.

Tyck till om Torshällas stadsdelsgränser

Pressmeddelande Publicerad: 2021-09-03 09:12 CEST

Nu börjar arbetet med Torshällas stadsdelar bli klart och det finns en chans för allmänheten att tycka till om dem.

Ingen titel
Eskilstunas nya stadsutvecklingsstrateg fokuserar på centrumutvecklingen

Pressmeddelande Publicerad: 2021-08-31 12:08 CEST

Eskilstuna växer, handeln förändras och det ställs nya krav på stadskärnan. I detta läge är det viktigare än någonsin att kraftsamla kring Eskilstuna centrums framtida utveckling. För att stötta arbetet och utveckla samverkan mellan centrums olika aktörer har Eskilstuna kommun anställt Christina Blomberg i en helt ny roll som stadsutvecklingsstrateg med fokus på centrumutveckling.

Ny tjänst med fokus på centrumutveckling i Eskilstuna kommun

Pressmeddelande Publicerad: 2021-08-30 14:01 CEST

Eskilstuna växer, handeln förändras och det ställs nya krav på stadskärnan, dess innehåll, olika rum och funktioner. I detta läge är det viktigare än någonsin att kraftsamla kring Eskilstuna centrums framtida utveckling. För att stötta arbetet och utveckla samverkan mellan centrums olika aktörer har Eskilstuna kommun anställt Christina Blomberg i en helt ny roll som stadsutvecklingsstrateg med fokus på centrumutveckling.

Ingen titel
Beatrice Hansson har skapat konst till Eskilstunas nya grundskola Forskaren

Pressmeddelande Publicerad: 2021-08-27 09:12 CEST

Måndag 30 augusti anländer den stora snirkliga Sökvägen — det första av Beatrice Hanssons två konstverk till Forskaren. Konstverket på skolans stora tegelfasad blir en symbol för kunskapens väg.

Eskilstuna kommun vill tacka sina medarbetare och samtidigt stötta det lokala näringslivet

Pressmeddelande Publicerad: 2021-08-24 13:44 CEST

Ett presentkort till ett värde av 1000 kronor föreslås ges till Eskilstuna kommuns medarbetare som tack för goda insatser under pandemin samtidigt som det lokala näringslivet stöttas. Förslaget ska upp till kommunstyrelsen den 31 augusti.

Ungdomar i Eskilstuna diskuterar hedersrelaterat våld och förtryck

Pressmeddelande Publicerad: 2021-08-23 10:01 CEST

Elaf Ali som skrivit boken ”Vem har sagt något om kärlek? Att bryta sig fri från hedersförtryck” besöker Eskilstuna i samband med jämställdhetsdagen 26 augusti. Ungdomar i Eskilstuna är inbjudna för att lyssna på plats och för att ställa frågor men alla som vill kan ta del av författarbesöket digitalt.

Eskilstuna kommun deltar i kampanj för parasport

Pressmeddelande Publicerad: 2021-08-18 09:26 CEST

Torsdag 19 augusti inleds kampanjen WeThe15 med att lysa upp STIGA Sports Arena i lila.

Ingen titel
Korsningen Drottninggatan/Kungsgatan stängs av för utbyte av ledningar och ett mer hållbart VA-nät

Pressmeddelande Publicerad: 2021-08-11 15:02 CEST

Upprustningen av Drottninggatan i Eskilstuna har pågått i etapper sedan januari i år och hela projektet beräknas pågå till hösten 2022. Den 16 augusti stänger vi av korsningen Drottninggatan/Kungsgatan för motorfordon inför byggstart av nästa etapp. Arbetet innebär att vi kommer att gräva upp hela korsningen för att byta ut samtliga ledningar så att de håller i många år framöver.

Ingen titel
Fokus på framtidens arkitektur i Eskilstunas första arkitekturprogram

Pressmeddelande Publicerad: 2021-07-05 14:25 CEST

Eskilstuna växer och för första gången tar kommunen fram ett arkitekturprogram för att förtydliga arkitekturens roll i staden och hur den påverkar människorna. Arkitekturprogrammet ska bli ett konkret stöd i dialoger och i planeringen av framtida byggnationer i Eskilstuna kommun som till exempel nya skolor, bostäder, lekplatser, vägar, industrier och parker. Förslaget som nu är färdigt för samråd ska hjälpa till att säkerställa en god kvalitet och hållbara byggnader och livsmiljöer i Eskilstuna.


Sociala medier


BilderVideorPodcastsDokument