Pressmeddelanden


Ingen titel
Fokus på framtidens arkitektur i Eskilstunas första arkitekturprogram

Pressmeddelande Publicerad: 2021-07-05 14:25 CEST

Eskilstuna växer och för första gången tar kommunen fram ett arkitekturprogram för att förtydliga arkitekturens roll i staden och hur den påverkar människorna. Arkitekturprogrammet ska bli ett konkret stöd i dialoger och i planeringen av framtida byggnationer i Eskilstuna kommun som till exempel nya skolor, bostäder, lekplatser, vägar, industrier och parker. Förslaget som nu är färdigt för samråd ska hjälpa till att säkerställa en god kvalitet och hållbara byggnader och livsmiljöer i Eskilstuna.

Fler elever vill gå på kommunala gymnasieskolor i Eskilstuna

Pressmeddelande Publicerad: 2021-07-02 10:24 CEST

Antagningen till gymnasieskolan 2021/2022 är klar. Den visar ett ökat intresse för kommunala gymnasieskolan och att klyftorna mellan könen minskar på flera program.

Ingen titel
Eskilstuna direkt-appen finns nu i 10 000 enheter. I höst utvecklas appen för att kunna ge ännu bättre service

Pressmeddelande Publicerad: 2021-06-23 11:16 CEST

Appen Eskilstuna direkt samlar kommunens service och tjänster i mobilen. Den här veckan passerade appen 10 000 nedladdningar. I höst utvecklas appen för att ge användarna ännu bättre service.

Skylt på Kjula skola kan sitta kvar

Pressmeddelande Publicerad: 2021-06-22 14:00 CEST

Skyltarna på Kjula skola kan bli kvar. Men behöver i så fall kompletteras med mer information för att sättas in i ett historiskt sammanhang och inte riskera att missförstås.

Ingen titel
Cecilia Palm samordnar Eskilstunas satsning på Trygga unga

Pressmeddelande Publicerad: 2021-06-22 12:12 CEST

Nu tar arbetet med kommunens långsiktiga satsning Trygga unga fart på riktigt. Sedan den 1 juni finns Cecilia Palm på plats och hennes uppdrag är att samordna satsningen där skola, socialtjänst, polis och fritidsverksamhet arbetar tillsammans.

Ingen titel
Förskolor i Eskilstuna beviljas 26,8 miljoner kronor i statsbidrag

Pressmeddelande Publicerad: 2021-06-22 09:12 CEST

Skolverket har beviljat Eskilstunas kommunala förskolor drygt 26,8 miljoner kronor i statsbidrag för andra halvåret 2021. Pengarna ska användas till att minska barngrupperna.

Ingen titel
Klart med planen för nytt äldreboende och nya bostäder vid Torshällaån

Pressmeddelande Publicerad: 2021-06-17 16:23 CEST

Nytt äldreboende, bostäder och en ny brygga för allmänheten vid Torshällaån. Det är några av de delar som ingår i en ny detaljplan för kvarteret Gillet, centralt vid infarten till Torshälla. En byggaktör är redo att påbörja arbetet när detaljplanen vunnit laga kraft.

Undvik att skapa trängsel på platser i Eskilstuna kommun

Pressmeddelande Publicerad: 2021-06-16 14:03 CEST

Värmeböljan till helgen väntas öka trycket på badplatser, parker och andra offentliga platser i Eskilstuna kommande veckor. Kommun har möjlighet att stänga platser vid risk för trängsel men vädjar först och främst till invånare att undvika de platser dit många människor åker.

Ingen titel
Gränslösa drömmar i Nyfors i Eskilstuna

Pressmeddelande Publicerad: 2021-06-15 16:14 CEST

Hue Huyhn har skapat Eskilstunas nyaste offentliga konstverk. Torsdag 17 juni klockan 13.30 invigs den cirka 7 x 16 meter stora muralmålningen ”Gränslösa drömmar”.

Gymnasiebehörigheten i Eskilstuna fortsätter att öka

Pressmeddelande Publicerad: 2021-06-15 11:00 CEST

Gymnasiebehörigheten för eleverna i årskurs 9 ökar för tredje året i rad i Eskilstuna. Skolorna har haft ett mycket starkt fokus på att säkra upp just gymnasiebehörigheten vilket gett gott resultat. Detta trots påverkan av pandemin och blandningen av när- och fjärrundervisning.

Ingen titel
Så ska Eskilstunas nya vård- och omsorgsboenden heta

Pressmeddelande Publicerad: 2021-06-15 09:09 CEST

Vågen och Odlarbäcken blir namnen på Eskilstunas nya vård- och omsorgsboende i Skiftinge respektive Trumtorp.

Eskilstuna satsar på sommarlovet och ungdomars delaktighet

Pressmeddelande Publicerad: 2021-06-14 16:21 CEST

Under sommarlovet arrangerar Eskilstuna kommun, föreningar och andra verksamheter kostnadsfria aktiviteter för barn och unga — många aktiviteter kan arrangeras tack vare kommunens lovstöd på 4,5 miljoner kronor. Bland annat satsar Ung fritid och mötesplatser, liksom annars, på ungdomars delaktighet.

Eskilstuna kommun vädjar: undvik trängsel

Pressmeddelande Publicerad: 2021-06-11 13:41 CEST

Vi har just nu högsommarvärme i kombination med skolavslutning. Extra viktigt att alla tar sitt ansvar för att undvika trängsel.

Ingen titel
Så ska barnen i Eskilstunas förskola rustas för att göra avtryck i framtiden

Pressmeddelande Publicerad: 2021-06-11 09:00 CEST

Förskolan i Eskilstuna har genomfört en fördjupad analys av förskolans behov av kompetensförsörjning. De närmaste åren prioriteras insatser för att höja kompetensen hos våra medarbetare och genom rekrytering av fler förskollärare.

Ingen titel
Eskilstunas nya vetenskapsfestival ska göra fler nyfikna på högre studier

Pressmeddelande Publicerad: 2021-06-10 11:30 CEST

Den 9–11 september arrangeras Kunskapsfesten, Eskilstunas nya vetenskapsfestival. Den syftar till att sänka trösklar till högre utbildning och skapa en högre tilltro till forskning och framtid.

Eskilstuna kommun arrangerar vetenskapsfestival tillsammans med Mälardalens högskola

Pressmeddelande Publicerad: 2021-06-09 09:28 CEST

Eskilstuna kommun och Mälardalens Högskola bjuder in media till en pressträff för att presentera Eskilstunas nya vetenskapsfestival Kunskapsfesten.

Statsbidrag på 28 miljoner kronor ska förbättra arbetsmiljön för skolor i utsatta stadsdelar

Pressmeddelande Publicerad: 2021-06-08 08:44 CEST

Skolverket tilldelar Eskilstuna kommuns kommunala grundskola 28 miljoner kronor i statsbidrag för Förbättrad arbetsmiljö för skolor i utsatta stadsdelar. Av hela den statliga satsningen på 354 miljoner kronor går drygt 8 procent till skolor i Eskilstunas utsatta stadsdelar

Toalettavfall blir del av ett lokalt kretslopp i Eskilstuna

Pressmeddelande Publicerad: 2021-06-04 09:12 CEST

Avfall från toaletter med enskilt avlopp är näringsrikt och kan bli biogödsel. I år testar Eskilstuna kommun, i ett nytt projekt, hur avfallet kan tas till vara och komma till nytta.

Handlingshjälp till riskgrupper i Eskilstuna avslutas

Pressmeddelande Publicerad: 2021-05-31 09:30 CEST

Nu har alla som är 70 år eller äldre eller som tillhör en riskgrupp erbjudits vaccination. Därför finns inte behovet av den handlingshjälp längre som erbjudits genom ett samarbete mellan Eskilstuna kommun och Svenska kyrkan Eskilstuna pastorat.

1,5 miljoner kronor extra till Eskilstuna kulturskola

Pressmeddelande Publicerad: 2021-05-26 16:05 CEST

Eskilstuna kulturskola fortsätter att utveckla sin verksamhet och kan nu ta ytterligare kliv när Kulturrådet har beviljat bidrag om sammanlagt 1 979 800 kronor.

Rinmangymnasiet och Eskilstuna Fabriksförening i samarbete för att utveckla Science College

Pressmeddelande Publicerad: 2021-05-25 08:00 CEST

Barn- och utbildningsförvaltningen ska i samarbete med Eskilstuna Fabriksförening utreda förutsättningar för att utveckla ett Science College på Rinmangymnasiet. Detta för att matcha gymnasieutbildning och förväntningar från branschen.

Ombyggnationen av Skiftingehus skola – drygt halvvägs

Pressmeddelande Publicerad: 2021-05-24 10:12 CEST

Skiftingehus skola är under ombyggnation sedan två år tillbaka. Delar av bygget är klart men nu går arbetet in en intensivare fas. Till hösten kommer eleverna i årskurs 7–9 ha lektioner på skolan men även i tillfälliga lokaler i centrala Eskilstuna.

Ingen titel
Tomas Colbengtson ställer ut på Ebelingmuseet i Torshälla

Pressmeddelande Publicerad: 2021-05-20 10:12 CEST

Välkommen till Ebelingmuseet och pressvisning av utställningen Vååjnesasse buektedh – Att synliggöra det osynliggjorda av Tomas Colbengtson!

Nya bostäder och stora satsningar för Eskilstunas fortsatta utveckling

Pressmeddelande Publicerad: 2021-05-19 13:03 CEST

Eskilstuna är en stad i förvandling och det finns ett stort intresse för att vara med och fortsätta utveckla både stad och landsbygd. Ett tecken på det är alla ärenden som togs upp för beslut på onsdagens sammanträde med stadsbyggnadsnämnden.

Kampanj ska öka kunskaperna om strandskyddet i Mälarbaden

Pressmeddelande Publicerad: 2021-05-18 14:15 CEST

I slutet av maj inleder Eskilstuna kommun en strandskyddskampanj i Mälarbaden. Syftet är att ge boende i området ökad kunskap om strandskyddet, åtgärda avvikelser och se till att inte nya uppstår.

Ingen titel
Möt Eskilstuna kommuns nya biblioteksbuss!

Pressmeddelande Publicerad: 2021-05-18 12:03 CEST

Media hälsas välkomna att titta närmare på Eskilstunas nya biblioteksbuss; Fristadstorget torsdag 20 maj klockan 10.00

Eskilstuna kommun höjer beredskapen med anledning av helgens händelser

Pressmeddelande Publicerad: 2021-05-17 16:00 CEST

Efter helgens allvarliga händelser i Eskilstuna har kommunen tillsatt en krisledningsstab. Extra väktare sätts in för att öka bevakningen och Ung Fritid förstärker närvaron i stadsdelarna.

Ny dagvattenplan ska minska risken för översvämningar och förorenade vattendrag

Pressmeddelande Publicerad: 2021-05-12 10:00 CEST

Växande städer och klimatförändringar gör frågan om hantering av dagvatten allt viktigare. Nyligen togs beslut om dagvattenpolicy och dagvattenplan för Eskilstuna.

Ingen titel
Svenskt barnbildarkiv sår ett frö för alla barns rätt att växa med barnkonventionen

Pressmeddelande Publicerad: 2021-05-11 10:42 CEST

För att påminna om barns rättigheter skickar Svenskt barnbildarkiv ut fröpåsar till alla förskoleklasser i Sörmland. I samband med utskicket uppmuntras barnen berätta med bilder vad som är viktigt för dem

Gymnasieskolor från Eskilstuna tävlar i Ung företagsamhet

Pressmeddelande Publicerad: 2021-05-10 10:51 CEST

Den 11 maj är det SM-final i UF-företagande. Eskilstunas kommunala gymnasieskola deltar i två av deltävlingarna; Årets säljare och Årets hantverkare.


Sociala medier


BilderVideorPodcastsDokument