Pressmeddelanden


Hundra år av kvinnlig rösträtt uppmärksammas på Internationella kvinnodagen i Eskilstuna

Pressmeddelande Publicerad: 2021-03-04 10:00 CET

Den 8 mars uppmärksammar Eskilstuna kommun Internationella kvinnodagen och hundra år av kvinnlig rösträtt — i en direktsändning från ABF i Eskilstuna.

Ingen titel
Ayedin Ronaghi ställer ut på Eskilstuna konstmuseum

Pressmeddelande Publicerad: 2021-03-04 08:55 CET

Konstnären Ayedom Ronaghi inleder utställningsåret på Eskilstuna konstmuseum. I museets största rum för tillfälliga utställningar visar han nya verk i The Gathering. Välkommen till pressvisning torsdag 11 mars.

Valet till grundskolan är avslutat

Pressmeddelande Publicerad: 2021-02-26 10:05 CET

Djurgårdskolan och Faktoriet är kommunens populäraste skolor, enligt resultatet av skolvalet till grundskolan. Placeringsbeslut skickas ut med posten under vecka 9.

Odlarens förskola i Eskilstuna stänger på grund av personalbrist

Pressmeddelande Publicerad: 2021-02-24 10:48 CET

På grund av personalbrist stänger Odlarens förskola från och med torsdag 25 februari. Beslutet togs av förskolenämndens ordförande idag, 24 februari, utifrån att flera av personalen testats positivt för covid-19 och det inte går att bedriva verksamheten med kvarvarande personalstyrka.

Fortsatt distans- och hybridundervisning i Eskilstunas skolor

Pressmeddelande Publicerad: 2021-02-23 16:05 CET

Region Sörmland skärper de regionala rekommendationerna för att minska smittspridningen av covid-19. För skolan innebär det fortsatt distans- och hybridundervisning.

Trängselkontroller i Eskilstuna vecka 7

Pressmeddelande Publicerad: 2021-02-22 16:19 CET

Miljökontoret har uppdraget att göra tillsyn av eventuell trängsel på serveringsställen. Här redovisar vi information om resultatet av vår tillsyn.

Nytt åtgärdspaket ska stärka Eskilstunas näringsliv

Pressmeddelande Publicerad: 2021-02-16 16:16 CET

Eskilstuna kommun presenterar nya insatser för att stötta det lokala näringslivet som drabbats hårt under pandemin.

Eskilstuna presenterar nya åtgärder som ska stötta näringslivet under pandemin

Pressmeddelande Publicerad: 2021-02-16 10:33 CET

Välkommen på pressträff 16 februari klockan 15.45

Strigelns förskola stänger på grund av personalbrist

Pressmeddelande Publicerad: 2021-02-16 08:14 CET

Från och med tisdag 16 februari stänger Strigelns förskola på grund av personalbrist efter att flera ur personalen blivit positivt testade för covid-19. Barn med särskilda behov och till vårdnadshavare med samhällsviktig funktion erbjuds barnomsorg.

Dags att söka sommarjobb eller feriepraktik inom Eskilstuna kommun

Pressmeddelande Publicerad: 2021-02-15 10:00 CET

Nu kan ungdomar mellan 16 och 18 år söka feriepraktik i Eskilstuna kommun. Och för personer över 18 år finns en hel del sommarjobb, inte minst inom vård- och omsorg

Extra insatser på Eskilstunas gymnasium ska minska studieskulden efter pandemin

Pressmeddelande Publicerad: 2021-02-12 12:00 CET

Stor utveckling inom digitalisering men något lägre examensdel. Det är två konsekvenser som gymnasieskolan ser efter ett läsår större delen på distans. Nu planeras extra stöd för att hjälpa eleverna att nå gymnasieexamen.

Ingen titel
Åsa Schagerström ställer ut på Ebelingmuseet i Torshälla

Pressmeddelande Publicerad: 2021-02-12 09:26 CET

Välkommen till pressvisning av utställningen Urmodern av Åsa Schagerström på Ebelingmuseet!

Nästan alla förskolor i Eskilstuna höll öppet under pandemin

Pressmeddelande Publicerad: 2021-02-11 16:21 CET

Förskolans verksamhetsberättelse för 2020 visar att man höll målet att hålla förskolorna öppna under pandemin. Trots ett ansträngt år har flera utvecklingsarbeten genomförts som förbättrar undervisningen.

Gymnasiebehörigheten upp i Eskilstuna trots covid-19

Pressmeddelande Publicerad: 2021-02-11 13:30 CET

Grundskolenämndens verksamhetsberättelse visar att gymnasiebehörigheten steg vårterminen 2020 och att även resultaten för höstterminen ökade trots en pandemi med ökad frånvaro, inställda lektioner och minskad undervisningstid.

Eskilstuna förlänger hybridundervisning för årskurs 7–9

Pressmeddelande Publicerad: 2021-02-08 15:34 CET

Barn- och utbildningsnämndens ordförande Mona Kanaan (S) fattade i dag beslut om att hybridundervisningen för årskurs 7–9 ska fortsätta fram till 1 april.

Eskilstuna utvecklar viktigt utbildningsmaterial för utsatt målgrupp

Pressmeddelande Publicerad: 2021-02-08 10:05 CET

God hälsa, jämlika relationer och känsla av sammanhang — det är målen med det så kallade VIP-programmet för unga och vuxna med normbrytande intellektuella funktionssätt. Nu utvecklar Eskilstuna kommun programmet för att ännu fler ska ta del av det.

Utredning om anhörigvaccinering inom Eskilstuna kommun avslutad

Pressmeddelande Publicerad: 2021-02-05 13:00 CET

Utredningarna visar att en pressad situation, fler restdoser än planerat och oklara instruktioner på plats har påverkat situationerna när de fyra cheferna lät vaccinera sina anhöriga mot covid-19. Vård- och omsorgsförvaltningen ser att agerandet har påverkat medborgarnas förtroende för verksamheten.

Nya grundvattenskyddet säkrar dricksvattnet i Eskilstuna

Pressmeddelande Publicerad: 2021-02-05 12:01 CET

Efter samråd med myndighet och sakägare har nu kommunen tagit beslut om nytt grundvattenskydd för Hyndevad. Detta för att säkra Eskilstunas dricksvatten på kort och lång sikt. Beslutet träder i kraft 5 mars 2021.

Fler har låtit vaccinera sina anhöriga i Eskilstuna

Pressmeddelande Publicerad: 2021-01-27 09:59 CET

Efter en intern kontroll har Vård- och omsorgsförvaltningen i Eskilstuna upptäckt ytterligare fall där chefer låtit vaccinera sina anhöriga mot covid-19.

Positivt ekonomiskt resultat för Eskilstuna kommun tack vare statsbidrag och Corona-ersättningar

Pressmeddelande Publicerad: 2021-01-25 15:08 CET

​Eskilstuna kommuns bokslut för år 2020 visar ett resultat på 288 miljoner kronor, vilket är bättre än väntat och cirka 120 miljoner över budget. Det beror framför allt på ökade statsbidrag, ersättning för extrakostnader kopplade till Corona och en mer positiv utveckling av skatteunderlaget än vad prognosen visade i början av året.

Ingen titel
Nytt planförslag ger nycklarna till framtidens Eskilstuna

Pressmeddelande Publicerad: 2021-01-25 10:58 CET

Nu finns ett reviderat förslag på framtidsdokumentet Översiktsplan 2030. Det är en strategisk plan för en hållbar framtid och kommunens avsiktsförklaring om hur den fysiska miljön bör användas, utvecklas och bevaras. De kommande två månaderna uppmuntras Eskilstunaborna att ta del av planen och därefter tycka till om den.

Gymnasieskolan fortsätter fjärr- och distansundervisningen som tidigare

Pressmeddelande Publicerad: 2021-01-21 12:12 CET

Folkhälsomyndighetens rekommendation om fjärr- eller distansundervisning i gymnasieskolan justeras och förlängs. Rekommendationen ligger i linje med det beslut som den kommunala gymnasieskolan fattade förra veckan.

Hybridundervisning för Eskilstunas högstadieelever

Pressmeddelande Publicerad: 2021-01-20 10:35 CET

Från och med 25 januari går Eskilstunas högstadieskolor över till en hybrid form av undervisning där eleverna får undervisning både på distans och i skolan.

Odlarens förskola i Eskilstuna öppnar avdelning för barn med stora omvårdnadsbehov

Pressmeddelande Publicerad: 2021-01-18 16:29 CET

Till hösten startar förskolan i Eskilstuna en avdelning anpassad för barn med omfattande funktionsvariationer och stora omvårdnadsbehov.

Eskilstunas gymnasieskola förlänger distansundervisningen

Pressmeddelande Publicerad: 2021-01-18 14:00 CET

Kommunala gymnasieskolan förlänger sin distansundervisning till och med sportlovet.

Ingen titel
Lars Lagebo slutar som räddningschef i Eskilstuna

Pressmeddelande Publicerad: 2021-01-18 09:41 CET

Den 29 januari avslutar Lars Lagebo sin tjänst som räddningschef vid räddningstjänsten i Eskilstuna. Camilla Dahlén efterträder.

Ny handlingsplan för samverkan mellan Eskilstuna kommun och polisen

Pressmeddelande Publicerad: 2021-01-15 12:40 CET

Eskilstuna kommun och Polismyndigheten har i flera år haft samverkansöverenskommelser för att stärka det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet i Eskilstuna. Nu ska en ny handlingsplan för 2021 beslutas.

Årskurs 7–9 börjar året med distansundervisning

Pressmeddelande Publicerad: 2021-01-07 14:00 CET

Eskilstunas kommunala grundskola följer smittskyddsläkarens rekommendation och låter elever i årskurs 7–9 börja vårterminen med distansundervisning fram till 24 januari.

Ingen titel
Vi bygger om Drottninggatan i Eskilstuna

Pressmeddelande Publicerad: 2021-01-07 09:13 CET

Drottninggatan är en del av ett större stadsutvecklingsprojekt med målet att koppla samman Nyfors, Centrum och Munktellstaden. Sträckan mellan tågstationen och Mälardalens högskola ska nu få en ny utformning, där samspelet mellan olika trafikslag står i fokus.

Nu startar vaccinationen i Eskilstuna

Pressmeddelande Publicerad: 2020-12-29 15:56 CET

Onsdag den 30 december påbörjas vaccination mot Covid-19 på kommunens vård- och omsorgsboenden för äldre. 1 400 personer kommer ha möjlighet att vaccineras i första omgången varav cirka 700 är de boende och 400 är personal inom verksamheten.


Sociala medier


BilderVideorPodcastsDokument