Pressmeddelanden


Ingen titel
Krogar och restauranger i Eskilstuna samarbetar med kommunen och polisen för en narkotikafri krogmiljö

Pressmeddelande Publicerad: 2022-01-21 15:18 CET

I konceptet Krogar mot knark samarbetar medverkande krogar och restauranger med Eskilstuna kommun och polisen för att minska och försvåra användandet av narkotika i krogmiljön.

Tillfällig fjärrundervisning på Stålforsskolan på grund av hög personalfrånvaro

Pressmeddelande Publicerad: 2022-01-21 12:56 CET

Det är just nu en mycket hög personalfrånvaro på Stålforsskolan grund av covid-19. Även elevfrånvaron är hög. Bedömningen är att frånvaron kommer att öka ytterligare de närmsta dagarna. Stålforsskolan övergår därför till fjärrundervisning under perioden 24 januari till och med 26 januari 2022.

Fortsatt hög personalbrist i Eskilstuna kommun som välkomnar nya karantänregler

Pressmeddelande Publicerad: 2022-01-20 17:07 CET

Fortsatt ökande frånvaro inom Eskilstuna kommun på grund av covid-19, VAB och karantän. Under torsdagen presenterade Folkhälsomyndigheten nya karantänsregler som kan bidra till snabbare återgång till arbete.

Eskilstuna kommun skapar fler feriepraktikplatser i ny stor satsning

Pressmeddelande Publicerad: 2022-01-20 09:44 CET

Eskilstuna kommun genomför nu en stor satsning på feriepraktik som nästan dubblar antalet feriepraktikplatser; från 600 till 1000. Samtidigt sker en justering av vilka som erbjuds ferieplats.

Nytt samarbetsavtal för Krogar mot knark i Eskilstuna

Pressmeddelande Publicerad: 2022-01-19 07:00 CET

Eskilstuna kommun, polisen och krögare förnyar samarbetsavtalet för Krogar mot knark – ett koncept som ska minska och försvåra användandet av narkotika i krogmiljö

Ingen titel
Fokus på unga och förebyggande insatser i kommunens och polisens gemensamma medborgarlöfte

Pressmeddelande Publicerad: 2022-01-18 16:30 CET

Eskilstuna kommun och Polismyndigheten samverkar för att förebygga brott och öka tryggheten i Eskilstuna. Årets medborgarlöfte sträcker sig över två år och fokuserar på förebyggande insatser och samverkan för att minska missbruk av narkotika bland unga människor.

Den kommunala gymnasieskolan i Eskilstuna ställer om till fjärr- och distansundervisning

Pressmeddelande Publicerad: 2022-01-18 15:30 CET

Ordförande för gymnasienämnden har under tisdagen fattat beslut om att ställa om till fjärr- och distansundervisningen för elever på den kommunala gymnasieskolan. Beslutet gäller från och med 19 januari 2022 och som längst till den 28 januari.

Eskilstuna kommun höjer beredskapen ytterligare på grund av personalbrist

Pressmeddelande Publicerad: 2022-01-17 16:18 CET

Smittspridningen av covid-19 ökar. På måndag eftermiddag togs beslut om att stänga fler förskolor i Eskilstuna. Samtidigt ökar sjukfrånvaron inom kommunens måltidsverksamhet som förser förskola, skola och äldreomsorg med mat. Nu höjs beredskapen ytterligare inom Eskilstuna kommun.

Fler förskolor i Eskilstuna stänger på grund av personalbrist

Pressmeddelande Publicerad: 2022-01-17 10:24 CET

På grund av personalbrist stänger Lagrådsgatans, Gustavsborgsvägens och Edlingevägens förskolor tillfälligt. Beslut har fattats av förskolenämndens ordförande på måndag förmiddag.

Ingen titel
Planer på nya bostäder i Skogsängen i Eskilstuna

Pressmeddelande Publicerad: 2022-01-14 10:33 CET

En ny detaljplan håller på att tas fram för att bygga nya bostäder längs Vasavägen, Stenkvistavägen och Kälkbacksvägen samt att bygga ut Kälkbacksvägens förskola. Syftet är att skapa förutsättningar för en levande och attraktiv stadsdel för såväl boende som besökare i Skogsängen. Nu ska förslaget ut på samråd.

Snabbt stigande sjukfrånvaro i Eskilstuna kommuns verksamheter

Pressmeddelande Publicerad: 2022-01-13 16:35 CET

Smittspridningen av covid-19 ökar snabbt liksom sjukfrånvaron inom Eskilstuna kommun. Kommunen har nu höjt beredskapen och aktiverat den centrala krisledningen.

Eskilstuna kommun och polisen presenterar gemensamt medborgarlöfte för 2022–2023

Pressmeddelande Publicerad: 2022-01-13 14:06 CET

Välkommen till pressträff där Eskilstuna kommun och polisen presenterar sitt gemensamma medborgarlöfte för 2022-2023

Eskilstunas kommunala gymnasieskola ställer om — till digitalt öppet hus

Pressmeddelande Publicerad: 2022-01-12 14:11 CET

Efter dialog med Region Sörmlands smittskydd har tillförordnad skolchef för gymnasieskolan beslutat att den kommunala gymnasieskolan ska ställa om till digitalt öppet hus.

Vård- och omsorgsförvaltningen i Eskilstuna i stabsläge

Pressmeddelande Publicerad: 2022-01-12 13:00 CET

Vård- och omsorgsförvaltningen ser en kraftig och ökande smittspridning i verksamheterna och har där gått upp i stabsläge.

Snabbtest införs för ovaccinerade medarbetare inom vissa verksamheter på barn- och utbildningsförvaltningen i Eskilstuna

Pressmeddelande Publicerad: 2022-01-10 16:24 CET

Tuna skolområde på grundskolan och den anpassade avdelningen Stjärnan på Odlarens förskola samt gymnasiesärskolan kommer införa snabbtest för covid-19 bland sina medarbetare. Många barn och elever i de här verksamheterna är extra sköra och riskerar att bli svårt sjuka om de smittas av covid-19.

Satsning på utbildning av befintlig personal inom förskolan i Eskilstuna

Pressmeddelande Publicerad: 2021-12-23 09:23 CET

Förskolan i Eskilstuna får närmare 2,2 miljoner kronor ur Omställningsfonden. Pengarna ska användas till kompetenshöjning av 30 medarbetare som får möjlighet att kombinera studier med arbete och utbilda sig till barnskötare.

Ingen titel
Towa Carson får Eskilstuna kommuns musikpris 2021

Pressmeddelande Publicerad: 2021-12-22 14:06 CET

Towa Carlson har stått på scenen i mer än 65 år. Hon är en schlagerikon som alltid varit sin hemstad Eskilstuna trogen, trots erbjudanden från Tyskland och USA. På onsdagen fick Towa Carson ta emot Eskilstuna kommuns musikpris 2021

Eskilstuna kommuns musikpris 2021 presenteras

Pressmeddelande Publicerad: 2021-12-20 11:35 CET

Dags att presentera mottagare av Eskilstuna kommuns musikpris 2021. Media välkomnas till stadshuset onsdag 22 december.

Gott resultat för Eskilstuna kommun i årets medborgarundersökning

Pressmeddelande Publicerad: 2021-12-17 10:56 CET

Enligt årets medborgarundersökning är Eskilstunaborna mycket nöjda med de lokala arbets- och utbildningsmöjligheterna. Områden som fortsatt behöver förbättras är upplevelsen av trygghet och möjligheten att påverka.

Eskilstuna rankas tvåa i årets kvinnofridsbarometer

Pressmeddelande Publicerad: 2021-12-17 09:17 CET

Mäns våld mot kvinnor är prioriterat i Eskilstuna. Kommunen har klättrat 98 placeringar i Unizons kvinnofridsbarometer och rankas nu tvåa i landet.

Tyck till om Klimatprogram Eskilstuna

Pressmeddelande Publicerad: 2021-12-16 13:00 CET

Representanter från företag, idéburna organisationer, offentlig verksamhet och akademi har tillsammans arbetat fram ett förslag på Klimatprogram för Eskilstuna. Programmet är nu ute på remiss och tillgänglig för alla som vill att ge synpunkter på, fram till 1 mars 2022.

Eskilstuna inför nytt avgiftssystem för flera tillsyns- och kontrollavgifter från 1 januari 2022

Pressmeddelande Publicerad: 2021-12-16 09:59 CET

Den 1 januari 2022 inför Eskilstuna kommun ett nytt avgiftssystem för tillsyn och kontroll av livsmedel, alkohol, tobak och receptfria läkemedel. Den stora förändringen är att verksamheter får fakturan först efter att tillsynen eller kontrollen genomförts.

Invigning av Kronskogens idrottsplats och Tunavallens basketplan i Eskilstuna

Pressmeddelande Publicerad: 2021-12-15 13:26 CET

De nya utemiljöerna för Rekarne- Rinman- och Zetterbergsgymnasiet är nu klara. Media välkomnas till invigning fredag 17 december.

Första utdelningen av Eskilstuna kommunens nyinrättade arbets- och kulturstipendier

Pressmeddelande Publicerad: 2021-12-15 09:27 CET

Kultur- och fritidsnämnden inrättade 2021 kulturstipendium och arbetsstipendium för enskilda kulturaktörer på 200 000 kronor årligen. Nu är det klart vilka som får ta del av den första utdelningen av stipendierna.

Ny studie om levnadsvillkor: detta vill unga i Eskilstuna att kommunen ska satsa på

Pressmeddelande Publicerad: 2021-12-14 16:54 CET

Ung livsstil Eskilstuna är en studie om högstadieungdomars levnadsvillkor, delaktighet och preferenser. Senaste studien genomfördes 2019/2020 och nu presenteras resultatet i en rapport.

Fyrverkeri och digitalt nyårstal när Eskilstuna firar in 2022

Pressmeddelande Publicerad: 2021-12-13 12:47 CET

På grund av pandemin och nya rekommendationer kommer Eskilstuna kommuns officiella nyårsarrangemang inte att genomföras som planerat. Det blir dock ett traditionellt fyrverkeri som tidigare år. Nyårstalet kommer att sändas i kommunens digitala kanaler.

Ingen titel
Sandi Haddad Sharro från Eskilstuna United får Eskilstuna kommuns jämställdhetspris

Pressmeddelande Publicerad: 2021-12-10 12:29 CET

Sandi Haddad Sharro från Eskilstuna United tilldelas Eskilstuna kommuns jämställdhetspris 2021. Årets hedersomnämnande går till Sofia Rytterström och Monica Wikberg på Rekarnegymnasiet.

Eskilstuna tar nästa steg i gemensamt klimatarbete

Pressmeddelande Publicerad: 2021-12-09 14:06 CET

Eskilstuna är en av 23 städer som går före i klimatomställningen genom Viable Cities satsning Klimatneutrala städer. Under European Viable Cities Day gav vi exempel på hur vi arbetar konkret för att nå klimatmålen.

Årets pristagare av Eskilstuna kommuns jämställdhetspris presenteras

Pressmeddelande Publicerad: 2021-12-08 07:00 CET

Fredag 10 december avslöjas vilka som får ta emot Eskilstuna kommuns jämställdhetspris samt hedersomnämnande för år 2021. Media är välkommen till pressträff i Fristadssalen i Stadshuset.

Ingen titel
Media bjuds in till workshops om Sundbyholms utveckling

Pressmeddelande Publicerad: 2021-12-06 07:00 CET

Under november och december bjuder Eskilstuna kommun in exploatörer och invånare för att tillsammans skapa en gemensam framtidsbild och utgångspunkter för utvecklingen av Sundbyholm. Media är välkomna att delta på workshop i december.


Sociala medier


BilderVideorPodcastsDokument