Pressmeddelanden


Ingen titel
Emil Bood blir ny verksamhetschef för Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd

Pressmeddelande Publicerad: 2019-10-08 07:00 CEST

Vid årsskiftet tillträder Emil Bood som ny verksamhetschef för Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd (FU) och FAVAL Validering AB. Han kommer närmast från rollen som tf regionchef på Folkuniversitetet med över 10 års erfarenhet av bland annat studie- och yrkesvägledning och verksamhetsledning inom högre utbildning.

Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd (FU) och verksamhetschefen Lena Nyquist går skilda vägar

Pressmeddelande Publicerad: 2019-06-12 14:35 CEST

Efter 3 år lämnar Lena Nyquist rollen som verksamhetschef på Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd och FAVAL Validering AB.

Ingen titel
Ny rapport visar på fortsatt kompetensbrist inom fastighetsbranschen

Pressmeddelande Publicerad: 2019-06-03 16:41 CEST

Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd (FU) har genomfört en undersökning bland medlemsföretagen om rekryteringsbehovet på fem års sikt. Sammanfattningen presenteras nu i en rapport som visar ett fortsatt stort rekryteringsbehov på ca 10 000 nya medarbetare de kommande fem åren.

Ny branschplattform för fastighetsbranschen lanseras

Pressmeddelande Publicerad: 2019-03-27 12:42 CET

En ny branschplattform, jobba-i-fastighetsbranschen.se, lanseras den 31 mars för att öka fastighetsbranschens synlighet externt. Ambitionen är att marknadsföra branschen bredare för att öka dess attraktionskraft. Bakgrunden till utvecklandet av plattformen är att fastighetsbranschen lider av stor kompetensbrist och behöver anställa fler än 15 000 personer innan år 2027.

DigiFast - Projekt för kompetensutveckling inom digitalisering

Pressmeddelande Publicerad: 2019-02-01 13:13 CET

Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd har beviljats medel från Europeiska Socialfonden (ESF) för projektet DigiFast. Projektet startar den 1 februari och syftet med projektutlysningen var att utveckla och stärka modeller som säkrar branschers strategiska kompetensförsörjning samt utveckla former för att långsiktigt ge yrkesverksamma möjlighet till kompetensutveckling. Detta inom branscher där den digitala utvecklingen är stor, där yrkesstatusen behöver säkras och där branschens företag (helt eller delvis) tillhör kategorin små och medelstora företag.

Ingen titel
Lindholmens tekniska gymnasium först ut som Branschrekommenderad skola – Fastighet

Pressmeddelande Publicerad: 2019-01-15 15:28 CET

Den 15 januari firade elever och personal på Lindholmens tekniska gymnasium i Göteborg tillsammans med lokala fastighetsbolag att skolan fått utmärkelsen Branschrekommendera skola – Fastighet. Branschrekommendationen är ett sätt att säkerställa kvaliteten på inriktningen Fastighet på gymnasiets VVS- och fastighetsprogram.

Ingen titel
Fastighetsbranschen i framkant med unika valideringsverktyget FAVAL

Pressmeddelande Publicerad: 2018-08-31 08:24 CEST

Fastighetsbranschen lanserar validering i branschvalideringsverktyget FAVAL för yrkesroller som kräver utbildning på eftergymnasial nivå. Validering på eftergymnasial nivå är inte bara nytt för fastighetsbranschen, utan också inom validering i stort i Sverige. Fastighetsbranschen tar därmed viktiga kliv för att både utveckla möjligheterna till validering generellt och för att underlätta nyrekryteringar och kompetensenshöjande insatser inom branschen.

Ger gymnasieutbildningen den kompetens som skolan utlovar?

Pressmeddelande Publicerad: 2018-06-27 14:47 CEST

Fastighetsbranschen är utvald att delta i Skolverkets försöksverksamhet med yrkesprov inom gymnasieskolan. Försöksverksamheten är unik och införandet av ett yrkesprov kommer att tydliggöra huruvida eleverna har tillgodogjort sig relevant kompetens för arbetsmarknaden. Försöket kommer att starta hösten 2018 och pågå fram till 2021.

Fastighetsbranschen lanserar verktyg för att rekrytera nya svenskar!

Pressmeddelande Publicerad: 2017-09-19 08:00 CEST

Fastighetsbranschen är i akut behov av ny arbetskraft och Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd, FU, satsar nu på att nå nya grupper och få in nytt blod i branschen. En grupp med stora, outnyttjade resurser är de nya svenskarna, och därför lanserar FU nu en rad verktyg för att underlätta mottagandet och integrerandet av de nya svenskarna i fastighetsbranschen.

Ingen titel
FAVAL gör validering möjlig för fastighetsbranschen

Pressmeddelande Publicerad: 2016-09-13 16:36 CEST

FAVAL – Fastighetsbranschens valideringssystem – är nu helt klart för att validera alla tre yrkesroller på gymnasienivå mot kompetensbevis. FAVAL underlättar branschens kompetensförsörjning, dokumenterar de anställdas kompetens och underlättar för nyanlända att komma in på arbetsmarknaden. Den 22 september, på Business Arena, presenteras det kompletta verktyget för första gången.

Ingen titel
FU fortsätter utveckla validering i FAVAL och handledarutbildningar

Pressmeddelande Publicerad: 2016-06-03 13:18 CEST

I slutet av maj fick FU besked om beviljanden av medel från både Migrationsverket och Skolverket. Medlen ska användas till att få fler nyanlända att komma i arbete snabbare, men även en utveckling av en professionell handledarutbildning som ska ge ett öppnare mottagande av de nya svenskarna. Dessa medel möjliggör också en spridning av kunskapen om valideringssystemet FAVAL och en förbättrad kommunikation mellan FU Regionalt.

Ingen titel
Nytt testcenter för validering i FAVAL klart!

Pressmeddelande Publicerad: 2016-06-03 12:09 CEST

I går undertecknades avtal mellan FU och Stockholms byggtekniska gymnasium som nu blir testcenter för validering i FAVAL - Fastighetsbranschens valideringssystem. - För oss innebär det ett kvitto på att vår verksamhet håller hög klass. Att vara testcenter är ett förtroende som vi avser att förvalta väl, säger Linus Nygren, rektor på Stockholms byggtekniska gymnasium.

Ingen titel
Över 800 platser inom 13 nya YH-utbildningar mot fastighet beviljade

Pressmeddelande Publicerad: 2016-02-01 14:15 CET

När Myndigheten för yrkeshögskolan nyligen meddelande vilka utbildningar som beviljats för år 2016 och 2017 stod det klart att antalet utbildningar och platser i år är rekordstort. Och inom fastighetsbranschens yrken blir det över 800 nya platser som erbjuds inom 13 utbildningar.

140 000 fler i jobb de närmaste två åren

Pressmeddelande Publicerad: 2015-12-10 16:09 CET

Sysselsättningen ökar med 140 000 personer under år 2016 och 2017. Och arbetslösheten minskar med nästan en procent under samma tid. Det visar Arbetsförmedlingen prognos som presenterades i går. Samtidigt ökar bristen på utbildad arbetskraft och matchningsproblematiken blir större.

Regeringen tillsätter nationell valideringsdelegation

Pressmeddelande Publicerad: 2015-11-20 15:15 CET

Gymnasie- och kunskapslyftsminister Aida Hadzialic tillsätter nu en kommitté med uppdrag att verka för ett bättre fungerande och mer effektivt system för validering på nationell och regional nivå. Den nationella valideringsdelegationen ska även sprida goda exempel och arbeta för att enskilda får tillgång till den information de behöver om validering.

Viktigast att utbildningen är rolig

Pressmeddelande Publicerad: 2015-10-06 11:01 CEST

Det som avgör vilken gymnasieutbildning ungdomar väljer är ifall den är rolig och ger en bra framtida inkomst. Men om den ger jobb efter studietidens slut intresserar inte ungdomarna. Det visar en färsk studie från Ratio och Lunds universitet.

Ramverk för kvalifikationer införs

Pressmeddelande Publicerad: 2015-09-01 14:11 CEST

Regeringen fattade i förra veckan beslut om ett nationellt ramverk för kvalifikationer, NQF. Tillsammans med validering kan tidigare kompetens, kunskaper och färdigheter nu synliggöras - oavsett var och hur de förvärvats.

HFAB lanserar 100 "välkomstjobb"

Pressmeddelande Publicerad: 2015-08-27 10:32 CEST

Allmännyttiga Halmstads Fastighets AB, HFAB, lanserar, med start den 1 januari 2016, så kallade välkomstjobb för nyanlända som har ett lägenhetsavtal med HFAB. - Ett utmärkt exempel på en insats där näringslivet tillsammans med det offentliga bekämpar utanförskapet, kommenterar arbetsmarknadsminister Ylva Johansson.

90 procent av yrkeshögskolestudenter får jobb

Pressmeddelande Publicerad: 2015-08-18 13:23 CEST

Nio av tio studenter på Yrkeshögskolan var sysselsatta ett år efter avslutad examen. Det visar en färsk rapport från IFAU, Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering . Ett år efter kursslut hade de som hade jobb redan innan dessutom ökat sina årsinkomster från i genomsnitt drygt 100 000 kronor till cirka 250 000 kronor.

Landets första professur i fastighetsförvaltning tillsatt

Pressmeddelande Publicerad: 2015-08-18 12:55 CEST

Nu är det klart vem som blir landets första professor i fastighetsförvaltning. Anna Kadefors, forskare vid Chalmers tekniska högskola i Göteborg, får professuren och börjar på KTH från årsskiftet.

Ingen titel
Klart att börja validera kompetens i FAVAL!

Pressmeddelande Publicerad: 2015-06-16 14:09 CEST

Startskottet har gått för att börja validera i FAVAL – Fastighetsbranschens valideringssystem – som i slutänden leder till kompetensbevis. Avtal skrevs i dag mellan Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd, FU, och Fastighetsakademin respektive PLUS Utbildningar. – Det här betyder att vi får ett effektivt verktyg att hitta duktiga medarbetare, säger Håkan Berg, VD HSB Norra Storstockholm.

UKÄs årsrapport visar på trender

Pressmeddelande Publicerad: 2015-06-02 11:15 CEST

Universitetskanslersämbetets, UKÄs, färska årsrapport för 2015 visar på trender inom universitet och högskolor. Bland annat utexamineras 15 000 fler studenter nu än för 10 år sedan och sannolikheten att börja studera i högskolan påverkas av den sociala bakgrunden.

Lena Hallengren inleder FUs stämma

Pressmeddelande Publicerad: 2015-05-27 06:37 CEST

Idag inleder Lena Hallengren, ordförande i riksdagens utbildningsutskott, FUs föreningsstämma. Hon pratar om utskottets arbete som på senare tid bland annat handlat om tioårig grundskola och möjligheten till skriftliga ordningsomdömen på gymnasiet och högstadiet.

"Kompetensbristen hämmar stadsbyggandet"

Pressmeddelande Publicerad: 2015-05-25 14:34 CEST

Läs Professor Stellan Lundströms opinionsinlägg på fastighetsnytt.se. Han talar om hur stadsbyggandet hämmas av rådande kompetensbrist, något som drabbar både den offentliga och privata sektorn.

Givande branschmöte i Örebro

Pressmeddelande Publicerad: 2015-05-07 13:14 CEST

Branschmötet i Örebro den 28 april bjöd på givande diskussioner och nya synvinklar. Fokus för dagen var kompetensfrågan inom fastighetsbranschen. Mötet arrangerades av Region Örebro län i samarbete med FU (Fastighetsbranschens utbildningsnämnd), Arbetsförmedlingen och Cityakademin Örebro kommun.

Ingen titel
Inbjudan till Universitets- och högskolekonferens i Göteborg 10 juni

Pressmeddelande Publicerad: 2015-04-27 13:21 CEST

Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd bjuder in till en kostnadsfri konferens kring Universitets-och högskolefrågor den 10 juni i Göteborg.

Ingen titel
Tre fastighetsföretag kammade hem pris

Pressmeddelande Publicerad: 2015-04-24 15:20 CEST

När Nyckeltalsinstitutet delade ut priser i veckan gick tre av fem priser till fastighetsföretag. Familjebostäder fick pris för störst förbättring inom Attraktiv Arbetsgivarindex, Västfastigheter för Bästa Jämställdhetsindex och Diligentia håvade in priset för Bästa Attraktiv Arbetsgivarindex.

6 500 nya utbildningsplatser föreslås i regeringens vårbudget

Pressmeddelande Publicerad: 2015-04-16 09:43 CEST

Regeringen presenterade sin vårproposition den 15 april. Under mandatperioden vill man satsa på speciallärare, stärkt elevhälsa, fler utbildningsplatser och en stärkt vuxenutbildning. Redan i år tillkommer 6 500 utbildningsplatser inom högskola, universitet, komvux/yrkesvux samt folkhögskolan. Nya platser inom yrkeshögskolan får dock vänta till nästa år.

Överdirektör för Skolverket utreder gymnasieskolan

Pressmeddelande Publicerad: 2015-03-24 15:10 CET

Regeringen har utsett Helén Ängmo till särskild utredare för utredningen En attraktiv gymnasieutbildning för alla. Hon är överdirektör för Skolverket och ska redovisa sina förslag i juni 2016.

Klartecken för 37 teknik- och ingenjörsutbildningar efter uppföljning

Pressmeddelande Publicerad: 2015-03-23 09:35 CET

För några år sedan genomförde UKÄ en utvärdering av kvaliteten på 364 teknik- och ingenjörsutbildningar vid 24 universitet och högskolor. 110 av dessa fick omdömet bristande kvalitet och riskerade därmed att få sina examenstillstånd indragna.


Sociala medier


BilderVideorPodcastsDokument