Pressmeddelanden 2019

RSS

Emil Bood blir ny verksamhetschef för Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd

Pressmeddelande Publicerad: 2019-10-08 07:00 CEST

Vid årsskiftet tillträder Emil Bood som ny verksamhetschef för Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd (FU) och FAVAL Validering AB. Han kommer närmast från rollen som tf regionchef på Folkuniversitetet med över 10 års erfarenhet av bland annat studie- och yrkesvägledning och verksamhetsledning inom högre utbildning.

Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd (FU) och verksamhetschefen Lena Nyquist går skilda vägar

Pressmeddelande Publicerad: 2019-06-12 14:35 CEST

Efter 3 år lämnar Lena Nyquist rollen som verksamhetschef på Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd och FAVAL Validering AB.

Ny rapport visar på fortsatt kompetensbrist inom fastighetsbranschen

Pressmeddelande Publicerad: 2019-06-03 16:41 CEST

Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd (FU) har genomfört en undersökning bland medlemsföretagen om rekryteringsbehovet på fem års sikt. Sammanfattningen presenteras nu i en rapport som visar ett fortsatt stort rekryteringsbehov på ca 10 000 nya medarbetare de kommande fem åren.

Ny branschplattform för fastighetsbranschen lanseras

Pressmeddelande Publicerad: 2019-03-27 12:42 CET

En ny branschplattform, jobba-i-fastighetsbranschen.se, lanseras den 31 mars för att öka fastighetsbranschens synlighet externt. Ambitionen är att marknadsföra branschen bredare för att öka dess attraktionskraft. Bakgrunden till utvecklandet av plattformen är att fastighetsbranschen lider av stor kompetensbrist och behöver anställa fler än 15 000 personer innan år 2027.

DigiFast - Projekt för kompetensutveckling inom digitalisering

Pressmeddelande Publicerad: 2019-02-01 13:13 CET

Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd har beviljats medel från Europeiska Socialfonden (ESF) för projektet DigiFast. Projektet startar den 1 februari och syftet med projektutlysningen var att utveckla och stärka modeller som säkrar branschers strategiska kompetensförsörjning samt utveckla former för att långsiktigt ge yrkesverksamma möjlighet till kompetensutveckling. Detta inom branscher där den digitala utvecklingen är stor, där yrkesstatusen behöver säkras och där branschens företag (helt eller delvis) tillhör kategorin små och medelstora företag.

Lindholmens tekniska gymnasium först ut som Branschrekommenderad skola – Fastighet

Pressmeddelande Publicerad: 2019-01-15 15:28 CET

Den 15 januari firade elever och personal på Lindholmens tekniska gymnasium i Göteborg tillsammans med lokala fastighetsbolag att skolan fått utmärkelsen Branschrekommendera skola – Fastighet. Branschrekommendationen är ett sätt att säkerställa kvaliteten på inriktningen Fastighet på gymnasiets VVS- och fastighetsprogram.


Sociala medier


Bilder  Videor   Podcasts

   RSS


    Dokument