Pressmeddelanden 2016


Ingen titel
​Bygg- och fastighetsbranschen bäst på psykosocial arbetsmiljö

Pressmeddelande Publicerad: 2016-12-20 07:36 CET

Över hälften, 55 procent, av arbetsmiljöombuden i bygg- och fastighetsbranschen anser att den psykosociala arbetsmiljön är bra. Det visar fackförbundet Unionens Arbetsmiljöbarometer. Det är den högsta andelen bland alla branscher som har undersökts.

Ingen titel
Stor medvetenhet om arbetsmiljöfrågor bland fastighetsföretag

Pressmeddelande Publicerad: 2016-12-06 07:54 CET

Drygt nio av tio företag i fastighetsbranschen arbetar för att främja den fysiska och psykiska hälsan hos sina anställda. Samtidigt ökar de arbetsrelaterade sjukdomarna i branschen. Det visar en undersökning genomförd av fastighetsbranschens arbetsgivarorganisation, Fastigo.

Fler sjukskrivningar i fastighetsbranschen

Pressmeddelande Publicerad: 2016-11-01 10:51 CET

Antalet personer som måste sjukskrivas på grund av arbetsrelaterade sjukdomar ökar i fastighetsbranschen. Årets 99 anmälningar för perioden januari–september är den högsta noteringen på fem år och en ökning med 22 procent jämfört med samma period förra året. Det visar statistik från Arbetsmiljöverket, som Fastigo har bearbetat.

​Uppsalahem och Stena Fastigheter bäst på att ge unga jobb

Pressmeddelande Publicerad: 2016-09-23 07:00 CEST

Uppsalahem anställer flest traineer, lärlingar, praktikanter och unga på yrkesintroduktion av alla företag i fastighetsbranschen. Stena Fastigheter är bästa företag i kategorin att anställa sommarjobbare.

​Uppsalahem och Stena Fastigheter bäst på att ge unga jobb

Pressmeddelande Publicerad: 2016-09-23 07:00 CEST

Uppsalahem anställer flest traineer, lärlingar, praktikanter och unga på yrkesintroduktion av alla företag i fastighetsbranschen. Stena Fastigheter är bästa företag i kategorin att anställa sommarjobbare.

​Fyra av tio chefer i fastighetsbranschen är kvinnor

Pressmeddelande Publicerad: 2016-08-17 08:47 CEST

Andelen kvinnor på ledande poster växer i den traditionellt mansdominerade fastighetsbranschen. I dag är 41 procent av cheferna och 34 procent av styrelseledamöterna kvinnor. Det visar en undersökning från fastighetsbranschens arbetsgivarorganisation Fastigo.

Träffa Fastigo i Almedalen - två seminarier kring kompetens och mångfald

Pressmeddelande Publicerad: 2016-07-01 09:12 CEST

Fastighetsbranschens kompetensförsörjning - dags att kliva ur comfort zone

Ann Irebo, vd på HSB Skåne, i Fastigos styrelse

Pressmeddelande Publicerad: 2016-05-26 14:22 CEST

Fastigos stämma har idag utsett en ny styrelse med en bred förankring i fastighetsbranschen. Ann Irebo, vd på HSB Skåne, är en av ledamöterna. I styrelsen finns företrädare för kommunala och privata fastighetsbolag, entreprenörer, HSB samt branschorganisationerna SABO och Fastighetsägarna.

Mats Domberg, vd på Förvaltnings AB Enen, i Fastigos styrelse

Pressmeddelande Publicerad: 2016-05-26 14:22 CEST

Fastigos stämma har idag utsett en ny styrelse med en bred förankring i fastighetsbranschen. Mats Domberg, vd på Förvaltnings AB Enen, är en av ledamöterna. I styrelsen finns företrädare för kommunala och privata fastighetsbolag, entreprenörer, HSB samt branschorganisationerna SABO och Fastighetsägarna.

Familjebostäder och Willhem representerade i Fastigos styrelse

Pressmeddelande Publicerad: 2016-05-26 14:22 CEST

Fastigos stämma har idag utsett en ny styrelse med en bred förankring i fastighetsbranschen. Per-Henrik Hartmann, vd på Familjebostäder i Göteborg, och Mikael Granath, vd på Willhem av två av ledamöterna. I styrelsen finns företrädare för kommunala och privata fastighetsbolag, entreprenörer, HSB samt branschorganisationerna SABO och Fastighetsägarna.

Cathrine Holgersson, vd på Gavlegårdarna, i Fastigos styrelse

Pressmeddelande Publicerad: 2016-05-26 14:22 CEST

Fastigos stämma har idag utsett en ny styrelse med en bred förankring i fastighetsbranschen. Cathrine Holgersson, vd på Gavlegårdarna, är en av ledamöterna. I styrelsen finns företrädare för kommunala och privata fastighetsbolag, entreprenörer, HSB samt branschorganisationerna SABO och Fastighetsägarna.

Annelie Vinsa, Kirunabostäder, ny i Fastigos styrelse

Pressmeddelande Publicerad: 2016-05-26 14:20 CEST

Fastigos stämma har idag utsett en ny styrelse med en bred förankring i fastighetsbranschen. Annelie Vinsa, vd på Kiraunabostäder, är en av de nya ledamöterna. I styrelsen finns företrädare för kommunala och privata fastighetsbolag, entreprenörer, HSB samt branschorganisationerna SABO och Fastighetsägarna.

Marie Selin, Mitthem, i Fastigos styrelse

Pressmeddelande Publicerad: 2016-05-26 14:20 CEST

Fastigos stämma har idag utsett en ny styrelse med en bred förankring i fastighetsbranschen. Marie Selin, vd på Mitthem, är en av ledamöterna. I styrelsen finns företrädare för kommunala och privata fastighetsbolag, entreprenörer, HSB samt branschorganisationerna SABO och Fastighetsägarna.

Henrik Zäther, vd på HSB Göta, i Fastigos styrelse

Pressmeddelande Publicerad: 2016-05-26 14:20 CEST

Fastigos stämma har idag utsett en ny styrelse med en bred förankring i fastighetsbranschen. Henrik Zäther, vd på HSB Göta, är en av ledamöterna. I styrelsen finns företrädare för kommunala och privata fastighetsbolag, entreprenörer, HSB samt branschorganisationerna SABO och Fastighetsägarna.

​Ny styrelse i Fastigo

Pressmeddelande Publicerad: 2016-05-26 14:20 CEST

Fastigos stämma har idag utsett en ny styrelse med en bred förankring i fastighetsbranschen. Företrädarna representerar kommunala och privata fastighetsbolag, entreprenörer, HSB samt branschorganisationerna SABO och Fastighetsägarna.

Ingen titel
​Uppsalahem vinner årets Fastigopris

Pressmeddelande Publicerad: 2016-05-19 08:06 CEST

Fastigopriset 2016 går till Uppsalahem. Företaget visar ett brinnande engagemang för att locka unga till fastighetsbranschen genom att öppna dörrarna och visa vilken variation av yrken som finns. Detta gynnar inte bara Uppsalahem utan hela branschen.

​Kollektivavtal klart för tjänstemän i fastighetsbranschen

Pressmeddelande Publicerad: 2016-05-02 10:00 CEST

Fastigo och Unionen, Vision, Sveriges Ingenjörer, Akademikerförbundet SSR, Civilekonomerna, Jusek och Sveriges Arkitekter har idag kommit överens om ett nytt kollektivavtal. Löneavtalet är treårigt och innehåller inga siffror om lönenivåer eller individgarantier. Det berör cirka 8 000 anställda i fastighetsbranschen.

Avtal klart mellan Fastigo och Kommunal

Pressmeddelande Publicerad: 2016-04-29 08:30 CEST

Fastigo och Kommunal har träffat ett nytt kollektivavtal för cirka 2000 anställda inom kommunala fastighetsbolag. Avtalet är ettårigt och innebär en kostnadsökning om 2,2 procent. Lönepotten om 590 kronor kan fördelas individuellt.

Ingen titel
Sju av tio kommunpolitiker vill se fler lärlingar

Pressmeddelande Publicerad: 2016-04-25 08:12 CEST

Sju av tio kommunpolitiker, 72 procent, anser att lärlingsplatser är en av de viktigaste arbetsmarknadsåtgärderna för att fler ska få arbete. Även validering av kunskap och utländska betyg anses vara viktiga åtgärder för att öka sysselsättningen. Det visar en undersökning från fastighetsbranschens arbetsgivarorganisation, Fastigo.

Nytt kollektivavtal för fastighetsbranschen

Pressmeddelande Publicerad: 2016-04-15 12:00 CEST

Fastigo och Fastighetsanställdas Förbund har idag kommit överens om ett nytt kollektivavtal. Avtalet berör cirka 10 000 anställda i fastighetsbranschen. Det nya kollektivavtalet är ettårigt och följer industrins märke som innebär kostnadsökningar på 2,2 % på ett år.

Åtta av tio kommunpolitiker vill öka byggtakten

Pressmeddelande Publicerad: 2016-03-30 08:13 CEST

Hela åtta av tio svenska kommunpolitiker, 78 procent, tycker att byggtakten i deras kommun är för låg i dag. Nästan hälften vill också att deras kommun även ska arbeta mer med att skapa nya bostäder inom det befintliga beståndet. Det visar en ny undersökning från Fastigo, fastighetsbranschens arbetsgivarorganisation.

Ingen titel
Fastigo rekryterar Peter Sparrfors

Pressmeddelande Publicerad: 2016-03-03 11:43 CET

Fastighetsbranschens arbetsgivarorganisation, Fastigo, rekryterar Peter Sparrfors som ny förhandlare och rådgivare.

Brist på arbetskraft hämmar utveckling

Pressmeddelande Publicerad: 2016-01-28 10:10 CET

2 av 3 av företag i bygg-och anläggningssektorn anser att brist på arbetskraft är det främsta hindret för ökat byggande enligt konjunkturbarometern för januari. - Bygg- och fastighetsbranschen bör satsa på rekrytering bland de nyanlända för att inte stoppa utvecklingen, säger Mona Finnström, vd på Fastigo.


Nyheter 2016


Snabbspåren i långbänk

Nyhet Publicerad: 2016-02-22 15:25 CET

Arbetsförmedlingens samverkan med arbetsgivarna är av stor betydelse för att få fram nya jobb framhåller generaldirektören Mikael Sjöberg på DN Debatt (19/2).

Ingen titel
Mycket tid på psykisk ohälsa

Nyhet Publicerad: 2016-01-26 15:30 CET

Psykisk ohälsa är ett stort arbetslivsproblem. Chefen lägger en arbetsdag i månaden på att hantera medarbetare med psykisk ohälsa, visar ny undersökning.


Sociala medier


PresskontakterBilderVideorPodcastsDokument