Pressmeddelanden


Ingen titel
Skamligt att föreslå ny funkisskatt

Pressmeddelande Publicerad: 2021-11-19 08:00 CET

Både regeringen och oppositionen säger i sina budgetförslag att de ska ta bort den så kallade ”funkisskatten”. Men i den skuggbudget som i veckan presenterades av M, KD och SD finns förslag som skapar en ny skatteklyfta mellan löntagare/pensionärer och de som har aktivitets- och sjukersättning. "Den här nya ”funkisskatten” innebär ytterligare ett svek mot många personer med funktionsnedsättning. Vi hoppas att partierna drar tillbaka förslaget", kommenterar Funktionsrätt Sveriges ordförande Elisabeth Wallenius.

Ingen titel
Grattis Annika Jyrwall Åkerberg och grattis det nya MR-institutet!

Pressmeddelande Publicerad: 2021-10-29 08:36 CEST

Funktionsrätt Sverige gläds över nyheten att människorättsjuristen Annika Jyrwall Åkerberg valts till ledamot i styrelsen för det oberoende institutet för mänskliga rättigheter som inrättas i Lund vid årskiftet. ”Vi gratulerar både Annika och institutet”, säger Elisabeth Wallenius, Funktionsrätt Sveriges ordförande.

Funktionsrätt Sverige satsar på utbildning för patientföreträdare

Pressmeddelande Publicerad: 2021-10-18 07:00 CEST

Funktionsrätt Sverige har beviljats medel från Vinnova för att inleda arbetet med en utbildning av patientföreträdare som ska verka på systemnivå i framtidens hälso- och sjukvård. Satsningen heter Patientföreträdare – En strategisk partner i framtidens hälso- och sjukvård.

Öppet brev till riksdagspartierna: Nu litar vi på att ni kommer överens om budgetens viktigaste fråga!

Pressmeddelande Publicerad: 2021-10-15 08:28 CEST

Funktionsrätt Sverige vill se enighet bakom regeringens förslag att höja nivån i sjuk- och aktivitetsersättningen.

Hög tid att satsa på personer med funktionsnedsättning

Pressmeddelande Publicerad: 2021-09-16 16:30 CEST

Regeringen har idag presenterat flera välkomna satsningar för att stärka tryggheten och ekonomin för personer med funktionsnedsättning. Bland annat föreslås garantinivån inom socialförsäkringen höjas med drygt 1000 kr för de som har hel sjuk- eller aktivitetsersättning på garantinivån. ”Äntligen har den ekonomiska situationen för personer med funktionsnedsättning kommit på agendan. Vi är positiva till att garantinivån höjs, men utifrån dagens låga nivåer behövs mer. Nivåerna behöver närma sig de lägst avtalade lönerna”, kommenterar Elisabeth Wallenius, ordförande Funktionsrätt Sverige.

Vi välkomnar ett mycket efterlängtat förslag

Pressmeddelande Publicerad: 2021-09-01 10:35 CEST

Att en de grupper med absolut sämst ekonomi har den högsta skatten har vi länge kritiserat. Därför tar vi med glädje emot det förslag som presenteras idag om att skatteklyftan mellan de som arbetar/är ålderspensionärer och de som är i arbetsför ålder men inte kan arbeta och därför har sjuk- och aktivitetsersättning tas bort. ”Vi välkomnar varmt detta länge efterfrågade förslag. Det kommer att göra stor skillnad för många. Det är också en viktig markering som handlar om synen på människor”, kommenterar Elisabeth Wallenius.

Vi vill se politiskt initiativ för en tandhälsa som ryms inom hälso- och sjukvården

Pressmeddelande Publicerad: 2021-08-17 07:00 CEST

Rätten till tandvård måste förbättras så att alla har råd att gå till tandläkaren. Utredningen ”När behovet får styra” som nu är på remiss har haft som utgångspunkt att hela tandvårdssystemet ska utvecklas för att uppnå en mer jämlik tandhälsa - en ytterst angelägen fråga för hela funktionsrättsrörelsen. Men nödvändigt förslag som innebär att tandvården ska bekostas med offentliga medel på samma sätt som övrig hälso- och sjukvård saknas.

Funktionsrättsrörelsen överlämnar 73-punktsprogram till arbetsmarknadsminister Eva Nordmark

Pressmeddelande Publicerad: 2021-06-16 07:00 CEST

Hög- eller lågkonjunktur spelar inte någon större roll, sysselsättningsgraden hos personer med funktionsnedsättning är betydligt lägre än för befolkningen i stort. ”Det här är oerhört kostsamt både för samhällsekonomin och den enskilde. Funktionsrättsrörelsen är beredd att ta tag i problemen och idag överlämnar vi – 50 organisationer – vårt eget 73-punktsprogram om arbetsmarknadspolitiken”, säger Elisabeth Wallenius, ordförande Funktionsrätt Sverige.

Utredning med nytt lagförslag missar poängen - tillgänglighet är det nya normala

Pressmeddelande Publicerad: 2021-05-31 16:56 CEST

Om några år kommer CE-märkning av till exempel din TV, dator, eller mobil att stå för mer än säkerhet. Produkten ska också vara utformad för att möta olika behov som människor har för att kunna använda den. EU har tillsammans beslutat om gemensamma krav för tillgänglighet i ett direktiv som även kommer att gälla exempelvis banktjänster, e-böcker och näthandel. Produkter och tjänster som inte lever upp till kraven ska i framtiden inte få säljas på EU:s gemensamma marknad. Men det betänkande för att genomföra tillgänglighetsdirektivet som idag lämnas till regeringen missar insikten om tillgänglighet som en självklar del i produkt- och tjänsteutveckling.

Vi välkomnar förslagen från Stärkt assistans

Pressmeddelande Publicerad: 2021-05-26 13:48 CEST

Förslagen från utredningen Stärkt rätt till personlig assistans är positiva och medför en starkare rätt till personlig assistans. Nu behöver de också bli verklighet. Eventuell skepsis måste mötas med de vinster som förslagen ger i form av ökad rättssäkerhet och jämställdhet, minskade sjukskrivningar och förbättrade arbetsmöjligheter.

Kongressuttalande: Tillsammans för en jämlik hälsa

Pressmeddelande Publicerad: 2021-05-20 16:44 CEST

Funktionsrätt Sveriges kongressuttalande den 20 maj 2021: Vi blir fler och fler! Så sent som 2017 var vi 38, nu är vi 49 medlemsförbund. Tillsammans står vi starka och enade och siktar mot valet 2022 och att funktionsrätten får en given plats i debatterna.

Alla kvinnor måste skyddas från våld

Pressmeddelande Publicerad: 2021-05-05 07:00 CEST

Mäns våld mot kvinnor har hamnat överst på dagordningen. Det är bra, men det är också viktigt att alla kvinnor omfattas av förebyggande arbete, skydd och stöd. ”Trots att kvinnor med funktionsnedsättning lever med ökad risk att utsättas för våld saknas ofta funktionsrättsperspektivet i arbetet. I stället talas det tyst om kvinnor med funktionsnedsättning", kommenterar Marie Sten, första vice ordförande Funktionsrätt Sverige.

Samhall bör återgå till sitt grunduppdrag men mer behövs

Pressmeddelande Publicerad: 2021-04-28 13:51 CEST

Uppdrag gransknings program har bekräftat de signaler vi har fått under årens lopp – att många med omfattande funktionsnedsättningar inte längre får plats inom Samhall. ”Staten, Samhalls ägare, behöver bestämma sig för hur målgruppen för Samhall ska se ut”, kommenterar Marie Sten, första vice ordförande Funktionsrätt Sverige.

Vi ska etablera EUPATI i Sverige

Pressmeddelande Publicerad: 2021-04-23 07:00 CEST

Vår ansökan till Allmänna arvsfonden för projektet ”EUPATI Sverige - en delaktig patient” har beviljats! ”Vi är mycket glada. Vårt kongressmål handlar om jämlik hälsa och det här projektet kommer att ge oss kraft att arbeta för ökad patientdelaktighet som vi vet är helt avgörande för att driva utvecklingen av vården framåt och skapa jämlik hälsa", kommenterar Marie Sten, första vice ordförande Funktionsrätt Sverige.

Funktionsrättsbyrån blir verklighet

Pressmeddelande Publicerad: 2021-04-22 07:00 CEST

Idag har vi fått positivt besked från Allmänna arvsfonden. Vår idé om en rättighetsbyrå för personer med funktionsnedsättning blir verklighet! ”Det här är efterlängtat och välkommet! Behovet av en byrå som personer med funktionsnedsättning kan vända sig till är enormt. Det blir allt svårare för personer med funktionsnedsättning att få sina rättigheter realiserade och många får kämpa på egen hand mot myndigheters jurister trots funktionsnedsättningar och sjukdomar”, kommenterar Nicklas Mårtensson, kanslichef Funktionsrätt Sverige.

Behöva byta kommun för att få en fungerande utbildning för sitt barn?

Pressmeddelande Publicerad: 2021-04-16 10:33 CEST

Ja, så kan det faktiskt se ut. För var du bor påverkar dina möjligheter att få del av dina mänskliga rättigheter. Det är känt sen länge, men konstateras i rapporten ”Respekt för rättigheter?”, civilsamhällets granskning av hur Sverige efterlever Funktionsrättskonventionen. Det är också temat för ett av Funktionsrätt Sveriges seminarium på MR-dagarna 19–21 april.

Ingen titel
Startskott för årets webbinarieserie om hur Sverige efterlever Funktionsrättskonventionen

Pressmeddelande Publicerad: 2021-04-14 07:00 CEST

I mars för ett år sedan ställde vi om mot webbsända seminarier. En rad välbesökta webbinarier genomfördes i en serie om rapporten ”Respekt för rättigheter?”, civilsamhällets granskning över hur Sverige lever upp till Funktionsrättskonventionen. I år bjuder vi in beslutsfattare för att prata om frågor där Sverige ligger efter.

Nu behövs ett MR-institut med kunskap och hög integritet

Pressmeddelande Publicerad: 2021-04-01 14:09 CEST

Funktionsrätt Sverige välkomnar att regeringen tagit ytterligare ett steg närmare att förverkliga ett oberoende institut för mänskliga rättigheter genom att tillsätta en organisationskommitté. Det är avgörande att ett oberoende institut har en ledning med djup insikt i rättigheter för personer med funktionsnedsättning samt en hög integritet.

Bra första steg men mer behövs för att undanröja fattigdomen

Pressmeddelande Publicerad: 2021-03-23 15:10 CET

Idag lämnar Utredningen om merkostnader i bostad med särskild service enligt LSS sina förslag till regeringen. Funktionsrätt Sverige har deltagit i utredningen och välkomnar förslagen, men ser fortsatt utmaningar för den institutionella fattigdomen.

En socialförsäkring utan trygghet – är det så det ska vara?

Pressmeddelande Publicerad: 2021-03-09 07:00 CET

Idag lanserar Funktionsrätt Sverige en idéskrift om socialförsäkringen och ställer samtidigt företrädare för riksdagspartierna mot väggen i ett webbinarium. ”Vi behöver svar. När vi ser Försäkringskassans prognoser om ständigt sjunkande sjuktal undrar vi hur många – om ens någon – kommer omfattas av sjukförsäkringen i framtiden”, säger Elisabeth Wallenius, ordförande Funktionsrätt Sverige.

Regeringens förslag om ett MR-institut är en seger för vårt arbete

Pressmeddelande Publicerad: 2021-01-28 14:05 CET

Dagens besked om ett oberoende MR-institut är en seger för vårt arbete ”Efter åratal av kamp för inrättandet av en oberoende granskning av mänskliga rättigheter, med tyngd i FN:s funktionsrättskonvention, känner vi idag stor glädje”, säger Funktionsrätt Sveriges ordförande Elisabeth Wallenius

Universell utformning saknas i regeringens forskningsproposition

Pressmeddelande Publicerad: 2020-12-21 12:04 CET

Funktionsrätt Sverige välkomnar flera av de satsningar som föreslås i regeringens forsknings- och innovationsproposition som kom i förra veckan. "Flera av förslagen är viktiga för våra medlemsgrupper, inte minst ökad forskning inom primärvården”, säger Funktionsrätt Sveriges ordförande Elisabeth Wallenius. ”Samtidigt förstår vi inte den generella avsaknaden av universell utformning som ett väsentligt bidrag i de stora samhällsutmaningar som lyfts fram i proppen, inte minst när det gäller digitalisering.”

Ingen titel
Riksdagen måste säga ja till lättnader i sjukförsäkringen för alla sjuka

Pressmeddelande Publicerad: 2020-11-25 11:43 CET

I morgon torsdag ska riksdagen avgöra om lättnader i rehabiliteringskedjans prövning efter 180 dagar ska göras. Pandemin har satt dagens regelverk i strålkastarljus. ”Vi menar att det nu är helt avgörande att riksdagen inte beslutar om särskilda undantag i sjukförsäkringen endast för personer som insjuknat i covid-19. Lättnaderna måste gälla alla”, säger Elisabeth Wallenius, Funktionsrätt Sveriges ordförande.

Corona är ett stresstest som blottlägger sprickorna i funktionsrätten

Pressmeddelande Publicerad: 2020-11-13 07:07 CET

Coronapandemin påverkar oss alla och personer med funktionsnedsättningar har drabbats hårt under det senaste året. ”När vi följer upp hur Sverige efterlever FN:s funktionsrättskonvention, ser vi ytterligare försämringar på viktiga områden”, säger Elisabeth Wallenius, Funktionsrätt Sveriges ordförande.

Ingen titel
Funktionsrätt Sverige kräver upprättelse för kränkningar på LSS-boenden

Pressmeddelande Publicerad: 2020-10-22 07:00 CEST

De grövsta människorättskränkningarna i modern tid har kommit i ljuset genom SVT:s Uppdrag granskning. De allvarliga brott som begås mot personer med funktionsnedsättningar är utbredda. "Sverige sviker återigen systematiskt människor som inte kan göra sig hörda" säger Funktionsrätt Sveriges ordförande Elisabeth Wallenius i ett uttalande.

Kunskapslyft men också skarpare sanktioner mot LSS-boenden som bryter mot lagen

Pressmeddelande Publicerad: 2020-10-16 07:00 CEST

Uttalande från Funktionsrätt Sverige taget under vårt ordförandemöte den 15 oktober: Funktionsrätt Sverige och våra medlemsförbund reagerar mycket starkt på den verklighet som Uppdrag gransknings program ”Dicks rop på hjälp” blottar. Det är skamligt att personer fortfarande år 2020 blir inlåsta, kränkta och utsatta för våld på grund av sin funktionsnedsättning. Vi vill se ett ordentligt kunskapslyft, men också skarpare sanktioner mot LSS-boenden som bryter mot lagen.

Nu ska Funktionsrätt Sverige och RFSU kartlägga sexuell hälsa hos personer med funktionsnedsättning

Pressmeddelande Publicerad: 2020-10-07 08:00 CEST

Hur ser sexlivet ut för den som har en funktionsnedsättning? Och får personer med funktionsnedsättning samma information om kropp och sex som andra? Det ska RFSU och Funktionsrätt Sverige ta reda på i en ny stor enkätundersökning med flera tusen deltagare.

Personer med funktionsnedsättning måste ges ett straffrättsligt skydd mot hatbrott

Pressmeddelande Publicerad: 2020-09-25 16:47 CEST

Oscar Sjöstedts (Sd) kränkande uttalande mot personer med funktionsnedsättning under riksdagens budgetdiskussion blottar allvarliga luckor i det straffrättsliga skyddet. Nu måste regeringen agera skriver företrädare för Funktionsrätt Sverige, Brottsofferjouren Sverige, Civil Rights Defenders, Fonden för mänskliga rättigheter, Independent Living Institute, Raoul Wallenberginstitutet i ett uttalande.

Tiden är ute. Regeringen måste ge svar om ersättningarna för smittskydd

Pressmeddelande Publicerad: 2020-09-21 12:19 CEST

Idag är det den 21 september. Om 9 dagar är det sista chansen att söka ersättningarna förebyggande sjukpenning och smittbärarpenning, med anledning av corona. ”De som berörs undrar över fortsättningen. Tiden är ute, regeringen måste ge svar”, säger Elisabeth Wallenius, ordförande Funktionsrätt Sverige.

Ingen titel
Idag startar kampanjen #respektförrättigheter

Pressmeddelande Publicerad: 2020-09-14 08:30 CEST

Trots en lång ekonomisk tillväxt har risken för fattigdom ökat och stödet till personer med funktionsnedsättning försämrats. När samhällsbygget efter coronapandemin nu planeras är det viktigare än någonsin att ingen lämnas efter. Idag går startskottet för MR- kampanjen #respektförrättigheter! Samtidigt lanseras webbplatsen www.respektforrattigheter.se ! Det är dags för en ambitionshöjning.


Nyheter


Nyhetsbrev juni 2019

Nyhet Publicerad: 2019-06-14 09:07 CEST

Efter en händelserik vår med kongress, ministeruppvaktningar och besök i FN är det nu bara ett par veckor kvar till politikerveckan i Almedalen. I år har Funktionsrätt Sverige inget tält, men kommer istället att medverka på flera andra arenor och synas i vimlet. 

Ingen titel
Välkommen till Funktionsrätt Sveriges öppna kongressdag den 15 maj

Nyhet Publicerad: 2019-04-30 13:30 CEST

I maj har Funktionsrätt Sverige kongress i Haninge i Stockholm. Du som är intresserad av funktionsrättsfrågor är välkommen på vår öppna kongressdag den 15 maj, där bland andra socialminister Lena Hallengren medverkar.

Nyhetsbrev december 2018

Nyhet Publicerad: 2018-12-19 15:02 CET

Här kommer årets sista nyhetsbrev från Funktionsrätt Sverige. I december är det 70 år sedan FN antog den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna, vilket vi uppmärksammade på den Internationella dagen för mänskliga rättigheter den 10 december. 

Nyhetsbrev november 2018

Nyhet Publicerad: 2018-11-06 15:58 CET

Efter ett långt uppehåll kommer här ett nyhetsbrev från Funktionsrätt Sverige. Vi har haft ett händelserikt år, då vi bland annat genomfört ett framgångsrikt opinionsarbete inför valet. Nu väntar vi otåligt på ny regeringsbildning. I skrivande stund pågår vid sidan om det löpande intressepolitiska arbetet också nyrekryteringar till vårt kansli, bland annat av kanslichef och projektmedarbetare.

Ingen titel
Debattartikel: Gör nu verklighet av elevers rätt till stöd!

Nyhet Publicerad: 2018-04-09 19:04 CEST

Läsa, skriva, räknagarantin för tidiga stödinsatser är det efterlängtade verktyg som behövs för att säkerställa att elever med behov av stöd fångas upp tidigt och får det stöd som de behöver och har rätt till. Artikelförfattarna ser nu fram emot att en ma...

Ingen titel
Debattartikel: LSS borde exporteras - inte decimeras

Nyhet Publicerad: 2018-03-28 10:06 CEST

Nu måste utgångspunkten för diskussionen vara hur LSS intentioner ska återupprättas. Den fråga som de politiska partierna borde ställa sig är: hur ska fler få det stöd och den service som gör att de kan leva ett gott liv, på egna villkor? Om regeringen ska ha någon trovärdighet alls måste Försäkringskassan få i uppdrag att sluta spara på mänskliga rättigheter.

Ingen titel
Debattartikel: Fokus på undantag hotar tillgänglighet på webben

Nyhet Publicerad: 2018-02-26 16:31 CET

Det borde vara självklart att alla har rätt att ta del av information och tjänster på webben, eller hur? Särskilt om det rör sig om innehåll som finansierats med offentliga medel. Så är det inte idag. När EU nu bestämt att lagstadga digital tillgänglighet presenterar regeringen ett lagförslag där undantagen står i fokus.

DATE Nya målgrupper – Nyhetsbrev december 2017

Nyhet Publicerad: 2017-12-20 08:51 CET

Projektet DATE - Nya målgrupper avslutasVid årsskiftet är det treåriga Arvsfondsprojektet DATE - Nya målgrupper slut. Nu kvarstår summering och rapportering av detta mycket spännande projekt på Funktionsrätt Sverige. DATE lärmaterial hos SPSMSpecialpedago...

Nyhetsbrev december 2017

Nyhet Publicerad: 2017-12-01 12:33 CET

uttalande.

DATE Nya målgrupper – Nyhetsbrev november 2017

Nyhet Publicerad: 2017-11-16 13:27 CET

Strykande åtgång av DATE lärmaterialFörsta upplagan av DATE lärmaterial gick åt snabbare än kvickt! Så blev det i samband med lanseringen och konferensserien Lyckas i lärandet i våras. Specialpedagogiska skolmyndigheten SPSM bjöd in till konferensen och D...

Ingen titel
Nyhetsbrev - Alla vinner!

Nyhet Publicerad: 2017-10-12 13:57 CEST

Läs merVarför behöver användarna vara med i standardiseringen?Den 3 juli 2017 hade projektet Alla vinner ett eget seminarium i Funktionsrätt Sveriges tält i Almedalen. Vid seminariet betonas vikten av att representanter från funktionshinderrörelsen och andra användargrupper deltar aktivt i standardiseringsarbetet. I seminariet medverkade Alexandra Antoni från SIS, Hans von Axelson från Myndigheten för Delaktighet och Kristina Söderlund, som representerar Funktionsrätt Sverige i standardiseringsarbetet inom Personcentrerad vård.  Läs mer Kartläggning av hinder för deltagande i standardiseringAlla vinner har gjort en enkätundersökning för att ta reda på vilka faktorer som hindrar användarrepresentanter från att engagera sig i standardiseringsarbetet. Ett av hindren som nämns i undersökningen är svårighet med att förstå och använda engelska. Men även härskartekniker och tekniska problem lyftes fram som hinder. Läs mer Illustrationer: Mattias GordonLäs fler nyheter på projektets webbplats allavinner.nu Alla vinner finansieras av Arvsfonden.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Funktionsrätt Sveriges projekt Alla vinner är finansierat av Allmänna Arvsfonden. Samarbetspartner är Myndigheten för delaktighet. Ett av målen med projektet är att fler inom funktionshinderrörelsen ska delta aktivt i arbetet med standardisering.Om du inte vill ha fler nyhetsbrev från oss skickar du bara ett mejl till tor.gustafsson@funktionsratt.se. Kontakt:

Ingen titel
Nyhetsbrev oktober 2017

Nyhet Publicerad: 2017-10-10 09:27 CEST

Denna gång deltog Socialdepartementet, Utbildningsdepartementet och Finansdepartementet i mötet med funktionsrättsrörelsen. Under mötet diskuterades regeringens budgetproposition, funktionshinderspolitiska proposition, skolfrågor och förvaltningspolitik.

Funktionsrätt Sveriges nyhetsbrev juni 2017

Nyhet Publicerad: 2017-06-15 17:27 CEST

Händelserik kongress i majHandikappförbunden bytte namn och blev Funktionsrätt Sverige. När vi nu har bytt namn till Funktionsrätt Sverige stärker via vår koppling till mänskliga rättigheter. Vi arbetar utifrån Förenta Nationernas, FN:s, konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, Funktionrättskonventionen.

Ingen titel
“Förvaltningsrätten har fattat ett felaktigt beslut”

Nyhet Publicerad: 2017-05-23 10:37 CEST

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Handikappförbundens nyhetsbrev april 2017

Nyhet Publicerad: 2017-04-19 13:47 CEST

Vår nya besöksadress är:

Ingen titel
DATE Nya målgrupper - Nyhetsbrev mars 2017

Nyhet Publicerad: 2017-03-28 12:01 CEST

Nya DATE lärmaterial ute nu! Det är med stolthet vi nu kan presentera nya DATE lärmaterial! Materialen finns för förskolan grundskolan F-3 grundskolan 4-9 (reviderat) gymnasiet Beställ redan idag och du har lärmaterialet i din hand om ...

Ingen titel
Nyhetsbrev - Från snack till verkstad

Nyhet Publicerad: 2017-01-19 13:01 CET

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DATE Nya målgrupper - Nyhetsbrev december 2016

Nyhet Publicerad: 2016-12-21 11:17 CET

Äntligen! Projektet DATE Nya målgrupper har nu – efter höstens intensiva och roliga arbete - kunnat lämna in nya DATE lärmaterial till tryck.Det handlar om tre nya material för förskolan, F-3 och gymnasiet och ett reviderat för 4-9. Till förskolematerial...

Ingen titel
Nyhetsbrev - Från snack till verkstad

Nyhet Publicerad: 2016-12-21 10:19 CET

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Handikappförbundens nyhetsbrev nov 2016

Nyhet Publicerad: 2016-11-25 09:07 CET

Ingen titel
Nyhetsbrev - Från snack till verkstad

Nyhet Publicerad: 2016-11-16 12:45 CET

FN har riktat skarp kritik mot den alltmer restriktiva tolkningen av ”grundläggande behov” och ”andra personliga behov”.-– Vad som kan krävas enligt funktionsrättskonventionen är att Sverige fullt ut ska tillämpa de rättigheter som redan har genomförts på ett icke diskriminerande sätt, säger Andrea Bondesson, jurist på Handikappförbunden.Med lagen som verktygIndependent Living Institute och projektet Med lagen som verktyg arrangerar en internationell konferens i Stockholm den 24 november. Konferensens tema är hur strategisk processföring kan användas i samband med diskrimineringslagstiftning och Funktionshinderkonventionen. Läs fler nyheter på projektets webbplats funktionsrattskonventionen.se. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ingen titel
Nyhetsbrev - Från snack till verkstad

Nyhet Publicerad: 2016-10-17 13:34 CEST

Svensk rätt ska så långt möjligt tolkas i ljuset av Funktionshinderkonventionens krav. 

Tillsätt utredning för att rädda folkhögskolorna

Nyhet Publicerad: 2016-09-22 10:16 CEST

vänder sig till personer som av olika anledningar saknar en fullständig grundutbildning på grund- eller gymnasienivå, som vill lära sig ett yrke eller som behöver en nystart.  Flera folkhögskolor anordnar utbildning som särskilt vänder sig till pers...

Handikappförbundens nyhetsbrev juni 2016

Nyhet Publicerad: 2016-07-01 08:49 CEST

Nyhetsbrev från Handikappförbunden maj 2016

Nyhet Publicerad: 2016-05-11 08:39 CEST

Hej!

Ingen titel
”Sluta tillgängliggör samhället”

Nyhet Publicerad: 2016-02-15 15:41 CET

Det är ingen slump att Sveriges framtidsminister Kristina Persson, i linje med FN:s globala mål i Agenda 2030, har sin inriktning på ett framtida inkluderande och hållbart samhälle. Medvetenheten ökar om att enskilda insatser för tillgänglighet och miljö inte når hela vägen fram, hur många och hur omfattande de än görs.

Nyhetsbrev från Handikappförbunden maj 2010

Nyhet Publicerad: 2010-05-04 10:55 CEST

Ingen är perfekt - dags att förändra Sverige!Direkt efter Handikappförbundens årsmöte den 19 maj går startskottet av för vår valkampanj Ingen är perfekt - dags att förändra Sverige! Kampanjen bygger på valplattformens tio punkter, och kommer att låta höra av sig på olika vis. Håll utkik!Är hälso- och sjukvården bara till för friska? Frågan kan verka retorisk, men som rubrik på Handikappförbundens Mötesplats Framtiden hälso-och sjukvård den 20 maj är den given. Vi bjuder in till en dag med ett brett program som bjuder på samtal, seminarier, debatt och möten mellan handikapprörelsen och politiken. Du som ännu inte anmält dig - skynda innan det blir fullt! Programmet finns på Handikappförbundens webbplats. Anmälan görs också via webbplatsen, längst upp till höger finns en länk till anmälningssidan. 

Nyhetsbrev från Handikappförbunden november 2009

Nyhet Publicerad: 2009-11-11 17:12 CET

Intro från redaktörenjanna.olzon@hso.se En av fem!Var femte väljare har en funktionsnedsättning - öppen eller dold. Majoriteten av de som inte har något arbete i dag tillhör den här väljargruppen. I september 2010 ska de gå till valurnorna. Det ska också den stora grupp som använder sig av hälso- och sjukvårdens resurser. Människor med funktionsnedsättningar och deras anhöriga påverkas mer än andra av hur arbetsmarknaden, socialförsäkringen, utbildningsväsendet, hälso- och sjukvården och en rad andra samhällsområden fungerar. Den Internationella handikappdagen den 3 december ordnar Handikappförbunden en mötesplats för handikapprörelsen och politiken, i Stockholm. Tjänstemän och politiker från riksdag och regering, ordföranden i våra medlemsförbund med flera är inbjudna till en dag för möten och interaktion.Läs hela inbjudan på www.handikappforbunden.seInfo från Handikappförbunden

Nyhetsbrev från Handikappförbunden oktober 2009

Nyhet Publicerad: 2009-10-21 15:58 CEST

Intro från redaktörenICA:s satsning Vi kan mer har fått ett stort genomslag, framförallt på grund avtvå reklamfilmer där praktikanten Jerry introduceras av ICA-Stig för de andra anställda i butiken. Filmerna är riktigt roliga ochhar säkert fåttmånga att haja till. Expressen har intervjuat bland andra Mats Melin som spelar Jerry. Han kommer från Glada Hudik-teatern som är en av parterna i samarbetet med ICA. En annan part är Riksförbundet FUB, för barn unga och vuxna med utvecklingsstörning. Gå in på FUB:s webbplats - där finns länkar till Youtube, där filmerna har lagts ut, och till artiklarna i Expressen, Föräldrakraft och Dagens Media.Satsningen Vi kan mer från ICA-handlarnas Förbund antas ge ett stort antal människor med funktionsnedsättning möjlighet till sysselsättning i många butiker runt om i landet. Ambitionen är att under tre år rekrytera 500 - 1000 personer till butikerna. Projektet "Vi kan mer" sker i samarbete med Samhall, FUB (Riksförbundet för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning), SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) och Glada Hudik-teatern. Info från Handikappförbunden


Sociala medier


Presskontakter


Annica Nilsson
Annica Nilsson

Intressepolitisk utredare

annica.nilsson@funktionsratt.se

08-546 404 24

076-697 80 55

Nicklas Mårtensson
Nicklas Mårtensson

Generalsekreterare

nicklas.martensson@funktionsratt.se

08-546 404 23

Monica Klasén McGrath
Monica Klasén McGrath

Pressansvarig

monica.klasen.mcgrath@funktionsratt.sese

0708854265


BilderVideorPodcastsDokument