Pressmeddelanden

RSS

Socialstyrelsen har lyssnat på våra synpunkter kring viktiga prioriteringar

Pressmeddelande Publicerad: 2020-03-27 15:00 CET

Igår publicerade Socialstyrelsen sina nationella principer för prioritering inom intensivvård under extraordinära förhållanden. "Ett nödvändigt dokument i den situation vi befinner oss i", säger Elisabeth Wallenius, ordförande Funktionsrätt Sverige. "Vi har inte involverats i arbetet, men ser att Socialstyrelsen tagit hänsyn till våra synpunkter."

Viktigt att alla nås av information om coronaviruset

Pressmeddelande Publicerad: 2020-03-11 14:37 CET

Det är positivt med den tydliga ambitionen med snabb information kring det nya coronaviruset och sjukdomen covid-19. Funktionsrätt Sverige vill dock poängtera nödvändigheten av att regeringen och ansvariga myndigheter ser till att alla grupper i samhället nås av den viktiga informationen.

Respekterar Sverige funktionsrätt?

Pressmeddelande Publicerad: 2019-12-03 06:50 CET

Personer med funktionsnedsättning får inte sina rättigheter tillgodosedda. Sverige lever inte upp till FN:s funktionsrättskonvention. Idag på den internationella funktionshindersdagen publiceras rapporten ”Respekt för rättigheter?” som är civilsamhällets granskning av hur konventionens åtaganden efterlevs i Sverige.

Regeringen sviker återigen personer med funktionsnedsättningar

Pressmeddelande Publicerad: 2019-11-19 13:17 CET

Funktionsrättsperspektivet saknas genomgående i regeringens politik. Risken för fattigdom för den som lever med funktionsnedsättning ökar snabbast i Sverige jämfört med alla andra länder i Europa. Regeringen Löfven har mycket att stå till svars för när man nu ändrar i lagen och utelämnar personer med sjuk- och aktivitetsersättning från höjningen av bostadstillägget. Det handlar om personer som på grund av varaktig funktionsnedsättning inte kan arbeta.

Det behövs en insatsstyrka för funktionsrättspolitiken

Pressmeddelande Publicerad: 2019-11-06 06:00 CET

Funktionshinderpolitiken bör byta namn till funktionsrättspolitik, skriver Funktionsrätt Sverige bland annat i sitt remissvar till utredningen Styrkraft i funktionshinders­politiken.”Politiken handlar om rättigheter, om rätten att leva som andra. Vi vill att ansvaret ska flyttas till den minister som har ansvar för mänskliga rättigheter”, säger Elisabeth Wallenius, ordförande Funktionsrätt Sverige.

Förslag om andning och sondmatning riskerar att slå tillbaka

Pressmeddelande Publicerad: 2019-10-10 05:00 CEST

Regeringens förslag att återställa rätten till assistans för personer med behov av hjälp med andning och sondmatning kan bli ett rejält bakslag. ”Förslagen till ny lagtext cementerar den nuvarande restriktiva tillämpningen. Rätten till personlig assistans riskerar att ytterligare begränsas”, säger Elisabeth Wallenius, ordförande Funktionsrätt Sverige.

Funktionsrätt saknas i budgeten

Pressmeddelande Publicerad: 2019-09-19 13:03 CEST

Funktionsrättskonventionen har varit gällande i Sverige i 10 år. Trots det lyser perspektivet med sin frånvaro i budgeten som regeringen presenterade igår. ”Det är talande att begreppet universell utformning, som enligt den nya funktionshinderpolitiken ska vara vägledande för samhällets utformning, knappt nämndes i budgeten”, kommenterar Elisabeth Wallenius, ordförande Funktionsrätt Sverige.

Den nya MR-institutionen behöver mandat och resurser för att kunna genomföra Sveriges åtagande

Pressmeddelande Publicerad: 2019-09-10 15:56 CEST

Funktionsrätt Sverige välkomnar att Stefan Löfven i sin regeringsförklaring idag återkom till frågan om att en oberoende MR-institution ska inrättas i Sverige.

Funktionsrätt Sverige: Nazisternas närvaro riskerar att tysta det demokratiska samtalet

Pressmeddelande Publicerad: 2019-07-01 12:10 CEST

”Det är helt oacceptabelt att nazisterna även i år fått tillstånd att manifestera under Almedalsveckan”, säger Elisabeth Wallenius, ordförande Funktionsrätt Sverige. ”Deras närvaro saboterar förutsättningarna för det demokratiska samtalet och raserar därmed hela syftet med Almedalsveckan.”

Elisabeth Wallenius omvald som ordförande för Funktionsrätt Sverige

Pressmeddelande Publicerad: 2019-05-16 15:03 CEST

Under två dagar har Funktionsrätt Sverige hållit kongress i Haninge. Idag omvaldes Elisabeth Wallenius till ordförande för de kommande två åren. "Det är ett viktigt och utmanande uppdrag att driva frågor om funktionsrätt i samhället. Därför känns det väldigt roligt att få fortsatt förtroende från våra medlemsförbund", säger Elisabeth Wallenius. 

Otillräcklig lagändring för att säkra personlig assistans

Pressmeddelande Publicerad: 2019-04-18 07:30 CEST

Funktionsrätt Sverige är positiva till regeringens förslag att förtydliga att andning och sondmatning ska betraktas som grundläggande behov vid bedömningen av rätten till assistansersättning, enligt LSS. 

Funktionsrätt i Europa - vad vill riksdagspartierna?

Pressmeddelande Publicerad: 2019-03-19 06:52 CET

Den 26 maj är det val till Europaparlamentet. Då ska medlemsländerna i EU rösta fram de partier och företrädare som de vill se i parlamentet. Från Funktionsrätt Sverige vill vi förstås se företrädare som driver frågor om funktionsrätt. Därför har vi ställt sju frågor om funktionsrätt till våra riksdagspartier. 

Var finns våra medlemmar i regeringens arbetsmarknadspolitik?

Pressmeddelande Publicerad: 2019-03-14 07:30 CET

Funktionsrätt Sverige väntar otåligt på besked från regeringen om vad omställningen av Arbetsförmedlingen kommer att få för konsekvenser.

Ett steg mot återställande av LSS

Pressmeddelande Publicerad: 2019-02-21 09:59 CET

Det är glädjande att regeringen nu beslutar om en lagändring i LSS som innebär att andning och sondmatning nu återigen räknas som grundläggande behov. ”Lagändringen är ett viktigt steg mot återställandet av LSS”, säger Elisabeth Wallenius, ordförande Funktionsrätt Sverige.

Äntligen har man lyssnat och inrättar en oberoende MR-institution

Pressmeddelande Publicerad: 2019-01-21 12:58 CET

Vi på Funktionsrätt Sverige vill gratulera Stefan Löfven till statsministerposten och önskar hela regeringen lycka till i det kommande arbetet.

Låt funktionsrätten genomsyra regeringsförklaringen

Pressmeddelande Publicerad: 2019-01-17 11:25 CET

Det är glädjande att regeringsfrågan äntligen får en lösning! Nu vill vi på Funktionsrätt Sverige se en regeringsförklaring som låter MR- perspektivet genomsyra rikspolitiken under de kommande fyra åren.

"Vi kan aldrig acceptera LSS-utredningens förslag"

Pressmeddelande Publicerad: 2019-01-10 15:03 CET

Idag har LSS-utredningen lämnat sitt betänkande. Precis som vi befarat innehåller förslaget förändringar, som innebär en grav nedmontering av LSS intentioner. ”Det handlar om förändringar vi aldrig kan acceptera, om ett kliv tillbaka till en tid då personer med stora funktionsnedsättningar saknade rätt att bestämma över sina egna liv”, säger Mikael Klein, intressepolitisk chef på Funktionsrätt Sverige. ”Vi står fast vid att förslaget hör hemma i papperskorgen.”

Budgeten är ett svek mot de som lever i fattigdom

Pressmeddelande Publicerad: 2018-12-14 07:00 CET

Vi ser en god viljeriktning när det gäller välbehövliga förändringar i LSS-lagstiftningen i Moderaternas och Kristdemokraternas gemensamma budget som klubbades av riksdagen i onsdags. ”Funktionsrätt Sverige är positiva till löftet om en lagändring som innebär att behov av stöd med andning och sondmatning räknas som grundläggande behov och därmed berättigar till personlig assistans”, säger Elisabeth Wallenius, ordförande Funktionsrätt Sverige. ”Men det finns andra oerhört viktiga frågor som inte alls berörs i budgeten, exempelvis hur man ska komma till rätta med fattigdomen hos de personer som lever på sjuk- och aktivitetsersättning.”

Europeisk tillgänglighetslag utan udd

Pressmeddelande Publicerad: 2018-11-12 09:42 CET

Oacceptabelt att NMR ges plats att manifestera

Pressmeddelande Publicerad: 2018-08-24 12:59 CEST

Imorgon lördag har Nordiska motståndsrörelsen, NMR fått polistillstånd att marschera runt Kungsholmen i Stockholm. Det förväntas bli 3 000 personer som deltar i marschen. ”Vi i Funktionsrätt Sverige är oerhört kritiska till att polisen återigen ger NMR möjlighet att manifestera sina människofientliga åsikter”, säger Elisabeth Wallenius, ordförande i Funktionsrätt Sverige som med våra 41 medlemsförbund representerar minst 400 000 personer med funktionsnedsättning eller kronisk sjukdom.

Funktionsrätt Sveriges partianalys inför valupptakten

Pressmeddelande Publicerad: 2018-08-18 12:48 CEST

Inför valupptakten har vi idag publicerat en partianalys. Ta del av vår ranking som ger en indikation på hur partierna prioriterar våra frågor. ”Samtliga partier säger sig ha höga ambitioner på våra områden, men samtidigt lyser de flesta av våra frågor med sin frånvaro i valmanifest och budgetmotioner”, säger Elisabeth Wallenius, ordförande i Funktionsrätt Sverige.

Sommarskola om funktionsrätt arrangeras för andra året

Pressmeddelande Publicerad: 2018-08-13 15:47 CEST

Under några sommardagar i slutet av augusti kommer studenter, doktorander och forskare att samlas vid Furuboda folkhögskola utanför Kristianstad för att fördjupa sina kunskaper om FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, Funktionsrättskonventionen. Deltagarna får samtidigt möjlighet att träffa några av de främsta svenska och internationella experterna och forskarna inom området.

Tragisk påminnelse om vikten av kunskap om funktionsnedsättningar

Pressmeddelande Publicerad: 2018-08-03 15:29 CEST

Kära partiledare och språkrör

Pressmeddelande Publicerad: 2018-07-07 11:04 CEST

Nu lider Almedalsveckan mot sitt slut och vi vill passa på att summera de partiutfrågningar under rubriken ”Funktionshinderrörelsen pressar partierna”, som genomförts under veckan. Vi på Funktionsrätt Sverige har en personlig hälsning till er alla, men vill också påminna er om att även om inget parti vinner valet på funktionsrättsfrågor, har alla partier att förlora på att inte ta frågorna på allvar. Nu ser vi fram emot att ni på allvar lyfter funktionsrättsfrågorna i kommande partiledardebatter!

Skamligt KD!

Pressmeddelande Publicerad: 2018-07-06 14:24 CEST

"Våra förväntningar på LSS-utredningen är kanske för stora"

Pressmeddelande Publicerad: 2018-07-05 20:10 CEST

"Just nu vill jag bara återställa LSS - Vi behöver en omstart"

Pressmeddelande Publicerad: 2018-07-05 19:09 CEST

"Vi behöver backa bandet när det gäller LSS och gå igenom alla som har fått nekande beslut. Om vi bara lappar och lagar lämnas många människor utanför." Det säger Acko Ankarberg, partisekreterare för Kristdemokraterna, i torsdagens utfrågning under rubriken "Funktionshinderrörelsen pressar partierna" i Almedalen.Acko Ankarberg, partisekreterare för Kristdemokraterna, var 2007 ansvarig för en utredning som berörde äldre och personer med funktionsnedsättning. Utredningen ledde fram till LOV - Lagen om valfrihetssystem. Eva Hamilton frågar vad som hänt under de senaste tio åren - Då gjordes fortfarande stora samhällsreformer, men idag handlar kampen för personer med funktionsnedsättning om att behålla status quo.- Det har hänt en massa dåliga saker. Det har funnits de som missbrukat systemet. Men det har använts som förevändning för att förstöra hela reformen, säger Acko Ankarberg.Acko Ankarberg säger att fuskdebatten har varit skadlig, men hon tycker inte att det har varit fel att tillsätta fuskutredningen.- Nej, det är bra att komma åt brottsligheten. Men man har låtit de som gör nåt brottsligt få förstöra en hel reform.Vilka förändringar hoppas du på i den pågående LSS-utredningen?

NMR:s människosyn kan aldrig accepteras i det demokratiska samtalet

Pressmeddelande Publicerad: 2018-07-04 17:42 CEST

Ännu ett år släpps nazistiska NMR in under Almedalsveckan. En vecka vars själva grundtanke handlar om att främja en öppen debatt i demokratins tecken. "Funktionsrätt Sverige som med våra 41 medlemsförbund representerar ca 400 000 personer med funktionsnedsättning eller kronisk sjukdom, är mycket kritiska till att polisen beviljat NMR mötesplats i Almedalen, säger Elisabeth Wallenius, ordförande Funktionsrätt Sverige.

"Min uppfattning är att man inte kan ha något kostnadstak för LSS"

Pressmeddelande Publicerad: 2018-07-04 12:49 CEST

Under onsdagen frågade Eva Hamilton ut Moderaterna i Almedalen under rubriken "Funktionshinderrörelsen pressar partierna". Ann-Britt Åsebol (M) framhöll att Moderaterna vill se en mer robust LSS-lagstiftning. Men hon vill inte själv ha något kostnadstak för LSS: "Det handlar om människors behov. Det kan man inte sätta tak på".

”LSS och funktionshinderpolitik tillhör våra ryggradsfrågor”

Pressmeddelande Publicerad: 2018-07-03 17:21 CEST

Vi vill prata skola, integration och liberala kärnvärden – och där är LSS och funktionshinderpolitik ryggradsfrågor för oss. Det säger Liberalernas Bengt Eliasson när han på tisdagen frågas ut av Eva Hamilton, tidigare vd för Sveriges Television. Utfrågningen äger rum i Almedalen och är en del i det dagliga eventet ”Funktionshinderrörelsen pressar partierna” 


Nyheter


Nyhetsbrev juni 2019

Nyhet Publicerad: 2019-06-14 09:07 CEST

Efter en händelserik vår med kongress, ministeruppvaktningar och besök i FN är det nu bara ett par veckor kvar till politikerveckan i Almedalen. I år har Funktionsrätt Sverige inget tält, men kommer istället att medverka på flera andra arenor och synas i vimlet. 

Välkommen till Funktionsrätt Sveriges öppna kongressdag den 15 maj

Nyhet Publicerad: 2019-04-30 13:30 CEST

I maj har Funktionsrätt Sverige kongress i Haninge i Stockholm. Du som är intresserad av funktionsrättsfrågor är välkommen på vår öppna kongressdag den 15 maj, där bland andra socialminister Lena Hallengren medverkar.

Nyhetsbrev december 2018

Nyhet Publicerad: 2018-12-19 15:02 CET

Här kommer årets sista nyhetsbrev från Funktionsrätt Sverige. I december är det 70 år sedan FN antog den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna, vilket vi uppmärksammade på den Internationella dagen för mänskliga rättigheter den 10 december. 

Nyhetsbrev november 2018

Nyhet Publicerad: 2018-11-06 15:58 CET

Efter ett långt uppehåll kommer här ett nyhetsbrev från Funktionsrätt Sverige. Vi har haft ett händelserikt år, då vi bland annat genomfört ett framgångsrikt opinionsarbete inför valet. Nu väntar vi otåligt på ny regeringsbildning. I skrivande stund pågår vid sidan om det löpande intressepolitiska arbetet också nyrekryteringar till vårt kansli, bland annat av kanslichef och projektmedarbetare.

Debattartikel: Gör nu verklighet av elevers rätt till stöd!

Nyhet Publicerad: 2018-04-09 19:04 CEST

Debattartikel: LSS borde exporteras - inte decimeras

Nyhet Publicerad: 2018-03-28 10:06 CEST

Nu måste utgångspunkten för diskussionen vara hur LSS intentioner ska återupprättas. Den fråga som de politiska partierna borde ställa sig är: hur ska fler få det stöd och den service som gör att de kan leva ett gott liv, på egna villkor? Om regeringen ska ha någon trovärdighet alls måste Försäkringskassan få i uppdrag att sluta spara på mänskliga rättigheter.

Debattartikel: Fokus på undantag hotar tillgänglighet på webben

Nyhet Publicerad: 2018-02-26 16:31 CET

Det borde vara självklart att alla har rätt att ta del av information och tjänster på webben, eller hur? Särskilt om det rör sig om innehåll som finansierats med offentliga medel. Så är det inte idag. När EU nu bestämt att lagstadga digital tillgänglighet presenterar regeringen ett lagförslag där undantagen står i fokus.

DATE Nya målgrupper – Nyhetsbrev december 2017

Nyhet Publicerad: 2017-12-20 08:51 CET

Nyhetsbrev december 2017

Nyhet Publicerad: 2017-12-01 12:33 CET

uttalande.

DATE Nya målgrupper – Nyhetsbrev november 2017

Nyhet Publicerad: 2017-11-16 13:27 CET

Nyhetsbrev - Alla vinner!

Nyhet Publicerad: 2017-10-12 13:57 CEST

Läs merVarför behöver användarna vara med i standardiseringen?Den 3 juli 2017 hade projektet Alla vinner ett eget seminarium i Funktionsrätt Sveriges tält i Almedalen. Vid seminariet betonas vikten av att representanter från funktionshinderrörelsen och andra användargrupper deltar aktivt i standardiseringsarbetet. I seminariet medverkade Alexandra Antoni från SIS, Hans von Axelson från Myndigheten för Delaktighet och Kristina Söderlund, som representerar Funktionsrätt Sverige i standardiseringsarbetet inom Personcentrerad vård.  Läs mer Kartläggning av hinder för deltagande i standardiseringAlla vinner har gjort en enkätundersökning för att ta reda på vilka faktorer som hindrar användarrepresentanter från att engagera sig i standardiseringsarbetet. Ett av hindren som nämns i undersökningen är svårighet med att förstå och använda engelska. Men även härskartekniker och tekniska problem lyftes fram som hinder. Läs mer Illustrationer: Mattias GordonLäs fler nyheter på projektets webbplats allavinner.nu Alla vinner finansieras av Arvsfonden.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Funktionsrätt Sveriges projekt Alla vinner är finansierat av Allmänna Arvsfonden. Samarbetspartner är Myndigheten för delaktighet. Ett av målen med projektet är att fler inom funktionshinderrörelsen ska delta aktivt i arbetet med standardisering.Om du inte vill ha fler nyhetsbrev från oss skickar du bara ett mejl till tor.gustafsson@funktionsratt.se. Kontakt:

Nyhetsbrev oktober 2017

Nyhet Publicerad: 2017-10-10 09:27 CEST

Denna gång deltog Socialdepartementet, Utbildningsdepartementet och Finansdepartementet i mötet med funktionsrättsrörelsen. Under mötet diskuterades regeringens budgetproposition, funktionshinderspolitiska proposition, skolfrågor och förvaltningspolitik.

Funktionsrätt Sveriges nyhetsbrev juni 2017

Nyhet Publicerad: 2017-06-15 17:27 CEST

Händelserik kongress i majHandikappförbunden bytte namn och blev Funktionsrätt Sverige. När vi nu har bytt namn till Funktionsrätt Sverige stärker via vår koppling till mänskliga rättigheter. Vi arbetar utifrån Förenta Nationernas, FN:s, konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, Funktionrättskonventionen.

“Förvaltningsrätten har fattat ett felaktigt beslut”

Nyhet Publicerad: 2017-05-23 10:37 CEST

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Handikappförbundens nyhetsbrev april 2017

Nyhet Publicerad: 2017-04-19 13:47 CEST

Vår nya besöksadress är:

DATE Nya målgrupper - Nyhetsbrev mars 2017

Nyhet Publicerad: 2017-03-28 12:01 CEST

Nyhetsbrev - Från snack till verkstad

Nyhet Publicerad: 2017-01-19 13:01 CET

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DATE Nya målgrupper - Nyhetsbrev december 2016

Nyhet Publicerad: 2016-12-21 11:17 CET

Nyhetsbrev - Från snack till verkstad

Nyhet Publicerad: 2016-12-21 10:19 CET

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Handikappförbundens nyhetsbrev nov 2016

Nyhet Publicerad: 2016-11-25 09:07 CET

Nyhetsbrev - Från snack till verkstad

Nyhet Publicerad: 2016-11-16 12:45 CET

FN har riktat skarp kritik mot den alltmer restriktiva tolkningen av ”grundläggande behov” och ”andra personliga behov”.-– Vad som kan krävas enligt funktionsrättskonventionen är att Sverige fullt ut ska tillämpa de rättigheter som redan har genomförts på ett icke diskriminerande sätt, säger Andrea Bondesson, jurist på Handikappförbunden.Med lagen som verktygIndependent Living Institute och projektet Med lagen som verktyg arrangerar en internationell konferens i Stockholm den 24 november. Konferensens tema är hur strategisk processföring kan användas i samband med diskrimineringslagstiftning och Funktionshinderkonventionen. Läs fler nyheter på projektets webbplats funktionsrattskonventionen.se. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nyhetsbrev - Från snack till verkstad

Nyhet Publicerad: 2016-10-17 13:34 CEST

Svensk rätt ska så långt möjligt tolkas i ljuset av Funktionshinderkonventionens krav. 

Tillsätt utredning för att rädda folkhögskolorna

Nyhet Publicerad: 2016-09-22 10:16 CEST

Handikappförbundens nyhetsbrev juni 2016

Nyhet Publicerad: 2016-07-01 08:49 CEST

Nyhetsbrev från Handikappförbunden maj 2016

Nyhet Publicerad: 2016-05-11 08:39 CEST

Hej!

”Sluta tillgängliggör samhället”

Nyhet Publicerad: 2016-02-15 15:41 CET

Det är ingen slump att Sveriges framtidsminister Kristina Persson, i linje med FN:s globala mål i Agenda 2030, har sin inriktning på ett framtida inkluderande och hållbart samhälle. Medvetenheten ökar om att enskilda insatser för tillgänglighet och miljö inte når hela vägen fram, hur många och hur omfattande de än görs.

Nyhetsbrev från Handikappförbunden maj 2010

Nyhet Publicerad: 2010-05-04 10:55 CEST

Ingen är perfekt - dags att förändra Sverige!Direkt efter Handikappförbundens årsmöte den 19 maj går startskottet av för vår valkampanj Ingen är perfekt - dags att förändra Sverige! Kampanjen bygger på valplattformens tio punkter, och kommer att låta höra av sig på olika vis. Håll utkik!Är hälso- och sjukvården bara till för friska? Frågan kan verka retorisk, men som rubrik på Handikappförbundens Mötesplats Framtiden hälso-och sjukvård den 20 maj är den given. Vi bjuder in till en dag med ett brett program som bjuder på samtal, seminarier, debatt och möten mellan handikapprörelsen och politiken. Du som ännu inte anmält dig - skynda innan det blir fullt! Programmet finns på Handikappförbundens webbplats. Anmälan görs också via webbplatsen, längst upp till höger finns en länk till anmälningssidan. 

Nyhetsbrev från Handikappförbunden november 2009

Nyhet Publicerad: 2009-11-11 17:12 CET

Intro från redaktörenjanna.olzon@hso.se En av fem!Var femte väljare har en funktionsnedsättning - öppen eller dold. Majoriteten av de som inte har något arbete i dag tillhör den här väljargruppen. I september 2010 ska de gå till valurnorna. Det ska också den stora grupp som använder sig av hälso- och sjukvårdens resurser. Människor med funktionsnedsättningar och deras anhöriga påverkas mer än andra av hur arbetsmarknaden, socialförsäkringen, utbildningsväsendet, hälso- och sjukvården och en rad andra samhällsområden fungerar. Den Internationella handikappdagen den 3 december ordnar Handikappförbunden en mötesplats för handikapprörelsen och politiken, i Stockholm. Tjänstemän och politiker från riksdag och regering, ordföranden i våra medlemsförbund med flera är inbjudna till en dag för möten och interaktion.Läs hela inbjudan på www.handikappforbunden.seInfo från Handikappförbunden

Nyhetsbrev från Handikappförbunden oktober 2009

Nyhet Publicerad: 2009-10-21 15:58 CEST

Intro från redaktörenICA:s satsning Vi kan mer har fått ett stort genomslag, framförallt på grund avtvå reklamfilmer där praktikanten Jerry introduceras av ICA-Stig för de andra anställda i butiken. Filmerna är riktigt roliga ochhar säkert fåttmånga att haja till. Expressen har intervjuat bland andra Mats Melin som spelar Jerry. Han kommer från Glada Hudik-teatern som är en av parterna i samarbetet med ICA. En annan part är Riksförbundet FUB, för barn unga och vuxna med utvecklingsstörning. Gå in på FUB:s webbplats - där finns länkar till Youtube, där filmerna har lagts ut, och till artiklarna i Expressen, Föräldrakraft och Dagens Media.Satsningen Vi kan mer från ICA-handlarnas Förbund antas ge ett stort antal människor med funktionsnedsättning möjlighet till sysselsättning i många butiker runt om i landet. Ambitionen är att under tre år rekrytera 500 - 1000 personer till butikerna. Projektet "Vi kan mer" sker i samarbete med Samhall, FUB (Riksförbundet för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning), SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) och Glada Hudik-teatern. Info från Handikappförbunden


Sociala medier


Kontakt


Mikael Klein

Intressepolitisk chef

mikael.klein@funktionsratt.se

070-480 71 66

Monica Klasén McGrath

Pressansvarig

monica.klasen.mcgrath@funktionsratt.se

0708-854265


Bilder  Videor   Podcasts

   RSS


    Dokument