Pressmeddelanden


borrsvängen.se - Nu egen hemsida!

Pressmeddelande Publicerad: 2017-06-12 10:56 CEST

Borrsvängen.se är en digital utgåva av branschtidningen Borrsvängen. Här kommer främst innehåll från den tryckta tidningen publiceras, men även exklusiva nyheter utlovas.

Ingen titel
Boverkets förslag till primärenergifaktor på el är konkurrenshämmande

Pressmeddelande Publicerad: 2017-02-07 10:35 CET

Boverket lade för någon vecka sedan fram sitt förslag till svensk tillämpning av EU:s direktiv om så kallade nära-nollenergibyggnader.

Ingen titel
Stoppa monopol på fjärrvärme!

Pressmeddelande Publicerad: 2016-06-30 09:48 CEST

När Växjö kommun i december 2015 fick rätt i Tingsrätten att tvinga nya villaägare att ansluta sig till fjärrvärmenätet, följde fler kommuner efter.

Ingen titel
Växjö i Visby! Almedalsseminarium om kommunmonopol

Pressmeddelande Publicerad: 2016-06-28 16:50 CEST

Var går gränsen för kommunal självbestämmanderätt? När Växjö kommun tvingade till fjärrvärmeanslutning i ett bostadsområde ställdes frågan på sin spets. Branschaktörer uppmärksammade Geotec på förhållandet och vi anmälde kommunen till Konkurrensverket. Ett av kommunens argument var att den egna fjärrvärmen var bäst ur ett miljöperspektiv. Domen som föll till kommunens fördel i Tingsrätten i höstas är intressant och får nationella effekter.

Debatt: Kommuner låser in konsumenter i fjärrvärmenäten

Pressmeddelande Publicerad: 2015-11-26 09:15 CET

Stockholms tingsrätt gav förra måndagen Växjö kommun rätt att tvångsansluta villaägare till sitt eget fjärrvärmenät. I en debattartikel idag i Svenska Dagbladet uppmanar Geotec tillsammans med flera företrädare för byggbranschen Konkurrensverket att överklaga domen.

Ingen titel
Fortsätt utgå från köpt energi!

Pressmeddelande Publicerad: 2015-03-02 11:20 CET

I en artikel den 23 februari på dndebatt.se skrev ett antal personer verksamma inom energisektorn en aggressiv text gentemot värmepumparnas fördelar och kombinationen värmepumpar och byggregler. Textförfattarna hävdade att den teknik som ger fastighetsägaren stora miljömässiga och ekonomiska fördelar även gynnas av de befintliga byggreglerna eftersom man bland annat utgår från köpt energi. Det i sin tur skulle dessutom eventuellt vara förenligt med ett brott mot gällande EU-direktiv.

Ingen titel
Debatt: Minska användningen av våra gemensamma resurser

Pressmeddelande Publicerad: 2014-02-05 09:46 CET

I en debattartikel idag i tidningen Ny Teknik skriver Geotec om lågenergihus.

Ingen titel
Debatt: Begreppet marginalel är kontraproduktivt och begränsande

Pressmeddelande Publicerad: 2014-02-05 09:18 CET

"Förmågan att hantera och dra nytta av elektricitet måste anses som ett av mänsklighetens största framsteg. El öppnar upp för stora möjligheter och anses av många som en viktig lösning på vägen mot ett fossilfritt samhälle".

Ingen titel
Marginalelsteorin

Pressmeddelande Publicerad: 2013-09-16 09:24 CEST

I en debattartikel hävdar Johnny Kellner, Veidekke, och Conny Pettersson, Swedisol, att geoenergi som utvinns med hjälp av värmepumpar i praktiken drivs av kolkraft. Än en gång används myten om marginalel som slagträ för att vinna marknadsandelar, den här gången för fjärrvärmens och isoleringsbranschens fromma.

Ny reportagefilm belyser teorin om marginalel

Pressmeddelande Publicerad: 2013-07-01 18:52 CEST

Marginalel är en omdebatterad teori. Förespråkarna för teorin menar att så fort en lampa tänds i Sverige ökar kolkraftverken på kontinenten sin elproduktion och därmed ökar vi på koldioxidutsläppen.

Ful-el, finns den? Ett Almedalsseminarium om marginalel

Pressmeddelande Publicerad: 2013-06-19 11:23 CEST

Ful-el eller marginal-el är ett begrepp som används för att beskriva elkraftens miljöpåverkan. elen går att bedöma utifrån tex medelel eller marginal-el och i kombination med geoenergianläggningar får man diametralt olika miljöbelastning.

Konkurrensverket väljer att föra Geotecs anmälan mot Växjö kommun vidare

Pressmeddelande Publicerad: 2013-06-19 10:39 CEST

Sommaren 2011 anmälde Geotec Växjö kommun till konkurrensverket. Anledningen var att kommunen villkorade tomtförsäljning med anslutning till det kommunalägda fjärrvärmennätet.

Ingen titel
Geotecs tekniska expert på plats

Pressmeddelande Publicerad: 2013-03-11 10:04 CET

Den 1 mars började Signhild Gehlin arbeta som teknisk expert på Geotecs nystartade Kompetenscentrum Svensk Geoenergi. Signhild kommer närmast från posten som generalsekreterare för Energi- och miljötekniska föreningen.

Ingen titel
Konkurrensverket hotar att stämma Växjö kommun

Pressmeddelande Publicerad: 2012-12-19 10:52 CET

Konkurrensverket hotar att stämma Växjö kommun. Bakgrunden är att köpare av kommunala tomter inom vissa områden har tvingats att ansluta sig till den lokala fjärrvärmen. I Konkurrensverkets inlaga framgår att kommunen riskerar vite om inte tvångsanslutningarna upphör.

Ingen titel
Ny rapport: Myter om geoenergi hindrar hållbar samhällsutveckling

Pressmeddelande Publicerad: 2012-11-26 01:00 CET

Idag publicerar Geotec och Svensk Geoenergi en rapport som slår hål på flera myter om geoenergi. Rapporten visar att geoenergin bidrar stort till att klara regeringens klimatmål, bland annat genom att:

Ingen titel
Svensk Geoenergi bildas

Pressmeddelande Publicerad: 2012-11-22 08:30 CET

Den första mars 2013 anställs Signhild Gehlin av Geotec för att driva kompetenscentrum Svensk Geoenergi. Det är en satsning för att öka informationsspridningen, renodla och erbjuda geoenergibranschen många av de saker som idag Geotec inte hinner med.

Enig panel på Geotecseminiarium i Almedalen

Pressmeddelande Publicerad: 2012-07-06 13:03 CEST

En enig panel ansåg under måndagens Geotecseminarium i Almedalen att geoenergin har en väsentlig plats i det hållbara energisystemet. Seminariet hade titeln ”Energival för miljön - fri konkurrens och valfrihet å riktigt? Seminariet arrangerades av Newsmill, samarbetspartner till Geotec sedan några år.

Ett Newsmillseminarium om hållbara energilösningar och valfrihet med bland andra Anders Wijkman

Pressmeddelande Publicerad: 2012-06-22 13:08 CEST

Ett Newsmillseminarium i Almedalen

Debatt: Fjärrvärme ska inte få en egen gräddfil

Pressmeddelande Publicerad: 2012-03-16 12:24 CET

Svensk Fjärrvärme och Göteborgs Energi kräver i en debattartikel i Göteborgsposten att Boverkets byggregler måste ändras då de anses motarbeta fjärrvärme och gynna värmepumpar. Ett märkligt resonemang som leder till monopolsituationer och, i praktiken, planekonomi, svarar Johan Barth på Geotec tillsammans med Signhild Gehlin på Energi&Miljötekniska föreningen, i en replik i dagens GP.

Ingen titel
Debatt: Kommuner motarbetar geoenergin

Pressmeddelande Publicerad: 2012-02-28 16:03 CET

Så har det åter hänt: En kommun som gör allt för att stoppa geoenergin till förmån för fjärrvärmen, men som får bakläxa efter överklaganden till högre juridiska instanser. I det här fallet Härryda kommun vars försök att vägra tillstånd till geoenergi har underkänts av länsstyrelsen. Två gånger dessutom! Först var det gentemot en enskild person, Björn Sjöberg, och nu senast bostadsrättsföreningen Rapphönan.

Debatt: Öresundskraft motverkar utvecklingen mot ett hållbart samhälle

Pressmeddelande Publicerad: 2011-12-16 11:58 CET

Det kommunala energibolaget Öresundskraft i Helsingborg har gjort ett märkligt utspel där man i ett pressmeddelande går till attack mot geoenergin i form av bergvärme och bergkyla.

Ingen titel
Bygg lokalt hållbara energisystem med geoenergi

Pressmeddelande Publicerad: 2011-10-18 17:44 CEST

Vi sitter på en stor naturresurs i Sverige i form av geoenergi. Låt oss utnyttja potentialen fullt ut och tillsammans bygga lokalt hållbara energisystem, skriver Johan Barth, vd för Geotec på Newsmill.

Kristianstad kommun konkurrensbegränsar energiförsörjningen

Pressmeddelande Publicerad: 2011-09-13 10:30 CEST

Kristianstad kommun ska besluta om en ny klimatstrategi. I förslaget, som ligger klart för beslut, anser kommunen att geoenergi ”inte bör användas i fjärrvärmeområden”. Problematiken är nationell och inte unik för Kristianstad kommun.

Förslag till ny EU-lagstiftning hotar att snedvrida konkurrensen

Pressmeddelande Publicerad: 2011-09-08 12:47 CEST

EU-kommissionen har presenterat ett förslag till ett nytt direktiv om energieffektivisering. Det innehåller klara planekonomiska drag med allvarliga begränsningar av den fria konkurrensen. I praktiken vill EU tvinga in alla européer i ett utbyggt fjärrvärmenät och därmed stänga ute andra förnybara energiformer för uppvärmning.

Geotec anmäler Växjö kommun till konkurrensverket

Pressmeddelande Publicerad: 2011-07-01 17:13 CEST

Geotec anmäler Växjö kommun till konkurrensverket för att de utövar konkurrensbegränsande verksamhet.

Almedalen - Ett hållbart samhälle med geoenergi. Ett Newsmillseminarium

Pressmeddelande Publicerad: 2011-07-01 16:58 CEST

Geoenergin utvinner idag tre gånger mer energi än vindkraft och ses av många som nästa stora alternativa energislag. Det är en enorm naturresurs som finns över hela Sveriges yta.

Ingen titel
Bostadsrättsförening fick rätt gentemot kommunen

Pressmeddelande Publicerad: 2011-06-13 14:01 CEST

När bostadsrättsföreningen Stråken ansökte om att installera geoenergi fick dem avslag från Uppsalas Miljönämnd. Men föreningen gav sig inte utan tog hjälp av en miljöjurist och överklagade till Länsstyrelsen. Häromdagen kom beslutet från Länsstyrelsen och där sågas kommunens avslag fullständigt av Länsstyrelsens jurister. Kommunen har gjort multipla fel i hanteringen av ärendet och baserat sitt beslut på tyckande.

Fjärrvärmen får särbehandling i Uppsala

Pressmeddelande Publicerad: 2011-05-17 10:17 CEST

I en replik till Geotecs debattartikel i UNT (UNT debatt 7/5) skriver Miljö- och Hälsoskyddsnämndens ordförande, Urban Wästljung, att 99% av alla ansökningar om geoenergi tillstyrks. Alla avslag utom ett har varit av grundvattenskyddande karaktär.

Debatt: Miljööverdomstolen ger geoenergin rätt i Uppsala – nu måste Sveriges kommuner sluta motarbeta ett av våra största förnyelsebara energislag!

Pressmeddelande Publicerad: 2011-05-04 09:19 CEST

Geoenergi är ett fullgott förnyelsebart energialternativ. Det har nu Miljööverdomstolen tydligt slagit fast i en principiellt viktig dom i en tvist mellan IKEA och Uppsala kommun.

Ingen titel
Miljööverdomstolen rättfärdigar geoenergin i Uppsala

Pressmeddelande Publicerad: 2011-04-27 12:00 CEST

I en ny dom ger Miljööverdomstolen IKEA rätt på alla punkter - Geoenergi är ett fullgott förnyelsebart alternativ.


Nyheter


Ingen titel
Di debatt: Löfven glömde geoenergi

Nyhet Publicerad: 2014-09-24 08:32 CEST

Den framtida försörjningen var en het fråga i valrörelsen. Den långsiktiga lösningen hänger fortfarande i luften.

Viktigt med ekonomiska och attraktiva alternativ på marknaden

Nyhet Publicerad: 2014-02-16 13:43 CET

I en replikväxling i Ny Teknik har Geotec och Svensk Fjärrvärme argumenterat om huruvida Svensk Fjärrvärmes syn på de nuvarande byggreglerna är rättvisa eller ej

Medborgarna och miljön är geoenergins vinnare

Nyhet Publicerad: 2014-02-11 10:06 CET

Svensk Fjärrvärmes VD, Ulrika Jardfelt angriper i en replik på en debattartikel i Dagens Samhälle under förra veckan, geoenergin och går hårt på att ändra byggreglerna.

Även Svenska staten måste få kunna välja geoenergi

Nyhet Publicerad: 2013-12-19 09:45 CET

Akademiska Hus är en av de största enskilda användarna av geoenergi i Sverige. Det är de för att dem ansvarsfullt utvärderar fler möjligheter än fjärrvärme när de väljer sina energisystem.

Geoenergi kan rädda liv i trafiken

Nyhet Publicerad: 2013-02-20 09:40 CET

Geoenergi kan rätt använt bidra till att minska antalet trafikoffer och bidra till minskade kostnader för kommunal och statlig snöröjning. Idag publicerar Johan Barth och Signhild Gehlin en artikel på Brännpunkt, Svenska Dagbladet.

Akademiska Hus försvarar besluten om geoenergi

Nyhet Publicerad: 2013-02-05 13:21 CET

Akademiska Hus och Karlstad Universitet satsar på geoenergi. Det upprör det lokala energibolaget, Karlstad Energi, som vill fortsätta sina leveranser till Universitet. En debatt mellan energibolaget och Akademiska Hus har först i Nya Wermlandstidningen.

Kommunalt fastighetsbolag gör rätt som satsar på geoenergi!

Nyhet Publicerad: 2013-01-16 14:06 CET

I en artikelserie i Östgötakorrespondenten har energiprofessorn Björn Karlsson uttalat sig om det kommunala fastighetsbolagets, Lejonfastigheter, planer på att installera geoenergi till biblioteket i Linköping.

Ingen titel
Svensk Geoenergi är ensidig - och det finns en poäng med det

Nyhet Publicerad: 2011-11-23 15:55 CET

Vi har fått en läsarreaktion på senaste numret av tidningen Svensk Geoenergi av bloggaren “Emanuel sätter ord på det”. Det är roligt

Ingen titel
Geoenergin motverkas med tveksamma argument

Nyhet Publicerad: 2011-03-25 10:49 CET

När Bostadsrättsföreningen i Uppsala ville lägga om sin energiförsörjning från fjärrvärme till geoenergi stötte man på patrull – kommunen sa nej. Av miljöskäl och med hänvisning till det lokala kraftvärmeverkets resurser.


Sociala medierBilderVideorPodcastsDokument