Pressmeddelanden 2010


Årets vinter och idrott? Geoenergi kan vara lösningen!

Pressmeddelande Publicerad: 2010-12-13 11:05 CET

Geoenergi skulle kunna lösa många kommuners ansträngda driftsbudgetar och samtidigt vitalisera svenskt idrotts- och fritidsliv. De skenande kostnaderna för att värma upp och kyla idrottsanläggningar gör att användandet begränsas. Genom att lagra värme i berget skulle fotbollsplaner, idrottshallar och badhus kunna utnyttjas mångfalt mycket bättre till en bråkdel av kostnaden!

Geoenergi i radio!

Pressmeddelande Publicerad: 2010-07-01 10:56 CEST

Äntligen! Ett första tecken på att media har börjat inse vidden av den potential som finns i geoenergi: I morse rapporterade Radio Malmöhus om bostadsrättsföreningen Vintergatan i Lund som har beställt borrning för att kunna övergå till bergvärme.

Ingen titel
Seminarium om geoenergi på Almedalen

Pressmeddelande Publicerad: 2010-06-03 13:12 CEST

I omställningen till en mer klimatsmart energiproduktion spelar geoenergin en central roll. I dag tillför denna energikälla Sverige mer än 10 TWh gratis och förnybar energi varje år. Det är den tredje största förnybara energikällan i Sverige. Branschen bedömer att geoenergiproduktionen kan fördubblas under den närmaste tioårsperioden. Det skulle bli ett viktigt steg mot en omställning till en mer klimatvänlig energiförsörjning. Men ändå dominerar andra energikällor fullständigt den allmänna debatten.

Debatt: Uppmuntra satsningar på geoenergi!

Pressmeddelande Publicerad: 2010-04-07 15:54 CEST

För några veckor sedan lanserade Energimyndigheten en ny webbplats, helt dedikerad till vindkraft. Det är bra. Förnybar energi är bra. Ännu bättre om man kan få den gratis.

Englands energimyndighet tror på 78 TWh geoenergi

Pressmeddelande Publicerad: 2010-03-11 10:24 CET

Englands energimyndighet tror på 78 TWh geoenergi I december 2009 gav den engelska energimyndigheten, Environment Agency, ut en rapport som handlade om geoenergi med namnet: ”Ground source heating and cooling pumps – state of play and futuret trends”.


Sociala medierBilderVideorPodcastsDokument