Pressmeddelanden 2011


Debatt: Öresundskraft motverkar utvecklingen mot ett hållbart samhälle

Pressmeddelande Publicerad: 2011-12-16 11:58 CET

Det kommunala energibolaget Öresundskraft i Helsingborg har gjort ett märkligt utspel där man i ett pressmeddelande går till attack mot geoenergin i form av bergvärme och bergkyla.

Ingen titel
Bygg lokalt hållbara energisystem med geoenergi

Pressmeddelande Publicerad: 2011-10-18 17:44 CEST

Vi sitter på en stor naturresurs i Sverige i form av geoenergi. Låt oss utnyttja potentialen fullt ut och tillsammans bygga lokalt hållbara energisystem, skriver Johan Barth, vd för Geotec på Newsmill.

Kristianstad kommun konkurrensbegränsar energiförsörjningen

Pressmeddelande Publicerad: 2011-09-13 10:30 CEST

Kristianstad kommun ska besluta om en ny klimatstrategi. I förslaget, som ligger klart för beslut, anser kommunen att geoenergi ”inte bör användas i fjärrvärmeområden”. Problematiken är nationell och inte unik för Kristianstad kommun.

Förslag till ny EU-lagstiftning hotar att snedvrida konkurrensen

Pressmeddelande Publicerad: 2011-09-08 12:47 CEST

EU-kommissionen har presenterat ett förslag till ett nytt direktiv om energieffektivisering. Det innehåller klara planekonomiska drag med allvarliga begränsningar av den fria konkurrensen. I praktiken vill EU tvinga in alla européer i ett utbyggt fjärrvärmenät och därmed stänga ute andra förnybara energiformer för uppvärmning.

Geotec anmäler Växjö kommun till konkurrensverket

Pressmeddelande Publicerad: 2011-07-01 17:13 CEST

Geotec anmäler Växjö kommun till konkurrensverket för att de utövar konkurrensbegränsande verksamhet.

Almedalen - Ett hållbart samhälle med geoenergi. Ett Newsmillseminarium

Pressmeddelande Publicerad: 2011-07-01 16:58 CEST

Geoenergin utvinner idag tre gånger mer energi än vindkraft och ses av många som nästa stora alternativa energislag. Det är en enorm naturresurs som finns över hela Sveriges yta.

Ingen titel
Bostadsrättsförening fick rätt gentemot kommunen

Pressmeddelande Publicerad: 2011-06-13 14:01 CEST

När bostadsrättsföreningen Stråken ansökte om att installera geoenergi fick dem avslag från Uppsalas Miljönämnd. Men föreningen gav sig inte utan tog hjälp av en miljöjurist och överklagade till Länsstyrelsen. Häromdagen kom beslutet från Länsstyrelsen och där sågas kommunens avslag fullständigt av Länsstyrelsens jurister. Kommunen har gjort multipla fel i hanteringen av ärendet och baserat sitt beslut på tyckande.

Fjärrvärmen får särbehandling i Uppsala

Pressmeddelande Publicerad: 2011-05-17 10:17 CEST

I en replik till Geotecs debattartikel i UNT (UNT debatt 7/5) skriver Miljö- och Hälsoskyddsnämndens ordförande, Urban Wästljung, att 99% av alla ansökningar om geoenergi tillstyrks. Alla avslag utom ett har varit av grundvattenskyddande karaktär.

Debatt: Miljööverdomstolen ger geoenergin rätt i Uppsala – nu måste Sveriges kommuner sluta motarbeta ett av våra största förnyelsebara energislag!

Pressmeddelande Publicerad: 2011-05-04 09:19 CEST

Geoenergi är ett fullgott förnyelsebart energialternativ. Det har nu Miljööverdomstolen tydligt slagit fast i en principiellt viktig dom i en tvist mellan IKEA och Uppsala kommun.

Ingen titel
Miljööverdomstolen rättfärdigar geoenergin i Uppsala

Pressmeddelande Publicerad: 2011-04-27 12:00 CEST

I en ny dom ger Miljööverdomstolen IKEA rätt på alla punkter - Geoenergi är ett fullgott förnyelsebart alternativ.

Energirådgivare tror att energipriserna kan öka med 500 procent

Pressmeddelande Publicerad: 2011-02-08 07:00 CET

Landets energirådgivare tror att energipriserna kommer att stiga kraftigt i framtiden. Närmare 40 procent tror att priserna minst kommer att fördubblas de kommande 20 åren.


Nyheter 2011


Ingen titel
Svensk Geoenergi är ensidig - och det finns en poäng med det

Nyhet Publicerad: 2011-11-23 15:55 CET

Vi har fått en läsarreaktion på senaste numret av tidningen Svensk Geoenergi av bloggaren “Emanuel sätter ord på det”. Det är roligt

Ingen titel
Geoenergin motverkas med tveksamma argument

Nyhet Publicerad: 2011-03-25 10:49 CET

När Bostadsrättsföreningen i Uppsala ville lägga om sin energiförsörjning från fjärrvärme till geoenergi stötte man på patrull – kommunen sa nej. Av miljöskäl och med hänvisning till det lokala kraftvärmeverkets resurser.


Sociala medierBilderVideorPodcastsDokument