Pressmeddelanden 2012


Ingen titel
Konkurrensverket hotar att stämma Växjö kommun

Pressmeddelande Publicerad: 2012-12-19 10:52 CET

Konkurrensverket hotar att stämma Växjö kommun. Bakgrunden är att köpare av kommunala tomter inom vissa områden har tvingats att ansluta sig till den lokala fjärrvärmen. I Konkurrensverkets inlaga framgår att kommunen riskerar vite om inte tvångsanslutningarna upphör.

Ingen titel
Ny rapport: Myter om geoenergi hindrar hållbar samhällsutveckling

Pressmeddelande Publicerad: 2012-11-26 01:00 CET

Idag publicerar Geotec och Svensk Geoenergi en rapport som slår hål på flera myter om geoenergi. Rapporten visar att geoenergin bidrar stort till att klara regeringens klimatmål, bland annat genom att:

Ingen titel
Svensk Geoenergi bildas

Pressmeddelande Publicerad: 2012-11-22 08:30 CET

Den första mars 2013 anställs Signhild Gehlin av Geotec för att driva kompetenscentrum Svensk Geoenergi. Det är en satsning för att öka informationsspridningen, renodla och erbjuda geoenergibranschen många av de saker som idag Geotec inte hinner med.

Enig panel på Geotecseminiarium i Almedalen

Pressmeddelande Publicerad: 2012-07-06 13:03 CEST

En enig panel ansåg under måndagens Geotecseminarium i Almedalen att geoenergin har en väsentlig plats i det hållbara energisystemet. Seminariet hade titeln ”Energival för miljön - fri konkurrens och valfrihet å riktigt? Seminariet arrangerades av Newsmill, samarbetspartner till Geotec sedan några år.

Ett Newsmillseminarium om hållbara energilösningar och valfrihet med bland andra Anders Wijkman

Pressmeddelande Publicerad: 2012-06-22 13:08 CEST

Ett Newsmillseminarium i Almedalen

Debatt: Fjärrvärme ska inte få en egen gräddfil

Pressmeddelande Publicerad: 2012-03-16 12:24 CET

Svensk Fjärrvärme och Göteborgs Energi kräver i en debattartikel i Göteborgsposten att Boverkets byggregler måste ändras då de anses motarbeta fjärrvärme och gynna värmepumpar. Ett märkligt resonemang som leder till monopolsituationer och, i praktiken, planekonomi, svarar Johan Barth på Geotec tillsammans med Signhild Gehlin på Energi&Miljötekniska föreningen, i en replik i dagens GP.

Ingen titel
Debatt: Kommuner motarbetar geoenergin

Pressmeddelande Publicerad: 2012-02-28 16:03 CET

Så har det åter hänt: En kommun som gör allt för att stoppa geoenergin till förmån för fjärrvärmen, men som får bakläxa efter överklaganden till högre juridiska instanser. I det här fallet Härryda kommun vars försök att vägra tillstånd till geoenergi har underkänts av länsstyrelsen. Två gånger dessutom! Först var det gentemot en enskild person, Björn Sjöberg, och nu senast bostadsrättsföreningen Rapphönan.


Sociala medierBilderVideorPodcastsDokument