Pressmeddelanden 2013


Ingen titel
Marginalelsteorin

Pressmeddelande Publicerad: 2013-09-16 09:24 CEST

I en debattartikel hävdar Johnny Kellner, Veidekke, och Conny Pettersson, Swedisol, att geoenergi som utvinns med hjälp av värmepumpar i praktiken drivs av kolkraft. Än en gång används myten om marginalel som slagträ för att vinna marknadsandelar, den här gången för fjärrvärmens och isoleringsbranschens fromma.

Ny reportagefilm belyser teorin om marginalel

Pressmeddelande Publicerad: 2013-07-01 18:52 CEST

Marginalel är en omdebatterad teori. Förespråkarna för teorin menar att så fort en lampa tänds i Sverige ökar kolkraftverken på kontinenten sin elproduktion och därmed ökar vi på koldioxidutsläppen.

Ful-el, finns den? Ett Almedalsseminarium om marginalel

Pressmeddelande Publicerad: 2013-06-19 11:23 CEST

Ful-el eller marginal-el är ett begrepp som används för att beskriva elkraftens miljöpåverkan. elen går att bedöma utifrån tex medelel eller marginal-el och i kombination med geoenergianläggningar får man diametralt olika miljöbelastning.

Konkurrensverket väljer att föra Geotecs anmälan mot Växjö kommun vidare

Pressmeddelande Publicerad: 2013-06-19 10:39 CEST

Sommaren 2011 anmälde Geotec Växjö kommun till konkurrensverket. Anledningen var att kommunen villkorade tomtförsäljning med anslutning till det kommunalägda fjärrvärmennätet.

Ingen titel
Geotecs tekniska expert på plats

Pressmeddelande Publicerad: 2013-03-11 10:04 CET

Den 1 mars började Signhild Gehlin arbeta som teknisk expert på Geotecs nystartade Kompetenscentrum Svensk Geoenergi. Signhild kommer närmast från posten som generalsekreterare för Energi- och miljötekniska föreningen.


Nyheter 2013


Även Svenska staten måste få kunna välja geoenergi

Nyhet Publicerad: 2013-12-19 09:45 CET

Akademiska Hus är en av de största enskilda användarna av geoenergi i Sverige. Det är de för att dem ansvarsfullt utvärderar fler möjligheter än fjärrvärme när de väljer sina energisystem.

Geoenergi kan rädda liv i trafiken

Nyhet Publicerad: 2013-02-20 09:40 CET

Geoenergi kan rätt använt bidra till att minska antalet trafikoffer och bidra till minskade kostnader för kommunal och statlig snöröjning. Idag publicerar Johan Barth och Signhild Gehlin en artikel på Brännpunkt, Svenska Dagbladet.

Akademiska Hus försvarar besluten om geoenergi

Nyhet Publicerad: 2013-02-05 13:21 CET

Akademiska Hus och Karlstad Universitet satsar på geoenergi. Det upprör det lokala energibolaget, Karlstad Energi, som vill fortsätta sina leveranser till Universitet. En debatt mellan energibolaget och Akademiska Hus har först i Nya Wermlandstidningen.

Kommunalt fastighetsbolag gör rätt som satsar på geoenergi!

Nyhet Publicerad: 2013-01-16 14:06 CET

I en artikelserie i Östgötakorrespondenten har energiprofessorn Björn Karlsson uttalat sig om det kommunala fastighetsbolagets, Lejonfastigheter, planer på att installera geoenergi till biblioteket i Linköping.


Sociala medierBilderVideorPodcastsDokument