Pressmeddelanden 2015


Debatt: Kommuner låser in konsumenter i fjärrvärmenäten

Pressmeddelande Publicerad: 2015-11-26 09:15 CET

Stockholms tingsrätt gav förra måndagen Växjö kommun rätt att tvångsansluta villaägare till sitt eget fjärrvärmenät. I en debattartikel idag i Svenska Dagbladet uppmanar Geotec tillsammans med flera företrädare för byggbranschen Konkurrensverket att överklaga domen.

Ingen titel
Fortsätt utgå från köpt energi!

Pressmeddelande Publicerad: 2015-03-02 11:20 CET

I en artikel den 23 februari på dndebatt.se skrev ett antal personer verksamma inom energisektorn en aggressiv text gentemot värmepumparnas fördelar och kombinationen värmepumpar och byggregler. Textförfattarna hävdade att den teknik som ger fastighetsägaren stora miljömässiga och ekonomiska fördelar även gynnas av de befintliga byggreglerna eftersom man bland annat utgår från köpt energi. Det i sin tur skulle dessutom eventuellt vara förenligt med ett brott mot gällande EU-direktiv.


Sociala medierBilderVideorPodcastsDokument