Pressmeddelanden 2017


borrsvängen.se - Nu egen hemsida!

Pressmeddelande Publicerad: 2017-06-12 10:56 CEST

Borrsvängen.se är en digital utgåva av branschtidningen Borrsvängen. Här kommer främst innehåll från den tryckta tidningen publiceras, men även exklusiva nyheter utlovas.

Ingen titel
Boverkets förslag till primärenergifaktor på el är konkurrenshämmande

Pressmeddelande Publicerad: 2017-02-07 10:35 CET

Boverket lade för någon vecka sedan fram sitt förslag till svensk tillämpning av EU:s direktiv om så kallade nära-nollenergibyggnader.


Sociala medierBilderVideorPodcastsDokument