Pressmeddelanden


Felaktiga utbetalningar i arbetslöshetsförsäkringen

Pressmeddelande Publicerad: 2019-03-20 07:00 CET

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) har beräknat kostnaden för felaktiga utbetalningar från arbetslöshetsförsäkringen 2017. Den uppgår i det lägsta scenariot till mellan 261 till 553 miljoner kronor och orsakas till största delen av Arbetsförmedlingens bristande kontrollarbete. I det högre scenariot uppskattas kostnaden till mellan 1063 och 1744 miljoner kronor.

Årsstatistik om arbetslöshetsförsäkringen

Pressmeddelande Publicerad: 2019-02-28 09:00 CET

Under 2018 betalades 12,8 miljarder kronor ut från försäkringen, och 69 procent av personerna som ingår arbetskraften i åldern 16-64 år var med i en a-kassa. Väntetiden att få sin första arbetslöshetsersättning från en a-kassa varierade mellan 4-13 veckor under 2018.

Allvarliga brister i Arbetsförmedlingens kontrollarbete

Pressmeddelande Publicerad: 2018-10-30 10:00 CET

Arbetsförmedlingen har en viktig roll för att kontrollen i arbetslöshetsförsäkringen och de arbetsmarknadspolitiska programmen ska fungera som den är avsedd. Men det finns omfattande brister i hur myndigheten utför sitt kontrollarbete. Det visar en rapport som Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) lämnar till regeringen idag.

Arbetsförmedlingens hantering av de arbetssökandes aktivitetsrapporter behöver förbättras

Pressmeddelande Publicerad: 2015-12-14 10:00 CET

Arbetsförmedlarna har blivit bättre på att följa upp de arbetssökandes aktivitetsrapporter, men det finns fortfarande brister. Det saknas ofta dokumentation och det är alltför vanligt att handläggningen inte följer Arbetsförmedlingens egna rutiner.

Stora regionala skillnader i hur ofta Arbetsförmedlingen ifrågasätter arbetssökandes ersättningsrätt

Pressmeddelande Publicerad: 2015-06-23 08:15 CEST

Antalet fall där Arbetsförmedlingen lämnar underrättelser om ifrågasatt ersättningsrätt för sina arbetssökande minskade under 2014.

Nya uppgifter i IAF:s Statistikdatabas

Pressmeddelande Publicerad: 2015-05-11 13:00 CEST

IAF har utökat webbtjänsten Statistikdatabasen med uppgifter om arbetslöshetskassornas medlemsutveckling och medlemsavgifter, ekonomiska nyckeltal samt om arbetslöshetsförsäkringens finansiering.

Arbetslöshetskassorna behandlar ersättningstagare som lämnat felaktiga uppgifter olika strängt

Pressmeddelande Publicerad: 2015-03-06 10:00 CET

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF, har kartlagt hur arbetslöshetskassorna hanterar medlemmar som lämnat felaktiga uppgifter.

Var fjärde person med arbetslöshetsersättning hamnade i åtgärdstrappan det första året

Pressmeddelande Publicerad: 2015-03-03 09:00 CET

Mellan september 2013 och oktober 2014 fick en fjärdedel av alla ersättningstagare i arbetslöshetsförsäkringen en varning för att de hade misskött sitt arbetssökande. Det visar en undersökning från IAF av systemet för åtgärder inom arbetslöshetsförsäkringen, den så kallade åtgärdstrappan.


Sociala medier


Presskontakter


Sara Bodemyr Fridell
Sara Bodemyr Fridell

Kommunikatör

sara.bodemyrfridell@iaf.se

0150-48 70 31

070-508 49 64


BilderVideorPodcastsDokument