Press Releases 2015

RSS

Arbetsförmedlingens hantering av de arbetssökandes aktivitetsrapporter behöver förbättras

Press Release Published: 2015-12-14 10:00 CET

Arbetsförmedlarna har blivit bättre på att följa upp de arbetssökandes aktivitetsrapporter, men det finns fortfarande brister. Det saknas ofta dokumentation och det är alltför vanligt att handläggningen inte följer Arbetsförmedlingens egna rutiner.

Stora regionala skillnader i hur ofta Arbetsförmedlingen ifrågasätter arbetssökandes ersättningsrätt

Press Release Published: 2015-06-23 08:15 CEST

Antalet fall där Arbetsförmedlingen lämnar underrättelser om ifrågasatt ersättningsrätt för sina arbetssökande minskade under 2014.

Nya uppgifter i IAF:s Statistikdatabas

Press Release Published: 2015-05-11 13:00 CEST

IAF har utökat webbtjänsten Statistikdatabasen med uppgifter om arbetslöshetskassornas medlemsutveckling och medlemsavgifter, ekonomiska nyckeltal samt om arbetslöshetsförsäkringens finansiering.

Arbetslöshetskassorna behandlar ersättningstagare som lämnat felaktiga uppgifter olika strängt

Press Release Published: 2015-03-06 10:00 CET

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF, har kartlagt hur arbetslöshetskassorna hanterar medlemmar som lämnat felaktiga uppgifter.

Var fjärde person med arbetslöshetsersättning hamnade i åtgärdstrappan det första året

Press Release Published: 2015-03-03 09:00 CET

Mellan september 2013 och oktober 2014 fick en fjärdedel av alla ersättningstagare i arbetslöshetsförsäkringen en varning för att de hade misskött sitt arbetssökande. Det visar en undersökning från IAF av systemet för åtgärder inom arbetslöshetsförsäkringen, den så kallade åtgärdstrappan.


Social media


Contact


Sara Bodemyr Fridell

Kommunikatör

sara.bodemyrfridell@iaf.se

0150-48 70 31

070-508 49 64


Images  Videos   Podcasts

   RSS


    Documents