Pressmeddelanden 2019


Felaktiga utbetalningar i arbetslöshetsförsäkringen

Pressmeddelande Publicerad: 2019-03-20 07:00 CET

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) har beräknat kostnaden för felaktiga utbetalningar från arbetslöshetsförsäkringen 2017. Den uppgår i det lägsta scenariot till mellan 261 till 553 miljoner kronor och orsakas till största delen av Arbetsförmedlingens bristande kontrollarbete. I det högre scenariot uppskattas kostnaden till mellan 1063 och 1744 miljoner kronor.

Årsstatistik om arbetslöshetsförsäkringen

Pressmeddelande Publicerad: 2019-02-28 09:00 CET

Under 2018 betalades 12,8 miljarder kronor ut från försäkringen, och 69 procent av personerna som ingår arbetskraften i åldern 16-64 år var med i en a-kassa. Väntetiden att få sin första arbetslöshetsersättning från en a-kassa varierade mellan 4-13 veckor under 2018.


Sociala medier


Kontakt


Sara Bodemyr Fridell
Sara Bodemyr Fridell

Kommunikatör

sara.bodemyrfridell@iaf.se

0150-48 70 31

070-508 49 64


BilderVideorPodcastsDokument