Pressmeddelanden 2020


Brister vid införandet av nya förmåner får allvarliga konsekvenser för enskilda personer

Pressmeddelande Publicerad: 2020-05-05 08:09 CEST

Betydande brister i Försäkringskassans förutsättningar för att införa omvårdnadsbidrag och merkostnadsersättning har fått allvarliga konsekvenser för många personer och familjer med barn med funktionsnedsättning. Det visar Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) i en ny rapport som publiceras i dag.

Föräldrar tar ut fler dagar med föräldrapenning fram till barnets fyraårsdag

Pressmeddelande Publicerad: 2020-03-10 06:02 CET

Föräldrar har ökat sitt uttag av dagar med föräldrapenning fram till barnets fyraårsdag. Framför allt är det pappor som tar ut fler dagar. Det innebär att fördelningen av dagar mellan mammor och pappor blivit något mer jämställt. Det konstaterar Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) som analyserat effekterna av den regeländring inom föräldrapenningen som började gälla 2014.

Mammor vet mer om föräldrapenningen än pappor

Pressmeddelande Publicerad: 2020-03-09 10:28 CET

Endast en minoritet av föräldrarna känner till de mer nytillkomna reglerna för föräldrapenning. Det finns också skillnader i kunskap mellan olika grupper av föräldrar. Det visar Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) i en ny rapport som publiceras i dag.

Förståelse för hur information sprids viktigt för utformningen av kontroll inom socialförsäkringen

Pressmeddelande Publicerad: 2020-01-30 10:48 CET

Myndigheter kan med en ny analysmetod få en större förståelse för de samband och processer som leder till ett önskat resultat, få underlag för att välja olika handlingsalternativ och ta kostnadseffektiva beslut. Det konstaterar Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) efter att ha tillämpat så kallad agentbaserad simulering som analysmetod.


Sociala medier


Kontakt


Therese Östh
Therese Östh

Kommunikationsansvarig

therese.osth@inspsf.se

010-1741557

Eva-Lo Ighe
Eva-Lo Ighe

Generaldirektör

eva-lo.ighe@Inspsf.se

010-174 15 00


BilderVideorPodcastsDokument