Pressmeddelanden 2017


Snabba tåg i hela landet redan om 15 år – Nej till nya vägar, flygplatser och externa köpcentra

Pressmeddelande Publicerad: 2017-12-04 11:51 CET

Det är bra att nya snabba banor byggs mellan storstäderna och längs Norrlandskusten, men orimligt att de inte skall vara klara förrän om 30 år. Sverige bör satsa 1 procent av BNP på tågen, då kan banorna stå klara redan om 15 år. Det skriver Jordens Vänner i sin remiss till Trafikverkets förslag på investeringar under de kommande tio åren.

Ingen titel
Kampen mot fulhandelsavtalet Ceta fortsätter

Pressmeddelande Publicerad: 2017-12-01 10:43 CET

Regeringen beslutade igår, torsdag, att lämna en proposition till riksdagen att godkänna Ceta-avtalet mellan EU och Kanada. Jordens Vänner, den svenska grenen av världens största gräsrotsrörelse för miljö och solidaritet, är kritiska men hoppfulla att avtalet skall falla. – Detta fulhandelsavtal förskjuter makten till stora företag och ger dem stort inflytande över kommande lagstiftning, istället för att värna om demokrati, bra miljöskydd och ett levande jordbruk i EU, säger Andrea Söderblom-Tay, ordförande i Jordens Vänner.

EU-kritiskt seminarium: Ett annat Europa är möjligt!

Pressmeddelande Publicerad: 2017-11-17 13:40 CET

Jordens Vänner arrangerar en rad aktiviteter i samband med EU-toppmötet i Göteborg. Media hälsas välkomna till ett seminarium om EU:s framtid, klimat, flyktingpolitik och militarisering med bl. a Kajsa Ekis Ekman, Malin Björk, Max Andersson, Lora Verheecke och Dave Webb.

Folkrörelser utmanar EU-toppmötet i Göteborg

Pressmeddelande Publicerad: 2017-10-31 13:24 CET

Med gäster från hela Europa utmanar folkrörelser EU:s toppmöte om tillväxt och rättvisa jobb i Göteborg. På initiativ av Jordens Vänner bjuder folkrörelserna in till ett seminarium lördagen 18 november med budskapet: Bryt med EU-politiken, Ja till rättvis omställning, gemensam välfärd, fred, miljö och mot rasism. Huvudtalare är Lora Verhecke från Corporate Europe Observatory som bekämpar storföretagens ökade inflytande i EU i nära samverkan med folkrörelser som värnar om gemensam välfärd och miljön. En central fråga är hur vi bekämpar TTIP, CETA, MIC och storföretagens EU?

Regeringen får inte försitta chansen att säkra de mänskliga rättigheterna

Pressmeddelande Publicerad: 2017-10-26 15:06 CEST

I morgon, fredag, avslutas FN:s förhandlingar om företags ansvar för mänskliga rättigheter i Genève. EU:s representanter har förhalat förhandlingarna och genom att enbart upprepa storföretagens intressen riskerar de skjuta hela processen i sank. Sofia Hedström, avdelningschef för påverkan och kampanj hos Jordens Vänner har varit på plats och hon är kritisk till EU:s agerande och uppmuntrar regeringen att agera kraftfullt inför morgondagens slutförhandlingar.

Ingen titel
Den som värnar demokratin kan inte låta storfinansen styra världen

Pressmeddelande Publicerad: 2017-10-23 08:47 CEST

Idag, måndag, inleds FN:s förhandlingar om företags ansvar för mänskliga rättigheter i Genève. Sofia Hedström, avdelningschef för påverkan och kampanj hos Jordens Vänner kommer att vara på plats och hon är kritisk till den svenska regeringens vaga hållning. – Inför konferensen ställde vi i Jordens Vänner ett antal skriftliga frågor till Utrikesdepartementet för att räta ut ett antal frågetecken men svaret var så luddigt att frågetecknen blev fler och inte färre, säger Sofia Hedström.

”Sverige och världen behöver en rättvis omställning, därför anordnas naturbrukskonferensen”

Pressmeddelande Publicerad: 2017-10-19 15:28 CEST

Småbrukare, miljövänner och omställare samlas till årets naturbrukskonferens, den sjätte i ordningen, i Broddetorp i Falköpings Kommun, 20–22 oktober 2017. Där samlas människor och rörelser från olika delar av landet tillsammans med internationella gäster för att utbyta erfarenheter och samarbeta för en samhällsförändring.

Med CETA rundar EU och regeringen demokratins spelregler för att stryka storfinansen medhårs

Pressmeddelande Publicerad: 2017-09-21 06:40 CEST

Idag träder fulhandelsavtalet CETA mellan Kanada och EU i kraft provisoriskt trots att 35 nationella och regionala parlament egentligen skall godkänna det först. – EU rundar demokratins spelregler i sin iver att stryka storfinansen medhårs, säger Imanol Rubio Bertilsson, en av Jordens Vänners två ordförande.


Sociala medier


BilderVideorPodcastsDokument