Pressmeddelanden

RSS

E-tjänst för vildsvinsobservation ska hjälpa skyddsjägare

Pressmeddelande Publicerad: 2020-01-16 10:15 CET

På sistone har vildsvin börjat dyka upp allt oftare i tätortsnära områden. De är därmed prioriterade vid skyddsjakt. Nu lanseras därför en e-tjänst för vildsvinsobservation.

Nu släpper Kalmar stadsbibliotek sina vuxen- och barn/ungdomsprogram för våren 2020.

Pressmeddelande Publicerad: 2020-01-16 09:01 CET

Ur vuxenprogrammet kan nämnas föredrag om Selma Lagerlöf av Anna-Karin Palm och om odling av Peter Streijffert, författarbesök av Augustprisvinnaren Marit Kapla och Anne Swärd och mycket mer.

Pressinbjudan: Ny, stor företagsetablering i Kalmar

Pressmeddelande Publicerad: 2020-01-14 09:00 CET

Media hälsas välkomna till en pressträff i samband med att en ny aktör etablerar sig i Kalmar.

Pressmeddelande: Nu är Vattentankar igång i Kalmar

Pressmeddelande Publicerad: 2020-01-13 10:00 CET

Med start i dag måndag den 13 januari och tolv veckor framåt kommer alla kommuner i Kalmar län att tillsammans genomföra en regional kampanj kring värdet av vatten. Kampanjen går under namnet Vattentankar där vi lyfter fram frågor och tankar om vatten, visar hur vi arbetar med att hantera vatten samt berättar om forskning och studier kring vatten.

Pressinbjudan: Länets alla kommuner i gemensam kampanj om vatten

Pressmeddelande Publicerad: 2020-01-09 13:01 CET

Med start på måndag den 13 januari och 12 veckor framåt kommer alla kommuner i Kalmar län att tillsammans genomföra en regional kampanj kring värdet av vatten. Kampanjen går under namnet Vattentankar där vi lyfter fram frågor och tankar om vatten, visar hur vi arbetar med att hantera vatten samt berättar om forskning och studier kring vatten.

Årets Linnéstipendiat är utsedd!

Pressmeddelande Publicerad: 2020-01-08 16:08 CET

Kalmar och Växjö kommuners stora Linnéstipendium för forskning inom ekologisk hållbar utveckling går i år till Elaheh Jalilzadehazhari för projektet A Novel Method to Increase Value - When Designing or Renovating Buildings.

Pressinbjudan: Vem får årets Linnéstipendium?

Pressmeddelande Publicerad: 2020-01-07 10:34 CET

Imorgon avgörs vem som får 2020 års stora Linnéstipendium för forskning inom ekologisk hållbar utveckling. Stipendiet är på 500 000 kronor och går till en forskare på Linnéuniversitetet som med sin forskning bidrar till minskad miljöpåverkan eller som har stor potential att göra det. Stipendiet delas ut av Kalmar kommun och Växjö kommun.

Omsorgen gör Lex Sarah-anmälan

Pressmeddelande Publicerad: 2019-12-20 16:35 CET

En händelse som omsorgsförvaltningen bedömer vara ett allvarligt missförhållande har inträffat inom hemtjänsten. Därför gör omsorgsförvaltningen en Lex Sarah-anmälan till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, för handläggning.

EU-stöd till projekt för digitaliserad samhällsbyggnadsprocess

Pressmeddelande Publicerad: 2019-12-20 13:14 CET

I dag står samhällsbyggnadskontoren i regionen inför stora utmaningar med höga krav på en snabb, hållbar, rättssäker, och kostnadseffektiv planprocess med goda möjligheter till samråd och insyn. För att förbättra förutsättningarna för detta skapades projektet StreamSam, som nu beviljats medel från Europeiska Regionala Utvecklingsfonden.

Kalmar kommun gör ökad satsning på integration år 2020

Pressmeddelande Publicerad: 2019-12-20 09:35 CET

Kalmar kommun intensifierar integrationsarbetet genom att nästa år ha två integrationsutvecklare på verksamheten Integra. Integrationsutvecklarna kommer ha ett fördelat ansvar och ges därmed möjlighet till ett tydligare fokus på särskilda politiska uppdrag.

4,5 miljoner kronor för stärkt kvalitet i vård- och omsorgsboenden

Pressmeddelande Publicerad: 2019-12-20 09:33 CET

Omsorgsnämnden beslutade igår om den nya verksamhetsplanen för 2020. Tack vare en budget i balans kan nämnden genomföra flera nya viktiga satsningar för att Kalmar ska kunna bli en av Sveriges 30 bästa äldreomsorgskommuner i landet.

Pressinbjudan: Omsorgsförvaltningens verksamhetsplan för 2020 spikad

Pressmeddelande Publicerad: 2019-12-19 15:21 CET

Idag, på omsorgsnämndens sammanträde klubbades verksamhetsplan med intern budget för 2020 igenom. Fokus ligger fast vid att Kalmar ska vara en av Sveriges 30 bästa äldreomsorgskommuner.

Ny miljöpeng ska ge snabbare omställning

Pressmeddelande Publicerad: 2019-12-19 13:50 CET

Under vatten- och miljönämndens sista nämndsmöte 2019 beslutades det att en miljöpeng ska instiftas.

NY TID "Pressinbjudan: Kalmar kommuns klimatpris"

Pressmeddelande Publicerad: 2019-12-19 11:08 CET

Pressträffen är flyttad till klockan 16.00.

Pressinbjudan: Kalmar kommuns klimatpris

Pressmeddelande Publicerad: 2019-12-19 08:44 CET

Kommunfullmäktige har beslutat att Kalmar kommun ska instifta ett Klimatpris. Priset ska lyfta fram och belöna förebilder och goda exempel i det lokala klimatarbetet.

Kultur- och idrottsstipendiater 2019

Pressmeddelande Publicerad: 2019-12-12 14:00 CET

I samband med kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 12 december delade ordförande Marianne Dahlberg ut kultur- och idrottsstipendium om vardera 10 000 kronor.

Kalmar kommuns kulturpris 2019

Pressmeddelande Publicerad: 2019-12-12 10:30 CET

Kalmar kommuns kulturpris tilldelas person eller förening som har utfört en värdefull gärning inom kulturområdet i Kalmar kommun.

Kalmar kommun pilotkommun i unikt forskningsprojekt om klimatpåverkan från konsumtion på lokal nivå

Pressmeddelande Publicerad: 2019-12-10 08:55 CET

Syftet med projektet är att ta fram verktyg som gör att kommuner för första gången kommer kunna beräkna konsumtionsutsläppen och se var åtgärder gör störst nytta. Projektet heter ”Accelerera mot Agenda 2030: minskade klimatfotavtryck på lokal nivå” och drivs av Stockholm Environment Institute.

Jul på Skälby

Pressmeddelande Publicerad: 2019-12-06 09:00 CET

På söndag den 8 december är det åter dags för årets mysigaste julmarknad på Skälby kl 11-15.

Pressinbjudan: Internationella funktionshinderdagen

Pressmeddelande Publicerad: 2019-12-02 09:00 CET

Kalmar kommuns tillgänglighetsråd sammanträder med anledning av internationella funktionshinderdagen för att öka medvetenheten kring frågor som rör personer med funktionsnedsättning.

Beskärning av träd på Esplanaden och Tullslätten

Pressmeddelande Publicerad: 2019-11-28 10:17 CET

Under vecka 49 kommer flera träd på Esplanaden och Tullslätten att beskäras. De träd som ska beskäras har dåliga grenar i kronorna som av säkerhetsskäl ska tas bort.

Omsorgen gör lex Sarah-anmälan

Pressmeddelande Publicerad: 2019-11-27 16:00 CET

En händelse som omsorgsförvaltningen bedömer vara ett allvarligt missförhållande inträffade inom hemtjänsten i september. Därför gör omsorgsförvaltningen en Lex Sarah-anmälan till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

Kalmar är årets kommun!

Pressmeddelande Publicerad: 2019-11-27 15:08 CET

Varje år delar organisationen ”Hela Sverige ska leva” ut utmärkelsen ”Årets kommun”. År 2019 kammar Kalmar kommun hem priset!

Mer solel och hållbara transporter genom energi- och klimatrådgivning

Pressmeddelande Publicerad: 2019-11-27 12:28 CET

Sedan våren 2018 har Sveriges kommunala energi- och klimatrådgivare gått ihop i två gemensamma projekt om solel och hållbara transporter.

Pressinbjudan: Glada nyheter inom landsbygdsutveckling

Pressmeddelande Publicerad: 2019-11-27 08:00 CET

Kalmar kommun stärker sin position som en kommun som satsar på landsbygden. På vilket sätt kommer vi att berätta vid en pressträff idag. Media hälsas varmt välkomna!

Pressinbjudan: Nu kraftsamlar Kalmar i kampen mot ensamheten

Pressmeddelande Publicerad: 2019-11-25 15:44 CET

Imorgon samlas representanter från kommunen, ideella organisationer samt Linnéuniversitetet i ett dialogcafé för att ta ett krafttag mot ofrivillig ensamhet bland äldre.

Vi planterar nya träd i Gustafsbergsparken

Pressmeddelande Publicerad: 2019-11-22 07:00 CET

I Gustafsbergsparken utmed Borgmästaregatan har Kalmar kommun tidigare tagit ner döda och sjuka träd. Nu är det dags att återplantera.

Pressinbjudan: Höga resultat i årets medarbetarenkät på Kalmar kommun

Pressmeddelande Publicerad: 2019-11-20 15:13 CET

Kalmar kommuns medarbetare är nöjda och engagerade på sin arbetsplats. Det visar resultatet i årets medarbetarundersökning. Trots goda resultat i tidigare medarbetarundersökningar förbättras eller behålls det redan höga resultatet på alla NMI-faktorer (Nöjd medarbetarindex).

Nytt beslut om så kallat §3-tillstånd för ordningsvakter på plats

Pressmeddelande Publicerad: 2019-11-19 11:27 CET

Från och med idag den 19 november har Kalmar kommun ett nytt tillstånd för ordningsvakter i centrala Kalmar.

Vi tar ner träd på Södra Kanalgatan

Pressmeddelande Publicerad: 2019-11-15 07:00 CET

Flera av de lindar som står längs Södra Kanalgatan är i dåligt skick. Därför kommer ett antal träd att tas bort under hösten.


Nyheter


Fibernät till hela landsbygden i Kalmar kommun

Nyhet Publicerad: 2017-10-10 17:33 CEST

Kalmar kommunen tar nästa steg i arbetet mot att 100 % av boende och företag ska ha tillgång till fibernätet till år 2020 genom att tillsammans med Telia göra det möjligt för boende och företag på landsbygden att ansluta sig till fibernätet.– Jag är väldigt glad över att vi nu är framme med en överenskommelse som innebär att hela Kalmar får tillgång till fiber, säger Johan Persson (S), kommunstyrelsens ordförande i Kalmar.

Bättre tillgänglighet på Larmtorget

Nyhet Publicerad: 2017-06-14 14:55 CEST

Pressinbjudan: Fritidsgårdar pärlar för färre självmord

Nyhet Publicerad: 2016-12-07 15:19 CET

- Det finns ett stort behov att prata om psykisk ohälsa bland ungdomar idag. Ett led i vårt arbete att lyfta ämnet är att ta hit organisationen Suicide Zero, säger Angeliqa Biro, fritidsledare på Funkabo fritidsgård.

Vattenråden och kommunen satsar stort på artrika bäckar och åar

Nyhet Publicerad: 2016-03-21 15:23 CET

På Världsvattendagen imorgon den 22 mars uppmärksammas vårt viktigaste livsmedel: vatten. Tillgång till rent vatten är tyvärr inte en självklarhet för många på denna jord, inte ens här på ostkusten. Så även på hemmaplan behöver vi arbeta för att säkerställa vattnet, som ingen kan vara utan.


Sociala medier


KontaktBilder  Videor   Podcasts

   RSS


    Dokument