Pressmeddelanden

RSS

Pressinbjudan: Utmaningen i På Egna Ben börjar nu!

Pressmeddelande Publicerad: 2019-09-12 13:00 CEST

Nu startar tävlingsmomentet i ”På Egna Ben”. Projektet, med finansiering från Energimyndigheten, där syftet är att få fler barn och unga att ta sig till och från skolan på just egna ben. I Kalmar deltar över 90% av de kommunala mellanstadieklasserna.

Pressinbjudan: Invigning av Agneta Bladhs plats

Pressmeddelande Publicerad: 2019-09-11 09:28 CEST

Välkommen till invigningen av Agneta Bladhs plats på Linnéuniversitetet - fredagen den 13 september klockan 14:00.

Östersunds kommun besöker Kalmar

Pressmeddelande Publicerad: 2019-09-02 08:13 CEST

Medarbetare från Östersunds kommun är intresserade av Kalmar kommuns integrationsarbete. Nu besöker de oss för att se våra verksamheter med egna ögon.

Brandman på jobbet

Pressmeddelande Publicerad: 2019-08-30 09:27 CEST

Tisdagen den tredje september uppmärksammar vi en otroligt viktig yrkesgrupp - alla de kvinnor och män som är deltidsbrandmän.

NY Pressinbjudan: Attraktiva, säkra och trygga platser i Kalmar - idag fredag!

Pressmeddelande Publicerad: 2019-08-30 08:31 CEST

Idag fredag kl. 08.30 berättar Magnus Lindgren, generalsekreterare i Stiftelsen Tryggare Sverige i stora tältet på Stortorget om hur platssamverkan mellan privata och offentliga aktörer kan skapa mer attraktiva, säkra och trygga platser.

Pressinbjudan: Attraktiva, säkra och trygga platser i Kalmar - idag fredag!

Pressmeddelande Publicerad: 2019-08-30 07:48 CEST

Idag fredag kl. 08.30 pratar Magnus Lindgren, generalsekreterare i Stiftelsen Tryggare Sverige i stora tältet på Stortorget om hur platssamverkan mellan privata och offentliga aktörer kan skapa mer attraktiva, säkra och trygga platser.

Ulrick Hultman ny VD för Kalmar kommunbolag

Pressmeddelande Publicerad: 2019-08-29 07:00 CEST

Efter en intern rekryteringsprocess förordas Ulrick Hultman till tjänsten som VD för Kalmar kommunbolag/biträdande kommundirektör. Det formella beslutet tas på kommunstyrelsen den 2 september. Ulrick Hultman efterträder Ola Johansson som kommer att gå i pension senare i höst.

Nu blir kartutdragen gratis

Pressmeddelande Publicerad: 2019-08-28 07:00 CEST

Ett utdrag ur kommunens baskarta kan användas till situationsplan för enklare tillstånds- och bygglovsärenden. Att beställa en sådan karta har tidigare kostat 605 kronor men från och med den 1 september 2019 blir den gratis att hämta.

Kommunutmaning i strandstädning!

Pressmeddelande Publicerad: 2019-08-27 15:00 CEST

På lördag 31 augusti utmanar flera av Kalmar läns och Östergötlands kustkommuner varandra i vilken kommun som kan få ihop mest skräp från kommunernas respektive strandområden.

Omsorgen utreder händelse under driftstörning av trygghetslarm

Pressmeddelande Publicerad: 2019-08-26 15:53 CEST

I slutet av maj drabbades Kalmar kommuns trygghetslarm av en stor driftstörning på grund av problem hos leverantör. Driftstörningen pågick knappt ett dygn, och under tiden uppstod en situation som har utretts av kommunens tjänstepersoner som allvarligt missförhållande. Händelsen anmälas nu enligt Lex Sarah till IVO, Inspektionen för vård och omsorg.

Tavlor i träden på Krusenstiernska gården

Pressmeddelande Publicerad: 2019-08-23 13:27 CEST

På söndag 25 augusti kl. 11:00 till 15:00 är det åter dags för Krusenstiernska gårdens uppskattade evenemang "Tavlor i träden".

Kalmar stadsbibliotek släpper sitt höstprogram för 2019

Pressmeddelande Publicerad: 2019-08-23 10:00 CEST

Kalmar stadsbibliotek har nu släppt sitt program för hösten 2019 med en mängd olika evenemang för båda barn och vuxna.

Pressinbjudan: Utdelning av årets stadsbyggnadspris

Pressmeddelande Publicerad: 2019-08-21 07:00 CEST

I samband med samhällsbyggnadsnämndens sammanträde 22 augusti är det dags att under högtidliga former dela ut Kalmars stadsbyggnadspris.

Pressinbjudan: Ny professur i pedagogik med inriktning pedagogiskt ledarskap

Pressmeddelande Publicerad: 2019-08-19 10:00 CEST

För att ytterligare stärka kopplingen mellan skolutveckling och forskning vill utbildningsnämnden i Kalmar kommun fördjupa samarbetet med Linnéuniversitetet.

Pressinbjudan: Vi fortsätter förbättra miljön i Ljungbyån

Pressmeddelande Publicerad: 2019-08-12 11:30 CEST

Nu fortsätter vi arbetet med projektet ”Levande vattendrag”. I den första etappen återställdes åns gamla sväm- och kantzoner. Nu är det dags att bland annat återskapa lekbottnar.

Pressinbjudan: Nya arkeologiska utgrävningar i Kalmarsundsparken

Pressmeddelande Publicerad: 2019-08-02 10:00 CEST

De publika sommargrävningarna i Kalmarsundsparken fortsätter även i år. Förra sommaren grävde arkeologerna fram resterna av ett gammalt försvarsverk. I år kommer de att gräva på samma ställe för att skaffa sig mer kunskap om slagfältet utanför Kalmar slott. Liksom tidigare år kommer grävningarna kompletteras med olika familjeaktiviteter.

Nytt utegym på Långviken

Pressmeddelande Publicerad: 2019-07-11 11:21 CEST

Sommaren 2018 överraskades kommunen av att det privata företag, som installerat utegymmet på Långviken, valde att sälja och flytta gymmet. Ett år senare är dock ett nytt gym på plats.

Nominerade till årets stadsbyggnadspriser

Pressmeddelande Publicerad: 2019-07-04 10:00 CEST

Mellan 1 april och 1 maj kunde allmänheten nominera till stadsbyggnadspriset. Kategorierna var som vanligt ”god arkitektur” och ”god byggnadsvård”.

Mer tid till utveckling i omsorgen

Pressmeddelande Publicerad: 2019-07-03 11:42 CEST

Att omsorgen fortsätter ha en ekonomi i balans innebär att nya kvalitetssatsningar kan träda i kraft. Efter sommaren kommer man bland annat att rulla igång anhörigaktiviteter och reflektionstid för medarbetarna på förvaltningen.

Planering för ett cykelgarage vid stationsområdet

Pressmeddelande Publicerad: 2019-07-03 11:34 CEST

Kalmar kommun planerar för ett cykelgarage i stationsområdet. Detta är ett av många steg i satsningen mot ett hållbart samt yt- och resurseffektivt transportsystem där ökat resande med gång-, cykel- och kollektivtrafik är viktigt.

Pressinbjudan: Visning av Rådhusets renoverade fasad

Pressmeddelande Publicerad: 2019-07-01 08:19 CEST

Rådhusets framsida är nu färdig renoverad och arbetet kommer att fortsätta på innergården. Media hälsas välkomna för att höra mer om hur renoveringen gått samt på nära håll se de emblem som sitter uppe på fasaden.

Invånardialog inför ny översiktsplan

Pressmeddelande Publicerad: 2019-06-25 11:26 CEST

I den första fasen av arbetet med en ny översiktsplan vill vi veta vad Kalmar kommuns invånare tycker. Därför bjuder vi in till en tidig dialog under sommaren 2019.

Äventyrsbadet i Kalmar arrangerar kval för SM i vattenrutchbana

Pressmeddelande Publicerad: 2019-06-25 11:21 CEST

Nu är det återigen dags att kora Sveriges snabbaste vattenrutschbaneåkare för fjärde året i rad. Även i år är också Kalmar med och håller i ett av kvalen, där du kan helt utan förkunskaper kasta dig ut i vattenrutschbanan och tävla om den ärofyllda titeln, svensk mästare.

Kalmar kommun skapar gräsmatteängar

Pressmeddelande Publicerad: 2019-06-25 08:53 CEST

Örtrika, blommande ängar och betesmarker är en viktig naturtyp för pollinerande insekter, och i takt med att de har försvunnit i vårt landskap så har även insekterna försvunnit.

Brunnslocken får nya budskap

Pressmeddelande Publicerad: 2019-06-24 13:05 CEST

Även i år kommer Kalmars brunnslock att täckas med budskap till både boende och besökare. Och i år slår man ett slag för miljön.

Avslutning Summer Beach Sport Camp idag!

Pressmeddelande Publicerad: 2019-06-20 08:45 CEST

Idag kl 14-14.30 avslutas Summer Beach Sport Camp i Långviken. 200 barn har under tre dagar testat många olika aktiviteter inom sport och kultur som tex segling, dans, vollyboll, basket, draktillverkning mm.

Förbättringssatsning och färre delade turer i omsorgen

Pressmeddelande Publicerad: 2019-06-19 15:34 CEST

Under dagens sammanträde i omsorgsnämnden presenteras en ny satsning för ökad kvalitet i omsorgen. Som en del i arbetet mot "topp 30" ska nu verksamheter, enheter och arbetsgrupper årligen kunna ansöka om upp till 300 000 kronor, till lokala förbättringsarbeten.

Pressinbjudan: Dags för Kalmar kommun att fixa 1000 nya praoplatser inför hösten - så gör vi det!

Pressmeddelande Publicerad: 2019-06-19 09:30 CEST

Under våren har 600 elever i Kalmar varit ute på prao, sedan lagen om obligatorisk prao under 8:an och 9:an, kom förra året. Att testa på arbetslivet har varit en nervös, men rolig upplevelse för eleverna. Några har till och med lyckats få sommarjobb på sina praoplatser. Även arbetsgivarna har varit positiva.

Pressinbjudan: Informationsmöte om statusen i Dragsviken

Pressmeddelande Publicerad: 2019-06-18 08:57 CEST

– Vi vill informera om statusen i Dragsviken utifrån de provtagningar av miljögifter i sediment som genomförts, säger Anna Thore (s), ordförande för Vatten och miljönämnden på Kalmar kommun. Den 19 juni kl 18.00 bjuder Kalmar kommun in allmänheten till ett informationsmöte för att diskutera Dragvikens vattenstatus.

Pressinbjudan: Öppet hus på Bas Kalmar

Pressmeddelande Publicerad: 2019-06-17 07:00 CEST

Kalmar kommun är ensamma i Sverige om att erbjuda en verksamhet som Bas Kalmar.


Nyheter


Fibernät till hela landsbygden i Kalmar kommun

Nyhet Publicerad: 2017-10-10 17:33 CEST

Kalmar kommunen tar nästa steg i arbetet mot att 100 % av boende och företag ska ha tillgång till fibernätet till år 2020 genom att tillsammans med Telia göra det möjligt för boende och företag på landsbygden att ansluta sig till fibernätet.– Jag är väldigt glad över att vi nu är framme med en överenskommelse som innebär att hela Kalmar får tillgång till fiber, säger Johan Persson (S), kommunstyrelsens ordförande i Kalmar.

Bättre tillgänglighet på Larmtorget

Nyhet Publicerad: 2017-06-14 14:55 CEST

Pressinbjudan: Fritidsgårdar pärlar för färre självmord

Nyhet Publicerad: 2016-12-07 15:19 CET

- Det finns ett stort behov att prata om psykisk ohälsa bland ungdomar idag. Ett led i vårt arbete att lyfta ämnet är att ta hit organisationen Suicide Zero, säger Angeliqa Biro, fritidsledare på Funkabo fritidsgård.

Vattenråden och kommunen satsar stort på artrika bäckar och åar

Nyhet Publicerad: 2016-03-21 15:23 CET

På Världsvattendagen imorgon den 22 mars uppmärksammas vårt viktigaste livsmedel: vatten. Tillgång till rent vatten är tyvärr inte en självklarhet för många på denna jord, inte ens här på ostkusten. Så även på hemmaplan behöver vi arbeta för att säkerställa vattnet, som ingen kan vara utan.


Sociala medier


KontaktBilder  Videor   Podcasts

   RSS


    Dokument