Pressmeddelanden

RSS

Kalmar måste med!

Pressmeddelande Publicerad: 2020-04-07 13:39 CEST

Följande brev har idag skickats från Kalmar kommun och Region Kalmar län adresserat till: Finansminister Magdalena Andersson, Ekonomisk politisk talesperson, Emil Källström, Ekonomisk politisk talesperson, Mats Persson, Infrastrukturminister Tomas Eneroth, Riksdagsledamot Anders Åkesson med kopia till Försvarsmakten och MSB.

Pressinbjudan: Vår i stadsparken

Pressmeddelande Publicerad: 2020-04-06 13:53 CEST

Varje år sätter Kalmar kommun ut 58 000 blommor och vårlökar för att smycka Kalmar. De mest tåliga blommorna har satts ut i stadsparken och nu när vädret är lite varmare ska de sista vårblommorna också få komma ner i jorden.

Så fördelas den extra Elitmiljonen

Pressmeddelande Publicerad: 2020-04-03 08:16 CEST

I det budgettillskott på fem miljoner kronor, som kultur- och fritidsnämnden fick för att lindra de ekonomiska effekterna för föreningslivet i Kalmar med anledning av Corona, har en miljon avsatts till extra elitstöd. Och nu har den miljonen fördelats. – Vi har utgått från årets ordinarie elitstöd men valt att helt fokusera på de stora lagidrotterna som sitter med en kostnadsbild och avlönad personal i helt annan utsträckning än övriga föreningslivet, förklarar Marianne Dahlberg (S), ordförande i kultur- och fritidsnämnden.

Lägesrapport från Kalmars äldreomsorg, 2 april

Pressmeddelande Publicerad: 2020-04-02 17:42 CEST

– Den sammantagna bedömningen är att nuläget i Kalmars äldreomsorg är ansträngt, men fortsatt under kontroll, säger Mattias Ask, förvaltningschef på omsorgsförvaltningen.

Enigt kommunfullmäktige beslutade om fler åtgärder för att stötta näringslivet

Pressmeddelande Publicerad: 2020-03-30 16:09 CEST

Måndagen den 30 mars fattade ett enigt kommunfullmäktige beslut om 15 punkter för att mildra coronapandemins effekter på det lokala näringslivet. Tidigare beslutade åtgärder byggdes på med bland annat presentkort som gäller i Kalmar för kommunens medarbetare, fler parksoffor att fika och äta på samt en ambition att skjuta fram snarare än ställa in evenemang.

Följ kommunfullmäktiges sammanträde via webbsändningen den 30 mars 2020

Pressmeddelande Publicerad: 2020-03-27 14:52 CET

Med anledning av regeringens beslut att förbjuda sammankomster med fler än 50 personer har kommunfullmäktiges presidium beslutat att sammanträdet den 30 mars inte är öppet för allmänheten.

Satsning på information till utlandsfödda

Pressmeddelande Publicerad: 2020-03-27 14:22 CET

Många utlandsfödda vet inte var de ska vända sig för att hämta rätt information. Kunskapen om covid-19 och hur smittspridningen kan motverkas är därför låg och måste öka inom målgruppen.

”Kalmar LIVE” stöttar kulturföretagare och äldre

Pressmeddelande Publicerad: 2020-03-27 11:45 CET

Coronapandemin innebär stora uppoffringar för enskilda, företag och samhället i stort. Kalmar kommun försöker aktivt arbeta för att motverka pandemins effekter. Ett led i detta arbete är att erbjuda lunchsändningar för äldre.

Pressinbjudan: Kalmar presenterar satsning på kulturföretagare och äldre

Pressmeddelande Publicerad: 2020-03-27 08:59 CET

På lördag släcker vi ljuset

Pressmeddelande Publicerad: 2020-03-26 07:00 CET

I år deltar Kalmar kommun för tolfte gången i det världsomfattande arrangemanget Earth Hour som infaller på lördag 28 mars. Syftet är att manifestera mot klimatförändringarna genom att släcka belysningen under en timme.

Pressinbjudan: Studenter belönas med omsorgsnämndens stipendier

Pressmeddelande Publicerad: 2020-03-25 16:00 CET

Under nämndens sammanträde imorgon, torsdag, ska två uppsatser belönas med stipendier om 10 000 kr var. Omsorgsnämnden har sedan 2017 delat ut stipendier till väl utförda uppsatser inom nämndens ansvarsområden.

Fem miljoner extra till föreningslivet

Pressmeddelande Publicerad: 2020-03-25 15:56 CET

En av de sektorer som också drabbas hårt av coronaviruset är Kalmars föreningsliv med inställda matcher, slutspel och avbokade evenemang.

Kommunen underlättar äldres inköp

Pressmeddelande Publicerad: 2020-03-25 14:10 CET

Kalmar kommun stöttar nu kommuninvånare som är 70 år och äldre med hemsändning av mat och hushållsvaror. Ett sätt att öka möjligheten för äldre att hålla sig friska under coronapandemin.

Den politiska organisationen under coronapandemin

Pressmeddelande Publicerad: 2020-03-24 17:11 CET

De partier som är representerade i kommunfullmäktige i Kalmar kommun har idag gjort en överenskommelse om det politiska arbetet under coronapandemin.

Nytt datum för Guldfesten!

Pressmeddelande Publicerad: 2020-03-24 15:00 CET

Nu är det klart att Guldfesten får ett nytt datum, lördagen den 17:e oktober.

Omsorgen gör lex Sarah-anmälan

Pressmeddelande Publicerad: 2020-03-20 15:05 CET

En händelse som omsorgsförvaltningen bedömer vara ett allvarligt missförhållande har anmälts enligt lex Sarah till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, för handläggning.

Kultur och fritid ställer in evenemang

Pressmeddelande Publicerad: 2020-03-19 12:58 CET

Coronaviruset slår hårt mot många verksamheter så också kultur- och fritidsnämndens ansvarsområde. - Kultur och fritidsförvaltningens hållning är att vi ska hålla igång våra verksamheter så långt det är möjligt men för att minska risken för smittspridning väljer vi att ställa in våra egna grupparrangemang, säger förvaltningschef Henrik Nilsson.

Omsorgsnämnden inrättar nytt stipendium för Linnéstudenter

Pressmeddelande Publicerad: 2020-03-19 08:28 CET

Omsorgsnämnden introducerar sitt tredje stipendium för uppsatser skrivna av studenter på Linnéuniversitetet. Det nya stipendiet gäller uppsatser skrivna inom området e-hälsa eller välfärdsteknik för äldre. Den bästa uppsatsen kommer att belönas med 10 000 kronor.

Inbjudan: Pressträff efter vatten- och miljönämndens sammanträde

Pressmeddelande Publicerad: 2020-03-18 11:43 CET

Välkommen på pressträff där Kalmar kommuns vatten- och miljönämnd berättar om besluten från nämndsmötet.

Uppdaterad information 17 mars 2020 om Kalmar kommuns arbete för att motverka smittspridning av coronavirus

Pressmeddelande Publicerad: 2020-03-17 15:48 CET

Kommunen gör flera insatser för att minska smittspridning.

Kalmar lär nytt om hållbar stadsplanering

Pressmeddelande Publicerad: 2020-03-17 14:54 CET

Imorgon hålls den första workshopen i EU-projektet Multiply, där Kalmar kommun är en av de utvalda deltagarna.

Läget under kontroll men ansträngt

Pressmeddelande Publicerad: 2020-03-13 16:53 CET

I dag samlade kommunstyrelsens arbetsutskott, förvaltningschefer, de kommunala bolagens VD:ar och andra nyckelpersoner för att få en lägesbild med anledning av Corona-viruset. - Läget är under kontroll om än ansträngt vad gäller personalsituationen inom vissa verksamheter, säger kommunstyrelsens ordförande Johan Persson (S).

SeniorEvent den 23-24 mars i Kalmarsalen ställs in och flyttas till hösten 2020

Pressmeddelande Publicerad: 2020-03-12 16:16 CET

Alla personer som är 65+ och är boende i Kalmar kommun har i dagarna fått ett nyhetsbrev med posten, Senior i Kalmar, där Kalmar kommuns pensionärsråd är avsändare.

Information rörande Kalmar kommuns arbete mot coronavirusets spridning

Pressmeddelande Publicerad: 2020-03-11 17:49 CET

Kommunstyrelsens arbetsutskott, förvaltningschefer och respektive VD för de kommunala bolagen samlades under onsdag den 11 mars för en gemensam genomgång av läget kring coronaviruset. Under genomgången informerades också vilket arbete som pågår i verksamheterna för att motverka smittspridning.

Pressinbjudan: Här leker livet!

Pressmeddelande Publicerad: 2020-03-11 10:00 CET

Nu presenterar vi vårt miljöbokslut för 2019 och passar samtidigt på att berätta om vad vi satsar på under kommande år.

Beslut om reserestriktioner för medarbetare i Kalmar kommun

Pressmeddelande Publicerad: 2020-03-11 07:30 CET

Kommunstyrelsens arbetsutskott har fattat beslut om en reserestriktion för medarbetare i Kalmar kommunkoncern.

Nyinstiftat pris för mångfaldsarbete - Pontempriset

Pressmeddelande Publicerad: 2020-03-09 12:42 CET

Kalmar kommun har inför årets Guldfest instiftat ett nytt pris, Pontempriset. Priset kommer att delas ut under Guldfesten 2021 till ett företag som under året har utmärkt sig inom mångfaldsarbetet.

Skogsträdgården - föreläsning med Philipp Weiss

Pressmeddelande Publicerad: 2020-03-04 08:30 CET

Lär dig att odla som skogen för att få godare mat, skapa en vackrare trädgård och göra en aktiv insats för miljön!

Pressinbjudan - Kompiskort

Pressmeddelande Publicerad: 2020-03-03 14:00 CET

Välkommen till Pressinformation angående Kompiskort Torsdagen den 5 mars kl. 12.00 i Mediahuset, Torsåsgatan 14 Ni får träffa ansvariga tjänstepersoner, nämndsordföranden, ansluten arrangör och eventuellt någon kortinnehavare.

Pressinbjudan: Samarbete över gränser för en bättre naturvård!

Pressmeddelande Publicerad: 2020-03-03 08:00 CET

Kalmar kommun arbetar aktivt för att sköta sina ekmarker på ett sätt som gynnar biologisk mångfald. En av de åtgärder som arbetats med under vintern är att ta fram mulmholkar, och nu är det dags att montera dem i naturen.


Nyheter


Fibernät till hela landsbygden i Kalmar kommun

Nyhet Publicerad: 2017-10-10 17:33 CEST

Kalmar kommunen tar nästa steg i arbetet mot att 100 % av boende och företag ska ha tillgång till fibernätet till år 2020 genom att tillsammans med Telia göra det möjligt för boende och företag på landsbygden att ansluta sig till fibernätet.– Jag är väldigt glad över att vi nu är framme med en överenskommelse som innebär att hela Kalmar får tillgång till fiber, säger Johan Persson (S), kommunstyrelsens ordförande i Kalmar.

Bättre tillgänglighet på Larmtorget

Nyhet Publicerad: 2017-06-14 14:55 CEST

Pressinbjudan: Fritidsgårdar pärlar för färre självmord

Nyhet Publicerad: 2016-12-07 15:19 CET

- Det finns ett stort behov att prata om psykisk ohälsa bland ungdomar idag. Ett led i vårt arbete att lyfta ämnet är att ta hit organisationen Suicide Zero, säger Angeliqa Biro, fritidsledare på Funkabo fritidsgård.

Vattenråden och kommunen satsar stort på artrika bäckar och åar

Nyhet Publicerad: 2016-03-21 15:23 CET

På Världsvattendagen imorgon den 22 mars uppmärksammas vårt viktigaste livsmedel: vatten. Tillgång till rent vatten är tyvärr inte en självklarhet för många på denna jord, inte ens här på ostkusten. Så även på hemmaplan behöver vi arbeta för att säkerställa vattnet, som ingen kan vara utan.


Sociala medier


Kontakt


Christina Bringfors-Dahlgren

Kommunikationschef

christina.bringfors-dahlgren@kalmar.se

0480-45 00 00

0480-45 00 36

072-740 82 41


Bilder  Videor   Podcasts

   RSS


    Dokument