Pressmeddelanden


Kalmar blir modellkommun för äldreomsorgens digitalisering

Pressmeddelande Publicerad: 2020-06-01 15:58 CEST

Sveriges kommuner och regioner, SKR, meddelade idag att Kalmar tillsammans med nio andra svenska kommuner blir modellkommuner för äldreomsorgens digitalisering.

Pressinbjudan: Välkommen till diplomutdelning för de första språkombuden

Pressmeddelande Publicerad: 2020-06-01 09:00 CEST

Kunskapsnavet har i samarbete med omsorgsförvaltningen nu genomfört en pilotutbildning för språkombud.

Lägesrapport från Kalmars äldreomsorg, 29 maj

Pressmeddelande Publicerad: 2020-05-29 17:34 CEST

En kort sammanfattning av nuläge inom Kalmars äldreomsorg.

Pressinbjudan: Återinvigning av Vasamonumentet

Pressmeddelande Publicerad: 2020-05-28 07:00 CEST

Den 31 maj 1520 landsteg Gustav Vasa på Stensö udde. Till minne av detta tog Sällskapet ÅM initiativ till en insamling för ett monument som restes 1851 vid Stensö udde, men senare flyttades till Stadsparken.

I år firas nationaldagen digitalt

Pressmeddelande Publicerad: 2020-05-27 09:54 CEST

Kalmar kommun har en långvarig tradition av att fira Sveriges nationaldag på Larmtorget med sång och musik från Kulturskolan och Musikkåren Lyran samt högtidstal och flaggutdelning. En medborgarceremoni brukar också äga rum då nya medborgare hälsas välkomna och får ett diplom och en svensk flagga. Men i år blir det annorlunda.

Pressinbjudan: Aktivitetsrundor på Skälby Kungsgård

Pressmeddelande Publicerad: 2020-05-27 08:50 CEST

Torsdagen den 28 maj kl. 10.00 invigs två nya aktivitetsrundor på Skälby Kungsgård.

Pressinbjudan: Nyheter i Krusenstiernska trädgården som står i blom!

Pressmeddelande Publicerad: 2020-05-25 10:44 CEST

Trädgården utvecklas enligt den vård- och underhållsplan som länsstyrelsen tagit fram med föryngring av träd och nu finns drivbänkar, komposter och odlingar på plats. I år blir det dessutom drama utifrån den nyplanerade kolonilotten som symboliserar Hermina von Krusenstiernas liv och egenskaper. Kulturskolan kommer med olika konstarter som musik, drama, nycirkus och odling skapa ett kulturkollage som uppförs i början av augusti. Två blomsterlister som kantar gången fram till lusthuset och som finns utritade på en trädgårdsritning från 1872 är under uppbyggnad med tidstypiska perenner från den Krusenstiernska tiden.

Pressinbjudan: Första spadtaget för Tjärhovspromenaden

Pressmeddelande Publicerad: 2020-05-25 08:30 CEST

Nu är det dags för första spadtaget för promenaden och media hälsas välkomna att delta.

Mål om bostadsbyggande redan uppnått!

Pressmeddelande Publicerad: 2020-05-22 12:57 CEST

Kommunfullmäktiges årliga mål om bostadsbyggande är att minst 500 bostäder ska färdigställas. Redan den sista april var detta mål uppnått för år 2020 enligt nya siffror från samhällsbyggnadskontoret.

Storlekplats i Rockneby blir flera

Pressmeddelande Publicerad: 2020-05-19 15:49 CEST

I investeringsbudgeten för 2020 finns drygt 3,7 miljoner kronor avsatta för en storlekplats i Rockneby. Projekt- och byggenheten har vid planeringen av detta uppdrag kommit fram med en alternativ lösning som kommunstyrelsens planutskott idag har fattat beslut om att genomföra.

Publikt sommarprogram tar ny form

Pressmeddelande Publicerad: 2020-05-19 14:27 CEST

Sedan många år har Kalmar kommun arrangerat kostnadsfria konserter och familjeföreställningar i Kalmar Stadspark sommartid. Men de rådande restriktionerna kring folksamlingar gör nu att sommarens fria evenemangsprogram tar ny form 2020. Nya spelplatser och livesändningar online är några av nyheterna.

Lägesrapport från Kalmars äldreomsorg, 15 maj

Pressmeddelande Publicerad: 2020-05-15 15:03 CEST

Under veckan har äldreomsorgen i Kalmar fått resultatet av de snabbtillsyner som Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har utfört i hela Sverige. Sex boende- och hemtjänstenheter fick en tillsyn. I samtliga fall avslutades tillsynen utan någon anmärkning på verksamheten.

Idag öppnar cykelgaraget!

Pressmeddelande Publicerad: 2020-05-15 07:00 CEST

Cyklar är resurssnåla, tar inte så mycket plats och är dessutom ett hälsofrämjande sätt att transportera sig på. Därför satsar vi på att göra Kalmar till en ännu bättre cykelstad.

Kalmar är årets miljöbästa kommun!

Pressmeddelande Publicerad: 2020-05-13 17:00 CEST

Kalmar kommun är årets vinnare i tidningen Aktuell Hållbarhets rankning ”Miljöbästa kommun”. Rankningen mäter kommunernas aktivitet och ambition på bred front inom miljöområdet och är en av de mest omfattande årliga undersökningar som genomförs om kommunernas miljöarbete. Kalmar kommun får högst poäng i kategorin ”mindre städer/tätorter och landsbygdskommuner”.

Föreningsmiljonerna fördelade

Pressmeddelande Publicerad: 2020-05-08 10:31 CEST

Igår tog kultur- och fritidsnämnden beslut om fördelningen av de fem miljoner som kommunfullmäktiges gruppledare tilldelat nämnden i ett riktat stöd till kommunens föreningsliv. Därtill togs beslut att det lokala aktivitetsstödet kvarstår och baseras på 2019 års nivåer i de fall aktiviteterna inte ökat samt att seniortaxorna halveras under perioden maj-juli. – Föreningslivet har det tufft och står fortsatt inför extremt stora utmaningar. Vi vänder på varenda sten för att hitta sätt att stötta i dessa tider, säger kultur- och fritidsnämndens ordförande Marianne Dahlberg (S).

RÄTTELSE: Lägesrapport från Kalmars äldreomsorg, 7 maj

Pressmeddelande Publicerad: 2020-05-07 19:13 CEST

I veckans rapport från äldreomsorgen beskrivs läget vad gäller personal, smitta och skyddsutrustning.

Pressinbjudan: Satsning för minskad nedskräpning

Pressmeddelande Publicerad: 2020-05-07 09:08 CEST

Skräp skadar, kostar pengar och skapar otrygghet. Helt i onödan. Tillsammans kan vi få en ren och trygg kommun.

Lägesrapport från Kalmars äldreomsorg, 30 april

Pressmeddelande Publicerad: 2020-04-30 16:07 CEST

Antalet omsorgstagare med bekräftad Covid-19 har ökat den senaste veckan, vilket har inneburit att fler omsorgstagare har kommit till evakueringsboendet. De två leveranserna med totalt 45 000 andningsmasker har blivit godkända av forskningsinstitutet RISE. Det är några av händelserna under veckan som har gått i Kalmars äldreomsorg.

Stödtelefon öppnas för människor som känner coronaoro

Pressmeddelande Publicerad: 2020-04-29 14:06 CEST

Sista april lanseras kommunens egen stödtelefon som en möjlighet för människor som mår dåligt och behöver prata med någon under coronapandemin. Stödtelefonen ingår som en av flera åtgärder i det sociala stödpaket som tidigare beslutats.

Ägna 21,5 minuter åt bubblande biologisk mångfald!

Pressmeddelande Publicerad: 2020-04-28 14:04 CEST

Just när våren är på väg att explodera i färger och dofter, har insekterna sin kanske mest arbetsamma tid. Nu finns det tredje avsnittet av Kalmar kommuns podd, Ekopodden – klimatet, klotet och Kalmar ute och temat är biologisk mångfald.

Pressinbjudan: Vårpremiär på Krusenstiernska gården!

Pressmeddelande Publicerad: 2020-04-28 08:16 CEST

Sedan 2019 ansvarar Kalmar kommun för utvecklingen av Krusenstiernska gården. Nytt för 2020 är att verksamhetsansvaret ligger på Kultur- och fritidsförvaltningen. Nu är det dags att slå upp portarna för årets säsong!

Snart tas första spadtaget för Tjärhovspromenaden

Pressmeddelande Publicerad: 2020-04-27 14:08 CEST

Nu påbörjas arbetet för att utveckla ytterligare ett av Kalmars kustnära lägen. Den här gången handlar det om en havspromenad längs Tjärhovsgatan ut till Lotsutkiken.

Lägesrapport från Kalmars äldreomsorg, 24 april

Pressmeddelande Publicerad: 2020-04-24 17:56 CEST

Under veckan som har gått har den kommunala hemsjukvården utfört runt 15 provtagningar i särskilt boende och hemtjänst vid fall där omsorgstagare har visat symptom på misstänkt smitta av covid-19.

Pressmeddelande: Kalmar kommuns sociala stödpaket med anledning av corona

Pressmeddelande Publicerad: 2020-04-24 15:21 CEST

I kommunstyrelsens arbetsutskott på tisdag den 28 april kommer beslut tas om att ge 150 000:- till Kvinnojouren i Kalmar och 200 000:- extra stöd till föreningar att använda till vuxenvandringar i Kalmar kommun. Detta är en del av det sociala paket som Kalmar kommun idag presenterar.

Nu påbörjas avvecklingen av kopparnätet

Pressmeddelande Publicerad: 2020-04-24 07:00 CEST

Mellan maj och november i år påbörjar Telia avvecklingen av kopparnätet i Kalmar kommun, vilket i nuläget påverkar sex områden.

Pressinbjudan: Kalmar kommun presenterar socialt stödpaket med anledning av corona

Pressmeddelande Publicerad: 2020-04-23 15:11 CEST

Fokus i samhället är som sig bör på att bromsa hastigheten av smittspridningen av coronaviruset. Men pandemin för även med sig en stor risk att de psykiska och sociala problemen ökar i samhället.

Kalmar klättrar 65 placeringar i Öppna jämförelser av företagsklimatet. Når all time high!

Pressmeddelande Publicerad: 2020-04-23 10:50 CEST

I årets Öppna jämförelser av företagsklimatet hamnar Kalmar kommun på plats fyra bland kommuner med över 40 000 invånare, med ett NKI (Nöjd-Kund-Index) på 78. Det totala NKI-resultatet för samtliga deltagande kommuner blev 73.

Pressinbjudan: Välkomna till vatten- och miljönämndens coronaanpassade pressträff!

Pressmeddelande Publicerad: 2020-04-22 09:53 CEST

Media bjuds in att delta i pressträff utomhus i anslutning till att vatten- och miljönämnden har hållit sitt månatliga sammanträde imorgon, torsdag.

Lägesrapport från Kalmars äldreomsorg 17 april

Pressmeddelande Publicerad: 2020-04-17 15:08 CEST

Inga nya fall av covid-19 har konstaterats i Kalmars äldreomsorg under den senaste veckan. Nytt för den här veckan är att kommunen har fått möjligheten att utföra egna provtagningar på vård- och omsorgsboenden vid misstänkt smitta Covid-19 hos omsorgstagare.

Lägesrapport från Kalmars äldreomsorg, 9 april

Pressmeddelande Publicerad: 2020-04-09 15:56 CEST

– Läget är fortsatt under kontroll inom Kalmar kommuns äldreomsorg, säger Mattias Ask, förvaltningschef på omsorgsförvaltningen.


Nyheter


Fibernät till hela landsbygden i Kalmar kommun

Nyhet Publicerad: 2017-10-10 17:33 CEST

Kalmar kommunen tar nästa steg i arbetet mot att 100 % av boende och företag ska ha tillgång till fibernätet till år 2020 genom att tillsammans med Telia göra det möjligt för boende och företag på landsbygden att ansluta sig till fibernätet.– Jag är väldigt glad över att vi nu är framme med en överenskommelse som innebär att hela Kalmar får tillgång till fiber, säger Johan Persson (S), kommunstyrelsens ordförande i Kalmar.

Bättre tillgänglighet på Larmtorget

Nyhet Publicerad: 2017-06-14 14:55 CEST

Pressinbjudan: Fritidsgårdar pärlar för färre självmord

Nyhet Publicerad: 2016-12-07 15:19 CET

- Det finns ett stort behov att prata om psykisk ohälsa bland ungdomar idag. Ett led i vårt arbete att lyfta ämnet är att ta hit organisationen Suicide Zero, säger Angeliqa Biro, fritidsledare på Funkabo fritidsgård.

Vattenråden och kommunen satsar stort på artrika bäckar och åar

Nyhet Publicerad: 2016-03-21 15:23 CET

På Världsvattendagen imorgon den 22 mars uppmärksammas vårt viktigaste livsmedel: vatten. Tillgång till rent vatten är tyvärr inte en självklarhet för många på denna jord, inte ens här på ostkusten. Så även på hemmaplan behöver vi arbeta för att säkerställa vattnet, som ingen kan vara utan.


Sociala medier


Kontakt


Christina Bringfors-Dahlgren

Kommunikationschef

christina.bringfors-dahlgren@kalmar.se

0480-45 00 00

0480-45 00 36

072-740 82 41


BilderVideorPodcastsDokument