Pressmeddelanden


Historiskt stark barometerindikator backade marginellt

Pressmeddelande Publicerad: 2021-08-27 09:00 CEST

Barometerindikatorn minskade något i augusti, till 121,1 från 121,9 i juli. Trots denna minskning är indikatorn kvar på en historiskt mycket hög nivå och stämningsläget i ekonomin är fortsatt betydligt starkare än normalt. Nedgången förklaras av svagare signaler från detaljhandeln respektive tjänstesektorn.

Economic Tendency Indicator down marginally from record high

Pressmeddelande Publicerad: 2021-08-27 09:00 CEST

The Economic Tendency Indicator fell slightly from 121.9 to 121.1 in August but remains very high by historical standards, pointing to much stronger sentiment in the economy than normal. The decrease was a result of weaker signals from retail and services.

Fortsatt minskning av omsättningstappet i näringslivet

Pressmeddelande Publicerad: 2021-08-17 09:00 CEST

Omsättningstappet för näringslivet som helhet har fortsatt att minska något i augusti. Tappet har minskat till 4 procent jämfört med 5 procent i juli. Detta framgår av Konjunkturinstitutets sista extraundersökning som publiceras i dag.

Glädjeskutt det tredje kvartalet

Pressmeddelande Publicerad: 2021-08-11 09:15 CEST

Lättade restriktioner bidrar till att hushållen ökar konsumtionen och ekonomin gör ett glädjeskutt. Deltavarianten av coronaviruset är dock en betydande osäkerhetsfaktor.

Industrin går på högvarv

Pressmeddelande Publicerad: 2021-07-29 09:00 CEST

Barometerindikatorn steg i juli, till 122,4 från 119,8 månaden innan. För tredje månaden i rad har indikatorn nått en ny högsta nivå. Indikatorns höga nivå förklaras fortfarande till största delen av tillverkningsindustrin som går på högvarv.

Manufacturers firing on all cylinders

Pressmeddelande Publicerad: 2021-07-29 09:00 CEST

The Economic Tendency Indicator climbed from 119.8 to 122.4 in July, hitting a new record high for a third successive month. This high level is still largely a result of manufacturers firing on all cylin- ders.

Omsättningstappet fortsätter att minska i näringslivet

Pressmeddelande Publicerad: 2021-07-20 09:00 CEST

I näringslivet som helhet har omsättningstappet under juli fortsatt att minska något jämfört med undersökningen i juni. Omsättningstappet är nu 5 procent vilket är en förbättring med 2 procentenheter jämfört med förra månaden. Detta framgår av Konjunkturinstitutets senaste extraundersökning som publiceras i dag.

Barometerindikatorn kvar på historiskt hög nivå

Pressmeddelande Publicerad: 2021-06-29 09:00 CEST

Barometerindikatorn steg även i juni, till 119,8 från 119,3 månaden innan och är därmed på en fortsatt historiskt hög nivå. Trots att tillverkningsindustrin backade något i juni så förklaras indikatorns mycket starka läge till stor del av läget inom industrin.

The Economic Tendency Indicator still record-high

Pressmeddelande Publicerad: 2021-06-29 09:00 CEST

The Economic Tendency Indicator edged up further from 119.3 in May to 119.8 in June, setting a new record high. The manufacturing indicator fell slightly, but its very high level explains much of the positive sentiment in the business sector. The consumer indicator also fell, while the other business-sector indicators rose.

Lågkonjunkturen är över i slutet av 2021, men arbetsmarknaden släpar efter

Pressmeddelande Publicerad: 2021-06-23 09:15 CEST

Återhämtningen i ekonomin accelererar det andra och tredje kvartalet i år. Detta trots att brist på insatsvaror och logistikproblem hämmar industriproduktionen och exporten. Det framgår av den senaste prognosen från Konjunkturinstitutet som publiceras i dag.

Output gap will close at the end of 2021 but labour market will lag behind

Pressmeddelande Publicerad: 2021-06-23 09:15 CEST

The economic recovery will accelerate in the second and third quarters this year despite shortages of materials and logistical issues putting a damper on industrial production and exports. Such are the results of the latest forecast from the National Institute of Economic Research (NIER), published today.

Presskonferens om konjunkturläget och ny prognos

Pressmeddelande Publicerad: 2021-06-16 08:00 CEST

Onsdagen den 23 juni presenterar vi vår prognos över konjunkturläget. Presentationen hålls av prognoschef Ylva Hedén Westerdahl. Med på presskonferensen är även generaldirektör Urban Hansson Brusewitz.

Liten ökning i omsättningen i näringslivet

Pressmeddelande Publicerad: 2021-06-15 09:00 CEST

Omsättningstappet har minskat något i näringslivet som helhet jämfört med undersökningen från i maj. Omsättningstappet är nu 7 procent vilket är en förbättring med 1 procentenhet jämfört med förra månaden. Detta framgår av Konjunkturinstitutets senaste extraundersökning som publiceras i dag.

Historiskt stark Barometerindikator

Pressmeddelande Publicerad: 2021-05-27 09:00 CEST

Barometerindikatorn steg även i maj, till 119,3 från 113,5 månaden innan och är därmed på den högsta nivån i indikatorns 25-åriga historia. Det starka läget förklaras till största delen av tillverkningsindustrin som går på högvarv. Hushållens konfidensindikator stod för den största uppgången medan detaljhandeln var den enda sektorn som backade.

The Economic Tendency Indicator hits record high

Pressmeddelande Publicerad: 2021-05-27 09:00 CEST

The Economic Tendency Indicator climbed further in May from 113.5 to 119.3, the highest in its 25-year history. This strong situation is largely down to the high-flying manufacturing industry. The consumer indicator rose furthest in May, and only the retail indicator lost ground.

Oförändrat omsättningstapp i näringslivet

Pressmeddelande Publicerad: 2021-05-18 09:00 CEST

Omsättningstappet är oförändrat i tre av näringslivets fyra sektorer jämfört med undersökningen från i april. Detta framgår av Konjunkturinstitutets senaste extraundersökning som publiceras i dag.

Ovanligt stor uppgång i april

Pressmeddelande Publicerad: 2021-04-29 09:00 CEST

Barometerindikatorn steg med hela 7,6 enheter till 113,4 i april. Samtliga sektorer steg och bidrog därmed till ökningen i indikatorn även om detaljhandelns ökning på hela 18 enheter utmärker sig särskilt.

Unusually strong upsurge in April

Pressmeddelande Publicerad: 2021-04-29 09:00 CEST

The Economic Tendency Indicator climbed no fewer than 7.6 points to 113.4 in April. All of the sector indicators contributed to the increase, with the retail indicator leaping 18 points.

Omsättningen ökar i tillverkningsindustrin

Pressmeddelande Publicerad: 2021-04-20 09:00 CEST

Omsättningen ökar inom näringslivet som helhet men framför allt inom tillverkningsindustrin. I aprilmätningen ökade omsättningen jämförelsevis mycket i tillverkningsindustrin och det är nu ungefär en lika stor andel som svarar att omsättningen är mindre än normalt som svarar att omsättningen är större än normalt. Detta framgår av Konjunkturinstitutets senaste extraundersökning som publiceras i dag.

Ljusare tider i sommar

Pressmeddelande Publicerad: 2021-03-31 09:15 CEST

En andra våg av smittspridning och skärpta restriktioner ledde till att konjunkturåterhämtningen i Sverige bröts det fjärde kvartalet i fjol. Fortsatta skärpta restriktioner och en tredje våg av smittspridning bidrar till att tillväxten blir dämpad det första kvartalet i år.

Barometerindikatorn hålls uppe av stark tillverkningsindustri

Pressmeddelande Publicerad: 2021-03-30 09:00 CEST

Barometerindikatorn steg i mars, till 105,3 från 103,8 i februari. Indikatorn pekar därmed fortsatt på ett något starkare stämningsläge än normalt i ekonomin. Att indikatorn överstiger det historiska genomsnittet förklaras uteslutande av de starka signalerna från tillverkningsindustrin, medan läget är svagare än normalt i övriga sektorer.

Confidence propped up by strong manufacturing industry

Pressmeddelande Publicerad: 2021-03-30 09:00 CEST

The Economic Tendency Indicator climbed from 103.8 in February to 105.3 in March and thus continues to show stronger sentiment than normal in the economy. It is, however, exclusively strong signals from manufacturing that are keeping the indicator above the historical average.

Presskonferens om konjunkturläget och ny prognos

Pressmeddelande Publicerad: 2021-03-23 08:00 CET

Onsdagen den 31 mars presenterar vi vår prognos över konjunkturläget. Presentationen hålls av prognoschef Ylva Hedén Westerdahl. Med på presskonferensen är även generaldirektör Urban Hansson Brusewitz.

Omsättningen ökar något i näringslivet

Pressmeddelande Publicerad: 2021-03-16 09:00 CET

Omsättningen inom näringslivet fortsätter att öka och omsättningstappet är nu på samma nivå som det var i oktober. Detta framgår av Konjunkturinstitutets senaste extraundersökning som publiceras i dag.

Barometerindikatorn uppåt i februari

Pressmeddelande Publicerad: 2021-02-25 09:00 CET

Barometerindikatorn ökade i februari, från 100,9 i januari till 103,6. Med undantag för december har indikatorn ökat varje månad sedan fallet i april förra året.

Confidence strengthens in February

Pressmeddelande Publicerad: 2021-02-25 09:00 CET

The Economic Tendency Indicator climbed from 100.9 in January to 103.6 in February. Other than in December, the indicator has risen every month since tumbling in April last year.

Omsättningen i handeln ökar återigen

Pressmeddelande Publicerad: 2021-02-16 09:00 CET

Omsättningen inom handeln ökar och är nu på samma nivå som i början av november. Detta framgår av Konjunkturinstitutets senaste extramätning som publiceras i dag.

Långsiktigt hållbara finanser trots covid-19-pandemin

Pressmeddelande Publicerad: 2021-02-10 09:15 CET

Sedan covid-19-pandemin drabbat Sverige har offentlig sektor haft stora utgifter för att hantera krisen. Trots det är offentlig sektors nettoställning och Maastrichtskuld som andel av BNP ungefär densamma 2050 som före pandemin. Det framgår av Konjunkturinstitutets rapport om den långsiktiga hållbarheten i de offentliga finanserna, som överlämnas till regeringen idag.

Tillverkningsindustrin lyfter stämningsläget i januari

Pressmeddelande Publicerad: 2021-01-28 09:00 CET

Barometerindikatorn steg i januari, från 95,9 i december till 100,0. Tillverkningsindustrin är den sektor som bidrar mest till ökningen. Även indikatorerna för tjänstesektorn och hushållen ökar medan bygg- och anläggningsverksamhet och detaljhandeln faller tillbaka. Konfidensindikatorn för totala näringslivet och för hushållen är fortfarande under 100.

Manufacturing pulls up confidence in January

Pressmeddelande Publicerad: 2021-01-28 09:00 CET

The Economic Tendency Indicator climbed from 95.9 to 100.0. Manufacturing contributed most to the increase. The services and consumer indicators also made gains, while the construction and retail indicators fell. The indicators for total industry and for households are still below 100.


Nyheter


Pressträff om konjunkturuppdatering

Nyhet Publicerad: 2021-08-03 08:00 CEST

Onsdagen den 11 augusti presenterar vi vår konjunkturuppdatering. Presentationen hålls av prognoschef Ylva Hedén Westerdahl. Med på pressträffen är även generaldirektör Urban Hansson Brusewitz.

Digital presskonferens om konjunkturläget och ny prognos

Nyhet Publicerad: 2020-12-09 08:45 CET

Torsdagen den 17 december presenterar vi vår prognos över konjunkturläget. Presentationen hålls av prognoschef Ylva Hedén Westerdahl. Med på presskonferensen är även generaldirektör Urban Hansson Brusewitz.

Pressträff om ny konjunkturbild

Nyhet Publicerad: 2020-08-06 08:00 CEST

Torsdagen den 13 augusti presenterar vi en uppdaterad bild av konjunkturläget sedan vår prognos i juni. Nytillkomna indikatorer från bland annat Konjunkturbarometern och utfall från SCB beaktas, samt eventuella effekter på budgetutrymmet för nästa år.

Presskonferens om konjunkturläget och ny prognos

Nyhet Publicerad: 2020-06-09 08:00 CEST

Onsdagen den 17 juni presenterar vi vår prognos över konjunkturläget. Presentationen hålls av prognoschef Ylva Hedén Westerdahl. Med på presskonferensen är generaldirektör Urban Hansson Brusewitz.

Kom ihåg att anmäla dig: Presskonferens om konjunkturläget

Nyhet Publicerad: 2020-03-30 15:16 CEST

Onsdagen den 1 april presenterar vi vår prognos över konjunkturläget. För att närvara vid presskonferensen behöver du anmäla dig i förväg.

Inställd analytikerträff den 1 april

Nyhet Publicerad: 2020-03-23 10:20 CET

Hej! Vi har beslutat att ställa in analytikerträffen som skulle äga rum hos oss kl 13.00 den 1 april.

Presskonferens om Lönebildningsrapporten 2019

Nyhet Publicerad: 2019-10-10 08:00 CEST

Konjunkturinstitutet publicerar Lönebildningsrapporten onsdagen den 16 oktober.

Presskonferens om konjunkturläget och ny prognos

Nyhet Publicerad: 2019-10-01 08:00 CEST

Onsdagen den 9 oktober presenterar vi vår prognos över konjunkturläget. Presentationen hålls av prognoschef Ylva Hedén Westerdahl. Med på presskonferensen är generaldirektör Urban Hansson Brusewitz.

Pressträff om ny konjunkturbild

Nyhet Publicerad: 2019-07-23 08:00 CEST

Tisdagen den 6 augusti presenterar vi en uppdaterad bild av konjunkturläget sedan vår prognos i juni. Nytillkomna indikatorer från bland annat Konjunkturbarometern och utfall från SCB beaktas, samt eventuella effekter på budgetutrymmet för nästa år.

Presskonferens om konjunkturläget och ny prognos

Nyhet Publicerad: 2019-06-13 08:00 CEST

Onsdagen den 19 juni presenterar vi vår prognos över konjunkturläget.

KI byter leverantör - nästa pressmeddelande skickas via Newsmachine

Nyhet Publicerad: 2019-04-15 10:30 CEST

Vi har bytt leverantör från Cision till NewsMachine (PressMachine). Vi har lagt dig i mottagarlistan hos den nya leverantören.


Sociala medier


Presskontakter


Sarah Hegardt Grant
Sarah Hegardt Grant

informationschef

sarah.grant@konj.se

08-453 59 11


BilderVideorPodcastsDokument