Pressmeddelanden


Tillfälligt avbrott i konjunkturuppgången

Pressmeddelande Publicerad: 2021-12-21 09:15 CET

Konjunkturförstärkningen i den svenska ekonomin bryts tillfälligt, men när smittvågen ebbat ut börjar ekonomin åter växa snabbare och under andra halvan av 2022 inleds en mild högkonjunktur. Det framgår av Konjunkturinstitutets prognos som i dag presenteras i rapporten Konjunkturläget.

Stark barometerindikator men hushållen alltmer dämpade

Pressmeddelande Publicerad: 2021-12-21 09:00 CET

Barometerindikatorn backade något i december, till 117,1 från 117,6. Av de ingående sektorerna är det endast tillverkningsindustrin som inte backar i december. Indikatorn är kvar på en historiskt mycket hög nivå och stämningsläget i ekonomin är fortsatt betydligt starkare än normalt.

Economic Tendency Indicator still strong but consumers increasingly subdued

Pressmeddelande Publicerad: 2021-12-21 09:00 CET

The Economic Tendency Indicator edged down in December from 117.6 to 117.1. It remains very high by historical standards, however, and shows much stronger sentiment in the economy than normal. Manufacturing was the only sector where confidence did not deteriorate.

Svensk skog behöver en starkare klimatpolitik

Pressmeddelande Publicerad: 2021-12-15 09:15 CET

Det finns ett stort klimatvärde av att kolet fortsatt är bundet i skog och mark eller i långlivade träprodukter i stället för att öka koncentrationen av koldioxid i atmosfären. En mer heltäckande klimatpolitik behövs för att bidra till detta. Det framgår av Konjunkturinstitutets årliga rapport för 2021 som studerar samspelet mellan skogen, klimatet och politiken.

Endast detaljhandeln ökade i november

Pressmeddelande Publicerad: 2021-11-26 09:00 CET

Barometerindikatorn backade med 1,9 enheter i november, från 119,9 i oktober till 118,0, men nivån pekar på ett fortsatt mycket starkare stämningsläge i ekonomin än normalt. Detaljhandelns konfidensindikator steg medan övriga indikatorer föll tillbaka.

Retail trade alone rises in November

Pressmeddelande Publicerad: 2021-11-26 09:00 CET

The Economic Tendency Indicator dropped 1.9 points from 119.9 in October to 118.0 in November but continues to show much stronger sentiment in the economy than normal. The retail indicator improved, while the other indicators deteriorated.

Starka signaler från tillverkningsindustrin

Pressmeddelande Publicerad: 2021-10-28 09:00 CEST

Barometerindikatorn steg marginellt med 0,6 enheter i oktober, från 119,4 i september till 120,0. Hushållens konfidensindikator föll dock tillbaka för andra månaden i rad och börjar närma sig sitt historiska genomsnitt.

Strong signals from manufacturing

Pressmeddelande Publicerad: 2021-10-28 09:00 CEST

The Economic Tendency Indicator increased marginally from 119.4 in September to 120.0 in October. The consumer confidence indicator fell for a second month, however, and is now beginning to approach its historical average.

Stor utmaning att varaktigt sänka arbetslösheten

Pressmeddelande Publicerad: 2021-10-20 09:15 CEST

Arbetslösheten i Sverige är koncentrerad till främst unga, utrikes födda och personer som saknar fullständig gymnasieutbildning. Den ekonomiska politiken har en stor utmaning i att varaktigt sänka arbetslösheten. Genom återhållsamhet i ökningen av minimilönerna kan parterna underlätta för vissa grupper att komma in och etablera sig på arbetsmarknaden. Det framgår av årets lönebildningsrapport, som publiceras i dag.

Ekonomin går in i mild högkonjunktur 2022 med jämförelsevis hög arbetslöshet

Pressmeddelande Publicerad: 2021-09-29 09:15 CEST

De omfattande åtgärderna i regeringens budget bidrar till att den svenska ekonomin går in i en mild högkonjunktur det andra halvåret. Det dröjer till inledningen på 2023 innan arbetslösheten kommer ner till 7,0 procent. Det framgår av Konjunkturläget som publiceras i dag.

Barometerindikatorn fortsatt mycket stark

Pressmeddelande Publicerad: 2021-09-29 09:00 CEST

Barometerindikatorn föll ytterligare något i september, till 119,9 och nivån pekar fortsatt på ett mycket starkare stämningsläge i ekonomin än normalt. Detaljhandelns konfidensindikator steg med 4,9 enheter medan tillverkningsindustrin föll tillbaka med 1,9 enheter. I övriga sektorers indikatorer var det små rörelser.

Economic Tendency Indicator still very strong

Pressmeddelande Publicerad: 2021-09-29 09:00 CEST

The Economic Tendency Indicator fell slightly further in September to 119.9 but still shows much stronger sentiment in the economy than normal. The retail indicator jumped 4.9 points, while the manufacturing indicator fell 1.9 points. There were only minor movements in the other business sector indicators.

Historiskt stark barometerindikator backade marginellt

Pressmeddelande Publicerad: 2021-08-27 09:00 CEST

Barometerindikatorn minskade något i augusti, till 121,1 från 121,9 i juli. Trots denna minskning är indikatorn kvar på en historiskt mycket hög nivå och stämningsläget i ekonomin är fortsatt betydligt starkare än normalt. Nedgången förklaras av svagare signaler från detaljhandeln respektive tjänstesektorn.

Economic Tendency Indicator down marginally from record high

Pressmeddelande Publicerad: 2021-08-27 09:00 CEST

The Economic Tendency Indicator fell slightly from 121.9 to 121.1 in August but remains very high by historical standards, pointing to much stronger sentiment in the economy than normal. The decrease was a result of weaker signals from retail and services.

Fortsatt minskning av omsättningstappet i näringslivet

Pressmeddelande Publicerad: 2021-08-17 09:00 CEST

Omsättningstappet för näringslivet som helhet har fortsatt att minska något i augusti. Tappet har minskat till 4 procent jämfört med 5 procent i juli. Detta framgår av Konjunkturinstitutets sista extraundersökning som publiceras i dag.

Glädjeskutt det tredje kvartalet

Pressmeddelande Publicerad: 2021-08-11 09:15 CEST

Lättade restriktioner bidrar till att hushållen ökar konsumtionen och ekonomin gör ett glädjeskutt. Deltavarianten av coronaviruset är dock en betydande osäkerhetsfaktor.

Industrin går på högvarv

Pressmeddelande Publicerad: 2021-07-29 09:00 CEST

Barometerindikatorn steg i juli, till 122,4 från 119,8 månaden innan. För tredje månaden i rad har indikatorn nått en ny högsta nivå. Indikatorns höga nivå förklaras fortfarande till största delen av tillverkningsindustrin som går på högvarv.

Manufacturers firing on all cylinders

Pressmeddelande Publicerad: 2021-07-29 09:00 CEST

The Economic Tendency Indicator climbed from 119.8 to 122.4 in July, hitting a new record high for a third successive month. This high level is still largely a result of manufacturers firing on all cylin- ders.

Omsättningstappet fortsätter att minska i näringslivet

Pressmeddelande Publicerad: 2021-07-20 09:00 CEST

I näringslivet som helhet har omsättningstappet under juli fortsatt att minska något jämfört med undersökningen i juni. Omsättningstappet är nu 5 procent vilket är en förbättring med 2 procentenheter jämfört med förra månaden. Detta framgår av Konjunkturinstitutets senaste extraundersökning som publiceras i dag.

Barometerindikatorn kvar på historiskt hög nivå

Pressmeddelande Publicerad: 2021-06-29 09:00 CEST

Barometerindikatorn steg även i juni, till 119,8 från 119,3 månaden innan och är därmed på en fortsatt historiskt hög nivå. Trots att tillverkningsindustrin backade något i juni så förklaras indikatorns mycket starka läge till stor del av läget inom industrin.

The Economic Tendency Indicator still record-high

Pressmeddelande Publicerad: 2021-06-29 09:00 CEST

The Economic Tendency Indicator edged up further from 119.3 in May to 119.8 in June, setting a new record high. The manufacturing indicator fell slightly, but its very high level explains much of the positive sentiment in the business sector. The consumer indicator also fell, while the other business-sector indicators rose.

Lågkonjunkturen är över i slutet av 2021, men arbetsmarknaden släpar efter

Pressmeddelande Publicerad: 2021-06-23 09:15 CEST

Återhämtningen i ekonomin accelererar det andra och tredje kvartalet i år. Detta trots att brist på insatsvaror och logistikproblem hämmar industriproduktionen och exporten. Det framgår av den senaste prognosen från Konjunkturinstitutet som publiceras i dag.

Output gap will close at the end of 2021 but labour market will lag behind

Pressmeddelande Publicerad: 2021-06-23 09:15 CEST

The economic recovery will accelerate in the second and third quarters this year despite shortages of materials and logistical issues putting a damper on industrial production and exports. Such are the results of the latest forecast from the National Institute of Economic Research (NIER), published today.

Presskonferens om konjunkturläget och ny prognos

Pressmeddelande Publicerad: 2021-06-16 08:00 CEST

Onsdagen den 23 juni presenterar vi vår prognos över konjunkturläget. Presentationen hålls av prognoschef Ylva Hedén Westerdahl. Med på presskonferensen är även generaldirektör Urban Hansson Brusewitz.

Liten ökning i omsättningen i näringslivet

Pressmeddelande Publicerad: 2021-06-15 09:00 CEST

Omsättningstappet har minskat något i näringslivet som helhet jämfört med undersökningen från i maj. Omsättningstappet är nu 7 procent vilket är en förbättring med 1 procentenhet jämfört med förra månaden. Detta framgår av Konjunkturinstitutets senaste extraundersökning som publiceras i dag.

Historiskt stark Barometerindikator

Pressmeddelande Publicerad: 2021-05-27 09:00 CEST

Barometerindikatorn steg även i maj, till 119,3 från 113,5 månaden innan och är därmed på den högsta nivån i indikatorns 25-åriga historia. Det starka läget förklaras till största delen av tillverkningsindustrin som går på högvarv. Hushållens konfidensindikator stod för den största uppgången medan detaljhandeln var den enda sektorn som backade.

The Economic Tendency Indicator hits record high

Pressmeddelande Publicerad: 2021-05-27 09:00 CEST

The Economic Tendency Indicator climbed further in May from 113.5 to 119.3, the highest in its 25-year history. This strong situation is largely down to the high-flying manufacturing industry. The consumer indicator rose furthest in May, and only the retail indicator lost ground.

Oförändrat omsättningstapp i näringslivet

Pressmeddelande Publicerad: 2021-05-18 09:00 CEST

Omsättningstappet är oförändrat i tre av näringslivets fyra sektorer jämfört med undersökningen från i april. Detta framgår av Konjunkturinstitutets senaste extraundersökning som publiceras i dag.

Ovanligt stor uppgång i april

Pressmeddelande Publicerad: 2021-04-29 09:00 CEST

Barometerindikatorn steg med hela 7,6 enheter till 113,4 i april. Samtliga sektorer steg och bidrog därmed till ökningen i indikatorn även om detaljhandelns ökning på hela 18 enheter utmärker sig särskilt.

Unusually strong upsurge in April

Pressmeddelande Publicerad: 2021-04-29 09:00 CEST

The Economic Tendency Indicator climbed no fewer than 7.6 points to 113.4 in April. All of the sector indicators contributed to the increase, with the retail indicator leaping 18 points.


Nyheter


UPPDATERAD INFORMATION: Enbart frågestund vid pressträffen den 21 december

Nyhet Publicerad: 2021-12-17 15:45 CET

Med anledning av sjukdom blir det inte någon livesändning eller presentation av Konjunkturläget under pressträffen den 21 december, utan endast frågestund med start kl 9:45.

Seminarium om årets miljöekonomiska rapport: Skogen, klimatet, politiken

Nyhet Publicerad: 2021-11-12 13:00 CET

Den 15 december publiceras årets miljöekonomiska rapport. Välkommen att vara med!

Presskonferens om konjunkturläget och ny prognos

Nyhet Publicerad: 2021-09-22 08:00 CEST

Onsdagen den 29 september presenterar vi vår prognos över konjunkturläget. Presentationen hålls av prognoschef Ylva Hedén Westerdahl. Med på presskonferensen är även generaldirektör Urban Hansson Brusewitz.

Pressträff om konjunkturuppdatering

Nyhet Publicerad: 2021-08-03 08:00 CEST

Onsdagen den 11 augusti presenterar vi vår konjunkturuppdatering. Presentationen hålls av prognoschef Ylva Hedén Westerdahl. Med på pressträffen är även generaldirektör Urban Hansson Brusewitz.

Digital presskonferens om konjunkturläget och ny prognos

Nyhet Publicerad: 2020-12-09 08:45 CET

Torsdagen den 17 december presenterar vi vår prognos över konjunkturläget. Presentationen hålls av prognoschef Ylva Hedén Westerdahl. Med på presskonferensen är även generaldirektör Urban Hansson Brusewitz.

Pressträff om ny konjunkturbild

Nyhet Publicerad: 2020-08-06 08:00 CEST

Torsdagen den 13 augusti presenterar vi en uppdaterad bild av konjunkturläget sedan vår prognos i juni. Nytillkomna indikatorer från bland annat Konjunkturbarometern och utfall från SCB beaktas, samt eventuella effekter på budgetutrymmet för nästa år.

Presskonferens om konjunkturläget och ny prognos

Nyhet Publicerad: 2020-06-09 08:00 CEST

Onsdagen den 17 juni presenterar vi vår prognos över konjunkturläget. Presentationen hålls av prognoschef Ylva Hedén Westerdahl. Med på presskonferensen är generaldirektör Urban Hansson Brusewitz.

Kom ihåg att anmäla dig: Presskonferens om konjunkturläget

Nyhet Publicerad: 2020-03-30 15:16 CEST

Onsdagen den 1 april presenterar vi vår prognos över konjunkturläget. För att närvara vid presskonferensen behöver du anmäla dig i förväg.

Inställd analytikerträff den 1 april

Nyhet Publicerad: 2020-03-23 10:20 CET

Hej! Vi har beslutat att ställa in analytikerträffen som skulle äga rum hos oss kl 13.00 den 1 april.

Presskonferens om Lönebildningsrapporten 2019

Nyhet Publicerad: 2019-10-10 08:00 CEST

Konjunkturinstitutet publicerar Lönebildningsrapporten onsdagen den 16 oktober.

Presskonferens om konjunkturläget och ny prognos

Nyhet Publicerad: 2019-10-01 08:00 CEST

Onsdagen den 9 oktober presenterar vi vår prognos över konjunkturläget. Presentationen hålls av prognoschef Ylva Hedén Westerdahl. Med på presskonferensen är generaldirektör Urban Hansson Brusewitz.

Pressträff om ny konjunkturbild

Nyhet Publicerad: 2019-07-23 08:00 CEST

Tisdagen den 6 augusti presenterar vi en uppdaterad bild av konjunkturläget sedan vår prognos i juni. Nytillkomna indikatorer från bland annat Konjunkturbarometern och utfall från SCB beaktas, samt eventuella effekter på budgetutrymmet för nästa år.

Presskonferens om konjunkturläget och ny prognos

Nyhet Publicerad: 2019-06-13 08:00 CEST

Onsdagen den 19 juni presenterar vi vår prognos över konjunkturläget.

KI byter leverantör - nästa pressmeddelande skickas via Newsmachine

Nyhet Publicerad: 2019-04-15 10:30 CEST

Vi har bytt leverantör från Cision till NewsMachine (PressMachine). Vi har lagt dig i mottagarlistan hos den nya leverantören.


Sociala medier


Presskontakter


Sarah Hegardt Grant
Sarah Hegardt Grant

informationschef

sarah.grant@konj.se

08-453 59 11


BilderVideorPodcastsDokument