Pressmeddelanden

RSS

Barometerindikatorn backar för fjärde månaden i rad

Pressmeddelande Publicerad: 2019-08-29 09:00 CEST

Barometerindikatorn föll i augusti för fjärde månaden i rad, från 96,4 i juli till 94,9. Den pekar på ett svagare stämningsläge än normalt bland företag och hushåll. Mest bidrog ytterligare svagare signaler från tillverkningsindustrin vars konfidensindikator fallit med mer än 25 enheter det senaste året.

Economic Tendency Indicator falls for a fourth month

Pressmeddelande Publicerad: 2019-08-29 09:00 CEST

The Economic Tendency Indicator fell for the fourth month in a row from 96.4 in July to 94.9 in August and points to weaker sentiment than normal among both firms and consumers. The main reason for the decrease was a further decline in manufacturing confidence, which has dropped more than 25 points in the past year.

Oväntat snabb inbromsning av högkonjunkturen

Pressmeddelande Publicerad: 2019-08-06 09:15 CEST

Svensk BNP minskade oväntat det andra kvartalet i år. Samtidigt föll sysselsättningen för andra kvartalet i rad och det är nu tydligt att den svenska ekonomin har gått in i en avmattningsfas. Det framgår av Konjunkturinstitutets konjunkturuppdatering som publiceras i dag.

Påminnelse: Pressträff om ny konjunkturbild

Pressmeddelande Publicerad: 2019-07-30 08:00 CEST

Tisdagen den 6 augusti presenterar vi en uppdaterad bild av konjunkturläget sedan vår prognos i juni. Nytillkomna indikatorer från bland annat Konjunkturbarometern och utfall från SCB beaktas, samt eventuella effekter på budgetutrymmet för nästa år. Presentationen hålls av prognoschef Ylva Hedén Westerdahl. Med på pressträffen är generaldirektör Urban Hansson Brusewitz.

Svagare stämningsläge än normalt i ekonomin

Pressmeddelande Publicerad: 2019-07-25 09:00 CEST

Barometerindikatorn föll ytterligare i juli, från 98,1 i juni till 96,8. Nivån pekar på ett något svagare stämningsläge än normalt i ekonomin. Nedgången förklaras av svagare signaler från tillverkningsindustrin och tjänstesektorn medan hushållens förtroende för ekonomin steg för andra månaden i rad.

Weaker sentiment than normal in the economy

Pressmeddelande Publicerad: 2019-07-25 09:00 CEST

The Economic Tendency Indicator fell further in July from 98.1 to 96.8, pointing to somewhat softer sentiment than normal in the economy. The decrease was due to weaker signals from manufacturing and services, whereas consumer confidence improved for a second month.

Svagare investeringar när högkonjunkturen mattas av

Pressmeddelande Publicerad: 2019-06-19 09:15 CEST

Dämpade framtidsutsikter i tillverkningsindustrin kyler av tillväxten i industrins investeringar. Dessutom har hushållens syn på framför allt svensk ekonomi blivit alltmer pessimistisk, även om arbetsmarknaden är stark. Mindre positiva hushåll väntas ge effekt på konsumtionen i år. Trots dessa tecken på avmattning består högkonjunkturen i år och nästa år.

Weaker investment as economy cools

Pressmeddelande Publicerad: 2019-06-19 09:15 CEST

A weaker outlook is putting a damper on manufacturing investment, and consumers are increasingly negative about the economy despite a strong labour market. This consumer pessimism is expected to impact on consumption this year. Despite these signs of a slowdown, the output gap will remain positive this year and next.

Företagens syn på ekonomin dämpades på bred front

Pressmeddelande Publicerad: 2019-06-19 09:00 CEST

Barometerindikatorn föll ytterligare något i juni, till 98,1 från 99,4 i maj. Nivån, som är den lägsta som uppmätts sedan september 2013, pekar på ett aningen svagare stämningsläge än normalt i ekonomin. Samtliga företagssektorer bidrog till nedgången medan hushållens förtroende för ekonomin återhämtade sig något.

Business confidence down across the board

Pressmeddelande Publicerad: 2019-06-19 09:00 CEST

The Economic Tendency Indicator fell slightly further in June from 99.4 to 98.1, which is the lowest level since September 2013 and suggests slightly weaker sentiment than normal in the economy. All industries contributed to the fall, while consumer confidence was slightly less negative than in May.

Barometerindikatorn gick ner till historiskt genomsnitt

Pressmeddelande Publicerad: 2019-05-28 09:00 CEST

Barometerindikatorn föll i maj, till 99,8 från 102,5 månaden innan. Den pekar därmed på ett normalstarkt stämningsläge i den svenska ekonomin. Nedgången förklaras av svagare signaler från tillverkningsindustrin och hushållen.

Economic Tendency Indicator dips to historical average

Pressmeddelande Publicerad: 2019-05-28 09:00 CEST

The Economic Tendency Indicator fell from 102.5 in April to 99.8 in May and points to average confidence levels in the Swedish economy. The decrease was due to weaker signals from manufacturing and consumers.

Hushållen mer positiva om sin egen ekonomi

Pressmeddelande Publicerad: 2019-04-25 09:00 CEST

Barometerindikatorn steg 0,8 enheter i april, till 102,7. Uppgången förklaras av starkare signaler från detaljhandeln och tillverkningsindustrin, samt en ljusare syn på den egna ekonomin bland hushållen.

Consumers more positive about their finances

Pressmeddelande Publicerad: 2019-04-25 09:00 CEST

The Economic Tendency Indicator climbed 0.8 points to 102.7 in April, thanks to stronger signals from retailers and manufacturers and to consumers being less pessimistic about their personal finances.

Högkonjunkturen bromsar in

Pressmeddelande Publicerad: 2019-03-27 09:15 CET

Svensk ekonomi har gått in i en avmattningsfas och BNP växer med 1,5 procent i år. Konjunkturen har toppat och investeringarna i näringslivet minskar något. Företag och framför allt hushåll har blivit mindre optimistiska. Samtidigt är resursutnyttjandet på arbetsmarknaden fortsatt högt. Trots det blir löneutvecklingen måttlig och inflationen blir lägre än 2 procent i år. Det framgår av Konjunkturinstitutets nya prognos som publiceras i dag.

Tjänstesektorn balanserar upp nedgång i tillverkningsindustrin

Pressmeddelande Publicerad: 2019-03-27 09:00 CET

Barometerindikatorn ändrades endast marginellt även i mars. Den uppgår till 101,7 jämfört med 101,9 i februari och indikerar fortsatt ett något starkare stämningsläge än normalt i ekonomin.

Tillverkningsindustrin fortsätter att hålla upp barometerindikatorn

Pressmeddelande Publicerad: 2019-02-27 08:00 CET

Barometerindikatorn steg marginellt i februari, till 102,4 från 102,0 i januari.

Åldrande befolkning pressar de offentliga finanserna

Pressmeddelande Publicerad: 2019-02-20 08:15 CET

Sverige har starka offentliga finanser och ett finanspolitiskt ramverk som ger goda förutsättningar för en långsiktigt hållbar ekonomisk politik.

Konjunkturbarometern föll brett i januari

Pressmeddelande Publicerad: 2019-01-30 08:00 CET

Barometerindikatorn föll för fjärde månaden i rad i januari, från 105,6 i december till 101,9.

Högkonjunkturen mattas av

Pressmeddelande Publicerad: 2018-12-19 08:15 CET

Det mesta talar för att högkonjunkturen kulminerade under första halvåret 2018.

Barometerindikatorn ligger still i december

Pressmeddelande Publicerad: 2018-12-19 08:00 CET

Barometerindikatorn ligger still på 106,3 i december.

Stark tillverkningsindustri håller upp barometerindikatorn

Pressmeddelande Publicerad: 2018-11-28 08:00 CET

Barometerindikatorn föll i november för andra månaden i rad, till 106,7 från 107,6 i oktober.

Hushållen förväntar sig försämrad svensk ekonomi det kommande året

Pressmeddelande Publicerad: 2018-10-25 07:00 CEST

Barometerindikatorn föll något i oktober, från 111,2 i september till 108,0.

Konjunkturen toppar i år – omvärlden fortsätter att dra nästa år

Pressmeddelande Publicerad: 2018-10-10 07:15 CEST

Högkonjunkturen i den svenska ekonomin når sin topp i år och nästa år bromsar BNP-tillväxten in.

Lyft för detaljhandeln och tjänstesektorn i september

Pressmeddelande Publicerad: 2018-09-27 07:00 CEST

Barometerindikatorn ändrades endast marginellt mellan augusti och september, från 111,6 till 111,7.

Dämpade löneökningar under högkonjunkturen har många förklaringar

Pressmeddelande Publicerad: 2018-09-12 07:15 CEST

Variabler som resursutnyttjande, inflationsförväntningar och produktivitetstillväxt räcker inte för att förklara de senaste årens svaga löneutveckling.

Konjunkturinstitutet publicerar Lönebildningsrapporten 2018

Pressmeddelande Publicerad: 2018-09-04 06:00 CEST

Onsdagen den 12 september.

Barometerindikatorn upp för tredje månaden i rad

Pressmeddelande Publicerad: 2018-08-30 07:00 CEST

Barometerindikatorn steg ytterligare i augusti, från 109,7 i juli till 111,5.

Överraskande stark BNP-tillväxt ger inte större budgetutrymme

Pressmeddelande Publicerad: 2018-08-06 07:15 CEST

Snabbstatistik från SCB visar att svensk BNP ökade med 1,0 procent det andra kvartalet i år, vilket var överraskande mycket.

Tillverkningsindustrin når kapacitetstopp

Pressmeddelande Publicerad: 2018-07-26 07:00 CEST

För ytterligare information kontakta:Maria Billstam, enhetschef, 08-453 59 04 (även mobil)Sarah Hegardt Grant, informationschef, 08-453 59 11(även mobil)


Nyheter


Pressträff om ny konjunkturbild

Nyhet Publicerad: 2019-07-23 08:00 CEST

Tisdagen den 6 augusti presenterar vi en uppdaterad bild av konjunkturläget sedan vår prognos i juni. Nytillkomna indikatorer från bland annat Konjunkturbarometern och utfall från SCB beaktas, samt eventuella effekter på budgetutrymmet för nästa år.

Presskonferens om konjunkturläget och ny prognos

Nyhet Publicerad: 2019-06-13 08:00 CEST

Onsdagen den 19 juni presenterar vi vår prognos över konjunkturläget.

KI byter leverantör - nästa pressmeddelande skickas via Newsmachine

Nyhet Publicerad: 2019-04-15 10:30 CEST

Vi har bytt leverantör från Cision till NewsMachine (PressMachine). Vi har lagt dig i mottagarlistan hos den nya leverantören.


Sociala medier


Kontakt


Sarah Hegardt Grant

informationschef

sarah.grant@konj.se

08-453 59 11


Bilder  Videor   Podcasts

   RSS


    Dokument