Pressmeddelanden

RSS

Hushållen mer positiva om sin egen ekonomi

Pressmeddelande Publicerad: 2019-04-25 09:00 CEST

Barometerindikatorn steg 0,8 enheter i april, till 102,7. Uppgången förklaras av starkare signaler från detaljhandeln och tillverkningsindustrin, samt en ljusare syn på den egna ekonomin bland hushållen.

Consumers more positive about their finances

Pressmeddelande Publicerad: 2019-04-25 09:00 CEST

The Economic Tendency Indicator climbed 0.8 points to 102.7 in April, thanks to stronger signals from retailers and manufacturers and to consumers being less pessimistic about their personal finances.

Högkonjunkturen bromsar in

Pressmeddelande Publicerad: 2019-03-27 09:15 CET

Svensk ekonomi har gått in i en avmattningsfas och BNP växer med 1,5 procent i år. Konjunkturen har toppat och investeringarna i näringslivet minskar något. Företag och framför allt hushåll har blivit mindre optimistiska. Samtidigt är resursutnyttjandet på arbetsmarknaden fortsatt högt. Trots det blir löneutvecklingen måttlig och inflationen blir lägre än 2 procent i år. Det framgår av Konjunkturinstitutets nya prognos som publiceras i dag.

Tjänstesektorn balanserar upp nedgång i tillverkningsindustrin

Pressmeddelande Publicerad: 2019-03-27 09:00 CET

Barometerindikatorn ändrades endast marginellt även i mars. Den uppgår till 101,7 jämfört med 101,9 i februari och indikerar fortsatt ett något starkare stämningsläge än normalt i ekonomin.

Tillverkningsindustrin fortsätter att hålla upp barometerindikatorn

Pressmeddelande Publicerad: 2019-02-27 08:00 CET

Barometerindikatorn steg marginellt i februari, till 102,4 från 102,0 i januari.

Åldrande befolkning pressar de offentliga finanserna

Pressmeddelande Publicerad: 2019-02-20 08:15 CET

Sverige har starka offentliga finanser och ett finanspolitiskt ramverk som ger goda förutsättningar för en långsiktigt hållbar ekonomisk politik.

Konjunkturbarometern föll brett i januari

Pressmeddelande Publicerad: 2019-01-30 08:00 CET

Barometerindikatorn föll för fjärde månaden i rad i januari, från 105,6 i december till 101,9.

Högkonjunkturen mattas av

Pressmeddelande Publicerad: 2018-12-19 08:15 CET

Det mesta talar för att högkonjunkturen kulminerade under första halvåret 2018.

Barometerindikatorn ligger still i december

Pressmeddelande Publicerad: 2018-12-19 08:00 CET

Barometerindikatorn ligger still på 106,3 i december.

Stark tillverkningsindustri håller upp barometerindikatorn

Pressmeddelande Publicerad: 2018-11-28 08:00 CET

Barometerindikatorn föll i november för andra månaden i rad, till 106,7 från 107,6 i oktober.

Hushållen förväntar sig försämrad svensk ekonomi det kommande året

Pressmeddelande Publicerad: 2018-10-25 07:00 CEST

Barometerindikatorn föll något i oktober, från 111,2 i september till 108,0.

Konjunkturen toppar i år – omvärlden fortsätter att dra nästa år

Pressmeddelande Publicerad: 2018-10-10 07:15 CEST

Högkonjunkturen i den svenska ekonomin når sin topp i år och nästa år bromsar BNP-tillväxten in.

Lyft för detaljhandeln och tjänstesektorn i september

Pressmeddelande Publicerad: 2018-09-27 07:00 CEST

Barometerindikatorn ändrades endast marginellt mellan augusti och september, från 111,6 till 111,7.

Dämpade löneökningar under högkonjunkturen har många förklaringar

Pressmeddelande Publicerad: 2018-09-12 07:15 CEST

Variabler som resursutnyttjande, inflationsförväntningar och produktivitetstillväxt räcker inte för att förklara de senaste årens svaga löneutveckling.

Konjunkturinstitutet publicerar Lönebildningsrapporten 2018

Pressmeddelande Publicerad: 2018-09-04 06:00 CEST

Onsdagen den 12 september.

Barometerindikatorn upp för tredje månaden i rad

Pressmeddelande Publicerad: 2018-08-30 07:00 CEST

Barometerindikatorn steg ytterligare i augusti, från 109,7 i juli till 111,5.

Överraskande stark BNP-tillväxt ger inte större budgetutrymme

Pressmeddelande Publicerad: 2018-08-06 07:15 CEST

Snabbstatistik från SCB visar att svensk BNP ökade med 1,0 procent det andra kvartalet i år, vilket var överraskande mycket.

Tillverkningsindustrin når kapacitetstopp

Pressmeddelande Publicerad: 2018-07-26 07:00 CEST

För ytterligare information kontakta:Maria Billstam, enhetschef, 08-453 59 04 (även mobil)Sarah Hegardt Grant, informationschef, 08-453 59 11(även mobil)

Investeringsledd konjunktur når sin topp 2018

Pressmeddelande Publicerad: 2018-06-20 07:15 CEST

Den rådande högkonjunkturen i Sverige kulminerar i år.

Det ljusa stämningsläget håller i sig i juni

Pressmeddelande Publicerad: 2018-06-20 07:00 CEST

För ytterligare information kontakta:Maria Billstam, enhetschef, 08-453 59 04 (även mobil)Sarah Hegardt Grant, informationschef, 08-453 59 11(även mobil)

Stor tillbakagång för bygg- och anläggningsverksamhet

Pressmeddelande Publicerad: 2018-05-29 07:00 CEST

För ytterligare information kontakta:Maria Billstam, enhetschef, 08-453 59 04 (även mobil)Sarah Hegardt Grant, informationschef, 08-453 59 11(även mobil)

Uppåt i april, främst tack vare bygg- och industriföretagen

Pressmeddelande Publicerad: 2018-04-26 07:00 CEST

Barometerindikatorn steg 1,6 enheter i april, efter att ha fallit fyra månader i rad.

Konjunkturen förstärks och toppar 2019

Pressmeddelande Publicerad: 2018-03-27 07:15 CEST

Högkonjunkturen i Sverige förstärks och konjunkturuppgången i omvärlden driver på den svenska exporten.

Hushållens syn på ekonomin dämpades

Pressmeddelande Publicerad: 2018-03-27 07:00 CEST

För ytterligare information kontakta:Maria Billstam, enhetschef, 08-453 59 04 (även mobil)Sarah Hegardt Grant, informationschef, 08-453 59 11(även mobil)

Mindre optimistiska byggföretag och hushåll

Pressmeddelande Publicerad: 2018-02-27 08:00 CET

Barometerindikatorn föll marginellt i februari, från 110,1 i januari till 109,5.

Ljust stämningsläge trots svagare signaler från tillverkningsindustrin och tjänstenäringarna

Pressmeddelande Publicerad: 2018-01-25 08:00 CET

Barometerindikatorn föll från 112,0 i december till 110,2 i januari, men pekar fortsatt på ett betydligt ljusare stämningsläge än normalt i svensk ekonomi.

Stark ekonomi möter förhöjda risker

Pressmeddelande Publicerad: 2017-12-21 08:15 CET

Svensk ekonomi går starkt. Både produktion och sysselsättning har ökat snabbt under hösten och det mesta pekar på en fortsatt konjunkturuppgång. Behov av investeringar i omvärlden bidrar till att exporten blir en ännu viktigare motor för svensk ekonomi 2018. Den goda utvecklingen gör att allt fler får jobb. Arbetslösheten fortsätter ner under 2018 och bottnar på strax över 6 procent 2019. De senaste månadernas fall i bostadspriserna utgör dock en stor osäkerhetsfaktor. Skulle prisfallet bli större och mer långvarigt kan det få märkbara negativa konsekvenser för både konsumtion och investeringar, med följdeffekter på hela ekonomin. Det visar Konjunkturinstitutets nya prognos som publiceras i dag.

Positiva hushåll ser låg risk för arbetslöshet

Pressmeddelande Publicerad: 2017-11-29 08:00 CET

Barometerindikatorn steg från 113,4 i oktober till 114,1 i november.

Mest positiva synen på efterfrågeläget på 10 år

Pressmeddelande Publicerad: 2017-10-27 07:00 CEST

Barometerindikatorn sjönk marginellt i oktober, från 113,9 i september till 113,3.

Högre risk för arbetslöshet i branscher med låg löneanpassning

Pressmeddelande Publicerad: 2017-10-13 07:15 CEST

Generellt anpassar sig löner till variationer i regional arbetslöshet på den svenska arbetsmarknaden.


Nyheter


KI byter leverantör - nästa pressmeddelande skickas via Newsmachine

Nyhet Publicerad: 2019-04-15 10:30 CEST

Vi har bytt leverantör från Cision till NewsMachine (PressMachine). Vi har lagt dig i mottagarlistan hos den nya leverantören.


Sociala medier


Kontakt


Sarah Hegardt Grant

informationschef

sarah.grant@konj.se

08-453 59 11


Bilder  Videor   Podcasts

   RSS


    Dokument