Pressmeddelanden


Ingen titel
Kretslopp Sydost flaggar för Ukraina

Pressmeddelande Publicerad: 2022-03-17 08:52 CET

Det var en dimmig morgon, men budskapet har aldrig varit klarare. Såhär såg det ut i morse när Kretslopp Sydost rullade ut på vägarna för att samla in avfallet. Vi flaggar för fred i Ukraina, men flaggningen är också ett sätt att stå upp för mänskliga rättigheter och demokratiska värden.

Med anledning av stormen Malik

Pressmeddelande Publicerad: 2022-01-30 19:18 CET

Stormen har medfört nedblåsta träd och hinder på vägarna som kan försvåra framkomligheten för våra chaufförer och därmed tömning av sopkärl. Vänligen ställ ut ditt kärl som vanligt och låt det stå kvar vid eventuell försening.

Ingen titel
Kommunerna tar över ansvaret för returpapper

Pressmeddelande Publicerad: 2021-12-22 15:32 CET

I december 2020 beslutade regeringen pga. tidningsbranschens ekonomiska kris att frångå producentansvaret och principen i miljöbalken om att ”förorenaren betalar” (Polluter Pays Principle, PPP) och i stället lägga över insamlingsansvaret för returpapper på kommunerna.

Ingen titel
Påminnelse om att skotta framför ditt sopkärl

Pressmeddelande Publicerad: 2021-12-01 15:49 CET

Det väntas stora snömängder de kommande dagarna och kan därmed försvåra framkomligheten för våra chaufförer.

Ingen titel
Påminnelse om att skotta framför ditt sopkärl

Pressmeddelande Publicerad: 2021-11-30 14:00 CET

Det väntas stora snömängder de kommande dagarna och kan därmed försvåra framkomligheten för våra chaufförer.

Ingen titel
Nytt skyltsystem på Kretslopp Sydost med nordisk standard

Pressmeddelande Publicerad: 2021-09-27 08:34 CEST

Nu inför Kretslopp Sydost ett nytt skyltsystem med nordisk standard för avfallssortering på samtliga återvinningscentraler i sina medlemskommuner. De nya skyltarna ska göra det enkelt för alla att sortera rätt. Skyltsystemet är framtaget av Avfall Sverige och målet är ökad återvinning och ökade möjligheter att nå en cirkulär ekonomi. I förlängningen är målet att hela Norden ska använda samma system, med samma symboler.

Kretslopp Sydost startar projekt med Yaskawa Nordic i syfte att utreda robotutsortering av förpackningar

Pressmeddelande Publicerad: 2021-06-29 10:02 CEST

I och med framtidens ökade krav på fastighetsnära insamling av förpackningar vill Kretslopp Sydost ligga i framkant och redan nu undersöka den tillgängliga robotteknik som finns ute på marknaden.

Ingen titel
(Påminnelse) Framgångar är till för att firas

Pressmeddelande Publicerad: 2021-05-26 11:22 CEST

Vi har nu hetat Kretslopp Sydost i snart fem månader och vi har nästan slutat att staka oss när vi svarar i våra telefoner. Vårt nya namn har börjat sjunka in och vi har landat i vår nya organisation med bravur. Vår resa att möta framtidens miljöutmaningar genom ännu större samverkan som Sveriges näst största kommunalförbund har bara börjat, men en klok person sa en gång att framgångar måste uppmärksammas. Vi vill därför ta tillfälle att fira detta tillsammans och bjuda in till en pressträff.

Ingen titel
Framgångar är till för att firas

Pressmeddelande Publicerad: 2021-05-25 09:33 CEST

Vi har nu hetat Kretslopp Sydost i snart fem månader och vi har nästan slutat att staka oss när vi svarar i våra telefoner. Vårt nya namn har börjat sjunka in och vi har landat i vår nya organisation med bravur. Vår resa att möta framtidens miljöutmaningar genom ännu större samverkan som Sveriges näst största kommunalförbund har bara börjat, men en klok person sa en gång att framgångar måste uppmärksammas. Vi vill därför ta tillfälle att fira detta tillsammans och bjuda in till en pressträff.

Ingen titel
Tempen på höglandet efter sammanslagningen

Pressmeddelande Publicerad: 2021-05-05 14:26 CEST

Sedan 1 januari 2021 är kommunerna Vetlanda, Sävsjö och Uppvidinge en del av Kretslopp Sydost som numera är Sveriges nästa största kommunalförbund. Samhällsuppdraget går ut på att serva 188 000 invånare i totalt åtta kommuner med kvalitativ och miljöinriktad avfallshantering. Sammanslagningen består av dom tre nya höglandskommunerna och f.d. KSRR:s befintliga kommuner Kalmar, Mörbylånga, Nybro, Oskarshamn och Torsås. Fyra månader in i den nya organisationen är det dags att ta tempen på dom tre nya höglandskommunerna och höra hur övergången landat.

Ingen titel
Läckeby ÅVC öppnar igen

Pressmeddelande Publicerad: 2021-04-20 14:54 CEST

Det har kommit starka reaktioner efter beslutet att tillfälligt stänga Läckeby ÅVC. Vi har lyssnat på synpunkterna och omvärderat beslutet. Därför kommer Läckeby ÅVC fr.o.m. tisdagen 27/4 öppna igen med fler säkerhetsåtgärder.

Ingen titel
Tillfällig stängning av Läckeby ÅVC

Pressmeddelande Publicerad: 2021-04-16 13:07 CEST

Vi följer myndigheternas råd och vi sätter alltid våra besökare och vår personal först. I samband med nya restriktioner i Kalmar Län och den ökade smittspridning av Covid-19 som råder har vi identifierat att det finns smittspridningsrisker på återvinningscentralen i Läckeby. Utformningen av återvinningscentralen medför trånga utrymmen och en osäker arbetsmiljö för både personal och kunder utifrån rådande omständigheter.

Ingen titel
Undvik kö och trängsel – tips för ett smidigt ÅVC-besök!

Pressmeddelande Publicerad: 2021-04-14 10:32 CEST

Just nu har vi väldigt många besökare på våra återvinningscentraler och vi ber er därför hjälpa oss att plana ut kurvan. På grund av det rådande läget kan köerna bli långa och vi behöver därför tillsammans hjälpas åt. Kom till oss en vardag istället för en helgdag, gärna på morgonen eller kvällen, då det är minst trängsel.

Ingen titel
Stora snömängder försvårar framkomligheten

Pressmeddelande Publicerad: 2021-01-29 11:12 CET

De stora snömängder som fallit på väldigt kort tid har försvårat framkomligheten och där med tömningen av sopkärl.

Ingen titel
Officiell invigning av Kretslopp Sydost

Pressmeddelande Publicerad: 2021-01-04 12:37 CET

KSRR har nu bytt namn och bildat ett helt nytt kommunalförbund för avfallshantering under namnet Kretslopp Sydost tillsammans med höglandskommunerna Vetlanda, Sävsjö och Uppvidinge. Vi är nu Sveriges näst största kommunalförbund och kommer att serva över 185 000 invånare i åtta kommuner med kvalitativ och miljöinriktad avfallshantering.

Ingen titel
Kombi-ÅVC är lika med succé

Pressmeddelande Publicerad: 2020-12-29 15:20 CET

I höstas meddelande vi att vår första Kombi-ÅVC kunde öppna i Melltorp med öppettider alla dagar i veckan 08:00-20.00. Att kombinera utökade öppettider i form av Självservice tillsammans med bemanning en del dagar har visat sig vara ett vinnande koncept.

Flyttad invigning av Mörbylångas Kombi-ÅVC

Pressmeddelande Publicerad: 2020-12-03 13:03 CET

Invigningen av Mörbylångas ombyggda återvinningscentral med Självservice flyttas på grund av inkommen överklagan.

Branden i Moskogen under kontroll

Pressmeddelande Publicerad: 2020-08-23 18:14 CEST

Den brand som startade vid 13-tiden på söndagen på Moskogens avfallsanläggning är fortsatt under kontroll.

KSRR anställer ungdomar som inte fått sommarjobb

Pressmeddelande Publicerad: 2020-06-29 07:00 CEST

Välkommen att träffa de fyra ungdomarna som på grund av Corona-pandemin först såg ut att gå en ofrivilligt helledig sommar till mötes. Nu har de istället fått sommarjobb hos KSRR. Idag, måndag 29 juni, rivstartar KSRR-kvartetten en informationsturné utanför Giraffens köpcentrum i Kalmar klockan 10.

KSRR topp 30 på listan för Sveriges bästa avfallshanterare

Pressmeddelande Publicerad: 2020-06-04 08:01 CEST

Med 82 poäng av 100 möjliga tar KSRR ett skutt uppåt på listan över Sveriges bästa avfallshanterare – från plats 46 till plats 30 av 275 anslutna kommuner, bolag och förbund.

Ingen titel
Ändrade dagar för avfallshämtning i Oskarshamn

Pressmeddelande Publicerad: 2020-05-25 09:26 CEST

Med start fredag 5 juni 2020 får nästan 6 000 av KSRR:s kunder i Oskarshamns kommun sitt hushållsavfall och återvinningsmaterial hämtat på andra dagar än idag. Nya uppdaterade hämtscheman finns att ladda hem från KSRR:s hemsida.

Ingen titel
KSRR har tagit första beslutet för bildandet av ett nytt avfallsförbund - Kretslopp Sydost

Pressmeddelande Publicerad: 2020-05-08 14:14 CEST

KSRR:s förbundsdirektion sade idag slutgiltigt ja till att gå vidare i processen för att, tillsammans med de tre höglandskommunerna Vetlanda, Sävsjö och Uppvidinge, bilda ett helt nytt kommunalförbund för avfallshantering.

Nu tar vi nästa steg mot ett gemensamt avfallsförbund – KSRR:s fem kommuner blir åtta

Pressmeddelande Publicerad: 2020-04-07 14:00 CEST

Avsiktsförklaringen om ett samgående mellan KSRR och de tre höglandskommunerna, Vetlanda, Sävsjö och Uppvidinge, lades fram i slutet av förra året. Efter styrgruppens senaste möte igår står det nu klart att parterna är överens om att bilda ett nytt gemensamt kommunalförbund från och med 1 januari 2021.

Ingen titel
Dubbelknuten bidrar till minskad smittspridning

Pressmeddelande Publicerad: 2020-03-31 08:35 CEST

Snytpapper, tops, tvättlappar och servetter är exempel på sådant som ska slängas i påsen för restavfall (den vanliga soppåsen). För inte utsätta omgivningen för onödiga risker är det viktigare än någonsin att avfallet förpackas i påse och stängs med dubbelknut.

Ingen titel
KSRR:s kunder är mycket nöjda

Pressmeddelande Publicerad: 2020-03-16 11:16 CET

I vår senaste kundmätning "Ett rent nöje" uppger hela 93 procent att de är nöjda, eller mycket nöjda med KSRR:s avfallshantering. Ännu fler, 96 procent, uppger att de är nöjda med besöken på våra återvinningscentraler (ÅVC).

Maria Schade ny förbundschef för KSRR

Pressmeddelande Publicerad: 2019-11-22 15:39 CET

Efter snart åtta år som förbundschef för KSRR har Jan Fors bett om att entledigas från sitt uppdrag. På fredagens direktionsmöte fattades det sista beslutet om att Maria Schade blir ny förbundschef för KSRR från 1 januari 2020.

Ingen titel
KSRR kan få fler medlemskommuner

Pressmeddelande Publicerad: 2019-09-23 11:00 CEST

Sävsjö, Vetlanda och Uppvidinge kommuner har påbörjat ett samarbete med KSRR om att ta fram en avsiktsförklaring för ett samgående i KSRR.

Namnkunnig och innovativ Kalmarsundsvecka

Pressmeddelande Publicerad: 2019-08-22 08:07 CEST

Textilhistorisk fixarakut, miljömäktiga utskällningar och armbrytning i världsklass. Årets upplaga av Kalmarsundsveckan bjuder på många både hållbara och spännande inslag.

Ingen titel
Invigning av vår nya återvinningscentral i Kristdala

Pressmeddelande Publicerad: 2019-06-24 11:30 CEST

Efter en tids byggande i Kristdala är det nu dags att ta KSRR:s tredje återvinningscentral med självservice i bruk.

Tillfällig stängning av återvinningscentralen i Mörbylånga

Pressmeddelande Publicerad: 2019-05-20 08:59 CEST

Återvinningscentralen i Mörbylånga stängs under åtta veckor i sommar, då fastigheten som KSRR delvis använder är i så dåligt skick att den måste rivas.


Nyheter


Ingen titel
Välkommen till öppet hus på ÅVC

Nyhet Publicerad: 2022-04-19 14:47 CEST

Lördagen den 23 april mellan klockan 10:00-14:00 bjuder Kretslopp Sydosts politiker tillsammans med anställda in till öppet hus på Kretslopp Sydosts huvud-ÅVC:er i samtliga medlemskommuner.

Ingen titel
Påsk 2022

Nyhet Publicerad: 2022-04-13 13:58 CEST

Vi står inför påsken och det innebär att vi har några röda dagar framför oss. Här hittar du vad som gäller för avfallshämtning och avvikande öppettider i samband med påsken.

Med anledning av stormen Malik

Nyhet Publicerad: 2022-01-30 19:31 CET

Stormen har medfört nedblåsta träd och hinder på vägarna som kan försvåra framkomligheten för våra chaufförer och därmed tömning av sopkärl. Vänligen ställ ut ditt kärl som vanligt och låt det stå kvar tills det blir tömt. Alla kärl kommer att bli tömda.

Ingen titel
Så håller du kärlet fräscht och fritt från flugor i sommar!

Nyhet Publicerad: 2021-07-14 09:45 CEST

Här kommer några tips till dig:

Ingen titel
KSRR får ytterligare två ÅVC:er med öppet varje dag

Nyhet Publicerad: 2020-09-01 09:00 CEST

Med start 1 september påbörjas arbetet med att bygga om de båda återvinningscentralerna i Melltorp och Mörbylånga till så kallade kombi-ÅVC:er. KSRR får därmed ytterligare två ÅVC:er som har öppet sju dagar i veckan.

Ingen titel
Ingen avfallshämtning på midsommarafton

Nyhet Publicerad: 2020-06-13 14:59 CEST

KSRR:s kunder som enligt ordinarie tömningsintervall skulle fått sitt avfall hämtat på fredag19 juni (midsommarafton) får istället sitt avfall hämtat dagen innan, torsdag 18 juni.

Ingen titel
Vi söker sommarjobbare

Nyhet Publicerad: 2020-06-11 15:39 CEST

Corona-pandemin har gjort att många ungdomar inte fått något sommarjobb i år. Vi behöver hjälp med att sprida vårt budskap. Därför hoppas vi nu på att hitta fyra ungdomar som vill sommarjobba med oss i tre veckor.

Ingen titel
KSRR topp 30 på listan för Sveriges bästa avfallshanterare

Nyhet Publicerad: 2020-06-08 10:14 CEST

Med 82 poäng av 100 möjliga tar KSRR ett skutt uppåt på listan över Sveriges bästa avfallshanterare – från plats 46 till plats 30 av 275 anslutna kommuner, bolag och förbund.

Ingen titel
Det är lätt att göra rätt - förpacka avfallet i påsar innan du slänger det i kärlet

Nyhet Publicerad: 2020-06-01 08:08 CEST

För KSRR:s verksamhet är det oerhört betydelsfullt att allt hushållsavfall sorteras och förpackas rätt. Vi tillhandahåller gröna påsar för matavfall och vi har röda påsar till restavfall för den som inte vill köpa påsar i butik. Vi vill att det ska vara svårt att göra fel. Från och med 1 juni börjar vi därför distribuera även den röda påsen, på precis samma sätt som den gröna.

Tyck till om KSRR:s förslag till ny renhållningsordning 2021-28

Nyhet Publicerad: 2020-05-26 15:01 CEST

Varje kommun måste enligt lag (Miljöbalken kap. 15) ha en renhållningsordning bestående av avfallsplan och föreskrifter om avfallshantering i enlighet med miljöbalken. Nu har du som medborgare möjlighet att lämna synpunkter på det nya förslaget.

Ingen titel
Ändrade dagar för avfallshämtning i Oskarshamn

Nyhet Publicerad: 2020-05-20 15:15 CEST

Med start fredag 5 juni 2020 får nästan 6 000 av KSRR:s kunder i Oskarshamns kommun sitt hushållsavfall och återvinningsmaterial hämtat på andra dagar än idag. Nya uppdaterade hämtscheman finns att ladda hem från KSRR:s hemsida.

Ingen titel
International E-waste day

Nyhet Publicerad: 2019-10-14 11:18 CEST

Att samla uttjänta elektronikprodukter hemma i lådor och skåp är en dålig deal för miljön - lämna dem till oss istället!

Ingen titel
Succé för ny återvinningscentral i Alsterbro

Nyhet Publicerad: 2019-05-17 09:08 CEST

Kommunalrådet Christina Davidsson (C) klarade den invigande sorteringsceremonin med bravur och när den sista invigningsbullen var äten hade inte mindre än 167 Alsterbroare registrerat sig för att använda den nya självservice-ÅVC:n.

Ingen titel
Kostnadsfri extrahämtning av trädgårdsavfall

Nyhet Publicerad: 2019-04-11 08:23 CEST

De kunder som missade säsongens första trädgårdshämtning erbjuds kostnadsfri extrahämtning.

Ingen titel
KSRR:s nya återvinningscentral växer fram

Nyhet Publicerad: 2018-04-17 10:47 CEST

Den som nyligen passerat viadukten på Logistikvägen i Smedby strax väster om Kalmar har sett det som vi på KSRR för tillfället är väldigt förväntansfulla och stolta över – Kalmars nya återvinningscentral.

Ingen titel
Öppet hus på vår sorteringsanläggning

Nyhet Publicerad: 2018-03-16 10:26 CET

Vi fortsätter med våra populära studiebesök på den optiska sorteringsanläggningen i Moskogen.

Ingen titel
Inga inställda turer idag

Nyhet Publicerad: 2018-03-01 10:14 CET

Snöandet vill inte riktigt ge sig, men än så länge är ingen av dagens rundor inställda.

Ingen titel
Ändrade hämtningsdagar under jul och nyår

Nyhet Publicerad: 2017-12-15 10:50 CET

Kunder med ordinarie hämtning av hushållsavfall på måndagar får istället sina kärl tömta enligt följande:

Ingen titel
Utökade öppettider på alla våra återvinningscentraler

Nyhet Publicerad: 2017-10-09 09:16 CEST

Från och med måndag 30 oktober är det öppet lite längre och lite oftare på KSRR:s samtliga återvinningscentraler (ÅVC).

Ingen titel
Första spadtaget taget för Kalmars nya återvinningscentral

Nyhet Publicerad: 2017-09-22 15:15 CEST

I ett strilande höstregn kunde KSRR äntligen ta det första spadtaget för det som om knappt ett år ska bli Kalmars nya återvinningscentral.

Ingen titel
Nybroborna lämnade in mest kläder och textilier till återvinningen

Nyhet Publicerad: 2017-08-11 14:50 CEST

Human Bridge, som är en av våra samarbetspartners, konstaterar i sin senaste insamlingsrapport att mängden inlämnade textilier på KSRR:s åytervinningscentraler fortsätter att öka.

Ingen titel
Ändrad hämtdag i midsommar

Nyhet Publicerad: 2017-06-07 14:15 CEST

De av KSRR:s kunder som har ordinarie avfallshämtning på midsommaraftonen den 23 juni, får istället kärlen tömda under onsdagen den 21 juni.

Vi ses på ÅVC:n - Öppet hus på våra återvinningscentraler

Nyhet Publicerad: 2017-03-28 13:39 CEST

Med start lördagen den 1 april och ytterligare fyra lördagar bjuder vi in till ÖPPET HUS på våra återvinngscentraler.

Ingen titel
Sorteringsanläggningen officiellt i KSRR:s händer

Nyhet Publicerad: 2017-03-15 16:29 CET

Efter fyra veckors testkörningar var det på onsdagen dags för leverantören Optibag att slutligen överlämna den nya sorteringsanläggningen i KSRR:s händer på riktigt.


Sociala medier


Presskontakter


Madeleine Åkesson
Madeleine Åkesson

Kommunikationsansvarig

madeleine.akesson@kretsloppsydost.se

072-466 57 31

Maria Schade
Maria Schade

Förbundsdirektör

maria.schade@kretsloppsydost.se

076-787 28 77


BilderVideorPodcastsDokument