Pressmeddelanden


Kommuntal för mottagande av nyanlända i Halland 2019

Pressmeddelande Publicerad: 2018-11-15 14:22 CET

Länsstyrelsen i Hallands län har nu beslutat om hur mottagandet av nyanlända ska fördelas mellan länets kommuner nästa år. Till grund ligger regeringens beslut om länstal för Halland.

Pressinbjudan: En hållbar utveckling för nästa generation?

Pressmeddelande Publicerad: 2018-11-06 16:02 CET

Att tobak är dåligt för hälsan känner de flesta till. Men vad gör tobaksindustrin för vår planet och en global hållbar utveckling? Den 7 november bjuder Länsstyrelsen i Hallands län in till en inspirationsdag för att prata om hälsa och hållbarhet.

Ingen titel
Prisceremoni på slottet - Landshövdingen korar länsvinnarna av SKAPA-priset

Pressmeddelande Publicerad: 2018-11-05 10:37 CET

SKAPA-priset är ett innovationspris som har delats ut sedan 1986. Samtliga län utser lokala kandidater som sedan konkurrerar om det nationella SKAPA-priset. I eftermiddag, måndagen den 5 november klockan 16.00, utser landshövding Lena Sommestad Hallands vinnare under en prisceremoni på Halmstad slott. Media är välkomna att närvara!

Ingen titel
Pressinbjudan: Ubildning ska ge ökad kunskap om att möta äldre kring riskbruk, missbruk och våld i nära relationer

Pressmeddelande Publicerad: 2018-11-05 08:00 CET

Samhällets syn på äldre människor är troligen en bidragande orsak till att problem med våld och missbruk bland äldre länge varit osynligt i den offentliga debatten. I många sammanhang betraktas äldre som en homogen grupp, där den utmärkande egenskapen är just åldern. I stället för att ses som män och kvinnor blir personerna sin ålder. Detta riskerar bland annat att osynliggöra problem.

Länsstyrelsen uppmärksammar internationella mansdagen

Pressmeddelande Publicerad: 2018-10-30 08:30 CET

Internationella mansdagen infaller måndagen den 19 november och har funnits sedan 1999. Länsstyrelsen i Hallands län bjuder för första gången in till ett evenemang för att uppmärksamma denna dag.

Föräldrar vill lita på sin tonåring

Pressmeddelande Publicerad: 2018-10-26 09:26 CEST

Nio av tio av länets tonårsföräldrar tror att ungdomar under 18 år dricker alkohol på föräldrafria fester. Men knappt fyra av tio föräldrar tror att deras egen tonåring är en av dem som dricker.

Kvinnligt landshövdingemöte i Halland

Pressmeddelande Publicerad: 2018-10-16 08:32 CEST

Idag inleds ett kvinnligt landshövdingemöte i Halland då både nuvarande och tidigare kvinnliga landshövdingar träffas under två dagar för att göra studiebesök i länet och utbyta erfarenheter.

Ingen titel
Pressinbjudan: Länsstyrelsen anordnar Hallands första regionala tankesmedja för friluftsliv

Pressmeddelande Publicerad: 2018-10-02 11:26 CEST

Naturturism, tillgänglighet och hållbara leder står i fokus när Hallands första regionala tankesmedja för friluftsliv arrangeras den 11 oktober på Åkulla friluftsgård i Varbergs kommun. Här möts politiker, tjänstemän, företagare inom naturturism, föreningslivet och intresserade privatpersoner för att diskutera och utbyta erfarenheter. Målet är att stärka friluftslivet i länet.

Ingen titel
Länsstyrelsens arbete med rösträkningen

Pressmeddelande Publicerad: 2018-09-03 10:57 CEST

Söndagen den 9 september är det val till riksdag, kommun och landsting. Länsstyrelsen har som uppgift att manuellt kontrollräkna valnattens resultat i Halland. Den slutliga rösträkningen på Länsstyrelsen börjar dagen efter valdagen och pågår under cirka två veckors tid.

Ingen titel
Landshövdingen kallar till möte om torkans konsekvenser

Pressmeddelande Publicerad: 2018-08-23 15:56 CEST

Imorgon fredag 24 augusti träffar landshövding Lena Sommestad kommunchefer, ordförande i LRF, näringsliv med flera för att diskutera på vilket sätt myndigheter och andra aktörer bäst kan lindra konsekvenserna från sommarens torka. Efter mötet ges en möjlighet för media att träffa landshövdingen för att ställa frågor.

Ingen titel
Pressinbjudan: Invigning av ny ridled i Haverdals naturreservat

Pressmeddelande Publicerad: 2018-06-20 11:13 CEST

Haverdals naturreservat är populärt och lockar många besökare året om. I området finns ett flertal olika stigar som inbjuder till såväl sköna promenader som joggingturer. Nu välkomnar vi även ryttare till reservatet! Den 27 juni klockan 10.00 anordnar vi en liten, informell invigning av den nya ridleden. Media är välkomna att delta.

Ingen titel
Pressinbjudan: Nyheter och utmaningar inför valet 2018

Pressmeddelande Publicerad: 2018-06-08 11:49 CEST

Frukostseminarium, Halmstads slott, 26 juni klockan 8.30-9.45. Inbjudan riktar sig till chefredaktörer, ledarskribenter och övriga intresserade inom media i Halland.

Komiker slår hål på langarmyter

Pressmeddelande Publicerad: 2018-06-05 11:23 CEST

Nästan nio av tio tonårsföräldrar i länet tror att det är vanligt att tonåringar under 18 år dricker alkohol i samband med skolavslutningen. Med hjälp av komikern Lucas Simonsson vill Länsstyrelsen påverka unga vuxna att inte köpa ut.

Pressinbjudan: Regional kustsamverkan ska möta problem med översvämning och erosion i Skåne och Halland

Pressmeddelande Publicerad: 2018-05-25 12:54 CEST

Kusten i Skåne och Halland är mest utsatt i landet för effekter av stigande hav. Framöver väntar ännu större utmaningar i ett förändrat klimat med extremare väder. Stränder, värdefull natur, människors bostäder och viktiga samhällsfunktioner riskerar att påverkas av översvämning och erosion.

Ingen titel
Vad skulle du göra om din vardag vändes upp och ned

Pressmeddelande Publicerad: 2018-05-25 09:00 CEST

Nästa vecka inleds Krisberedskapsveckan runt om i landet. Då vill vi på Länsstyrelsen i Hallands län tillsammans med kommunerna i länet uppmärksamma hallänningarna på hur man kan förbereda sig när viktiga funktioner i samhället inte fungerar som vanligt. Välinformerade och engagerade invånare är en viktig tillgång vid en samhällskris.

Ingen titel
Pressinbjudan: Följ med på guidad vandring med Åkturen

Pressmeddelande Publicerad: 2018-05-16 09:56 CEST

Den nya busslinjen Åkturen knyter ihop Varbergs innerstad med naturreservaten och besöksmålen i Åkulla bokskogar. Bussen innebär att fler personer kan ta sig till området och utforska dess kultur- och naturskatter. Länsstyrelsens friluftsstrateg Conradin Weindl ger oss ett smakprov och anordnar en guidad vandring nu på söndag den 20 maj. Media är välkomna att följa med!

Alla kan "göra nåt"

Pressmeddelande Publicerad: 2018-04-09 14:45 CEST

Livstycket är ett modernt kunskaps- och designcenter där kvinnor från hela världen deltar. Livstycket kombinerar konstnärlig verksamhet med teoretisk undervisning för att deltagarna på så vis ska få möjlighet att lära sig språket och får ökad självkänsla. Professionella designers bidrar i det konstnärliga arbetet. Integration och inspiration.

Ingen titel
Rekordmånga guidade vandringar i årets program

Pressmeddelande Publicerad: 2018-04-03 08:55 CEST

I år anordnar Länsstyrelsen tillsammans med lokala aktörer fler än 140 aktiviteter i länets naturreservat. Ett nytt rekord! Första aktiviteten blir en vandring i Biskopstorps naturreservat i Halmstads kommun den 14 april och först i slutet på oktober är säsongen över.

Ingen titel
Kampanj för ökad kunskap om hemlösa katters situation

Pressmeddelande Publicerad: 2018-03-12 08:37 CET

Länsstyrelsen i Hallands län och Djurskyddet Norra Halland vill se fler kattägare som tar ansvar och inleder idag informationskampanjen #etthemförvarjekatt. Ett unikt samarbete mellan myndighet och ideell föreningsverksamhet med den gemensamma målsättningen att minska antalet hemlösa katter.

Pressinbjudan - Temakväll om jämställda löner

Pressmeddelande Publicerad: 2018-03-07 16:25 CET

Välkommen till en temakväll om jämställda löner på Stadsbiblioteket i Halmstad, Klarasalen, den 8 mars klockan 16.02. Temakvällen är ett led i den nationella kampanjen ”Lön hela dagen” och arrangeras av Länsstyrelsen i Hallands län, Halmstad kommun och en sammanslutning av politiska kvinnoförbund, fackliga organisationer och kvinnorörelsens organisationer.

Länsstyrelserna uppmuntrar förskolorna att vara med i kampanjen ”Förskolan spelar roll”.

Pressmeddelande Publicerad: 2018-02-13 12:19 CET

Uppskattningsvis 4 - 5 procent av alla barn i Sverige lever med en förälder med missbruks- eller beroendeproblem. I Hallands län är detta cirka 3600 barn. Därför är personal i förskolan målgrupp för 2018 års uppmärksamhetsvecka, "Förskolan spelar roll"! Kampanjveckan genomförs hela vecka 7.

Samhällsbyggande i fokus på miljömålskonferens

Pressmeddelande Publicerad: 2018-01-24 09:59 CET

Halland är ett expansivt län med högt exploateringstryck för nya bostäder och industritomter. Detta ställer stora krav på att samhällsplaneringen görs mot avvägda mål om hur vi vill att samhället ska se ut. Bygger vi för nutiden eller framtiden?

Utredning om nytt häkte i Halmstad

Pressmeddelande Publicerad: 2018-01-16 12:35 CET

Kriminalvården har beslutat om att inleda en utredning om att etablera ett permanent häkte i Halmstad. Samtidigt togs beslut om att lägga ned det tillfälliga häktet.

En varg har setts i norra Halland

Pressmeddelande Publicerad: 2017-12-04 14:08 CET

På förmiddagen i lördags sågs en ensam varg i Voxlöv strax utanför Kungsbacka. Länsstyrelsen kontaktades och fick se en film av vargen som strövade längs en landsväg. Länsstyrelsens samlade bedömning är att det är varg som fångats på filmen. Varifrån denna varg kommer är oklart.

Rekordhöga belopp från Klimatklivet till Halland

Pressmeddelande Publicerad: 2017-12-01 14:03 CET

Drygt 76 miljoner kronor går till nio nya projekt i Halland som syftar till att energieffektivisera och minska koldioxidutsläpp.

Pressinbjudan - Hallands MatAkademis prisutdelning 2017

Pressmeddelande Publicerad: 2017-11-17 09:30 CET

Den 21 november kl 11.30 delar Hallands MatAkadmi ut priser på Halmstad slott i fyra olika kategorier. Efter prisutdelningen finns möjlighet till intervju och därefter är det lunch för pristagarna.

Kommuntal för mottagande av nyanlända i Halland 2018

Pressmeddelande Publicerad: 2017-11-14 09:03 CET

Länsstyrelsen i Hallands län har nu beslutat om hur mottagandet av nyanlända ska fördelas mellan länets kommuner nästa år. Till grund ligger regeringens beslut om länstal för Halland.

Ingen titel
Nästan 9 av 10 föräldrar i Hallands län tror att det är vanligt att ungdomar dricker alkohol på föräldrafria fester

Pressmeddelande Publicerad: 2017-10-26 09:00 CEST

I en undersökning som IQ genomfört bland föräldrar, med barn mellan 13-17 år, i Hallands län svarar nästan 9 av 10 (86 procent) att de tror att det är vanligt att tonåringar under 18 år dricker alkohol i samband med föräldrafria fester. Endast 25 procent av de tillfrågade föräldrarna i Hallands län tror att det är vanligt att deras egna tonårsbarn dricker alkohol i samband med föräldrafria fester.

Landshövdingen delar ut pris till ”Årets nybyggare”

Pressmeddelande Publicerad: 2017-10-03 09:00 CEST

På onsdag den 4 oktober kommer Landshövding Lena Sommestad dela ut Årets Nybyggarpris. Priset är instiftat av IFS och stöds av Almi Företagspartner Halland tillsammans med SEB.

Utbildning i ” Bästa festen” - En framgångsrik metod för inkluderande fest i studentlivet

Pressmeddelande Publicerad: 2017-09-27 13:18 CEST

Länsstyrelsen i Hallands län bjuder i samarbete med Högskolan i Halmstad, Halmstad kommun och IQ in studenter på gymnasiet och på Högskolan för att utveckla färdigheter kring hur man fixar fester och social sammanhang för studenter.


Sociala medier


Kontakt


Niklas Glans
Niklas Glans

Kommunikationschef

Niklas.Glans@lansstyrelsen.se

010 - 22 43 248

Sofie Tedenstad Svebring
Sofie Tedenstad Svebring

Kommunikatör

sofie.tedenstad-svebring@lansstyrelsen.se

010 - 22 43 363

Åsa Ehrnberg
Åsa Ehrnberg

Kommunikatör

asa.ehrnberg@lansstyrelsen.se

010 - 22 43 229

Nicole Blomstrand
Nicole Blomstrand

Kommunikatör

nicole.blomstrand@lansstyrelsen.se

010 - 22 43 304

Marcus Johansson
Marcus Johansson

Kriskommunikatör

marcus.johansson@lansstyrelsen.se

010 - 22 43 275


BilderVideorPodcastsDokument