Pressmeddelanden


Ministerkonferens i Skellefteå: Tillsammans för nyindustrialisering och hållbar samhällsomvandling

Pressmeddelande Publicerad: 2022-05-09 10:21 CEST

I norra Sverige pågår och planeras historiskt omfattande industrietableringar och investeringar som bidrar till den gröna och digitala omställningen av samhället, industrins klimatomställning och den cirkulära ekonomin.

Länsstyrelsen och Svenska Jägareförbundet gör insats för att minska antalet bisam i nedre Umeälven

Pressmeddelande Publicerad: 2022-05-09 10:14 CEST

Bisam är en invasiv främmande art som kan ställa till med stora problem, bland annat ras och erosioner. Under maj månad ska därför personal från Svenska Jägareförbundet minska antalet bisam i de nedersta delarna av Umeälven, från Bölesholmarna och ner till Umeälvens delta.

Tillsyn av kustfisket i Västerbotten

Pressmeddelande Publicerad: 2022-05-09 08:36 CEST

Under maj påbörjar Länsstyrelsen och länets kustkommuner tillsyn av fisket efter kusten. Syftet är att följa upp att bestämmelser och regler följs.

Ingen titel
Länsstyrelsens fältarbeten i Västerbotten i sommar

Pressmeddelande Publicerad: 2022-05-05 09:16 CEST

Nu drar fältsäsongen igång för Länsstyrelsen. I sommar hittar du flera av våra verksamheter ute i fält. Det handlar bland annat om inventering av olika arter, provtagningar samt projekt för att återställa vattenmiljöer. Här presenterar vi ett axplock!

Jämställdhet – en förutsättning för samhällsomvandling och tillväxt

Pressmeddelande Publicerad: 2022-04-25 10:29 CEST

I Skellefteå och norra Sverige pågår och planeras historiskt omfattande industrietableringar och investeringar som bidrar till den gröna omställningen av samhället, industrins klimatomställning, och den cirkulära ekonomin. Men för att visioner och planer ska kunna bli verklighet krävs ett omfattande arbete för jämställdhet och jämlikhet.

Ingen titel
Länsstyrelsen erbjuder hembesök med snigelsökande hund till fastighetsägare med mördarsnigel på tomten

Pressmeddelande Publicerad: 2022-04-19 08:56 CEST

Den invasiva främmande arten mördarsnigel sprider sig i Västerbotten. Länsstyrelsen erbjuder nu kostnadsfri rådgivning om bekämpning. Till vår hjälp har vi ett specialtränat hundekipage som letar upp både sniglarna och deras ägg.

EU-kommissionär Virginijus Sinkevičius och landsbygdsminister Anna-Caren Sätherberg till Skogens Dag

Pressmeddelande Publicerad: 2022-04-12 16:55 CEST

Det blir stor uppslutning från den högsta politiska nivån på Skogens dag den 12 maj.

Länsråd Lars Lustig ledamot i SGU insynsråd

Pressmeddelande Publicerad: 2022-04-11 15:51 CEST

Regeringen har fattat beslut om ledamöter i SGU (Sveriges geologiska undersökningars) insynsråd. Länsråd Lars Lustig från Länsstyrelsen Västerbotten är en av de nya ledamöterna.

Dialogmöte med jordbruket med anledning av säkerhetsläget

Pressmeddelande Publicerad: 2022-04-04 18:50 CEST

De skenande priserna för drivmedel, foder, och konstgödsel har på kort tid satt Västerbottens jordbruk under stor press.

Länsstyrelsen får i uppdrag att stödja lokalt och regionalt folkhälsoarbete

Pressmeddelande Publicerad: 2022-04-01 13:28 CEST

Regeringen har beslutet att ge landets länsstyrelser i uppdrag att tillsammans med Folkhälsomyndigheten stödja implementeringen av den nationella folkhälsopolitiken.

Ingen titel
Stadigvarande boende för våldsutsatta kräver långsiktigt stöd och samverkan

Pressmeddelande Publicerad: 2022-03-31 13:00 CEST

I juni 2021 fick länsstyrelserna regeringens uppdrag att kartlägga kommuners insatser för att hjälpa våldsutsatta personer med eller utan barn att ordna stadigvarande boende efter vistelse i skyddat boende eller annat tillfälligt boende. En nationell rapport ger bilden av att det pågår mycket arbete i kommunerna, men med komplexa utmaningar.

Vill du vara en del av omställningen till elektrifierade tunga vägtransporter?

Pressmeddelande Publicerad: 2022-03-24 16:35 CET

Från och med 23 mars 2022 kan du ansöka om stöd till regionala elektrifieringspiloter. Stödet ges till aktörer som går samman för att bygga infrastruktur med strategiskt placerade publika ladd- och tankstationer för el- och vätgasdrivna tunga fordon.

Stora naturreservat på gång i Västerbottens fjällnära skogar

Pressmeddelande Publicerad: 2022-03-14 11:14 CET

Skogslandskap som saknar motstycke i Europa skyddas nu för framtiden, samtidigt som markägarna ersätts ekonomiskt. Det är resultatet av en samverkan mellan Länsstyrelsen Västerbotten, Skogsstyrelsen, Naturvårdsverket och tre allmänningsskogar i Västerbottens län.

Flottled blir fornlämning

Pressmeddelande Publicerad: 2022-03-04 10:52 CET

Lämningarna efter flottleden i Laisälven har fornlämningsförklarats av länsstyrelserna i Västerbotten och Norrbotten. Det är första gången en fornlämningsförklaring genomförs i länen. Sammanlagt omfattas 57 lämningar, varav 32 ligger i Västerbotten.

Stora satsningar på värdefull natur och friluftsliv i hela Västerbotten

Pressmeddelande Publicerad: 2022-03-03 08:41 CET

Naturvårdsverket fördelar nu medel till länsstyrelserna för skydd av och åtgärder för värdefull natur. Budgeten för 2022 innebär en fortsatt hög tilldelning som kommer att bidra till bättre möjligheter för friluftsliv och ökad biologisk mångfald i länet.

Infrastrukturen i Västerbotten måste byggas ut snabbare

Pressmeddelande Publicerad: 2022-02-17 15:51 CET

Det går för sakta att bygga ut den infrastruktur som behövs för att möta industriutvecklingen, befolkningstillväxten, och regeringens intentioner för Västerbotten och Sverige.

Licensjakt på lodjur 2022

Pressmeddelande Publicerad: 2022-02-17 11:18 CET

Fem lodjur får fällas under vårens licensjakt i Västerbottens län. I år delas länet in i tre stora zoner och jakt är tillåten i två av dem. Problembilden inom rennäringen är främsta anledningen till jakten.

Prins Carl Philip närvarar vid Rally-VM i Umeå

Pressmeddelande Publicerad: 2022-02-16 08:16 CET

H.K.H. Prins Carl Philip besöker Umeå och närvarar vid Rally-VM i Umeå den 24–25 februari.

Civilminister Ida Karkiainen besöker Länsstyrelsen

Pressmeddelande Publicerad: 2022-02-15 10:49 CET

Civilminister Ida Karkiainen besöker Länsstyrelsen Västerbotten på förmiddagen onsdag den 16 februari. I fokus står Länsstyrelsens arbete med den gröna omställningen.

Länsstyrelsen ger tillstånd för Rally Sweden och Rally Sweden Historic

Pressmeddelande Publicerad: 2022-02-03 16:07 CET

Länsstyrelsen har beslutat att ge tillstånd för Rally Sweden och Rally Sweden Historic den 24 – 27 februari.

Ny beredskapsdirektör vid Länsstyrelsen

Pressmeddelande Publicerad: 2022-02-03 15:51 CET

Magnus Hansson blir ny beredskapsdirektör vid Länsstyrelsen Västerbotten. Magnus tillträder den 1 mars och kommer närmast från en tjänst som tillväxt- och säkerhetschef vid Robertsfors kommun.

Länsstyrelsen tillstyrker järnvägsplan mellan Södra Tuvan och Skellefteå C

Pressmeddelande Publicerad: 2022-02-03 14:39 CET

Länsstyrelsen har beslutat att tillstyrka fastställelse av en järnvägsplan för Norrbotniabanan. Det gäller sträckan mellan Södra Tuvan och Skellefteå C inom Skellefteå kommun.

Ingen titel
Bry dig - och gör skillnad

Pressmeddelande Publicerad: 2022-01-31 10:40 CET

Kampanjen Bry dig riktar sig till alla de som finns runt våldsutövare och våldsutsatta med en tydlig uppmaning: Lär dig känna igen tecknen, och agera.

Stöd från Klimatklivet laddar Västerbotten

Pressmeddelande Publicerad: 2022-01-25 08:30 CET

Sex snabbladdningsstationer i Västerbotten har beviljats investeringsstöd från Klimatklivet. Laddstationerna kommer att byggas i Umeå, Lycksele och Skellefteå, och blir ett välkommet tillskott i länets infrastruktur för laddbara fordon.

Länsstyrelsen och Region Västerbotten kraftsamlar för gemensam folkhälsosatsning i länet

Pressmeddelande Publicerad: 2022-01-20 10:29 CET

En god folkhälsa är en grundpelare i ett samhälle som utvecklas. Därför har Länsstyrelsen Västerbotten och Region Västerbotten bildat Forum för folkhälsa i Västerbotten, som blir ett nav i länets folkhälsoarbete.

Skellefteå Kraft och Boliden Mineral tar klimatsmarta krafttag

Pressmeddelande Publicerad: 2022-01-14 10:01 CET

Skellefteå Kraft AB har tillsammans med Boliden Mineral AB beviljats investeringsstöd från Klimatklivet på totalt 125 miljoner kronor. Det ger nya möjligheter att utnyttja spillvärme från smältverkets verksamhet.

Landshövding Helene Hellmark Knutsson invald i Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA)

Pressmeddelande Publicerad: 2021-12-21 09:26 CET

Kungliga Ingenjörsakademin (IVA) är ett expertorgan som samlar kompetens från invalda akademiledamöter och företag. En viktig uppgift är att bygga broar mellan näringsliv, offentlig verksamhet, akademi och politik. Västerbottens landshövding Helene Hellmark Knutsson har valts in som en av akademiens ledamöter.

Gör Bromma till ett framtida nav för det fossilfria elflyget

Pressmeddelande Publicerad: 2021-12-16 13:29 CET

Norra Sverige är centrum för den gröna omställningen. Att i det läget avveckla Bromma flygplats skulle försämra förutsättningarna att utveckla ett hållbart näringsliv. Utveckla istället Bromma till ett framtida nav för det fossilfria elflyget, föreslår Länsstyrelsen i ett yttrande till regeringen över remiss av rapporten Bromma flygplats – underlag för avveckling av drift och verksamhet (Ds 2021:25)

Länsstyrelsen tillstyrker järnvägsplan mellan Dåva och Gryssjön

Pressmeddelande Publicerad: 2021-12-02 15:07 CET

Länsstyrelsen har beslutat att tillstyrka fastställelse av en järnvägsplan för Norrbotniabanan. Det gäller sträckan mellan Dåva och Gryssjön inom Umeå kommun.

Helene Hellmark Knutsson ny ordförande för Triple F

Pressmeddelande Publicerad: 2021-12-02 10:24 CET

Västerbottens landshövding Helene Hellmark Knutsson har utsetts till ordförande för forsknings- och innovationsprogrammet Fossil Free Freight – Triple F.


Sociala medier


Presskontakter


Jörgen Boman
Jörgen Boman

Kommunikationschef och presskontakt

jorgen.boman@lansstyrelsen.se

070-669 00 10

070-669 00 10

Emma Johansson
Emma Johansson

Kommunikatör Naturvårdsenheten

emma.e.johansson@lansstyrelsen.se

072-223 15 04


BilderVideorPodcastsDokument