Pressmeddelanden


Fjällföretag arbetar på uppdrag av Länsstyrelsen efter Coronavåren

Pressmeddelande Publicerad: 2020-07-06 10:35 CEST

Företagare inom besöksnäringen i fjällkommunerna gör under sommaren arbeten i naturreservat på uppdrag av Länsstyrelsen Västerbotten. Åtgärden är ett sätt att stötta mindre företag som drabbats hårt av minskat antal besökare till följd av Coronautbrottet.

Nytt förtroende att förvalta program

Pressmeddelande Publicerad: 2020-06-29 14:17 CEST

Länsstyrelsen i Västerbottens län får i uppdrag att förbereda och förvalta det transnationella samarbetsprogrammet Norra Periferin och Arktis.

Helene Hellmark Knutsson ny landshövding i Västerbotten

Pressmeddelande Publicerad: 2020-06-26 09:32 CEST

Regeringen har utsett Helene Hellmark Knutsson till ny landshövding i Västerbottens län.

Äldre får tips i brevlådan för att hålla ut

Pressmeddelande Publicerad: 2020-06-23 07:00 CEST

Coronapandemin påverkar oss alla. Kanske särskilt de som är äldre och därmed ingår i riskgrupp. Många äldre har under våren varit tvungna att förändra sin vardag, är hemma mer än vanligt och är kanske oroliga för sin egen eller närståendes hälsa. Region Västerbotten, Svenska kyrkan och Länsstyrelsen Västerbotten gör nu ett särskilt utskick för att tacka för deras insats och ge råd som kan göra det enklare att fortsätta hålla ut.

Klartecken för största vattenvårdssatsningen någonsin i Sverige

Pressmeddelande Publicerad: 2020-06-22 09:57 CEST

Ett unikt samarbete mellan Länsstyrelserna i Jämtland, Västernorrland och Västerbotten har i dagarna fått grönt ljus. EU-projektet Ecostreams for LIFE med en budget på 179 miljoner kronor och en tidsplan som spänner mellan år 2021-2026 blir det största vattenvårdsprojektet i sitt slag Sverige någonsin.

Klart med tilldelningen för årets älgjakt

Pressmeddelande Publicerad: 2020-06-18 12:40 CEST

Länsstyrelsen har beslutat om 2020 års licensjakt efter älg. Målsättningen är att 12 904 älgar ska fällas, enligt planerna för länets fem älgförvaltningsområden.

Landshövdingarna och överdirektörerna vädjar: Gränserna bör öppnas i norr

Pressmeddelande Publicerad: 2020-06-17 10:13 CEST

Landshövdingarna i de nordliga områdena i Sverige och Norge samt överdirektörerna från Regionförvaltningsverken i Lappland och Norra Finland sammanträdde virtuellt den 12 juni 2020.

Fältarbeten i Västerbotten i sommar

Pressmeddelande Publicerad: 2020-06-17 08:49 CEST

I sommar hittar du flera av Länsstyrelsens verksamheter ute i fält. Det handlar bland annat om inventering av olika arter, provtagningar samt projekt för att återställa vattenmiljöer. Här presenterar vi ett axplock!

Antalet björnar ökar i Västerbotten, beslut om licensjakt på 25 björnar

Pressmeddelande Publicerad: 2020-06-16 15:10 CEST

Fler björnar, en förändrad utbredning och licensjakt i höst. Det blev resultaten när de första resultaten från höstens björnspillningsinventering nu har kommit in.

Trästad växlar upp arbetet med stöd från regeringen

Pressmeddelande Publicerad: 2020-06-16 11:14 CEST

Föreningen Trästad Sverige har beviljats ett bidrag på två miljoner kronor för år 2020 av regeringen. Syftet är att öka kunskapen om träbyggande, sprida goda exempel samt stimulera innovation och utveckling inom det industriella träbyggandet.

Trästadens Gnista till Gert Wingårdh

Pressmeddelande Publicerad: 2020-06-11 14:44 CEST

Trästad Sverige har utsett arkitekten Gert Wingårdh till årets mottagare av Trästadens Gnista. Syftet med priset är att uppmärksamma insatser som främjar och synliggör svenskt träbyggande.

Dialog om coronapandemins följder mellan landshövdingar och guvernörer i Sverige, Norge, Finland, och Ryssland

Pressmeddelande Publicerad: 2020-06-10 11:20 CEST

Dialogen mellan landshövdingarna och guvernörerna från de fyra länderna sker i formen av ett online-seminarium onsdag den 10 juni klockan 14.30.

Nu ska vresros och jättebalsamin bekämpas för att rädda biologisk mångfald

Pressmeddelande Publicerad: 2020-06-09 08:26 CEST

Det svensk-finska projektet INSPECT påbörjar under sommaren arbetet med att bekämpa de invasiva arterna vresros och jättebalsamin, två växter som sprider sig snabbt och gör stor skada i naturen.

Välkommen att fira nationaldagen!

Pressmeddelande Publicerad: 2020-06-04 10:44 CEST

Ta del arrangemang från länsresidenset via dator, mobil eller surfplatta.

Delta i medborgarforskning om hälsofrämjande natur

Pressmeddelande Publicerad: 2020-06-03 10:31 CEST

Att vi mår bra av att vara i naturen är väl belagt, men i vilken typ av natur och på vilka platser mår vi som bäst? Det vill det svensk-finska projektet Nordic Nature Health Hub ta reda på genom Naturhälsokartan, en ny webbaserad applikation.

Mycket ny kunskap om fladdermöss i Kvarkenområdet

Pressmeddelande Publicerad: 2020-06-02 14:25 CEST

Det finns en stor mångfald av både fladdermöss och insekter i Kvarken. På hösten är det full fart bland fladdermössen, men mitt på sommaren är det ganska tyst. Vissa arter flyttar långt söderut på hösten, medan andra stannar kvar och övervintrar.

Nya LONA-projekt främjar lokal naturvård och friluftsliv

Pressmeddelande Publicerad: 2020-06-02 13:14 CEST

Länsstyrelsen betalar ut drygt två miljoner till projekt som drivs av kommuner och föreningar.

Stark, spännande och långsiktigt hållbar – färdplan mot en biobaserad framtid

Pressmeddelande Publicerad: 2020-05-29 09:57 CEST

Länsstyrelsen Västerbotten, Skogsstyrelsen och Region Västerbotten har tagit beslut om en strategi för Västerbottens regionala skogsprogram.

Upptäck mindre kända naturreservat kring Umeå och Skellefteå

Pressmeddelande Publicerad: 2020-05-20 09:54 CEST

Passa på att upptäcka nya pärlor bland länets många naturreservat i vår och sommar.

Unik häckning på Stora Tuvan – området stängs till 15 juni, men stig fortsatt öppen

Pressmeddelande Publicerad: 2020-05-06 08:53 CEST

En av Sveriges mest hotade fåglar, vitryggig hackspett, häckar på ön Stora Tuvan i naturreservatet Umeälvens delta. På grund av det måste Länsstyrelsen stänga av den välbesökta lilla ön från 6 maj till 15 juni, med undantag för stigen i den östra kanten.

Ny plan ska ladda Blå Vägen

Pressmeddelande Publicerad: 2020-05-05 14:55 CEST

Fler laddstolpar för elbilar behöver byggas i länet. Nu har Föreningen Blå vägen och Länsstyrelsen Västerbotten genom projektet Fossilfria transporter i norr tagit fram en strategisk plan för laddinfrastruktur med snabbladdning längs väg E12.

Länets kommuner utvecklar friluftslivet tillsammans

Pressmeddelande Publicerad: 2020-05-05 11:10 CEST

– Vilken tillgång till friluftsliv har medborgare i en kommun? Det är en extra aktuell fråga just nu när fler än vanligt söker sig ut i naturen på grund av covid-19, säger Mikael Pettersson, friluftslivssamordnare på Länsstyrelsen Västerbotten.

Tf Landshövding Lars Lustig håller vårtal till västerbottningarna

Pressmeddelande Publicerad: 2020-04-30 13:11 CEST

I år påverkar coronapandemin valborgsmässofirandet och det blir inga stora majbrasor att samlas kring. Men i Västerbotten finns en tradition av att ta sig an utmaningar och hitta vägar framåt, menar Lars Lustig, som är tillförordnad Landshövding i Västerbotten.

PO Enquist har avlidit

Pressmeddelande Publicerad: 2020-04-26 11:32 CEST

Författaren, regissören, och dramatikern PO Enquist har avlidit. PO Enqvists berättelser tog ofta sin utgångspunkt i uppväxtens Västerbotten och de miljöer därifrån som präglade honom.

Bidra med skyddsutrustning till vården

Pressmeddelande Publicerad: 2020-04-24 14:17 CEST

Just nu råder brist på skyddsutrustning i Västerbotten såväl som i resten av landet. Länsstyrelsen har tillsammans med Region Västerbotten och Umeå, Skellefteå och Lycksele kommuner tagit ett gemensamt initiativ.

Tf landshövding Lars Lustig fortsätter i universitetsstyrelsen

Pressmeddelande Publicerad: 2020-04-23 16:26 CEST

Regeringen har fattat beslut om nya universitetsstyrelser för de kommande tre åren. Tf landshövding Lars Lustig får fortsatt förtroende som ledamot i styrelsen för Umeå universitet.

Information om Länsstyrelsens öppna stugor med anledning av covid-19

Pressmeddelande Publicerad: 2020-03-26 15:23 CET

Länsstyrelsens öppna stugor i fjällen och i skogslandet fyller en viktig funktion för fjällsäkerheten, därför kommer de fortsatt att hållas öppna. Men med anledning av covid-19 avråder Länsstyrelsen från planerade stugturer. Ersätt dem med en eller flera dagsturer i stället.

Jakt efter bisam i Umeälven

Pressmeddelande Publicerad: 2020-03-26 08:42 CET

Svenska Jägareförbundet kommer att jaga bisam i de nedersta delarna av Umeälven, från Bölesholmarna ner till Umeälvens delta.

Förtydligande om reglerna för lodjursjakt

Pressmeddelande Publicerad: 2020-03-24 11:55 CET

Det går trögt med lodjursjakten i Västerbotten och en orsak kan vara missuppfattningar om reglerna kring användningen av motorfordon. Länsstyrelsen klargör här vad som gäller.

Lanthandlare visar vägen till lokal mat

Pressmeddelande Publicerad: 2020-03-24 07:30 CET

Nu blir det enklare att hitta lokal mat. Lanthandlare i Västerbotten har i samarbete med Länsstyrelsen arbetat fram tydliga skyltar till lokalproducerad mat.


Sociala medier


Kontakt


Jörgen Boman

Kommunikationschef och presskontakt

jorgen.boman@lansstyrelsen.se

070-669 00 10

070-669 00 10

Emma Johansson

Kommunikatör Naturvårdsenheten

emma.e.johansson@lansstyrelsen.se

072-223 15 04

Robert Klingbert

Kommunikatör

robert.klingbert@lansstyrelsen.se

Linnéa Ivarsson

Miljökommunikatör

linnea.ivarsson@lansstyrelsen.se

010-225 43 74

072-236 22 41


BilderVideorPodcastsDokument