Pressmeddelanden


Ny plan ska klimatanpassa Västerbotten

Pressmeddelande Publicerad: 2021-03-04 12:10 CET

I takt med att klimatet förändras kan vi förvänta oss mer nederbörd. Nu ska en ny vägledning hjälpa kommuner och andra aktörer i Västerbotten att hantera olika effekter av klimatförändringarna.

Ingen titel
Länsstyrelserna samverkar för jämställdhet i norrlänen

Pressmeddelande Publicerad: 2021-02-22 08:43 CET

Länsstyrelserna i de fyra norrlänen satsar på gemensamma nätverksträffar med fokus på jämställdhetsfrågor. Syftet är att erbjuda kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte till tjänstepersoner som har i uppdrag att arbeta med jämställdhetsfrågor i sin organisation. Åsa Regnér (assisterande generalsekreterare vid FN samt biträdande högsta chef för UN Women) och Annika Karlsson (Jämställdhetsmyndigheten) medverkar vid första nätverksträffen den 4 mars.

Klart med årets licensjakt på lodjur

Pressmeddelande Publicerad: 2021-02-18 16:15 CET

Tretton lodjur får fällas under vårens licensjakt i Västerbotten. Jakt får bedrivas i hela länet, som delas in i två områden. Det är problembilden inom rennäringen som är främsta anledningen till jakten.

Ingen titel
Nu lanseras Vindelfjällens nya hemsida

Pressmeddelande Publicerad: 2021-02-15 09:41 CET

Idag lanseras vindelfjallen.se, Länsstyrelsens nya hemsida för Vindelfjällens naturreservat.

Mer pengar till värdefull natur i Västerbotten

Pressmeddelande Publicerad: 2021-02-09 08:15 CET

Fler skyddade naturområden, mer tillgängliga naturupplevelser, insatser för våtmarker, statliga fjälleder och hotade arter. Det är några av satsningarna i fördelningen av resurser till Länsstyrelsen för skydd och åtgärder för värdefull natur.

Expertgrupp för landsbygdsfrågor bildad i Västerbotten

Pressmeddelande Publicerad: 2021-02-04 16:44 CET

Vilka är de största utmaningarna för landsbygden i Västerbotten? Hur kan vi arbeta tillsammans med landsbygdsfrågorna? På fredag den 4 februari sammanträder den nyinrättade expertgruppen för landsbygdsfrågor för första gången, ett initiativ av landshövding Helene Hellmark Knutsson.

Munskydd införs inom den kommunala färdtjänsten i Västerbotten

Pressmeddelande Publicerad: 2021-02-04 15:00 CET

Munskydd införs inom den kommunala färdtjänsten i Västerbotten. Samtliga 15 kommuner har vid en samverkanskonferens fattat beslut om att följa Region Västerbottens rekommendation.

Ingen titel
Efter 20 år med miljömålen – hur har det gått i Västerbotten?

Pressmeddelande Publicerad: 2021-02-03 09:03 CET

I 20 år har vi följt upp miljömålen med sikte på år 2020. Nu har vi nått år 2020 – så vad händer nu? Miljömålsarbetet fortsätter så klart, men tar istället sikte på år 2030 och vävs samman med de globala målen i Agenda 2030. Men för att lära oss om vad som hänt i Västerbotten sedan starten 1999 har Länsstyrelsen i en tillbakablick tagit fram en webbsida för att, mål för mål, både titta i backspegeln men också blicka framåt över vad som måste göra för att ha en chans att nå miljömålen.

Ingen titel
Svartsjuka är inte romantiskt

Pressmeddelande Publicerad: 2021-02-01 14:13 CET

För femte året i rad genomförs kampanjen Svartsjuka är inte romantiskt. –Med kampanjen vill vi väcka eftertanke hos unga och få dem att fundera över hur deras relationer ser ut och vad som kännetecknar en bra relation. Vi vill också bredda kunskapen hos vuxna när det gäller våld i ungas relationer, säger Linnéa Björk, Länsstyrelsen Västra Götaland.

Fortsatt samarbete mellan Västerbotten och Karelen

Pressmeddelande Publicerad: 2021-01-29 11:12 CET

Landshövding Helene Hellmark Knutson och Regionråd Rickard Carstedt undertecknade vid en digital ceremoni på länsresidenset torsdag den 26 januari ett nytt protokoll som innebär att samarbetet med den ryska republiken Karelen fortsätter under perioden 2021–2027.

Ingen titel
Friluftslivets år 2021 är igång!

Pressmeddelande Publicerad: 2021-01-22 08:00 CET

Fredag 22 januari är det officiella startdatumet för Luften är fri – Friluftslivets år. Det är Sveriges hittills största satsning på friluftsliv och syftar till att fler ska prova friluftsliv och långsiktigt fortsätta.

Statligt stöd till nya bostäder i Malå och Granö

Pressmeddelande Publicerad: 2021-01-15 11:19 CET

15 nya lägenheter kommer att byggas i länet med hjälp av statligt investeringsstöd för hyres- och studentbostäder.

Lars Lustig får nytt förordnande som länsråd vid Länsstyrelsen Västerbotten

Pressmeddelande Publicerad: 2021-01-15 10:56 CET

Regeringen har beslutat om nytt förordande för länsråd Lars Lustig. Förordnandet gäller under perioden 2021-04-01 till och med den 31 mars 2026.

Länsstyrelsen tillstyrker järnvägsplan mellan Ytterbyn och Grandbodarna

Pressmeddelande Publicerad: 2021-01-14 09:58 CET

Länsstyrelsen har beslutat att tillstyrka fastställelse av en järnvägsplan för Norrbotniabanan. Det gäller sträckan mellan Ytterbyn och Grandbodarna inom Skellefteå kommun.

Länsstyrelsen får nytt tillsynsuppdrag med anledning av ny tillfällig covid 19 - lag

Pressmeddelande Publicerad: 2021-01-08 16:17 CET

Riksdagen har fattat beslut om en tillfällig covid 19 - lag. Syftet med lagen är att minska smittspridningen i samhället. Länsstyrelserna får i uppdrag att utöva tillsyn så att lagen efterlevs.

Slutgiltiga resultaten från björnspillningsinsamlingen äntligen klara

Pressmeddelande Publicerad: 2020-12-21 11:14 CET

Med mer än ett halvt års försening har de sista resultaten från björnspillningsinventeringen i Västerbotten nu blivit klara.

Ingen titel
Årets nya naturreservat i Västerbotten

Pressmeddelande Publicerad: 2020-12-15 12:53 CET

Börtingberget, Tvärmyrkullen och Södra Brånet är några av de tio nya och utökade naturreservat som bildats runt om i Västerbotten under 2020.

Färre kontanter i samhället som en följd av corona

Pressmeddelande Publicerad: 2020-12-11 11:14 CET

Coronapandemin har bidragit till en påskyndad minskning av kontanter i samhället. Samtidigt verkar motivationen till att lära sig digital teknik ha ökat under året. Det visar länsstyrelsernas rapport Bevakning av grundläggande betaltjänster 2020

Ökat intresse för länets naturreservat under pandemin

Pressmeddelande Publicerad: 2020-12-02 10:00 CET

Naturen får oss att må bra. Det upptäckte många under sommaren 2020. En undersökning som Naturvårdsverket har gjort visar att rekordmånga besökte den svenska naturen under sommaren.

Ny kartläggning avslöjar stor efterfrågan av köp av sexuella tjänster

Pressmeddelande Publicerad: 2020-11-26 12:27 CET

Nästan 2000 män i Västerbotten och Norrbotten annonserar öppet på internet om att de vill köpa sexuella tjänster, visar länsstyrelsernas kartläggning. Efterfrågan är nästan tio gånger större än antalet annonser där sexuella tjänster erbjuds.

Länsstyrelsens miljöchef utsedd till expert i regeringens utredning om miljöprövningar

Pressmeddelande Publicerad: 2020-11-26 10:21 CET

Magnus Langendoen, chef för miljöenheten vid Länsstyrelsen Västerbotten, har utsetts till expert i regeringens utredning för att se över nuvarande system för miljöprövningar.

Publiktak på 8 personer införs i Västerbotten

Pressmeddelande Publicerad: 2020-11-23 13:24 CET

Från och med tisdag den 24 november är det i Västerbotten förbjudet att genomföra allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 8 deltagare. Undantag görs för begravningsceremonier där upp till 20 personer kan delta under förutsättning att vissa villkor för att minska risken för smittspridning följs.

Nya perspektiv - landshövding Helene Hellmark Knutsson lanserar podd

Pressmeddelande Publicerad: 2020-11-19 10:12 CET

I podden Nya perspektiv samtalar Helene Hellmark Knutsson med människor hon möter inom ramen för sitt uppdrag som landshövding i Västerbotten. Carolina Kluft, friidrottsstjärnan som numera arbetar för att barn ska få möjlighet till en mer aktiv fritid, är poddens första gäst.

Naturnära jobb ger anställningar i Umeå och Skellefteå

Pressmeddelande Publicerad: 2020-11-19 09:09 CET

Omkring 20 personer i Umeå och Skellefteå kommun har hittills fått anställning genom regeringsuppdraget Naturnära jobb. För nästa år finns plats för drygt 60 personer att delta.

Ny modell visar åtgärderna som hjälper i klimatomställningen

Pressmeddelande Publicerad: 2020-11-16 08:00 CET

Omställningen till fossilfritt bränsle är en stor utmaning, inte minst på kommunnivå. Nu har projektet Fossilfria transporter i norr i samarbete med LTU, Luleå tekniska universitet, tagit fram en energisystemmodell som ska hjälpa kommunerna att välja rätt sätt för att sänka koldioxidutsläppen.

Ny plattform ska synliggöra och underlätta kvinnors företagande

Pressmeddelande Publicerad: 2020-11-12 16:33 CET

Västerbottens nya landshövding Helene Hellmark Knutsson har, tillsammans med Sparbanksstiftelsen Norrlands Riskkapitalstiftelse, startat en plattform för att synliggöra kvinnors företagande.

Hundratals bestånd av de invasiva växterna vresros och jättebalsamin bekämpas i projektet INSPECT

Pressmeddelande Publicerad: 2020-11-11 13:26 CET

Närmare 100 bestånd av vresros och 150 bestånd av jättebalsamin har under sommaren bekämpats inom det svensk-finska projektet INSPECT. Arbetet fortsätter nästa sommar och då kommer också de första indikationerna på hur väl försöken med olika bekämpningsmetoder fungerar.

Publiktak på 50 personer införs i Västerbotten

Pressmeddelande Publicerad: 2020-11-10 15:01 CET

Från och med onsdag den 11 november är det i Västerbotten förbjudet att genomföra allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 50 deltagare. Beslutet har fattats mot bakgrund av det allvarliga coronaläget i länet med allmän smittspridning och klustersmitta.

Ingen titel
Ny inventering visar stora områden med höga naturvärden i länets fjällnära skogar

Pressmeddelande Publicerad: 2020-11-09 12:49 CET

Det finns stora områden med höga naturvärden i Västerbottens fjällnära skogar. Det visar en ny inventering som Länsstyrelsen nyligen genomfört. Inventeringen bidrar med ny kunskap till arbetet med bevarande av naturmiljöer och biologisk mångfald.

Länsstyrelsens rovdjursinventering 2019–2020 klar

Pressmeddelande Publicerad: 2020-11-05 13:24 CET

Inventeringarna har pågått mellan 1 oktober 2019 och 30 september 2020. Resultaten visar antal och utbredning av lodjur, järv, kungsörn, björn och varg i länet.


Sociala medier


Kontakt


Jörgen Boman
Jörgen Boman

Kommunikationschef och presskontakt

jorgen.boman@lansstyrelsen.se

070-669 00 10

070-669 00 10

Emma Johansson
Emma Johansson

Kommunikatör Naturvårdsenheten

emma.e.johansson@lansstyrelsen.se

072-223 15 04

Robert Klingbert
Robert Klingbert

Kommunikatör

robert.klingbert@lansstyrelsen.se

Linnéa Ivarsson
Linnéa Ivarsson

Miljökommunikatör

linnea.ivarsson@lansstyrelsen.se

010-225 43 74

072-236 22 41


BilderVideorPodcastsDokument