Pressmeddelanden


Gärdefjärdens naturreservat blir en bättre plats för fåglar och besökare

Pressmeddelande Publicerad: 2020-09-16 10:14 CEST

Länsstyrelsen har inlett arbetet med att röja fram strandängarna i Gärdefjärdens naturreservat vid Lövånger. Reservatet kommer också att få nya fågelskådningsanläggningar och rastplatser för besökare.

Marcus och Albin årets SKAPA-prisvinnare

Pressmeddelande Publicerad: 2020-09-15 15:56 CEST

Årets vinnare av SKAPA-priset är Marcus Bäckström, VR-Inspect. Albin Mannberg, JobOptions, har utsetts till vinnare i kategorin SKAPA-talang. Marcus och Albin tog emot priset ur landshövding Helen Hellmark-Knutssons hand vid en ceremoni i länsresidenset på tisdag den 14 september.

Välkomna till länsresidenset och utdelningen av SKAPA-priset 2020!

Pressmeddelande Publicerad: 2020-09-14 11:36 CEST

Tisdag den 15 september delar landshövding Helene Hellmark Knutsson tillsammans med representanter för ALMI ut årets SKAPA-pris på länsresidenset i Umeå.

Lokal mat i länets skolor under SEE-veckan

Pressmeddelande Publicerad: 2020-09-14 09:16 CEST

Idag måndag den 14 september startar SEE Hållbarhetsvecka. Under hela SEE-veckan genomförs arrangemanget Lokal mat i skolan.

Landshövding Helene Hellmark Knutsson besöker Skellefteå

Pressmeddelande Publicerad: 2020-09-08 15:21 CEST

Helene Hellmark Knutsson, som tillträdde som landshövding den 1 augusti, besöker Skellefteå onsdag den 9 september. Kommunbesöket i Skellefteå blir det första i rollen som landshövding i Västerbotten.

Olagligt utplanterade signalkräftor hotar flodkräftan

Pressmeddelande Publicerad: 2020-08-27 08:50 CEST

De senaste hundra åren har flodkräftan försvunnit från 97 procent av de svenska vattendragen och sjöarna. Det största hotet mot flodkräftan är olaglig utplantering av signalkräfta som sprider kräftpest. Därför uppmanar Länsstyrelsen allmänheten att inte sätta ut signalkräftor.

Viktigt fynd av starkt hotade flodpärlmusslan i Rickleån

Pressmeddelande Publicerad: 2020-08-26 08:19 CEST

Efter tips från allmänheten har Länsstyrelsen Västerbotten utfört en kontroll i Rickleån i Robertsfors kommun och igår kunnat bekräfta ett nytt fynd av den starkt hotade flodpärlmusslan i området.

Fjällföretag arbetar på uppdrag av Länsstyrelsen efter Coronavåren

Pressmeddelande Publicerad: 2020-07-06 10:35 CEST

Företagare inom besöksnäringen i fjällkommunerna gör under sommaren arbeten i naturreservat på uppdrag av Länsstyrelsen Västerbotten. Åtgärden är ett sätt att stötta mindre företag som drabbats hårt av minskat antal besökare till följd av Coronautbrottet.

Nytt förtroende att förvalta program

Pressmeddelande Publicerad: 2020-06-29 14:17 CEST

Länsstyrelsen i Västerbottens län får i uppdrag att förbereda och förvalta det transnationella samarbetsprogrammet Norra Periferin och Arktis.

Helene Hellmark Knutsson ny landshövding i Västerbotten

Pressmeddelande Publicerad: 2020-06-26 09:32 CEST

Regeringen har utsett Helene Hellmark Knutsson till ny landshövding i Västerbottens län.

Äldre får tips i brevlådan för att hålla ut

Pressmeddelande Publicerad: 2020-06-23 07:00 CEST

Coronapandemin påverkar oss alla. Kanske särskilt de som är äldre och därmed ingår i riskgrupp. Många äldre har under våren varit tvungna att förändra sin vardag, är hemma mer än vanligt och är kanske oroliga för sin egen eller närståendes hälsa. Region Västerbotten, Svenska kyrkan och Länsstyrelsen Västerbotten gör nu ett särskilt utskick för att tacka för deras insats och ge råd som kan göra det enklare att fortsätta hålla ut.

Klartecken för största vattenvårdssatsningen någonsin i Sverige

Pressmeddelande Publicerad: 2020-06-22 09:57 CEST

Ett unikt samarbete mellan Länsstyrelserna i Jämtland, Västernorrland och Västerbotten har i dagarna fått grönt ljus. EU-projektet Ecostreams for LIFE med en budget på 179 miljoner kronor och en tidsplan som spänner mellan år 2021-2026 blir det största vattenvårdsprojektet i sitt slag Sverige någonsin.

Klart med tilldelningen för årets älgjakt

Pressmeddelande Publicerad: 2020-06-18 12:40 CEST

Länsstyrelsen har beslutat om 2020 års licensjakt efter älg. Målsättningen är att 12 904 älgar ska fällas, enligt planerna för länets fem älgförvaltningsområden.

Landshövdingarna och överdirektörerna vädjar: Gränserna bör öppnas i norr

Pressmeddelande Publicerad: 2020-06-17 10:13 CEST

Landshövdingarna i de nordliga områdena i Sverige och Norge samt överdirektörerna från Regionförvaltningsverken i Lappland och Norra Finland sammanträdde virtuellt den 12 juni 2020.

Fältarbeten i Västerbotten i sommar

Pressmeddelande Publicerad: 2020-06-17 08:49 CEST

I sommar hittar du flera av Länsstyrelsens verksamheter ute i fält. Det handlar bland annat om inventering av olika arter, provtagningar samt projekt för att återställa vattenmiljöer. Här presenterar vi ett axplock!

Antalet björnar ökar i Västerbotten, beslut om licensjakt på 25 björnar

Pressmeddelande Publicerad: 2020-06-16 15:10 CEST

Fler björnar, en förändrad utbredning och licensjakt i höst. Det blev resultaten när de första resultaten från höstens björnspillningsinventering nu har kommit in.

Trästad växlar upp arbetet med stöd från regeringen

Pressmeddelande Publicerad: 2020-06-16 11:14 CEST

Föreningen Trästad Sverige har beviljats ett bidrag på två miljoner kronor för år 2020 av regeringen. Syftet är att öka kunskapen om träbyggande, sprida goda exempel samt stimulera innovation och utveckling inom det industriella träbyggandet.

Trästadens Gnista till Gert Wingårdh

Pressmeddelande Publicerad: 2020-06-11 14:44 CEST

Trästad Sverige har utsett arkitekten Gert Wingårdh till årets mottagare av Trästadens Gnista. Syftet med priset är att uppmärksamma insatser som främjar och synliggör svenskt träbyggande.

Dialog om coronapandemins följder mellan landshövdingar och guvernörer i Sverige, Norge, Finland, och Ryssland

Pressmeddelande Publicerad: 2020-06-10 11:20 CEST

Dialogen mellan landshövdingarna och guvernörerna från de fyra länderna sker i formen av ett online-seminarium onsdag den 10 juni klockan 14.30.

Nu ska vresros och jättebalsamin bekämpas för att rädda biologisk mångfald

Pressmeddelande Publicerad: 2020-06-09 08:26 CEST

Det svensk-finska projektet INSPECT påbörjar under sommaren arbetet med att bekämpa de invasiva arterna vresros och jättebalsamin, två växter som sprider sig snabbt och gör stor skada i naturen.

Välkommen att fira nationaldagen!

Pressmeddelande Publicerad: 2020-06-04 10:44 CEST

Ta del arrangemang från länsresidenset via dator, mobil eller surfplatta.

Delta i medborgarforskning om hälsofrämjande natur

Pressmeddelande Publicerad: 2020-06-03 10:31 CEST

Att vi mår bra av att vara i naturen är väl belagt, men i vilken typ av natur och på vilka platser mår vi som bäst? Det vill det svensk-finska projektet Nordic Nature Health Hub ta reda på genom Naturhälsokartan, en ny webbaserad applikation.

Mycket ny kunskap om fladdermöss i Kvarkenområdet

Pressmeddelande Publicerad: 2020-06-02 14:25 CEST

Det finns en stor mångfald av både fladdermöss och insekter i Kvarken. På hösten är det full fart bland fladdermössen, men mitt på sommaren är det ganska tyst. Vissa arter flyttar långt söderut på hösten, medan andra stannar kvar och övervintrar.

Nya LONA-projekt främjar lokal naturvård och friluftsliv

Pressmeddelande Publicerad: 2020-06-02 13:14 CEST

Länsstyrelsen betalar ut drygt två miljoner till projekt som drivs av kommuner och föreningar.

Stark, spännande och långsiktigt hållbar – färdplan mot en biobaserad framtid

Pressmeddelande Publicerad: 2020-05-29 09:57 CEST

Länsstyrelsen Västerbotten, Skogsstyrelsen och Region Västerbotten har tagit beslut om en strategi för Västerbottens regionala skogsprogram.

Upptäck mindre kända naturreservat kring Umeå och Skellefteå

Pressmeddelande Publicerad: 2020-05-20 09:54 CEST

Passa på att upptäcka nya pärlor bland länets många naturreservat i vår och sommar.

Unik häckning på Stora Tuvan – området stängs till 15 juni, men stig fortsatt öppen

Pressmeddelande Publicerad: 2020-05-06 08:53 CEST

En av Sveriges mest hotade fåglar, vitryggig hackspett, häckar på ön Stora Tuvan i naturreservatet Umeälvens delta. På grund av det måste Länsstyrelsen stänga av den välbesökta lilla ön från 6 maj till 15 juni, med undantag för stigen i den östra kanten.

Ny plan ska ladda Blå Vägen

Pressmeddelande Publicerad: 2020-05-05 14:55 CEST

Fler laddstolpar för elbilar behöver byggas i länet. Nu har Föreningen Blå vägen och Länsstyrelsen Västerbotten genom projektet Fossilfria transporter i norr tagit fram en strategisk plan för laddinfrastruktur med snabbladdning längs väg E12.

Länets kommuner utvecklar friluftslivet tillsammans

Pressmeddelande Publicerad: 2020-05-05 11:10 CEST

– Vilken tillgång till friluftsliv har medborgare i en kommun? Det är en extra aktuell fråga just nu när fler än vanligt söker sig ut i naturen på grund av covid-19, säger Mikael Pettersson, friluftslivssamordnare på Länsstyrelsen Västerbotten.

Tf Landshövding Lars Lustig håller vårtal till västerbottningarna

Pressmeddelande Publicerad: 2020-04-30 13:11 CEST

I år påverkar coronapandemin valborgsmässofirandet och det blir inga stora majbrasor att samlas kring. Men i Västerbotten finns en tradition av att ta sig an utmaningar och hitta vägar framåt, menar Lars Lustig, som är tillförordnad Landshövding i Västerbotten.


Sociala medier


Kontakt


Jörgen Boman

Kommunikationschef och presskontakt

jorgen.boman@lansstyrelsen.se

070-669 00 10

070-669 00 10

Emma Johansson

Kommunikatör Naturvårdsenheten

emma.e.johansson@lansstyrelsen.se

072-223 15 04

Robert Klingbert

Kommunikatör

robert.klingbert@lansstyrelsen.se

Linnéa Ivarsson

Miljökommunikatör

linnea.ivarsson@lansstyrelsen.se

010-225 43 74

072-236 22 41


BilderVideorPodcastsDokument