Pressmeddelanden

RSS

Vardagshjältar uppmärksammades av landshövding Magdalena Andersson

Pressmeddelande Publicerad: 2019-10-05 16:09 CEST

Runt om i Västerbotten finns vardagshjältar, eldsjälar, och volontärer vars frivilliga insatser bär upp civilsamhället och gör skillnad för ett stort antal medmänniskor.

Vardagshjältar uppmärksammas av landshövding Magdalena Andersson

Pressmeddelande Publicerad: 2019-10-04 13:06 CEST

Runt om i Västerbotten finns vardagshjältar, eldsjälar, och volontärer vars frivilliga insatser bär upp civilsamhället och gör skillnad för ett stort antal medmänniskor.

Västerbotten tar över ordförandeskapet i Barents Regional Council

Pressmeddelande Publicerad: 2019-10-01 15:38 CEST

Under perioden 2–4 oktober äger flera internationella högnivåmöten rum i Umeå. Vid det första av dem, Barents Regional Council onsdag den 2 oktober, tar Västerbotten över ordförandeskapet i Barentssamarbetet.

Ny fjälled i södra Västerbottensfjällen

Pressmeddelande Publicerad: 2019-09-30 12:58 CEST

Länsstyrelsen Västerbotten arbetar med en ny skid- och vandringsled som kommer att binda samman sträckan mellan Hemavan, Klimpfjäll och Borgafjäll.

Dödade fridlysta flodpärlmusslor upphittade

Pressmeddelande Publicerad: 2019-09-26 08:47 CEST

Det har kommit till Länsstyrelsens kännedom att en person hittat ett stort antal döda flodpärlmusslor i ute naturen. Det syns att det är människor som har brutit upp skalen och tagit ur musslorna. Arten är fridlyst och det är olagligt att skada eller påverka dem.

Samla mer björnspillning och hjälp oss att nå målet 1500 prover

Pressmeddelande Publicerad: 2019-09-24 14:03 CEST

Årets björnspillningsinsamling har kommit halvvägs. Många prover har kommit in, men Länsstyrelsen Västerbotten hoppas på fler. Framförallt vill vi ha fler prover från fjällområdet och kusten.

Justerade regler för nätfiske efter kusten

Pressmeddelande Publicerad: 2019-09-24 13:46 CEST

Från och med 1 oktober gäller samma regler för fiske med nät efter hela Västerbottenskusten.

Naturvårdsskötsel på Stora Tuvan för en av Sveriges mest hotade fåglar

Pressmeddelande Publicerad: 2019-09-23 08:59 CEST

Under hösten 2019 kommer Länsstyrelsen Västerbotten att hugga och ringbarka granar på Stora Tuvan i naturreservatet Umeälvens delta. Syftet är att skapa lövskogar där vitryggig hackspett och många andra arter kan trivas.

Nu ska det förorenade området kring Näsudden undersökas

Pressmeddelande Publicerad: 2019-09-19 09:50 CEST

Höga halter av metaller har uppmätts på och omkring Näsudden i Skelleftehamn. Under hösten kommer det förorenade området att undersökas mer och Länsstyrelsen går därför tillsammans med Skellefteå kommun ut med information samt rekommendationer och råd till närboende i området.

Länsstyrelsen säger nej till förslag om sänkta hastigheter

Pressmeddelande Publicerad: 2019-09-18 15:49 CEST

Länsstyrelsen avstyrker samtliga Trafikverkets förslag till sänkta hastighetsbegränsningar i länet.

Årets vinnare av SKAPA-priset korade

Pressmeddelande Publicerad: 2019-09-17 14:58 CEST

Länsstyrelsen delar varje år ut SKAPA-priset – Sveriges största innovationspris. Årets vinnare är Joakim Blomqvist, In-sight education, samt Mikael Nilsson och Henrik Andersson, ACTSPORT. Vinnarna fick ta emot diplom och blommor av landshövding Magdalena Andersson vid en ceremoni på Länsresidenset under tisdagen.

Vilka är SKAPA-prisets vinnare i Västerbotten 2019?

Pressmeddelande Publicerad: 2019-09-16 14:53 CEST

Länsstyrelsen delar varje år ut SKAPA-priset – Sveriges största innovationspris. På tisdag den 17 september klockan 11.30 delas priset för 2019 ut i samband med en ceremoni på Länsresidenset. Prisutdelare är Magdalena Andersson.

Umeå står värd för EU:s högnivåmöte - vad innebär det?

Pressmeddelande Publicerad: 2019-09-13 09:21 CEST

Flera av de arktiska ländernas utrikesministrar finns på plats i Umeå under EU Arctic Forum den 3–4 oktober. Vad innebär det för Umeå och Västerbotten? Hur ser förberedelserna ut?

Ett bra år för fjällrävarna

Pressmeddelande Publicerad: 2019-09-12 08:47 CEST

Trots att 2019 inte blev ett lämmelår var det ett bra år för fjällrävarna i Västerbotten. Preliminära inventeringsresultat visar att hela 27 kullar fötts i länet.

Vi rivstartar SEE-veckan med en presentation av Västerbottens läns koldioxidbudget

Pressmeddelande Publicerad: 2019-09-11 14:02 CEST

Välkommen på pressträff med Länsstyrelsen Västerbotten och Uppsala universitet om länets nya koldioxidbudget.

Fältträff för framtidens restaurering

Pressmeddelande Publicerad: 2019-09-11 07:35 CEST

Under tre dagar kommer flera av landets främsta experter inom vattendragsrestaurering att träffas för att i fält besöka olika restaureringar som gjorts i länets vattendrag. Målet är att utvärdera resultatet för att kunna utveckla restaureringen inför framtiden.

Landshövdingen deltar i Umeå Smakfestival

Pressmeddelande Publicerad: 2019-09-05 14:49 CEST

På Rådhustorget i Umeå pågår Umeå Smakfestival under fyra dagar, 5–8 september. Temat Gott för både hjärta och mage anspelar på att mat och dryck både är bra för den som äter den och för den jord och natur som finns i Västerbotten. Landshövding Magdalena Andersson deltar i ett samtal om mat från Västerbotten på fredag klockan 11.00.

Länsstyrelserna väl rustade för att bidra till ett narkotikafritt samhälle

Pressmeddelande Publicerad: 2019-09-03 09:25 CEST

Regeringen har presenterat nya åtgärder för att skärpa arbetet mot narkotika. Som en av åtgärderna ska regeringen tillsätta en utredning som ser över tystnadsplikten i postlagen och förutsättningarna för att kontrollera försändelser. Länsstyrelserna i norra Sverige har vid upprepade tillfällen uppmärksammat problemen med den nu gällande postlagen.

Lokala naturvårdens dagar firas på flera platser i länet

Pressmeddelande Publicerad: 2019-08-30 08:45 CEST

Sista helgen i augusti firas Lokala naturvårdens dagar i hela Sverige. Då kan du besöka projekt som fått stöd genom den lokala naturvårdssatsningen (LONA-bidraget).

Kräftpest från olagligt utplanterade signalkräftor hotar flodkräftan

Pressmeddelande Publicerad: 2019-08-21 12:47 CEST

Att flytta eller plantera ut signalkräfta är förbjudet och kan leda till att flodkräftan helt dör ut.

Dags att samla björnspillning

Pressmeddelande Publicerad: 2019-08-21 08:26 CEST

Från och med idag kan den som är intresserad samla och skicka in björnspillning.

Krister Olson, Anniqa Nygård, och Rikard Eriksson representerar Västerbotten vid Sverigemiddagen 2019

Pressmeddelande Publicerad: 2019-07-04 08:00 CEST

Entreprenörerna Krister Olson, Balticgruppen, Anniqa Nygård, Grisbilen och professor Rikard Eriksson, Umeå universitet, har på förslag av landshövding Magdalena Andersson bjudits in till Sverigemiddagen på Stockholms slott i september.

Appen Västerbottens naturkarta visar vägen till sommarens utflykter

Pressmeddelande Publicerad: 2019-07-02 09:29 CEST

Västerbottens naturkarta har förbättrats på flera sätt inför sommaren. Bland nyheterna finns länets fjälleder och att själva appen fått bättre funktionalitet.

Tilldelningen för älgjakten 2019

Pressmeddelande Publicerad: 2019-07-01 08:00 CEST

Länsstyrelsen har beslutat om 2019 års licensjakt efter älg. Målsättningen är att 14 191 älgar ska fällas, enligt planerna för länets fem älgförvaltningsområden.

100 000 kronor till Hjältarnas hus

Pressmeddelande Publicerad: 2019-06-28 08:20 CEST

Hjältarnas hus i Umeå, ett tillfälligt hem för barnfamiljer där ett barn har drabbats av långvarig sjukdom, får 100 000 kronor av Länsstyrelsens samfond för socialt bistånd i Västerbottens län.

Efterlysning: har du sett jättebalsamin, tromsöloka eller jätteloka?

Pressmeddelande Publicerad: 2019-06-25 15:19 CEST

De invasiva arterna jättebalsamin, tromsöloka och jätteloka breder ut sig i Västerbotten. De är införda från andra länder som trädgårdsväxter, men sprider sig nu i naturen och konkurrerar ut inhemska växter.

Vad säger allemansrätten?

Pressmeddelande Publicerad: 2019-06-25 14:14 CEST

Allemansrätten gör att vi alla har tillgång till naturen. Kom ihåg att det finns några saker du måste tänka på när du är ute och vandrar, campar, klättrar, plockar blommor eller gör något annat i naturen.

Länets björnar inventeras till hösten

Pressmeddelande Publicerad: 2019-06-18 08:29 CEST

Under perioden 21 augusti till 31 oktober 2019 genomförs Västerbottens fjärde björnspillningsinventering.

21 björnar får fällas under årets licensjakt

Pressmeddelande Publicerad: 2019-06-12 14:56 CEST

En tilldelning på 21 björnar, varav högst 11 får fällas mellan björnjaktstart och älgjaktstart, ingen uppdelning av länet i jaktområden och åteljakt för tionde året i rad. Det är några av delarna i beslutet för höstens licensjakt som tagits av Länsstyrelsen Västerbotten.

Skrämselkonsulter ska hålla fåglar borta från grödor

Pressmeddelande Publicerad: 2019-06-11 12:58 CEST

Tranor och andra fåglar orsakar varje år skador på grödor som kostar flera miljoner för jordbrukare. Länsstyrelsen Västerbotten har nu fått pengar till insatser som ska minska problemen.


Sociala medier


Kontakt


Jörgen Boman

Kommunikationschef och presskontakt

jorgen.boman@lansstyrelsen.se

070-669 00 10

070-669 00 10

Emma Johansson

Kommunikatör Naturvårdsenheten

emma.e.johansson@lansstyrelsen.se

072-223 15 04

Robert Klingbert

Kommunikatör

robert.klingbert@lansstyrelsen.se

Linnéa Ivarsson

Miljökommunikatör

linnea.ivarsson@lansstyrelsen.se

010-225 43 74

072-236 22 41


Bilder  Videor   Podcasts

   RSS


    Dokument