Pressmeddelanden

RSS

Nu ska det förorenade området kring Näsudden undersökas

Pressmeddelande Publicerad: 2019-09-19 09:50 CEST

Höga halter av metaller har uppmätts på och omkring Näsudden i Skelleftehamn. Under hösten kommer det förorenade området att undersökas mer och Länsstyrelsen går därför tillsammans med Skellefteå kommun ut med information samt rekommendationer och råd till närboende i området.

Länsstyrelsen säger nej till förslag om sänkta hastigheter

Pressmeddelande Publicerad: 2019-09-18 15:49 CEST

Länsstyrelsen avstyrker samtliga Trafikverkets förslag till sänkta hastighetsbegränsningar i länet.

Årets vinnare av SKAPA-priset korade

Pressmeddelande Publicerad: 2019-09-17 14:58 CEST

Länsstyrelsen delar varje år ut SKAPA-priset – Sveriges största innovationspris. Årets vinnare är Joakim Blomqvist, In-sight education, samt Mikael Nilsson och Henrik Andersson, ACTSPORT. Vinnarna fick ta emot diplom och blommor av landshövding Magdalena Andersson vid en ceremoni på Länsresidenset under tisdagen.

Vilka är SKAPA-prisets vinnare i Västerbotten 2019?

Pressmeddelande Publicerad: 2019-09-16 14:53 CEST

Länsstyrelsen delar varje år ut SKAPA-priset – Sveriges största innovationspris. På tisdag den 17 september klockan 11.30 delas priset för 2019 ut i samband med en ceremoni på Länsresidenset. Prisutdelare är Magdalena Andersson.

Umeå står värd för EU:s högnivåmöte - vad innebär det?

Pressmeddelande Publicerad: 2019-09-13 09:21 CEST

Flera av de arktiska ländernas utrikesministrar finns på plats i Umeå under EU Arctic Forum den 3–4 oktober. Vad innebär det för Umeå och Västerbotten? Hur ser förberedelserna ut?

Ett bra år för fjällrävarna

Pressmeddelande Publicerad: 2019-09-12 08:47 CEST

Trots att 2019 inte blev ett lämmelår var det ett bra år för fjällrävarna i Västerbotten. Preliminära inventeringsresultat visar att hela 27 kullar fötts i länet.

Vi rivstartar SEE-veckan med en presentation av Västerbottens läns koldioxidbudget

Pressmeddelande Publicerad: 2019-09-11 14:02 CEST

Välkommen på pressträff med Länsstyrelsen Västerbotten och Uppsala universitet om länets nya koldioxidbudget.

Fältträff för framtidens restaurering

Pressmeddelande Publicerad: 2019-09-11 07:35 CEST

Under tre dagar kommer flera av landets främsta experter inom vattendragsrestaurering att träffas för att i fält besöka olika restaureringar som gjorts i länets vattendrag. Målet är att utvärdera resultatet för att kunna utveckla restaureringen inför framtiden.

Landshövdingen deltar i Umeå Smakfestival

Pressmeddelande Publicerad: 2019-09-05 14:49 CEST

På Rådhustorget i Umeå pågår Umeå Smakfestival under fyra dagar, 5–8 september. Temat Gott för både hjärta och mage anspelar på att mat och dryck både är bra för den som äter den och för den jord och natur som finns i Västerbotten. Landshövding Magdalena Andersson deltar i ett samtal om mat från Västerbotten på fredag klockan 11.00.

Länsstyrelserna väl rustade för att bidra till ett narkotikafritt samhälle

Pressmeddelande Publicerad: 2019-09-03 09:25 CEST

Regeringen har presenterat nya åtgärder för att skärpa arbetet mot narkotika. Som en av åtgärderna ska regeringen tillsätta en utredning som ser över tystnadsplikten i postlagen och förutsättningarna för att kontrollera försändelser. Länsstyrelserna i norra Sverige har vid upprepade tillfällen uppmärksammat problemen med den nu gällande postlagen.

Lokala naturvårdens dagar firas på flera platser i länet

Pressmeddelande Publicerad: 2019-08-30 08:45 CEST

Sista helgen i augusti firas Lokala naturvårdens dagar i hela Sverige. Då kan du besöka projekt som fått stöd genom den lokala naturvårdssatsningen (LONA-bidraget).

Kräftpest från olagligt utplanterade signalkräftor hotar flodkräftan

Pressmeddelande Publicerad: 2019-08-21 12:47 CEST

Att flytta eller plantera ut signalkräfta är förbjudet och kan leda till att flodkräftan helt dör ut.

Dags att samla björnspillning

Pressmeddelande Publicerad: 2019-08-21 08:26 CEST

Från och med idag kan den som är intresserad samla och skicka in björnspillning.

Krister Olson, Anniqa Nygård, och Rikard Eriksson representerar Västerbotten vid Sverigemiddagen 2019

Pressmeddelande Publicerad: 2019-07-04 08:00 CEST

Entreprenörerna Krister Olson, Balticgruppen, Anniqa Nygård, Grisbilen och professor Rikard Eriksson, Umeå universitet, har på förslag av landshövding Magdalena Andersson bjudits in till Sverigemiddagen på Stockholms slott i september.

Appen Västerbottens naturkarta visar vägen till sommarens utflykter

Pressmeddelande Publicerad: 2019-07-02 09:29 CEST

Västerbottens naturkarta har förbättrats på flera sätt inför sommaren. Bland nyheterna finns länets fjälleder och att själva appen fått bättre funktionalitet.

Tilldelningen för älgjakten 2019

Pressmeddelande Publicerad: 2019-07-01 08:00 CEST

Länsstyrelsen har beslutat om 2019 års licensjakt efter älg. Målsättningen är att 14 191 älgar ska fällas, enligt planerna för länets fem älgförvaltningsområden.

100 000 kronor till Hjältarnas hus

Pressmeddelande Publicerad: 2019-06-28 08:20 CEST

Hjältarnas hus i Umeå, ett tillfälligt hem för barnfamiljer där ett barn har drabbats av långvarig sjukdom, får 100 000 kronor av Länsstyrelsens samfond för socialt bistånd i Västerbottens län.

Efterlysning: har du sett jättebalsamin, tromsöloka eller jätteloka?

Pressmeddelande Publicerad: 2019-06-25 15:19 CEST

De invasiva arterna jättebalsamin, tromsöloka och jätteloka breder ut sig i Västerbotten. De är införda från andra länder som trädgårdsväxter, men sprider sig nu i naturen och konkurrerar ut inhemska växter.

Vad säger allemansrätten?

Pressmeddelande Publicerad: 2019-06-25 14:14 CEST

Allemansrätten gör att vi alla har tillgång till naturen. Kom ihåg att det finns några saker du måste tänka på när du är ute och vandrar, campar, klättrar, plockar blommor eller gör något annat i naturen.

Länets björnar inventeras till hösten

Pressmeddelande Publicerad: 2019-06-18 08:29 CEST

Under perioden 21 augusti till 31 oktober 2019 genomförs Västerbottens fjärde björnspillningsinventering.

21 björnar får fällas under årets licensjakt

Pressmeddelande Publicerad: 2019-06-12 14:56 CEST

En tilldelning på 21 björnar, varav högst 11 får fällas mellan björnjaktstart och älgjaktstart, ingen uppdelning av länet i jaktområden och åteljakt för tionde året i rad. Det är några av delarna i beslutet för höstens licensjakt som tagits av Länsstyrelsen Västerbotten.

Skrämselkonsulter ska hålla fåglar borta från grödor

Pressmeddelande Publicerad: 2019-06-11 12:58 CEST

Tranor och andra fåglar orsakar varje år skador på grödor som kostar flera miljoner för jordbrukare. Länsstyrelsen Västerbotten har nu fått pengar till insatser som ska minska problemen.

Statliga kontor i 275 av 290 kommuner

Pressmeddelande Publicerad: 2019-06-07 11:56 CEST

Statlig närvaro mätt i antalet statliga arbetsställen finns i alla Sveriges kommuner – utom 15. I Västerbotten finns statlig närvaro i alla kommuner och den statliga närvaron är relativt stor i relation till folkmängden. Det framgår av en delredovisning av den kartläggning som regeringen uppdragit till länsstyrelserna att ta fram.

Gör inte björnen en björntjänst

Pressmeddelande Publicerad: 2019-06-05 14:32 CEST

Länsstyrelsen uppmanar allmänheten att lämna björnen som upprätthåller sig längs med väg 353 mellan Örträsk och Lycksele ifred.

Landshövdingen på företagsbesök i Rundvik

Pressmeddelande Publicerad: 2019-06-04 18:28 CEST

Masonite Beams i Rundvik utanför Nordmaling är den ledande tillverkaren av träbaserade I-balksystem i Norden. Under tisdagen den 4 juni besökte landshövding Magdalena Andersson företaget.

Utdelning av flagga och fana på residenset

Pressmeddelande Publicerad: 2019-06-04 11:03 CEST

Sedan 1916 har vi firat Svenska Flaggans Dag den 6 juni. Som ett led i förberedelserna inför årets firande delade landshövding Magdalena Andersson ut flaggor/fanor vid en ceremoni på residenset under tisdagen.

Allt fler upptäcker Björnlandets nationalpark

Pressmeddelande Publicerad: 2019-05-24 10:00 CEST

Idag firas nationalparkernas dag runt om i Sverige och i övriga Europa. I Västerbotten finns Björnlandets nationalpark som ligger i Åsele kommun.

25 år av jämställdhet – vad har vi uppnått?

Pressmeddelande Publicerad: 2019-05-10 10:14 CEST

I år det 25 år sedan Länsstyrelsen fick sitt första regeringsuppdrag inom området jämställdhet. Vad har Länsstyrelsen uppnått tillsammans med kommunerna, näringslivet, myndigheter och frivilligorganisationerna i länet? Och vad händer de kommande 25 åren?

Havsvikar återställs till bättre miljöer för djur och natur

Pressmeddelande Publicerad: 2019-05-06 15:47 CEST

Sista året för projektet Kvarken Flada startade med en restaurering i Robertsfors kommun. Nu väntar en sommar med fler restaureringar och uppföljningar.

Länets kommuner samarbetar för att förbättra tillgången till friluftsliv

Pressmeddelande Publicerad: 2019-04-29 09:00 CEST

Allt fler svenskar menar att friluftsliv är en viktig faktor vid val av bostadsort. Kommunerna i Västerbotten är medvetna om friluftslivets betydelse och träffas nu för erfarenhetsutbyte och fortsatt arbete med regional utveckling av friluftslivet.


Sociala medier


Kontakt


Jörgen Boman

Kommunikationschef och presskontakt

jorgen.boman@lansstyrelsen.se

070-669 00 10

070-669 00 10

Emma Johansson

Kommunikatör naturvårdsenheten

emma.e.johansson@lansstyrelsen.se

072-223 15 04

Robert Klingbert

Kommunikatör

robert.klingbert@lansstyrelsen.se

Linnéa Ivarsson

Miljökommunikatör

linnea.ivarsson@lansstyrelsen.se

010-225 43 74

072-236 22 41


Bilder  Videor   Podcasts

   RSS


    Dokument