Pressmeddelanden


Wood First hjälper kommuner att bygga mer i trä

Pressmeddelande Publicerad: 2021-10-13 15:18 CEST

Trästad Sverige lanserar en digital version av utbildningen Wood First för kommuner och regioner som vill ha stöd i arbetet med att ta fram, uppdatera eller följa upp en träbyggnadsstrategi eller färdplan för klimatneutralt byggande.

Länsstyrelser och Sametinget vill att Trafikverket ska ansvara för uppsamlingshagar för renar vid vägar och järnvägar

Pressmeddelande Publicerad: 2021-09-27 15:48 CEST

När ren och vilt korsar väg och järnväg uppstår ofta olyckor. För att minska risken för olyckor planerar Trafikverket för närvarande flera ren- och viltpassager över och under vägar och järnvägar i Norrbottens och Västerbottens län.

Länsstyrelsen tillstyrker järnvägsplan mellan Grandbodarna och Södra Tuvan

Pressmeddelande Publicerad: 2021-09-24 10:31 CEST

Länsstyrelsen har beslutat att tillstyrka fastställelse av en järnvägsplan för Norrbotniabanan. Det gäller sträckan mellan Grandbodarna och Södra Tuvan inom Skellefteå kommun.

Ingen titel
Krisberedskapsveckan: Du är en del av Sveriges beredskap!

Pressmeddelande Publicerad: 2021-09-24 08:17 CEST

Under Krisberedskapsveckan 27 september–3 oktober pågår olika aktiviteter i länet för att belysa att Sveriges motståndskraft börjar med varje människas eget engagemang i det lilla.

Maria del Rosario García Gil och Edwin Mörtell vinnare av SKAPA-priset 2021

Pressmeddelande Publicerad: 2021-09-22 14:36 CEST

Årets SKAPA-prisvinnare Rosario García Gil och Edwin Mörtell presenterades idag på länsresidenset i Umeå av Landshövding Helene Hellmark Knutsson.

Tareq Taylor och Ida Oderstål föreläser om betydelsen av lokalt producerad mat

Pressmeddelande Publicerad: 2021-09-20 10:42 CEST

Hur kan skolor och andra offentliga aktörer som serverar måltider inspireras att använda lokalt producerad mat i större utsträckning? Och hur är det möjligt att göra det året runt?

Välkomna till länsresidenset och utdelningen av SKAPA-priset 2021

Pressmeddelande Publicerad: 2021-09-20 10:29 CEST

Onsdag den 22 september delar landshövding Helene Hellmark Knutsson tillsammans med representanter för ALMI ut årets SKAPA-pris på länsresidenset i Umeå.

Ingen titel
Uppåtgående trend i antal fjällrävar 2021

Pressmeddelande Publicerad: 2021-09-13 14:42 CEST

Länsstyrelsens inventering visar att 17 fjällrävskullar föddes i Västerbottensfjällen 2021. Det är en tydlig uppgång från fjolåret då bara sex fjällrävspar fick ungar i länet.

Länsstyrelsen Västerbotten får i uppdrag att samordna arbetet med att förbättra miljöprövningen i Sverige

Pressmeddelande Publicerad: 2021-09-07 14:57 CEST

Regeringen har givit länsstyrelserna i uppdrag att utveckla metoder och samverkansformer för att främja en effektiv samrådsprocess och därigenom påskynda näringslivets klimatomställning. Länsstyrelsen i Västerbotten får uppdraget att samordna arbetet.

Ackreditering: Kronprinsessparet besöker Västerbottens län 1–2 september

Pressmeddelande Publicerad: 2021-08-23 16:26 CEST

Kronprinsessparet besöker Lycksele den 1 september och Umeå och Skellefteå den 2 september.

Olagligt utplanterade signalkräftor hotar flodkräftan

Pressmeddelande Publicerad: 2021-08-12 13:57 CEST

De senaste hundra åren har flodkräftan minskat med 97 procent i Sverige. Det största hotet är olaglig utplantering av signalkräfta som sprider kräftpest. Därför uppmanar Länsstyrelsen allmänheten att inte sätta ut signalkräftor.

Premiär för Demokratistugan i Västerbotten

Pressmeddelande Publicerad: 2021-08-12 12:49 CEST

Nu firar Västerbotten vår demokrati. Mellan den 16–21 augusti kommer Länsstyrelsen i Västerbotten att stå värd för Demokratistugan i samverkan med kommunerna i Dorotea och Robertsfors.

Statligt stöd till nya bostäder i Umeå

Pressmeddelande Publicerad: 2021-08-11 11:30 CEST

175 nya lägenheter kommer att byggas i Umeå med hjälp av statligt investeringsstöd för hyres- och studentbostäder.

Kronprinsessparet besöker Västerbotten i september

Pressmeddelande Publicerad: 2021-07-01 10:28 CEST

Kronprinsessparet besöker Lycksele den 1 september och Umeå och Skellefteå den 2 september.

Ingen titel
Mindre kända naturreservat i Västerbotten

Pressmeddelande Publicerad: 2021-06-29 13:19 CEST

Passa på att upptäcka nya pärlor bland länets många naturreservat i sommar.

Rekordstor tilldelning under årets björnjakt

Pressmeddelande Publicerad: 2021-06-23 11:09 CEST

En tilldelning på 85 björnar och en uppdelning av länet i två stora jaktområden. Det är några av delarna i beslutet för höstens licensjakt som fattats av Länsstyrelsen Västerbotten.

Länsstyrelsen tillstyrker järnvägsplan mellan Robertsfors och Ytterbyn

Pressmeddelande Publicerad: 2021-06-23 10:06 CEST

Länsstyrelsen har beslutat att tillstyrka fastställelse av en järnvägsplan för Norrbotniabanan. Det gäller sträckan mellan Robertsfors och Ytterbyn inom Robertsfors kommun.

Rapport visar att astma, allergi och tinnitus ökar bland barn i norra Sverige

Pressmeddelande Publicerad: 2021-06-23 08:55 CEST

Miljöhälsorapporten Barn i norr 2021 beskriver barns hälsa och miljöexponering i norra Sverige. Den visar att barn i Norrland har tillgång till bra luft, men att astma och allergi ökar och verkar vara vanligare i norra Sverige än i övriga landet. Att barn får tinnitus av att lyssna på hög volym i hörlurar är också ett växande problem.

Västerbottens natur mer tillgänglig än någonsin tack vare stora satsningar senaste åren

Pressmeddelande Publicerad: 2021-06-22 13:26 CEST

Många nya övernattningsstugor och fjälleder i toppskick. Det är några av resultaten från de senaste årens stora satsningar på att göra länets natur mer tillgänglig för besökare.

Länsstyrelsens samfond har delat ut 200 000 kr till kvinnojourerna i Västerbotten

Pressmeddelande Publicerad: 2021-06-22 09:46 CEST

Länsstyrelsens samfond för socialt bistånd beslutade vid sitt sammanträde den 8 juni att dela ut 50 000 kr vardera till kvinnojourerna i Umeå, Skellefteå, Lycksele och Vilhelmina.

13 616 älgar ska fällas i årets licensjakt

Pressmeddelande Publicerad: 2021-06-21 16:48 CEST

Länsstyrelsen har beslutat om 2021 års licensjakt efter älg. Målsättningen är att 13 616 älgar ska fällas i länet.

Ingen titel
Ny vandringsled i storslagen urskog

Pressmeddelande Publicerad: 2021-06-21 08:44 CEST

Länsstyrelsen har anlagt en ny vandringsled i Vilhelmina kommun på totalt fem mil i riktig urskog. Leden binder samman Matskanområdet i Marsfjällets naturreservat med Dainans naturreservat.

Bostadsbyggandet sjunker i länet

Pressmeddelande Publicerad: 2021-06-15 11:19 CEST

Stora investeringar i näringslivet i kombination med en intensiv planering för tillväxt har skapat förväntningar på hög byggtakt i Västerbottens län. Kommunerna bedömer i den årliga bostadsmarknadsenkäten att byggande av 3500 nya bostäder kommer att påbörjas under 2021 och 2022. Under 2020 sjönk dock antalet färdigställda bostäder i länet för andra året i rad.

Länsstyrelsen ska kartlägga kommuners insatser med att hjälpa våldsutsatta ordna boende

Pressmeddelande Publicerad: 2021-06-11 09:08 CEST

Regeringen har gett Sveriges länsstyrelser i uppdrag att kartlägga kommuners insatser för att hjälpa våldsutsatta personer att ordna stadigvarande boende. Uppdraget samordnas av Länsstyrelsen Västerbotten.

Trafikräkning av transporter med farligt gods i Västerbottens län

Pressmeddelande Publicerad: 2021-06-07 08:30 CEST

Under två veckor i juni ska frivilligorganisationer på uppdrag av Länsstyrelsen Västerbotten och i samarbete med NTF Västerbotten genomföra en trafikräkning av transporter med farligt gods runt om i länet. Senast det gjordes en trafikräkning av transporter med farligt gods i Västerbottens län var 2013.

Länsstyrelsen har undertecknat deklaration för demokrati

Pressmeddelande Publicerad: 2021-06-03 10:47 CEST

Länsstyrelsen, samt representanter för flera av länets kommuner och Umeå universitet, har undertecknat Deklaration för en stark demokrati. Undertecknandet är ett sätt att uppmärksamma och kraftsamla demokratiarbetet i Västerbotten.

Talko och getter testas som nya metoder i kampen mot invasiva växter

Pressmeddelande Publicerad: 2021-06-02 14:44 CEST

För andra året i rad testas nya metoder för bekämpning av de invasiva främmande arterna vresros och jättebalsamin i det svensk-finska projektet INSPECT.

Fortsätt att vara en superspridare!

Pressmeddelande Publicerad: 2021-06-02 08:53 CEST

Fortsätt sprida glädje. Fortsätt följa rekommendationer och fortsätt visa omtanke om varandra. Det är några av budskapen i den länsgemensamma informationskampanj riktad till målgruppen 15–25 år som pågår i sociala medier med start under vecka 22.

Tillfälligt förbud mot att stanna och parkera fordon på del av Vildmarksvägen i Stekenjokk

Pressmeddelande Publicerad: 2021-06-01 15:09 CEST

Det kommer att vara förbjudet att stanna och parkera fordon på del av Vildmarksvägen i Stekenjokk under perioden 6 juni till och med den 15 juli. Länsstyrelsen har fattat beslut om tillfälliga lokala föreskrifter för väg 1067.

PRESSINBJUDAN: Länsstyrelsen undertecknar deklaration för demokrati

Pressmeddelande Publicerad: 2021-06-01 10:19 CEST

Torsdag den 3 juni undertecknar Länsstyrelsen, samt flera representanter för länets kommuner, Deklaration för en stark demokrati vid en digital ceremoni. Undertecknandet är ett sätt att uppmärksamma och kraftsamla demokratiarbetet i Västerbotten.


Sociala medier


Presskontakter


Jörgen Boman
Jörgen Boman

Kommunikationschef och presskontakt

jorgen.boman@lansstyrelsen.se

070-669 00 10

070-669 00 10

Emma Johansson
Emma Johansson

Kommunikatör Naturvårdsenheten

emma.e.johansson@lansstyrelsen.se

072-223 15 04


BilderVideorPodcastsDokument