Pressmeddelanden

RSS

Information om Länsstyrelsens öppna stugor med anledning av covid-19

Pressmeddelande Publicerad: 2020-03-26 15:23 CET

Länsstyrelsens öppna stugor i fjällen och i skogslandet fyller en viktig funktion för fjällsäkerheten, därför kommer de fortsatt att hållas öppna. Men med anledning av covid-19 avråder Länsstyrelsen från planerade stugturer. Ersätt dem med en eller flera dagsturer i stället.

Jakt efter bisam i Umeälven

Pressmeddelande Publicerad: 2020-03-26 08:42 CET

Svenska Jägareförbundet kommer att jaga bisam i de nedersta delarna av Umeälven, från Bölesholmarna ner till Umeälvens delta.

Förtydligande om reglerna för lodjursjakt

Pressmeddelande Publicerad: 2020-03-24 11:55 CET

Det går trögt med lodjursjakten i Västerbotten och en orsak kan vara missuppfattningar om reglerna kring användningen av motorfordon. Länsstyrelsen klargör här vad som gäller.

Lanthandlare visar vägen till lokal mat

Pressmeddelande Publicerad: 2020-03-24 07:30 CET

Nu blir det enklare att hitta lokal mat. Lanthandlare i Västerbotten har i samarbete med Länsstyrelsen arbetat fram tydliga skyltar till lokalproducerad mat.

Hur påverkas Västerbottens näringsliv av coronaviruset?

Pressmeddelande Publicerad: 2020-03-20 15:08 CET

Fredag morgon den 20 mars träffade landshövding Magdalena Andersson och läsråd Lars Lustig representanter för näringslivet för att diskutera omfattningen av effekterna av Coronaviruset för Västerbottens företag i dagsläget, och vilka åtgärder som är önskvärda och möjliga nationellt och regionalt.

Uppdrag till länsstyrelserna: Lämna in löpande samlade lägesbilder till regeringen med anledning av covid -19

Pressmeddelande Publicerad: 2020-03-20 14:31 CET

Uppdraget till länsstyrelserna innebär att de minst två gånger i veckan, eller enligt vad Regeringskansliet närmare anger, ska ge en samlad lägesbild över arbetet i länsstyrelserna och ge en redogörelse för utvecklingen av coronaviruset i samtliga län.

Lars Lustig tillförordnad landshövding i Västerbottens län

Pressmeddelande Publicerad: 2020-03-19 11:19 CET

Regeringen har i dag utsett Lars Lustig till tillförordnad landshövding i Västerbottens län.

Tillsammans för klimatet – ny klimat- och energistrategi lanseras

Pressmeddelande Publicerad: 2020-03-05 10:17 CET

Tillsammans för klimatet är titeln på Länsstyrelsens klimat- och energistrategi som lanseras vid en kombinerad hearing och pressträff på länsresidenset på tisdag den 10 mars.

Lokala effekter av klimatförändringar i fokus för landsöverskridande EU-projekt

Pressmeddelande Publicerad: 2020-02-24 10:28 CET

Risken för torka och översvämningar väntas öka i Västerbotten och Österbotten i framtiden. Extrema väderleksfenomen påverkar inte bara vattenkvaliteten utan också lokala näringar inom jord- och skogsbruket. I Kvarkenregionen har samarbetsprojektet KLIVA inletts med målet att förbättra förutsättningarna för ett hållbart jord- och skogsbruk i ett klimat i förändring.

Licensjakt på lodjur 2020

Pressmeddelande Publicerad: 2020-02-18 09:15 CET

Fjorton lodjur får fällas under vårens licensjakt i Västerbottens län och motorfordon får inte användas för att leta efter lodjuren, det blev resultatet när Länsstyrelsen tog beslut om licensjakten 2020.

Landshövding Magdalena Andersson går i pension

Pressmeddelande Publicerad: 2020-02-05 14:36 CET

Magdalena Andersson, landshövding i Västerbotten, går i pension den 31 mars. Den 27 mars sker avtackning på länsresidenset i Umeå med inbjudna gäster.

Statligt stöd till nya bostäder

Pressmeddelande Publicerad: 2020-02-05 14:22 CET

280 nya lägenheter kommer att byggas i Umeå med hjälp av statligt investeringsstöd för hyres- och studentbostäder.

Invandrad varg fälld

Pressmeddelande Publicerad: 2020-01-24 13:47 CET

En av de tre vargarna som har invandrat från öst och som har uppehållit sig i gränstrakterna mellan Norrbotten och Västerbotten under en tid har fällts under skyddsjakt i Västerbottens län.

Hållbart och cirkulärt byggande – Trästad på Grand

Pressmeddelande Publicerad: 2020-01-20 09:31 CET

För en hållbar utveckling är ny kunskap, goda exempel och nya initiativ viktigt och det är just det som föreningen Trästads årliga konferens handlar om. Medverkar gör bland andra bostadsminister Per Bolund samt historikern Gunnar Wetterberg

Länsledningen om länet och Länsstyrelsen inför 2020

Pressmeddelande Publicerad: 2020-01-08 14:27 CET

Landshövding Magdalena Andersson bjuder tillsammans med länsråd Lars Lustig in till en pressfrukost fredag 10 januari. Plats: Länsresidenset. Tid: 8.30.

Myndighetskampanj ska stoppa sexuell exploatering av barn

Pressmeddelande Publicerad: 2019-12-17 11:35 CET

Svenskar som reser utomlands på semester och iakttar misstänkt sexuell exploatering av barn kan vända sig till den svenska polisen med tips. Det är budskapet i kampanjen Resekurage som nu återlanseras, med bland annat information på elva svenska flygplatser.

Årets nya naturreservat viktiga pusselbitar i nätverk av biologisk mångfald

Pressmeddelande Publicerad: 2019-12-16 08:43 CET

I år har Länsstyrelsen fattat 20 beslut om nya och utvidgade naturreservat. Det innebär att den biologiska mångfalden i skogarna, våtmarkerna och vattendragen bevaras.

Älgar, skog och betesskador – vad vet vi egentligen?

Pressmeddelande Publicerad: 2019-12-06 10:50 CET

Älgen är högt uppskattad av många. Samtidigt orsakar nationalsymbolen älg betesskador som är mycket kostsamma för skogsbruket. Är älgstammen i balans med skogen?

Nöjda besökare på naturum Vindelfjällen, Ammarnäs och Hemavan

Pressmeddelande Publicerad: 2019-12-05 10:32 CET

Besökare i Sveriges nationalparker och naturum är nöjda med sitt besök. Det gäller även besökarna till naturum Vindelfjällen i Ammarnäs och Hemavan. Det visar Naturvårdsverkets undersökning som genomförts i Sveriges nationalparker och naturum under sommaren 2019.

Nya LONA-projekt för utveckling av naturvård och friluftsliv

Pressmeddelande Publicerad: 2019-12-03 13:03 CET

Länsstyrelsen Västerbotten har fördelat stöd till LONA-projekt i nio av länets kommuner. Projekten förbättrar förutsättningarna för friluftsliv och främjar biologisk mångfald.

Företag och föreningar får allt svårare att hantera kontanter

Pressmeddelande Publicerad: 2019-12-03 09:12 CET

Tillgången till grundläggande betaltjänster i Västerbotten har försämrats under året främst när det gäller möjlighet att deponera dagskassor. Under året har sex bankkontor och sex serviceboxar försvunnit och i dagsläget saknar tre av länets kommuner helt deponeringsmöjlighet.

Panorama Västerbotten ger ett nytt sätt att se på klimatomställningen

Pressmeddelande Publicerad: 2019-11-27 09:31 CET

Kan ett verktyg på webben rädda klimatet? Möjligheten finns. Länsstyrelsen Västerbotten är en av de första länsstyrelserna i Sverige som kommer att använda det uppmärksammade samarbetsverktyget Panorama för att påskynda klimatomställningen i länet.

Norsk folkhälsolag inspirerar Västerbottens kommuner

Pressmeddelande Publicerad: 2019-11-25 10:11 CET

Länsstyrelsen Västerbotten har tillsammans med länets kommuner, Region Västerbotten, Sveriges Kommuner och Regioner och Folkhälsomyndigheten besökt Bodö kommun för att inspireras av deras folkhälsoarbete.

Skyddsjakt på lodjur försenas

Pressmeddelande Publicerad: 2019-11-12 14:16 CET

Skyddsjakten på lodjur i Blaikfjällsområdet startar inte som planerat imorgon onsdag. Eftersom det är många jägare som har möjlighet att vara med på jakten vill Länsstyrelsen specifikt informera om detta.

Insamlad spillning ska visa björnstammens storlek

Pressmeddelande Publicerad: 2019-11-12 11:25 CET

Västerbottens fjärde insamling av björnspillning är nu avslutad. Nu pågår DNA-analyserna av det inkomna materialet, totalt 1 229 prover som lämnats av 640 personer.

Hela landet övar totalförsvar när motståndskraften ska stärkas

Pressmeddelande Publicerad: 2019-11-11 14:27 CET

Nu går startskottet för den första totalförsvarsövningen i Sverige på över 30 år: Totalförsvarsövning 2020. Länsstyrelsen, länets kommuner och ett antal övriga myndigheter deltar och samarbetar för att tillsammans stärka förmågan att försvara Sverige och varandra.

En till två vargar i Västerbotten

Pressmeddelande Publicerad: 2019-10-31 09:15 CET

En varg har konstaterats röra sig i länets västligaste delar. Samtidigt har spillning från varg bekräftats vid kusten. Länsstyrelsen bedömer att det sannolikt är två olika individer men det går inte att utesluta att det är samma varg.

”Mina barn och andras ungar”. Så tänker föräldrar om tonåringar och alkohol

Pressmeddelande Publicerad: 2019-10-24 09:00 CEST

Nio av tio tonårsföräldrar tror att det är vanligt att tonåringar under 18 år dricker alkohol i samband med föräldrafria fester. Knappt 20 procent tror emellertid att just deras tonåring dricker alkohol på festen.

Statligt stöd till nya bostäder

Pressmeddelande Publicerad: 2019-10-18 14:42 CEST

103 nya lägenheter kommer att byggas i Umeå med hjälp av statligt investeringsstöd

Vardagshjältar uppmärksammades av landshövding Magdalena Andersson

Pressmeddelande Publicerad: 2019-10-05 16:09 CEST

Runt om i Västerbotten finns vardagshjältar, eldsjälar, och volontärer vars frivilliga insatser bär upp civilsamhället och gör skillnad för ett stort antal medmänniskor.


Sociala medier


Kontakt


Jörgen Boman

Kommunikationschef och presskontakt

jorgen.boman@lansstyrelsen.se

070-669 00 10

070-669 00 10

Emma Johansson

Kommunikatör Naturvårdsenheten

emma.e.johansson@lansstyrelsen.se

072-223 15 04

Robert Klingbert

Kommunikatör

robert.klingbert@lansstyrelsen.se

Linnéa Ivarsson

Miljökommunikatör

linnea.ivarsson@lansstyrelsen.se

010-225 43 74

072-236 22 41


Bilder  Videor   Podcasts

   RSS


    Dokument