Pressmeddelanden 2016


Ingen titel
52 nya naturreservat i länet tack vare ökade resurser

Pressmeddelande Publicerad: 2016-12-20 11:11 CET

Under 2016 har Länsstyrelsen fattat beslut om 48 nya naturreservat i Västerbotten. Dessutom har fyra befintliga reservat blivit större. Den sammanlagda arealen för de totalt 52 nya naturreservaten är 8126 hektar.

Ingen titel
Nytt vargrevir i Västerbotten

Pressmeddelande Publicerad: 2016-11-14 14:40 CET

Ett vargpar har etablerat ett revir i Västerbottens sydöstra hörn. En hane och en hona har spårats på en hittills begränsat yta i området mellan Norrfors, Nyåker och Klöse i Nordmalings kommun.

#Delapådet - en kampanj om föräldraskap och föräldraledighet

Pressmeddelande Publicerad: 2016-11-08 07:30 CET

Länsstyrelserna presenterar kampanjen #delapådet, en kampanj om normer kring föräldraskap och föräldraledighet.

Ingen titel
Länsstyrelsen deltar i samarbete för att bevara fjällräven

Pressmeddelande Publicerad: 2016-11-02 10:19 CET

– Tack vare projektet Felles Fjellrev II kan vi börja jobba för att den hotade fjällräven ska sprida sig till nya områden i fjällen. Det är helt avgörande för artens överlevnad, säger Björn Jonsson, naturvårdsdirektör på Länsstyrelsen.

Ingen titel
Så ska myndigheter och skogsföretag arbeta för en jämställd skogssektor

Pressmeddelande Publicerad: 2016-11-02 09:01 CET

De företag, myndigheter och organisationer som arbetar tillsammans inom Skogsriket Västerbotten har formulerat en avsiktsförklaring som skrevs under den 1 november.

Hållbarare mottagande och en effektivare etablering i Västerbotten

Pressmeddelande Publicerad: 2016-11-01 09:56 CET

Ett år har gått sedan Sverige tog emot ett stort antal flyktingar på kort tid. På ett antal platser i Västerbotten befinner sig asylsökande som hoppas få ska ta steget över i etablering i det svenska samhället. I det före detta sanatoriet i Hällnäs bedriver företaget Hero verksamhet.

Så ska myndigheter och skogsföretag arbeta för en jämställd skogssektor

Pressmeddelande Publicerad: 2016-10-27 08:56 CEST

Skogssektorn ska bli en framtidsbransch. Men för att det ska kunna ske måste en rad åtgärder vidtas för ökad jämställdhet. Det handlar bland annat om att motivera tjejer och killar, kvinnor och män att intressera sig för de utbildnings-, arbets -och karriärmöjligheter som skogssektorn erbjuder.

Samfällighet i Umeå får stöd för att bygga 25 laddplatser för elbilar

Pressmeddelande Publicerad: 2016-10-26 07:30 CEST

Satsningen Klimatklivet är en del av den statsbudget som riksdagen beslutat om för 2016. Länsstyrelsen har arbetat med att stötta olika initiativ och hanterat ansökningar från hela länet. I Västerbotten har flera initiativ fått ta del av stödet. Bland dem finns samfälligheten Lekatten i Umeå som fått stöd för att bygga 25 laddplatser för elbilar.

Fler lodjur och färre järvar i Västerbotten

Pressmeddelande Publicerad: 2016-10-24 10:14 CEST

Lodjursstammen har haft två år med ovanligt få föryngringar men i år vände det och antalet ökade kraftigt. Järvarna och kungsörnarna hade däremot ett sämre år med få föryngringar. Minst en varg har rört sig i länet, men det kan ha varit fler då många observationer har gjorts.

Förslag på beslut om utvidgat strandskydd inom Skellefteå kommun

Pressmeddelande Publicerad: 2016-10-21 14:53 CEST

22 strandområden på fastlandskusten och 9 öar inom Skellefteå kommun föreslås få ett utvidgat strandskydd. Dessa områden har tidigare varit föremål för beslut vid årsskiftet 2014-15 men beslutet upphävdes då av regeringen.

Stort uppsving för laxfisket i Västerbotten

Pressmeddelande Publicerad: 2016-06-29 10:45 CEST

Det finns mer lax än tidigare i länets laxälvar och fler och fler fiskeintresserade hittar ut till det fina fisket.

Fler älgar får fällas under årets jakt

Pressmeddelande Publicerad: 2016-06-29 10:15 CEST

Länsstyrelsen har beslutat om 2016 års licensjakt efter älg. Målsättningen är att 13 724 älgar ska fällas, enligt planerna för länets fem älgförvaltningsområden. Målsättningen är ungefär 18 procent högre än förra året och syftar till att minska älgstammen.

Ingen titel
124 miljoner kronor till restaurering av älvar i Norrbotten och Västerbotten

Pressmeddelande Publicerad: 2016-06-23 10:21 CEST

Sex vattendrag i Norrbotten och Västerbotten ska återställas efter tidigare påverkan av flottning. Projektet är det största någonsin i sitt slag i Sverige och omfattar ca 200 kilometer älvsträcka. Det har tagits fram i samverkan med lokala aktörer längs vattendragen.

Barn som vistas i naturen mår bättre

Pressmeddelande Publicerad: 2016-06-17 09:56 CEST

Naturvårdsverket har beräknat andelen barn som bor nära grönområden utifrån statistik från SCB. I Västerbottens län har fler än nio av tio barn i länets två största tätorter grönområden inom 200 meter från hemmet.

86 miljoner kronor till bredbandsutbyggnad i Västerbotten

Pressmeddelande Publicerad: 2016-06-15 10:46 CEST

86 miljoner kronor satsas på bredbandsutbyggnad i Västerbotten. Länsstyrelsen har beviljat 22 projekt stöd inom ramen för Landsbygdsprogrammet. Besluten innebär att stora områden på landsbygden över hela länet, från havsnära områden i Täfteå till Fatmomakke i fjällbygden, får tillgång till snabbt bredband med minst 100 megabit.

20 björnar får fällas under årets licensjakt

Pressmeddelande Publicerad: 2016-06-08 16:08 CEST

En tilldelning på 20 björnar, inga specifika jaktområden och återigen möjlighet till åteljakt. Det är några av delarna i beslutet för höstens licensjakt som tagits av Länsstyrelsen Västerbotten.

Landshövdingen och Skogsriket i Granö – besöksnäringen i fokus inför sommaren

Pressmeddelande Publicerad: 2016-06-07 15:28 CEST

Nu börjar besöksnäringens högsäsong. Hur kan skogen användas som en arena för länets turistföretag? Vilka innovationer kan utveckla besöksnäringen i skogen på ett hållbart sätt?

Ingen titel
Har du sett fjärilen violett guldvinge?

Pressmeddelande Publicerad: 2016-06-03 15:08 CEST

Fjärilen violett guldvinge har minskat kraftigt under senare årtionden i takt med att jordbruket har förändrats och landskapet växer igen.

Skogskollo för tjejer ska ge mer jämställd bransch

Pressmeddelande Publicerad: 2016-06-02 11:30 CEST

– Skogskollo är ett sätt att visa upp möjligheterna som finns i skogsbranschen för unga tjejer. Det finns fortfarande en bild av att tjejer inte jobbar med skog, och det vill vi bryta, säger Lena Jonsson, projektledare.


Sociala medier


Kontakt


Jörgen Boman
Jörgen Boman

Kommunikationschef och presskontakt

jorgen.boman@lansstyrelsen.se

070-669 00 10

070-669 00 10

Emma Johansson
Emma Johansson

Kommunikatör Naturvårdsenheten

emma.e.johansson@lansstyrelsen.se

072-223 15 04


BilderVideorPodcastsDokument