Pressmeddelanden 2017


Beslut om utvidgat strandskydd i Skellefteå kommun

Pressmeddelande Publicerad: 2017-12-15 10:46 CET

Länsstyrelsen Västerbotten har beslutat att utvidga strandskyddet inom ett antal områden i Skellefteå kommun.

Ingen titel
Årets nya naturreservat i Västerbotten

Pressmeddelande Publicerad: 2017-12-14 11:30 CET

Under 2017 har Länsstyrelsen Västerbotten tagit 40 beslut om naturreservat. Det betyder att många fina naturområden i länet bevaras för framtiden.

Nya bron i Lagnäsets naturreservat klar

Pressmeddelande Publicerad: 2017-12-13 10:51 CET

Den nya gångbron över Öreälven är nu på plats i natursköna Lagnäset utanför Bjurholm.

Hur skapar vi framtidens jämställda skogsbruk?

Pressmeddelande Publicerad: 2017-12-11 11:35 CET

Jämställdhet är vinstdrivande och leder till ett hållbart skogsbruk. Trots denna insikt går förändringarna inom skogsbranschen långsamt och bristen på jämställdhet är påtaglig.

Prioritera Norrbotniabanan, höghastighetsjärnvägen och det finmaskiga vägnätet

Pressmeddelande Publicerad: 2017-11-29 11:39 CET

Öka takten i Norrbotniabaneprojektet. Satsa på höghastighetsjärnvägen och rusta upp det finmaskiga vägnätet. Det skriver Länsstyrelsen i sitt yttrande över Trafikverkets förslag till nationell plan för transportsystemet.

Storbritanniens ambassadör deltar vid mottagning på residenset

Pressmeddelande Publicerad: 2017-11-26 19:05 CET

Thor Persson, tidigare ordförande i Västerbottens Handelskammare och kommunikationschef på Volvo lastvagnar, är sedan september 2017 Storbritanniens honorärkonsul i norra Sverige. På tisdag kväll, den 28 november klockan 17.00-19.00, sker en mottagning på länsresidenset där också Storbritanniens ambassadör David Cairns deltar.

Landshövding Magdalena Andersson med chefsgrupp besöker Norsjö

Pressmeddelande Publicerad: 2017-11-26 18:51 CET

Landshövding Magdalena Andersson besöker Norsjö kommun måndag den 27 november. Med sig har hon Länsstyrelsens chefsgrupp och på agendan står dialog och erfarenhetsutbyte.

Kungen besöker Vilhelmina

Pressmeddelande Publicerad: 2017-11-22 16:32 CET

H.M. Konung Carl XVI Gustaf besöker Vilhelmina den 10 februari i samband med 100-årsfirandet av inlandsbanan. 100-års jubiléet av järnvägen infaller samtidigt som kommunens årliga vinterfestival Wilhelmina Winter Weekend har 20-årsjubileum, vilket ger en extra anledning till ett storslaget firande.

Fortsatt stor minskning av lax i Vindelälven

Pressmeddelande Publicerad: 2017-11-22 13:55 CET

Länsstyrelsens elfiskeundersökningar visar att andelen laxyngel i Västerbottens vildlaxälvar är fortsatt höga, men liksom förra året är Vindelälven undantaget. Den stora nedgången i Vindelälven kan delvis bero på sjukdomen M74, men troligtvis är det fler faktorer som påverkar situationen.

Hur kan leder och digitala lösningar förbättra Västerbottens friluftsliv?

Pressmeddelande Publicerad: 2017-11-07 08:23 CET

Länsstyrelsen Västerbotten har bjudit in kommuner och andra aktörer till två tematräffar om friluftsliv i Lycksele.

Fokus på vuxna nyanlända och ensamkommande barn på integrationskonferens i Skellefteå

Pressmeddelande Publicerad: 2017-10-30 12:00 CET

Hur ser flyktingsituation ut i Europa? Vad kan vi vänta oss den närmaste tiden? Och vilka metoder fungerar för att integrera nyanlända på arbetsmarknaden?

Pressmöte med Anna Carlstedt, nationell samordnare mot våldsbejakande extremism

Pressmeddelande Publicerad: 2017-10-23 10:37 CEST

Tisdagen den 24 oktober arrangerar Länsstyrelsen ett kunskapsseminarium tillsammans med Nationella samordnaren mot våldsbejakande extremism.

Få järvar och flera vargar i Västerbotten enligt rovdjursinventeringen

Pressmeddelande Publicerad: 2017-10-20 08:42 CEST

Järvstammen ligger fortfarande under miniminivån. Det observerades fler lyckade häckningar av kungsörn än förra året och lodjursstammens återhämtning ser fortsatt stabil ut. Hösten 2016 kännetecknades av att minst tre vargar uppehöll sig i länet samtidigt.

Statligt stöd till nya bostäder i Nordmaling, Bjurholm och Vännäs

Pressmeddelande Publicerad: 2017-10-19 11:14 CEST

56 nya lägenheter kommer att byggas i Nordmaling, Bjurholm och Vännäs med hjälp av statligt stöd.

Detaljerat program för media vid Kronprinsessans landskapsvandring samt besök i Norsjö och Skellefteå kommuner

Pressmeddelande Publicerad: 2017-09-27 09:04 CEST

Kronprinsessan Victoria besöker Skellefteå och Norsjö den 6 oktober. Kronprinsessans besök i Västerbotten är det andra i en serie av landskapsvandringar som inleddes i Västergötland den 9 september.

Kronprinsessan Victoria besöker Skellefteå och Norsjö

Pressmeddelande Publicerad: 2017-09-18 11:45 CEST

Kronprinsessan Victoria besöker Skellefteå och Norsjö den 6 oktober. Kronprinsessans besök i Västerbotten är det andra i en serie av landskapsvandringar som inleddes i Västergötland den 9 september.

Interaktiv klimatvisning under SEE-veckan

Pressmeddelande Publicerad: 2017-09-14 13:57 CEST

Länsstyrelsen Västerbotten, i samarbete med Skellefteå, Sorsele, och Dorotea kommuner, bjuder in till interaktiva klimatvisningar under SEE Hållbarhetsveckan. Experter från SMHI kommer att, tillsammans med Visualiseringscenter C, berätta om det rådande klimatet, och även hur klimatet förändras i framtiden.

Framtidsland: en konferens om integration och landsbygdsutveckling – utrikes föddas mottagande och etablering på landsbygden

Pressmeddelande Publicerad: 2017-09-11 13:34 CEST

Framtidsland är en konferens anordnad av Länsstyrelsen och där de inbjudna kommer att diskutera hur vi på bästa sätt kan ge utrikes födda en god start på livet i Sverige och samtidigt få deras hjälp att skapa utveckling på Västerbottens landsbygd.

Ingen titel
Bra år för fjällräven – trots få lämlar

Pressmeddelande Publicerad: 2017-08-31 09:02 CEST

Trots att 2017 inte blev ett lämmelår var det ett bra år för fjällrävarna. Totalt har 64 kullar noterats, 35 i Norge och 29 i Sverige. I Västerbotten föddes fyra kullar.

Tre västerbottningar uppmärksammas på Sverigemiddagen 2017

Pressmeddelande Publicerad: 2017-08-29 09:45 CEST

Petter Mikaelsson, Tomas Lundmark, och Lotta Vikström är Västerbottens representanter på årets upplaga av Sverigemiddagen – kungafamiljens årliga tillfälle att visa uppskattning för personer som gjort betydande insatser lokalt, regionalt eller nationellt.

Lokala naturvårdsprojekt visas upp

Pressmeddelande Publicerad: 2017-08-23 14:22 CEST

Söndag 27 augusti kan du se exempel på hur kommuner och föreningar i Norsjö, Sorsele, Storuman, Umeå och Vindeln arbetar med naturvård och friluftsliv.

Undervattenskarteringar i grunda havsvikar med hjälp av drönare

Pressmeddelande Publicerad: 2017-07-17 20:58 CEST

Länsstyrelsen kommer att använda drönare för att genomföra undervattenskarteringar i grunda havsvikar. Detta kommer att ske under perioden 18 juli till och med 30 september 2017. En drönare är en typ av fjärrstyrd mikrohelikopter. Drönaren används för att ta flygbilder över de utvalda havsvikarna som senare används till att analysera sammansättning av undervattensvegetation i området.

Ingen titel
Två naturvårdsbränningar i naturreservat genomförda

Pressmeddelande Publicerad: 2017-06-21 12:37 CEST

Under förra veckan genomförde Länsstyrelsen Västerbotten två kontrollerade naturvårdsbränningar.

30 fina naturområden att besöka i sommar

Pressmeddelande Publicerad: 2017-06-21 10:27 CEST

Sommaren är här – den bästa tiden att njuta av naturen. I Västerbotten finns många naturreservat från kust till fjäll som väntar på att upptäckas. Här listar vi 30 av länets besöksvärda områden.

Skogskväll för kvinnor ska resultera i mer aktivt skogsbruk

Pressmeddelande Publicerad: 2017-06-19 11:14 CEST

40 procent av skogen i Västerbotten ägs av kvinnor. Nu vill myndigheter och företag att fler kvinnor intresserar sig för skogsbruk och att de som äger skog blir mer aktiva. Ett led i det arbetet är arrangemanget Skogsdag för kvinnor som äger rum tisdag den 20 juni i Tomteboskogen i Umeå.

Oaviserade beteskontroller i Västerbotten under sommaren

Pressmeddelande Publicerad: 2017-06-14 15:53 CEST

Länsstyrelsen kommer under sommaren 2017 att bedriva ett kontrollprojekt gällande betesgång för nötkreatur. Urval för vilka djurhållningar som ska kontrolleras sker via riskbasering och slumpurval. Beteskontrollerna kommer inte att föranmälas.

Standard Bostäder AB beviljas statligt stöd för byggande av hyresrätter

Pressmeddelande Publicerad: 2017-06-14 15:07 CEST

Standard Bostäder AB har av Länsstyrelsen beviljats 18 miljoner kronor i stöd för byggandet av 78 hyresrätter i Umeå. Projektet påbörjades i juni 2015 och färdigställdes i januari 2017.

Ingen titel
Invigning av Björnlandets utvidgade nationalpark 10 juni

Pressmeddelande Publicerad: 2017-06-07 08:15 CEST

Björnlandets nationalpark i Åsele kommun har blivit dubbelt så stor och mer tillgänglig för besökare. Det firas med en storslagen invigning lördag 10 juni.

Ingen titel
Kvarken Flada letar de bästa lek- och uppväxtområdena för fisk

Pressmeddelande Publicerad: 2017-05-22 09:20 CEST

Projektet Kvarken Flada undersöker grundområden längs kusten och deras stora betydelse för fisk och andra arter.

Ingen titel
Rävskabb hotar våra fjällrävar!

Pressmeddelande Publicerad: 2017-05-11 08:25 CEST

I april observerades två fjällrävar i norra Jämtlands och södra Västerbottens län som såg ut att vara angripna av rävskabb.


Sociala medier


Kontakt


Jörgen Boman
Jörgen Boman

Kommunikationschef och presskontakt

jorgen.boman@lansstyrelsen.se

070-669 00 10

070-669 00 10

Emma Johansson
Emma Johansson

Kommunikatör Naturvårdsenheten

emma.e.johansson@lansstyrelsen.se

072-223 15 04


BilderVideorPodcastsDokument