Pressmeddelanden 2019


Myndighetskampanj ska stoppa sexuell exploatering av barn

Pressmeddelande Publicerad: 2019-12-17 11:35 CET

Svenskar som reser utomlands på semester och iakttar misstänkt sexuell exploatering av barn kan vända sig till den svenska polisen med tips. Det är budskapet i kampanjen Resekurage som nu återlanseras, med bland annat information på elva svenska flygplatser.

Ingen titel
Årets nya naturreservat viktiga pusselbitar i nätverk av biologisk mångfald

Pressmeddelande Publicerad: 2019-12-16 08:43 CET

I år har Länsstyrelsen fattat 20 beslut om nya och utvidgade naturreservat. Det innebär att den biologiska mångfalden i skogarna, våtmarkerna och vattendragen bevaras.

Älgar, skog och betesskador – vad vet vi egentligen?

Pressmeddelande Publicerad: 2019-12-06 10:50 CET

Älgen är högt uppskattad av många. Samtidigt orsakar nationalsymbolen älg betesskador som är mycket kostsamma för skogsbruket. Är älgstammen i balans med skogen?

Ingen titel
Nöjda besökare på naturum Vindelfjällen, Ammarnäs och Hemavan

Pressmeddelande Publicerad: 2019-12-05 10:32 CET

Besökare i Sveriges nationalparker och naturum är nöjda med sitt besök. Det gäller även besökarna till naturum Vindelfjällen i Ammarnäs och Hemavan. Det visar Naturvårdsverkets undersökning som genomförts i Sveriges nationalparker och naturum under sommaren 2019.

Nya LONA-projekt för utveckling av naturvård och friluftsliv

Pressmeddelande Publicerad: 2019-12-03 13:03 CET

Länsstyrelsen Västerbotten har fördelat stöd till LONA-projekt i nio av länets kommuner. Projekten förbättrar förutsättningarna för friluftsliv och främjar biologisk mångfald.

Företag och föreningar får allt svårare att hantera kontanter

Pressmeddelande Publicerad: 2019-12-03 09:12 CET

Tillgången till grundläggande betaltjänster i Västerbotten har försämrats under året främst när det gäller möjlighet att deponera dagskassor. Under året har sex bankkontor och sex serviceboxar försvunnit och i dagsläget saknar tre av länets kommuner helt deponeringsmöjlighet.

Panorama Västerbotten ger ett nytt sätt att se på klimatomställningen

Pressmeddelande Publicerad: 2019-11-27 09:31 CET

Kan ett verktyg på webben rädda klimatet? Möjligheten finns. Länsstyrelsen Västerbotten är en av de första länsstyrelserna i Sverige som kommer att använda det uppmärksammade samarbetsverktyget Panorama för att påskynda klimatomställningen i länet.

Norsk folkhälsolag inspirerar Västerbottens kommuner

Pressmeddelande Publicerad: 2019-11-25 10:11 CET

Länsstyrelsen Västerbotten har tillsammans med länets kommuner, Region Västerbotten, Sveriges Kommuner och Regioner och Folkhälsomyndigheten besökt Bodö kommun för att inspireras av deras folkhälsoarbete.

Skyddsjakt på lodjur försenas

Pressmeddelande Publicerad: 2019-11-12 14:16 CET

Skyddsjakten på lodjur i Blaikfjällsområdet startar inte som planerat imorgon onsdag. Eftersom det är många jägare som har möjlighet att vara med på jakten vill Länsstyrelsen specifikt informera om detta.

Ingen titel
Insamlad spillning ska visa björnstammens storlek

Pressmeddelande Publicerad: 2019-11-12 11:25 CET

Västerbottens fjärde insamling av björnspillning är nu avslutad. Nu pågår DNA-analyserna av det inkomna materialet, totalt 1 229 prover som lämnats av 640 personer.

Hela landet övar totalförsvar när motståndskraften ska stärkas

Pressmeddelande Publicerad: 2019-11-11 14:27 CET

Nu går startskottet för den första totalförsvarsövningen i Sverige på över 30 år: Totalförsvarsövning 2020. Länsstyrelsen, länets kommuner och ett antal övriga myndigheter deltar och samarbetar för att tillsammans stärka förmågan att försvara Sverige och varandra.

En till två vargar i Västerbotten

Pressmeddelande Publicerad: 2019-10-31 09:15 CET

En varg har konstaterats röra sig i länets västligaste delar. Samtidigt har spillning från varg bekräftats vid kusten. Länsstyrelsen bedömer att det sannolikt är två olika individer men det går inte att utesluta att det är samma varg.

”Mina barn och andras ungar”. Så tänker föräldrar om tonåringar och alkohol

Pressmeddelande Publicerad: 2019-10-24 09:00 CEST

Nio av tio tonårsföräldrar tror att det är vanligt att tonåringar under 18 år dricker alkohol i samband med föräldrafria fester. Knappt 20 procent tror emellertid att just deras tonåring dricker alkohol på festen.

Statligt stöd till nya bostäder

Pressmeddelande Publicerad: 2019-10-18 14:42 CEST

103 nya lägenheter kommer att byggas i Umeå med hjälp av statligt investeringsstöd

Vardagshjältar uppmärksammades av landshövding Magdalena Andersson

Pressmeddelande Publicerad: 2019-10-05 16:09 CEST

Runt om i Västerbotten finns vardagshjältar, eldsjälar, och volontärer vars frivilliga insatser bär upp civilsamhället och gör skillnad för ett stort antal medmänniskor.

Vardagshjältar uppmärksammas av landshövding Magdalena Andersson

Pressmeddelande Publicerad: 2019-10-04 13:06 CEST

Runt om i Västerbotten finns vardagshjältar, eldsjälar, och volontärer vars frivilliga insatser bär upp civilsamhället och gör skillnad för ett stort antal medmänniskor.

Västerbotten tar över ordförandeskapet i Barents Regional Council

Pressmeddelande Publicerad: 2019-10-01 15:38 CEST

Under perioden 2–4 oktober äger flera internationella högnivåmöten rum i Umeå. Vid det första av dem, Barents Regional Council onsdag den 2 oktober, tar Västerbotten över ordförandeskapet i Barentssamarbetet.

Ingen titel
Ny fjälled i södra Västerbottensfjällen

Pressmeddelande Publicerad: 2019-09-30 12:58 CEST

Länsstyrelsen Västerbotten arbetar med en ny skid- och vandringsled som kommer att binda samman sträckan mellan Hemavan, Klimpfjäll och Borgafjäll.

Ingen titel
Dödade fridlysta flodpärlmusslor upphittade

Pressmeddelande Publicerad: 2019-09-26 08:47 CEST

Det har kommit till Länsstyrelsens kännedom att en person hittat ett stort antal döda flodpärlmusslor i ute naturen. Det syns att det är människor som har brutit upp skalen och tagit ur musslorna. Arten är fridlyst och det är olagligt att skada eller påverka dem.

Ingen titel
Samla mer björnspillning och hjälp oss att nå målet 1500 prover

Pressmeddelande Publicerad: 2019-09-24 14:03 CEST

Årets björnspillningsinsamling har kommit halvvägs. Många prover har kommit in, men Länsstyrelsen Västerbotten hoppas på fler. Framförallt vill vi ha fler prover från fjällområdet och kusten.

Justerade regler för nätfiske efter kusten

Pressmeddelande Publicerad: 2019-09-24 13:46 CEST

Från och med 1 oktober gäller samma regler för fiske med nät efter hela Västerbottenskusten.

Ingen titel
Naturvårdsskötsel på Stora Tuvan för en av Sveriges mest hotade fåglar

Pressmeddelande Publicerad: 2019-09-23 08:59 CEST

Under hösten 2019 kommer Länsstyrelsen Västerbotten att hugga och ringbarka granar på Stora Tuvan i naturreservatet Umeälvens delta. Syftet är att skapa lövskogar där vitryggig hackspett och många andra arter kan trivas.

Nu ska det förorenade området kring Näsudden undersökas

Pressmeddelande Publicerad: 2019-09-19 09:50 CEST

Höga halter av metaller har uppmätts på och omkring Näsudden i Skelleftehamn. Under hösten kommer det förorenade området att undersökas mer och Länsstyrelsen går därför tillsammans med Skellefteå kommun ut med information samt rekommendationer och råd till närboende i området.

Länsstyrelsen säger nej till förslag om sänkta hastigheter

Pressmeddelande Publicerad: 2019-09-18 15:49 CEST

Länsstyrelsen avstyrker samtliga Trafikverkets förslag till sänkta hastighetsbegränsningar i länet.

Årets vinnare av SKAPA-priset korade

Pressmeddelande Publicerad: 2019-09-17 14:58 CEST

Länsstyrelsen delar varje år ut SKAPA-priset – Sveriges största innovationspris. Årets vinnare är Joakim Blomqvist, In-sight education, samt Mikael Nilsson och Henrik Andersson, ACTSPORT. Vinnarna fick ta emot diplom och blommor av landshövding Magdalena Andersson vid en ceremoni på Länsresidenset under tisdagen.

Vilka är SKAPA-prisets vinnare i Västerbotten 2019?

Pressmeddelande Publicerad: 2019-09-16 14:53 CEST

Länsstyrelsen delar varje år ut SKAPA-priset – Sveriges största innovationspris. På tisdag den 17 september klockan 11.30 delas priset för 2019 ut i samband med en ceremoni på Länsresidenset. Prisutdelare är Magdalena Andersson.

Umeå står värd för EU:s högnivåmöte - vad innebär det?

Pressmeddelande Publicerad: 2019-09-13 09:21 CEST

Flera av de arktiska ländernas utrikesministrar finns på plats i Umeå under EU Arctic Forum den 3–4 oktober. Vad innebär det för Umeå och Västerbotten? Hur ser förberedelserna ut?

Ingen titel
Ett bra år för fjällrävarna

Pressmeddelande Publicerad: 2019-09-12 08:47 CEST

Trots att 2019 inte blev ett lämmelår var det ett bra år för fjällrävarna i Västerbotten. Preliminära inventeringsresultat visar att hela 27 kullar fötts i länet.

Ingen titel
Vi rivstartar SEE-veckan med en presentation av Västerbottens läns koldioxidbudget

Pressmeddelande Publicerad: 2019-09-11 14:02 CEST

Välkommen på pressträff med Länsstyrelsen Västerbotten och Uppsala universitet om länets nya koldioxidbudget.

Ingen titel
Fältträff för framtidens restaurering

Pressmeddelande Publicerad: 2019-09-11 07:35 CEST

Under tre dagar kommer flera av landets främsta experter inom vattendragsrestaurering att träffas för att i fält besöka olika restaureringar som gjorts i länets vattendrag. Målet är att utvärdera resultatet för att kunna utveckla restaureringen inför framtiden.


Sociala medier


Kontakt


Jörgen Boman
Jörgen Boman

Kommunikationschef och presskontakt

jorgen.boman@lansstyrelsen.se

070-669 00 10

070-669 00 10

Emma Johansson
Emma Johansson

Kommunikatör Naturvårdsenheten

emma.e.johansson@lansstyrelsen.se

072-223 15 04


BilderVideorPodcastsDokument