Pressmeddelanden 2021


Länsstyrelsen ska kartlägga kommuners insatser med att hjälpa våldsutsatta ordna boende

Pressmeddelande Publicerad: 2021-06-11 09:08 CEST

Regeringen har gett Sveriges länsstyrelser i uppdrag att kartlägga kommuners insatser för att hjälpa våldsutsatta personer att ordna stadigvarande boende. Uppdraget samordnas av Länsstyrelsen Västerbotten.

Trafikräkning av transporter med farligt gods i Västerbottens län

Pressmeddelande Publicerad: 2021-06-07 08:30 CEST

Under två veckor i juni ska frivilligorganisationer på uppdrag av Länsstyrelsen Västerbotten och i samarbete med NTF Västerbotten genomföra en trafikräkning av transporter med farligt gods runt om i länet. Senast det gjordes en trafikräkning av transporter med farligt gods i Västerbottens län var 2013.

Länsstyrelsen har undertecknat deklaration för demokrati

Pressmeddelande Publicerad: 2021-06-03 10:47 CEST

Länsstyrelsen, samt representanter för flera av länets kommuner och Umeå universitet, har undertecknat Deklaration för en stark demokrati. Undertecknandet är ett sätt att uppmärksamma och kraftsamla demokratiarbetet i Västerbotten.

Talko och getter testas som nya metoder i kampen mot invasiva växter

Pressmeddelande Publicerad: 2021-06-02 14:44 CEST

För andra året i rad testas nya metoder för bekämpning av de invasiva främmande arterna vresros och jättebalsamin i det svensk-finska projektet INSPECT.

Fortsätt att vara en superspridare!

Pressmeddelande Publicerad: 2021-06-02 08:53 CEST

Fortsätt sprida glädje. Fortsätt följa rekommendationer och fortsätt visa omtanke om varandra. Det är några av budskapen i den länsgemensamma informationskampanj riktad till målgruppen 15–25 år som pågår i sociala medier med start under vecka 22.

Tillfälligt förbud mot att stanna och parkera fordon på del av Vildmarksvägen i Stekenjokk

Pressmeddelande Publicerad: 2021-06-01 15:09 CEST

Det kommer att vara förbjudet att stanna och parkera fordon på del av Vildmarksvägen i Stekenjokk under perioden 6 juni till och med den 15 juli. Länsstyrelsen har fattat beslut om tillfälliga lokala föreskrifter för väg 1067.

PRESSINBJUDAN: Länsstyrelsen undertecknar deklaration för demokrati

Pressmeddelande Publicerad: 2021-06-01 10:19 CEST

Torsdag den 3 juni undertecknar Länsstyrelsen, samt flera representanter för länets kommuner, Deklaration för en stark demokrati vid en digital ceremoni. Undertecknandet är ett sätt att uppmärksamma och kraftsamla demokratiarbetet i Västerbotten.

Stort EU-projekt om restaurering av skogslandskap i Biosfärområde Vindelälven-Juhttátahkka

Pressmeddelande Publicerad: 2021-06-01 09:50 CEST

Biosfärområde Vindelälven-Juhttátahkka är ett av tolv europeiska modellandskap som kommer att ingå i ett stort EU-projekt (SUPERB) med fokus på restaurering av skogar och skogslandskap.

Ingen titel
Helene Hellmark Knutsson och Hans Lindberg diskuterar stadsnära friluftsliv

Pressmeddelande Publicerad: 2021-05-25 09:41 CEST

Västerbottens landshövding och Umeås kommunalråd träffas vid Nydalasjön den 26 maj för att diskutera friluftsliv i samhällsplaneringen.

Skogsutredningens slutbetänkande: Länsstyrelsen vill se ett helhetsperspektiv och en långsiktig överenskommelse

Pressmeddelande Publicerad: 2021-05-10 10:34 CEST

Skogen är viktig för många och ur flera perspektiv. Länsstyrelsen vill se ett helhetsperspektiv och en långsiktig överenskommelse om skogen. Skogsutredningen och remissvaren lägger en viktig grund för en utveckling i den riktningen.

Statligt stöd till nya bostäder i Skellefteå

Pressmeddelande Publicerad: 2021-05-10 10:16 CEST

298 nya lägenheter kommer att byggas i Skellefteå med hjälp av statligt investeringsstöd för hyres- och studentbostäder.

Länets aktörer har tillsammans utvecklat den regionala samverkan i coronakrisen

Pressmeddelande Publicerad: 2021-04-27 15:00 CEST

En ny utvärdering som Länsstyrelsen gjort visar att aktörerna i länet överlag tycker att samverkan under den pågående coronakrisen fungerat bra och har utvecklats över tid. De oklarheter som fanns inledningsvis är idag i stor utsträckning åtgärdade. Aktörerna har varit aktiva i att forma den regionala samverkan som den ser ut idag.

Nytt kunskapsstöd ska förebygga problem kring spel och skärmtid

Pressmeddelande Publicerad: 2021-04-16 09:13 CEST

Den 16 april lanserar länsstyrelserna ett nytt kunskapsstöd om skärmtid, digitalt spelande och spel om pengar. Med stödet, som bland annat innehåller filmer, handledning och diskussionsmaterial, vill man öka kunskapen och bidra till diskussioner och reflektion bland föräldrar och andra vuxna om barns skärmanvändning.

Minskad snömängd får stor påverkan på Västerbotten

Pressmeddelande Publicerad: 2021-03-30 07:30 CEST

Är det dags att vinka hejdå till snön? Ja, vid seklets slut kommer antalet dagar per år med ett snödjup över 50 cm att ha minskat kraftigt i Västerbottens län. Det visar en klimatanalys som gjorts på uppdrag av bland andra Länsstyrelsen Västerbotten.

Statligt stöd till nya bostäder

Pressmeddelande Publicerad: 2021-03-18 10:51 CET

318 nya lägenheter kommer att byggas i Umeå och Skellefteå med hjälp av statligt investeringsstöd för hyres- och studentbostäder.

Ny plan ska klimatanpassa Västerbotten

Pressmeddelande Publicerad: 2021-03-04 12:10 CET

I takt med att klimatet förändras kan vi förvänta oss mer nederbörd. Nu ska en ny vägledning hjälpa kommuner och andra aktörer i Västerbotten att hantera olika effekter av klimatförändringarna.

Ingen titel
Länsstyrelserna samverkar för jämställdhet i norrlänen

Pressmeddelande Publicerad: 2021-02-22 08:43 CET

Länsstyrelserna i de fyra norrlänen satsar på gemensamma nätverksträffar med fokus på jämställdhetsfrågor. Syftet är att erbjuda kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte till tjänstepersoner som har i uppdrag att arbeta med jämställdhetsfrågor i sin organisation. Åsa Regnér (assisterande generalsekreterare vid FN samt biträdande högsta chef för UN Women) och Annika Karlsson (Jämställdhetsmyndigheten) medverkar vid första nätverksträffen den 4 mars.

Klart med årets licensjakt på lodjur

Pressmeddelande Publicerad: 2021-02-18 16:15 CET

Tretton lodjur får fällas under vårens licensjakt i Västerbotten. Jakt får bedrivas i hela länet, som delas in i två områden. Det är problembilden inom rennäringen som är främsta anledningen till jakten.

Ingen titel
Nu lanseras Vindelfjällens nya hemsida

Pressmeddelande Publicerad: 2021-02-15 09:41 CET

Idag lanseras vindelfjallen.se, Länsstyrelsens nya hemsida för Vindelfjällens naturreservat.

Mer pengar till värdefull natur i Västerbotten

Pressmeddelande Publicerad: 2021-02-09 08:15 CET

Fler skyddade naturområden, mer tillgängliga naturupplevelser, insatser för våtmarker, statliga fjälleder och hotade arter. Det är några av satsningarna i fördelningen av resurser till Länsstyrelsen för skydd och åtgärder för värdefull natur.

Expertgrupp för landsbygdsfrågor bildad i Västerbotten

Pressmeddelande Publicerad: 2021-02-04 16:44 CET

Vilka är de största utmaningarna för landsbygden i Västerbotten? Hur kan vi arbeta tillsammans med landsbygdsfrågorna? På fredag den 4 februari sammanträder den nyinrättade expertgruppen för landsbygdsfrågor för första gången, ett initiativ av landshövding Helene Hellmark Knutsson.

Munskydd införs inom den kommunala färdtjänsten i Västerbotten

Pressmeddelande Publicerad: 2021-02-04 15:00 CET

Munskydd införs inom den kommunala färdtjänsten i Västerbotten. Samtliga 15 kommuner har vid en samverkanskonferens fattat beslut om att följa Region Västerbottens rekommendation.

Ingen titel
Efter 20 år med miljömålen – hur har det gått i Västerbotten?

Pressmeddelande Publicerad: 2021-02-03 09:03 CET

I 20 år har vi följt upp miljömålen med sikte på år 2020. Nu har vi nått år 2020 – så vad händer nu? Miljömålsarbetet fortsätter så klart, men tar istället sikte på år 2030 och vävs samman med de globala målen i Agenda 2030. Men för att lära oss om vad som hänt i Västerbotten sedan starten 1999 har Länsstyrelsen i en tillbakablick tagit fram en webbsida för att, mål för mål, både titta i backspegeln men också blicka framåt över vad som måste göra för att ha en chans att nå miljömålen.

Ingen titel
Svartsjuka är inte romantiskt

Pressmeddelande Publicerad: 2021-02-01 14:13 CET

För femte året i rad genomförs kampanjen Svartsjuka är inte romantiskt. –Med kampanjen vill vi väcka eftertanke hos unga och få dem att fundera över hur deras relationer ser ut och vad som kännetecknar en bra relation. Vi vill också bredda kunskapen hos vuxna när det gäller våld i ungas relationer, säger Linnéa Björk, Länsstyrelsen Västra Götaland.

Fortsatt samarbete mellan Västerbotten och Karelen

Pressmeddelande Publicerad: 2021-01-29 11:12 CET

Landshövding Helene Hellmark Knutson och Regionråd Rickard Carstedt undertecknade vid en digital ceremoni på länsresidenset torsdag den 26 januari ett nytt protokoll som innebär att samarbetet med den ryska republiken Karelen fortsätter under perioden 2021–2027.

Ingen titel
Friluftslivets år 2021 är igång!

Pressmeddelande Publicerad: 2021-01-22 08:00 CET

Fredag 22 januari är det officiella startdatumet för Luften är fri – Friluftslivets år. Det är Sveriges hittills största satsning på friluftsliv och syftar till att fler ska prova friluftsliv och långsiktigt fortsätta.

Statligt stöd till nya bostäder i Malå och Granö

Pressmeddelande Publicerad: 2021-01-15 11:19 CET

15 nya lägenheter kommer att byggas i länet med hjälp av statligt investeringsstöd för hyres- och studentbostäder.

Lars Lustig får nytt förordnande som länsråd vid Länsstyrelsen Västerbotten

Pressmeddelande Publicerad: 2021-01-15 10:56 CET

Regeringen har beslutat om nytt förordande för länsråd Lars Lustig. Förordnandet gäller under perioden 2021-04-01 till och med den 31 mars 2026.

Länsstyrelsen tillstyrker järnvägsplan mellan Ytterbyn och Grandbodarna

Pressmeddelande Publicerad: 2021-01-14 09:58 CET

Länsstyrelsen har beslutat att tillstyrka fastställelse av en järnvägsplan för Norrbotniabanan. Det gäller sträckan mellan Ytterbyn och Grandbodarna inom Skellefteå kommun.

Länsstyrelsen får nytt tillsynsuppdrag med anledning av ny tillfällig covid 19 - lag

Pressmeddelande Publicerad: 2021-01-08 16:17 CET

Riksdagen har fattat beslut om en tillfällig covid 19 - lag. Syftet med lagen är att minska smittspridningen i samhället. Länsstyrelserna får i uppdrag att utöva tillsyn så att lagen efterlevs.


Sociala medier


Kontakt


Jörgen Boman
Jörgen Boman

Kommunikationschef och presskontakt

jorgen.boman@lansstyrelsen.se

070-669 00 10

070-669 00 10

Emma Johansson
Emma Johansson

Kommunikatör Naturvårdsenheten

emma.e.johansson@lansstyrelsen.se

072-223 15 04


BilderVideorPodcastsDokument