Pressmeddelanden


Löneutvecklingen första halvåret 2021

Pressmeddelande Publicerad: 2021-08-30 09:32 CEST

Under första halvåret i år ökade lönerna i Sverige med 2,7 procent jämfört med samma period i fjol, enligt preliminär statistik.

Löneutvecklingen till och med april 2021

Pressmeddelande Publicerad: 2021-06-30 09:32 CEST

Lönerna i Sverige ökade med i genomsnitt 2,4 procent under årets första fyra månader, jämfört med motsvarande period 2020, enligt preliminär statistik. Även löneökningstakten för enbart april månad uppgick till 2,4 procent.

Löneskillnaden mellan kvinnor och män fortsätter minska

Pressmeddelande Publicerad: 2021-06-22 09:32 CEST

Löneskillnaden mellan kvinnor och män har minskat varje år sedan 2007. Medlingsinstitutets årliga rapport visar att skillnaden var 9,8 procent år 2020. Det är en minskning från året innan med 0,1 procentenheter. Sedan år 2007 har skillnaden minskat med 6,5 procentenheter.

Medlingsinstitutet presenterar löneskillnadsrapport

Pressmeddelande Publicerad: 2021-06-21 13:55 CEST

I morgon, tisdag den 22 juni, publiceras Medlingsinstitutets årliga rapport om löneskillnaden mellan kvinnor och män.

IF Metall varslar husbilshandlare

Pressmeddelande Publicerad: 2021-06-21 10:31 CEST

IF Metall kräver kollektivavtal med husbils- och husvagnshandlaren Fritidscenter i Falkenberg, Göteborg och Trollhättan och varslar om strejk. Medlingsinstitutets faste medlare Karl Glimnell handlägger tvisterna.

Elektrikerförbundet varslar solcellsföretag

Pressmeddelande Publicerad: 2021-06-17 14:34 CEST

Svenska Elektrikerförbundet kräver kollektivavtal med HP Solartech i Uppsala och varslar om strejk. Medlingsinstitutets faste medlare Kurt Eriksson handlägger ärendet.

Medling om krav på kollektivavtal med elföretag

Pressmeddelande Publicerad: 2021-06-02 13:00 CEST

Svenska Elektrikerförbundet kräver kollektivavtal med Tema Elektro i Blentarp utanför Sjöbo och varslar om strejk. Medlingsinstitutets faste medlare Ralf Larsson handlägger ärendet.

Medling om krav på kollektivavtal med distributionsföretag

Pressmeddelande Publicerad: 2021-05-31 13:20 CEST

SAC Syndikalisterna kräver kollektivavtal med Ingram Micro Nordic Services i Kungsängen och varslar om stridsåtgärder. Medlingsinstitutets faste medlare Kurt Eriksson handlägger ärendet.

Medling om krav på kollektivavtal med hemlarmföretag

Pressmeddelande Publicerad: 2021-05-31 13:15 CEST

Svenska Elektrikerförbundet kräver kollektivavtal med Garda Alarm i Halmstad och varslar om strejk. Medlingsinstitutets faste medlare Karl Glimnell handlägger ärendet.

Löneökningarna det första kvartalet 2021

Pressmeddelande Publicerad: 2021-05-31 09:32 CEST

Lönerna i Sverige ökade med i genomsnitt 2,2 procent under det första kvartalet 2021, jämfört med första kvartalet 2020, enligt den första preliminära statistiken.

Löneutvecklingen till och med februari 2021

Pressmeddelande Publicerad: 2021-04-29 09:33 CEST

Lönerna i Sverige ökade med i genomsnitt 2,1 procent under januari och februari 2021, jämfört med samma månader 2020, enligt den första preliminära statistiken. Löneökningstakten i inledningen av 2021 var därmed ungefär densamma som helåret 2020, då lönerna ökade med 2,0 procent.

Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark: "Vi kan vara stolta"

Pressmeddelande Publicerad: 2021-04-27 12:07 CEST

– Det är sällan man vara så stolt över den svenska arbetsmarknadsmodellen som under år 2020. Det sade arbetsmarknadsminister Eva Nordmark i ett panelsamtal när Medlingsinstitutet presenterade sin årsrapport för år 2020 i en webbkonferens.

Publicering av Medlingsinstitutets årsrapport

Pressmeddelande Publicerad: 2021-04-22 14:30 CEST

På tisdag den 27 april publiceras Medlingsinstitutets årsrapport på webbplatsen www.mi.se Rapporten presenteras närmare i en webbkonferens på Youtube klockan 10-12 samma dag. Vid webbkonferensen reflekterar också en panel med några av arbetsmarknadens nyckelpersoner över år 2020 och över framtiden.

Medling om krav på kollektivavtal med trähusföretag

Pressmeddelande Publicerad: 2021-03-03 13:08 CET

Fackförbundet GS kräver kollektivavtal med Annahus-Tunastugan i Alunda utanför Uppsala och varslar om strejk. Medlingsinstitutets faste medlare Kurt Eriksson handlägger ärendet.

Stigande reallöner 2020 trots rekordlåg löneökning

Pressmeddelande Publicerad: 2021-03-01 09:32 CET

Lönerna i Sverige ökade med 1,9 procent under helåret 2020, jämfört med samma period 2019. Det visar konjunkturlönestatistikens preliminära utfall till och med december månad förra året. Den genomsnittliga löneökningstakten var därmed på den lägsta nivå som hittills uppmätts för ett enskilt år.

Inga strejkdagar trots omfattande avtalsrörelse 2020

Pressmeddelande Publicerad: 2021-02-19 10:00 CET

Under år 2020 gick inte en enda arbetsdag förlorad på grund av strejk eller lockout, varken i avtalsrörelsen eller i andra sammanhang. Det har inte inträffat förut. Det framgick av en webbkonferens där Medlingsinstitutet på fredagen gav en försmak av innehållet i den kommande årsrapporten.

Medlare utsedda i förhandling om taxiavtal

Pressmeddelande Publicerad: 2021-02-04 09:15 CET

Medlingsinstitutet har utsett Jan Sjölin, Sverker Rudeberg och Lenita Granlund, att medla i arbetstvisten mellan Svenska Transportarbetareförbundet och Biltrafikens Arbetsgivareorganisation i tvisten om ett nytt kollektivavtal för taxibranschen.

Löneutvecklingen till och med november 2020

Pressmeddelande Publicerad: 2021-01-29 09:30 CET

Lönerna i Sverige ökade med 1,4 procent i november 2020 jämfört med samma period 2019, enligt den första preliminära statistiken. Löneökningstakten i november motsvarade därmed den genomsnittliga takten sedan april 2020, då löneutvecklingen dämpades påtagligt.

Medlare utsedda i tvist om vårdavtal

Pressmeddelande Publicerad: 2021-01-06 11:11 CET

Medlingsinstitutet utser Gunilla Runnquist och Robert Schön att medla i arbetstvisten mellan Svenska Kommunalarbetareförbundet och Vårdföretagarna i förhandlingarna om nytt kollektivavtal.

Medling om krav på kollektivavtal med modeföretag

Pressmeddelande Publicerad: 2020-12-23 11:00 CET

Medlingsinstitutets faste medlare Kurt Eriksson handlägger ärendet där Handelsanställdas förbund kräver kollektivavtal med Chanel i Stockholm och varslar om strejk.

Löneökningstakten väntas vända uppåt

Pressmeddelande Publicerad: 2020-12-22 09:32 CET

Lönerna i Sverige ökade i genomsnitt med 1,4 procent under perioden april–oktober jämfört med samma period förra året, enligt preliminära siffror. På grund av pandemins effekter har löneökningstakten dämpats påtagligt jämfört med det första kvartalet 2020. Då ökade lönerna med i genomsnitt 2,9 procent.

Medling om krav på kollektivavtal med hudvårdsföretag

Pressmeddelande Publicerad: 2020-12-18 11:07 CET

Medlingsinstitutets faste medlare Ralf Larsson handlägger ärendet där Handelsanställdas förbund kräver kollektivavtal med Hudoteket i Jönköping och varslar om strejk.

Medlare utsedda i tvist om lackavtal

Pressmeddelande Publicerad: 2020-12-11 13:39 CET

Medlingsinstitutet har utsett Göran Gräslund, Robert Schön och Ronny Wenngren att medla i arbetstvisten mellan Svenska Målareförbundet och Motorbranschens arbetsgivareförbund om nytt kollektivavtal.

Medlare utsedda i förhandling om bemanningsavtal

Pressmeddelande Publicerad: 2020-12-10 10:16 CET

Medlingsinstitutet har utsett Erland Olauson och Bengt Huldt att medla i arbetstvisten om nytt kollektivavtal mellan de 14 LO-förbunden och Kompetensföretagen .

Medlare utsedda i tvist om restaurangavtal

Pressmeddelande Publicerad: 2020-12-02 15:54 CET

Medlingsinstitutet har utsett Gunilla Runnquist, Anders Hammarbäck och Sverker Rudeberg att medla i arbetstvisten mellan Hotell- och restaurangfacket och Svensk Handel om nytt kollektivavtal.

Löneutvecklingen till och med september 2020

Pressmeddelande Publicerad: 2020-11-30 09:32 CET

Lönerna i Sverige ökade i genomsnitt med 1,4 procent under perioden april–september jämfört med samma period förra året, enligt preliminära siffror. På grund av pandemins effekter är det en påtaglig dämpning av löneökningstakten jämfört med det första kvartalet 2020. Då ökade lönerna med i genomsnitt 2,9 procent.

Medling om krav på kollektivavtal med bageri

Pressmeddelande Publicerad: 2020-11-27 11:05 CET

Medlingsinstitutets faste medlare Kurt Eriksson handlägger ärendet där Svenska Livsmedelsarbetareförbundet kräver kollektivavtal med Bageri Ritorno på Torsgatan i Stockholm och varslar om strejk.

Medlare utsedda i måleriförhandlingar

Pressmeddelande Publicerad: 2020-11-20 15:02 CET

Medlingsinstitutet har utsett Kurt Eriksson och Åsa Kjellberg Kahn att medla i arbetstvisten mellan Svenska Målareförbundet och Måleriföretagen i Sverige i förhandlingarna om nytt kollektivavtal.

Medlare utsedda i tvist om byggavtal

Pressmeddelande Publicerad: 2020-11-19 10:13 CET

Medlingsinstitutet har utsett Jan Sjölin, Anders Norberg och Ronny Wenngren att medla i arbetstvisten mellan Svenska Byggnadsarbetareförbundet och Byggföretagen i förhandlingarna om nytt kollektivavtal.

Handelsavtal klart efter medling

Pressmeddelande Publicerad: 2020-11-12 16:32 CET

Svensk Handel och Handelsanställdas förbund har tecknat ett nytt avtal efter medling. Därmed dras varslet om strejk vid 22 arbetsplatser – butiker och lager – tillbaka.


Nyheter


Medlare utsedda i fastighetsförhandling

Nyhet Publicerad: 2017-05-22 13:26 CEST

Medlingsinstitutet har utsett Gunilla Runnquist och Malte Eriksson att medla i förhandlingarna mellan Fastighetsanställdas Förbund och Arbetsgivarförbundet Pacta i förhandlingarna om ett nytt kollektivavtal för fastighetsskötare med flera i kommunala bola...


Sociala medier


Presskontakter


Bosse Andersson
Bosse Andersson

Kommunikationsansvarig

bo.andersson@mi.se

08-545 292 43

073-533 01 54


BilderVideorPodcastsDokument