Pressmeddelanden


Löneutvecklingen till och med september 2020

Pressmeddelande Publicerad: 2020-11-30 09:32 CET

Lönerna i Sverige ökade i genomsnitt med 1,4 procent under perioden april–september jämfört med samma period förra året, enligt preliminära siffror. På grund av pandemins effekter är det en påtaglig dämpning av löneökningstakten jämfört med det första kvartalet 2020. Då ökade lönerna med i genomsnitt 2,9 procent.

Medling om krav på kollektivavtal med bageri

Pressmeddelande Publicerad: 2020-11-27 11:05 CET

Medlingsinstitutets faste medlare Kurt Eriksson handlägger ärendet där Svenska Livsmedelsarbetareförbundet kräver kollektivavtal med Bageri Ritorno på Torsgatan i Stockholm och varslar om strejk.

Medlare utsedda i måleriförhandlingar

Pressmeddelande Publicerad: 2020-11-20 15:02 CET

Medlingsinstitutet har utsett Kurt Eriksson och Åsa Kjellberg Kahn att medla i arbetstvisten mellan Svenska Målareförbundet och Måleriföretagen i Sverige i förhandlingarna om nytt kollektivavtal.

Medlare utsedda i tvist om byggavtal

Pressmeddelande Publicerad: 2020-11-19 10:13 CET

Medlingsinstitutet har utsett Jan Sjölin, Anders Norberg och Ronny Wenngren att medla i arbetstvisten mellan Svenska Byggnadsarbetareförbundet och Byggföretagen i förhandlingarna om nytt kollektivavtal.

Handelsavtal klart efter medling

Pressmeddelande Publicerad: 2020-11-12 16:32 CET

Svensk Handel och Handelsanställdas förbund har tecknat ett nytt avtal efter medling. Därmed dras varslet om strejk vid 22 arbetsplatser – butiker och lager – tillbaka.

Medlare utsedda i tvist om hotell- och restaurangavtal

Pressmeddelande Publicerad: 2020-11-09 09:25 CET

Medlingsinstitutet har utsett Claes Stråth och Anders Hammarbäck att medla i arbetstvisten mellan Hotell- och restaurangfacket och Visita om nytt kollektivavtal.

Medlare utsedda i tvist om handelsavtal

Pressmeddelande Publicerad: 2020-11-05 09:09 CET

Medlingsinstitutet har utsett Gunilla Runnquist och Robert Schön att medla i arbetstvisten mellan Handelsanställdas förbund och Svensk Handel om nytt kollektivavtal.

Löneutvecklingen till och med augusti 2020

Pressmeddelande Publicerad: 2020-10-29 09:32 CET

Lönerna i Sverige ökade i genomsnitt med 1,3 procent under perioden april-augusti jämfört med samma period förra året, enligt preliminära siffror. På grund av pandemins effekter är det en påtaglig dämpning av löneökningstakten jämfört med det första kvartalet 2020. Då ökade lönerna med i genomsnitt 2,9 procent.

Livs varslar i Västervik

Pressmeddelande Publicerad: 2020-10-23 11:10 CEST

Fackförbundet Livsmedelsarbetareförbundet varslar om strejk och blockad mot bolaget IMSL i Västervik. Fackförbundet kräver kollektivavtal med bolaget.

"Partsöverenskommelser bästa grunden för reformer"

Pressmeddelande Publicerad: 2020-10-21 14:00 CEST

Medlingsinstitutet anser inte att ett fortsatt arbete med att reformera arbetsrätten bör baseras på utredningen ”En modernare arbetsrätt” utan i stället på de partsöverenskommelser som slutits. Det framgår av myndighetens remissvar på utredningen om arbetsrätten.

Så slår pandemin mot löneutvecklingen

Pressmeddelande Publicerad: 2020-10-02 09:30 CEST

Utvecklingen på arbetsmarknaden har varit dramatisk sedan fack och arbetsgivare i våras sköt upp avtalsrörelsen. När förhandlingarna nu återupptas har löneökningstakten halverats och antalet timavlönade har minskat med 140 000.

Korttidsarbete viktigt verktyg

Pressmeddelande Publicerad: 2020-10-02 09:30 CEST

Precis som i andra EU-länder har korttidsarbete blivit ett av de viktigaste verktygen för att mildra effekterna på arbetsmarknaden av covid- 19-pandemin. På mycket kort tid förhandlade fack och arbetsgivare fram nya avtal efter att regeringen presenterat reformen.

Fortsatt låg löneökningstakt i juli

Pressmeddelande Publicerad: 2020-09-30 09:31 CEST

Lönerna i Sverige ökade i genomsnitt med 1,3 procent under perioden april-juli jämfört med samma period förra året, enligt preliminära siffror. På grund av pandemins effekter är det påtaglig dämpning av löneökningstakten jämfört med det första kvartalet 2020. Då ökade lönerna med i genomsnitt 2,9 procent.

Pandemin halverade löneökningstakten

Pressmeddelande Publicerad: 2020-08-31 09:32 CEST

Lönerna i Sverige ökade med 1,4 procent andra kvartalet 2020, jämfört med samma kvartal 2019, enligt preliminära siffror. På grund av pandemins effekter blev det en påtaglig dämpning av löneökningstakten jämfört med det första kvartalet 2020. Då ökade lönerna med i genomsnitt 2,9 procent.

Medling om krav på kollektivavtal med larmföretag

Pressmeddelande Publicerad: 2020-08-25 11:00 CEST

Medlingsinstitutets faste medlare Karl Glimnell handlägger ärendet där Svenska Elektrikerförbundet kräver kollektivavtal med Hometec Security i Dalsjöfors och varslar om strejk.

Medling om krav på kollektivavtal med Tyresöföretag

Pressmeddelande Publicerad: 2020-08-12 10:45 CEST

Medlingsinstitutets faste medlare Kurt Eriksson handlägger ärendet där Stockholms LS av SAC (syndikalisterna) kräver kollektivavtal med företaget Ease Joy and Glory i Tyresö och varslar om strejk för två av sina medlemmar.

Pandemin halverade löneutvecklingen i april

Pressmeddelande Publicerad: 2020-06-30 09:31 CEST

Lönerna i Sverige ökade med 1,4 procent i april 2020, jämfört med samma månad 2019, enligt preliminära siffror. På grund av pandemins effekter halverades löneökningstakten i april jämfört med de tre första månaderna under 2020. Då ökade lönerna med i genomsnitt 2,8 procent.

Fortsatt minskning av löneskillnaden mellan kvinnor och män

Pressmeddelande Publicerad: 2020-06-16 10:12 CEST

Löneskillnaden mellan kvinnor och män har minskat varje år sedan 2007. Medlingsinstitutets årliga rapport visar att skillnaden var 9,9 procent år 2019. Det är en minskning från året innan med 0,8 procentenheter. Sedan år 2007 har skillnaden minskat med 6,5 procentenheter.

Fortsatt minskning av löneskillnaden mellan kvinnor och män

Pressmeddelande Publicerad: 2020-06-16 09:30 CEST

Löneskillnaden mellan kvinnor och män har minskat varje år sedan 2007. Medlingsinstitutets årliga rapport visar att skillnaden var 9,9 procent år 2019. Det är en minskning från året innan med 0,8 procentenheter. Sedan år 2007 har skillnaden minskat med 6,5 procentenheter.

Löneskillnaden mellan kvinnor och män 2019

Pressmeddelande Publicerad: 2020-06-12 08:40 CEST

Medlingsinstitutets årliga rapport om löneskillnaden mellan kvinnor och män presenteras tisdagen den 16 juni klockan 9:30.

Medling om krav på kollektivavtal med husvagnssäljare

Pressmeddelande Publicerad: 2020-06-08 10:57 CEST

Medlingsinstitutets faste medlare Karl Glimnell handlägger ärendet där IF Metall kräver kollektivavtal med Vincent Schafflers Husbil och Husvagn AB i Varberg och varslar om strejk.

Löneutvecklingen till och med mars 2020

Pressmeddelande Publicerad: 2020-05-29 09:32 CEST

Lönerna i Sverige ökade med i genomsnitt 2,9 procent under januari-mars 2020, jämfört med samma månader 2019. Det visar Medlingsinstitutets bearbetning av konjunkturlönestatistikens utfall till och med mars i år. Löneökningstakten i inledningen av 2020 var därmed högre än helåret 2019, då lönerna ökade med 2,6 procent.

Löneutvecklingen till och med februari 2020

Pressmeddelande Publicerad: 2020-04-29 09:32 CEST

Lönerna i Sverige ökade med i genomsnitt 2,9 procent under januari och februari 2020, jämfört med samma period 2019. Det visar Medlingsinstitutets bearbetning av konjunkturlönestatistikens utfall till och med februari i år. Löneökningstakten i inledningen av 2020 var därmed högre än helåret 2019, då lönerna ökade med 2,6 procent.

Avtal om korttidsarbete kom snabbt på plats

Pressmeddelande Publicerad: 2020-03-27 10:00 CET

Sedan möjligheten att teckna avtal om korttidsarbete infördes den 16 mars har utvecklingen gått snabbt. I dag omfattas uppskattningsvis 85 procent av alla anställda i privat sektor av kollektivavtal som gör det möjligt för arbetsgivaren att införa korttidsarbete.

Löneutvecklingen under år 2019

Pressmeddelande Publicerad: 2020-02-28 09:32 CET

Lönerna i Sverige ökade med 2,6 procent under helåret 2019, jämfört med samma period 2018. Det visar Medlingsinstitutets bearbetning av konjunkturlönestatistikens utfall till och med december månad förra året. Löneökningstakten 2019 var därmed något högre än helåret 2018.

"Parterna tar sitt ansvar för arbetsmarknadens funktionssätt"

Pressmeddelande Publicerad: 2020-02-19 09:30 CET

Två uppmärksammade konflikter med hamnarbetare och piloter i huvudrollerna stod för alla de arbetsdagar som gick förlorade på grund av strejk eller lockout i förra årets avtalsförhandlingar. Det konstaterar Medlingsinstitutet i sin rapport om arbetsmarknaden år 2019.

Medling om krav på kollektivavtal med solcellsföretag

Pressmeddelande Publicerad: 2020-02-17 11:15 CET

Medlingsinstitutets faste medlare Kurt Eriksson handlägger ärendet där Svenska Elektrikerförbundet kräver kollektivavtal med Svea Renewable Solar i Sollentuna. Elektrikerna kräver kollektivavtal med företaget och varslar om strejk.

Medlingsinstitutets rapport om arbetsmarknaden

Pressmeddelande Publicerad: 2020-02-13 13:04 CET

Den 19 februari klockan 9.30 presenterar Medlingsinstitutet sin årsrapport ”Avtalsrörelsen och lönebildningen 2019” i ett pressmeddelande och på sin webbplats. Det blir alltså ingen presskonferens om rapporten.

Löneutvecklingen till och med juli 2019

Pressmeddelande Publicerad: 2019-09-30 09:34 CEST

Lönerna i Sverige ökade med 2,6 procent under årets första sju månader, jämfört med samma period 2018. Det visar Medlingsinstitutets bearbetning av konjunkturlönestatistikens utfall till och med juli månad i år. Löneökningstakten så här långt är ungefär lika stor som helåret 2018, då den var 2,5 procent.

Löneutvecklingen första halvåret 2019

Pressmeddelande Publicerad: 2019-08-30 09:32 CEST

Lönerna i Sverige ökade med 2,5 procent under det första halvåret i år, jämfört med samma period 2018. Det visar Medlingsinstitutets bearbetning av konjunkturlönestatistikens utfall till och med juni månad.


Nyheter


Medlare utsedda i fastighetsförhandling

Nyhet Publicerad: 2017-05-22 13:26 CEST


Sociala medier


Kontakt


Bosse Andersson
Bosse Andersson

Kommunikationsansvarig

bo.andersson@mi.se

08-545 292 43

073-533 01 54

Anna Fransson

BilderVideorPodcastsDokument