Pressmeddelanden

RSS

Löneutvecklingen till och med juli 2019

Pressmeddelande Publicerad: 2019-09-30 09:34 CEST

Lönerna i Sverige ökade med 2,6 procent under årets första sju månader, jämfört med samma period 2018. Det visar Medlingsinstitutets bearbetning av konjunkturlönestatistikens utfall till och med juli månad i år. Löneökningstakten så här långt är ungefär lika stor som helåret 2018, då den var 2,5 procent.

Löneutvecklingen första halvåret 2019

Pressmeddelande Publicerad: 2019-08-30 09:32 CEST

Lönerna i Sverige ökade med 2,5 procent under det första halvåret i år, jämfört med samma period 2018. Det visar Medlingsinstitutets bearbetning av konjunkturlönestatistikens utfall till och med juni månad.

Löneutvecklingen till och med april 2019

Pressmeddelande Publicerad: 2019-06-28 09:31 CEST

Lönerna i Sverige ökade med 2,5 procent under årets första fyra månader, jämfört med samma period 2018. Det visar Medlingsinstitutets bearbetning av konjunkturlönestatistikens utfall till och med april månad.

Medlingsinstitutet presenterar rapport om löneskillnader

Pressmeddelande Publicerad: 2019-06-12 13:38 CEST

Den 18 juni presenterar Medlingsinstitutet sin rapport ”Löneskillnaden mellan kvinnor och män 2018 – vad säger den officiella lönestatistiken”. Samtidigt presenteras den officiella lönestrukturstatistiken för år 2018.

Löneutvecklingen till och med mars 2019

Pressmeddelande Publicerad: 2019-05-29 09:33 CEST

Lönerna i Sverige ökade med 2,5 procent under årets första tre månader, jämfört med samma period 2018. Det visar Medlingsinstitutets bearbetning av konjunkturlönestatistikens utfall till och med mars månad.

Löneutvecklingen till och med februari 2019

Pressmeddelande Publicerad: 2019-04-29 09:33 CEST

Lönerna i Sverige ökade med 2,5 procent under årets första två månader, jämfört med samma period 2018. Det visar Medlingsinstitutets bearbetning av konjunkturlönestatistikens utfall till och med februari månad.

Medlare utsedda i pilotförhandling

Pressmeddelande Publicerad: 2019-04-04 10:35 CEST

Medlingsinstitutet har utsett Jan Sjölin, Gunilla Runnquist och Stefan Hult att medla i arbetstvisten mellan Svensk Pilotförening och Svenska Flygbranschen.

Löneutvecklingen under år 2018

Pressmeddelande Publicerad: 2019-02-28 09:33 CET

Stabilt år på arbetsmarknaden 2018

Pressmeddelande Publicerad: 2019-02-20 10:03 CET

Presentation av Medlingsinstitutets årsrapport för 2018

Pressmeddelande Publicerad: 2019-02-13 14:00 CET

Löneutvecklingen till och med november 2018

Pressmeddelande Publicerad: 2019-01-30 09:33 CET

Medlare utsedda i hamnkonflikt

Pressmeddelande Publicerad: 2019-01-18 09:41 CET

Löneutvecklingen till och med oktober 2018

Pressmeddelande Publicerad: 2018-12-21 09:33 CET

Medling om krav på kollektivavtal med Kaffelabbet

Pressmeddelande Publicerad: 2018-11-30 11:00 CET

Löneutvecklingen till och med september 2018

Pressmeddelande Publicerad: 2018-11-30 09:32 CET

Medling om krav på kollektivavtal med elföretag

Pressmeddelande Publicerad: 2018-11-29 11:00 CET

Presskontakt

Medling om krav på avtal med Train Logistics Sweden

Pressmeddelande Publicerad: 2018-11-27 09:44 CET

Löneutvecklingen till och med augusti 2018

Pressmeddelande Publicerad: 2018-10-30 09:30 CET

Välfärdsyrken på frammarsch

Pressmeddelande Publicerad: 2018-10-01 10:00 CEST

Löneutvecklingen till och med juli 2018

Pressmeddelande Publicerad: 2018-10-01 09:30 CEST

Riksbanken medverkar i Medlingsinstitutets konferens

Pressmeddelande Publicerad: 2018-09-27 15:31 CEST

Löneutvecklingen första halvåret 2018

Pressmeddelande Publicerad: 2018-08-30 09:33 CEST

Medling om krav på kollektivavtal med Värmia Syd AB

Pressmeddelande Publicerad: 2018-08-13 11:00 CEST

Medling i Köpings hamn

Pressmeddelande Publicerad: 2018-08-10 13:43 CEST

Medling i flygkonflikt

Pressmeddelande Publicerad: 2018-08-02 11:00 CEST

Löneutvecklingen till och med april 2018

Pressmeddelande Publicerad: 2018-06-29 09:33 CEST

Medlingsinstitutets bearbetning av konjunkturlönestatistiken indikerar att lönerna i ekonomin som helhet ökade med 2,4 procent i april månad i år, jämfört med samma månad i fjol. Ett genomsnitt för årets fyra första månader ger en löneökningstakt på 2,6 procent.

Löneskillnaden mellan könen fortsätter minska

Pressmeddelande Publicerad: 2018-06-19 09:00 CEST

Löneskillnaden mellan kvinnor och män har minskat varje år sedan 2007. År 2017 var skillnaden 11,3 procent, en minskning med 0,7 procentenheter jämfört med året innan. Det visar Medlingsinstitutets rapport ”Löneskillnaden mellan kvinnor och män – vad säger den officiella lönestatistiken?”

Krav om kollektivavtal mot djurbutik

Pressmeddelande Publicerad: 2018-06-13 11:00 CEST

Presskonferens om löner och löneskillnad

Pressmeddelande Publicerad: 2018-06-12 10:02 CEST

Löneutvecklingen till och med mars 2018

Pressmeddelande Publicerad: 2018-05-30 09:33 CEST


Nyheter


Medlare utsedda i fastighetsförhandling

Nyhet Publicerad: 2017-05-22 13:26 CEST


Sociala medier


Kontakt


Bosse Andersson

Kommunikationsansvarig

bo.andersson@mi.se

08-545 292 43

073-533 01 54

Valter Hultén

Makroekonomisk analytiker

valter.hulten@mi.se

08-545 292 40

08-545 292 44

073-507 57 00


Bilder  Videor   Podcasts

   RSS


    Dokument