Pressmeddelanden


Pandemin halverade löneökningstakten

Pressmeddelande Publicerad: 2020-08-31 09:32 CEST

Lönerna i Sverige ökade med 1,4 procent andra kvartalet 2020, jämfört med samma kvartal 2019, enligt preliminära siffror. På grund av pandemins effekter blev det en påtaglig dämpning av löneökningstakten jämfört med det första kvartalet 2020. Då ökade lönerna med i genomsnitt 2,9 procent.

Medling om krav på kollektivavtal med larmföretag

Pressmeddelande Publicerad: 2020-08-25 11:00 CEST

Medlingsinstitutets faste medlare Karl Glimnell handlägger ärendet där Svenska Elektrikerförbundet kräver kollektivavtal med Hometec Security i Dalsjöfors och varslar om strejk.

Medling om krav på kollektivavtal med Tyresöföretag

Pressmeddelande Publicerad: 2020-08-12 10:45 CEST

Medlingsinstitutets faste medlare Kurt Eriksson handlägger ärendet där Stockholms LS av SAC (syndikalisterna) kräver kollektivavtal med företaget Ease Joy and Glory i Tyresö och varslar om strejk för två av sina medlemmar.

Pandemin halverade löneutvecklingen i april

Pressmeddelande Publicerad: 2020-06-30 09:31 CEST

Lönerna i Sverige ökade med 1,4 procent i april 2020, jämfört med samma månad 2019, enligt preliminära siffror. På grund av pandemins effekter halverades löneökningstakten i april jämfört med de tre första månaderna under 2020. Då ökade lönerna med i genomsnitt 2,8 procent.

Fortsatt minskning av löneskillnaden mellan kvinnor och män

Pressmeddelande Publicerad: 2020-06-16 10:12 CEST

Löneskillnaden mellan kvinnor och män har minskat varje år sedan 2007. Medlingsinstitutets årliga rapport visar att skillnaden var 9,9 procent år 2019. Det är en minskning från året innan med 0,8 procentenheter. Sedan år 2007 har skillnaden minskat med 6,5 procentenheter.

Fortsatt minskning av löneskillnaden mellan kvinnor och män

Pressmeddelande Publicerad: 2020-06-16 09:30 CEST

Löneskillnaden mellan kvinnor och män har minskat varje år sedan 2007. Medlingsinstitutets årliga rapport visar att skillnaden var 9,9 procent år 2019. Det är en minskning från året innan med 0,8 procentenheter. Sedan år 2007 har skillnaden minskat med 6,5 procentenheter.

Löneskillnaden mellan kvinnor och män 2019

Pressmeddelande Publicerad: 2020-06-12 08:40 CEST

Medlingsinstitutets årliga rapport om löneskillnaden mellan kvinnor och män presenteras tisdagen den 16 juni klockan 9:30.

Medling om krav på kollektivavtal med husvagnssäljare

Pressmeddelande Publicerad: 2020-06-08 10:57 CEST

Medlingsinstitutets faste medlare Karl Glimnell handlägger ärendet där IF Metall kräver kollektivavtal med Vincent Schafflers Husbil och Husvagn AB i Varberg och varslar om strejk.

Löneutvecklingen till och med mars 2020

Pressmeddelande Publicerad: 2020-05-29 09:32 CEST

Lönerna i Sverige ökade med i genomsnitt 2,9 procent under januari-mars 2020, jämfört med samma månader 2019. Det visar Medlingsinstitutets bearbetning av konjunkturlönestatistikens utfall till och med mars i år. Löneökningstakten i inledningen av 2020 var därmed högre än helåret 2019, då lönerna ökade med 2,6 procent.

Löneutvecklingen till och med februari 2020

Pressmeddelande Publicerad: 2020-04-29 09:32 CEST

Lönerna i Sverige ökade med i genomsnitt 2,9 procent under januari och februari 2020, jämfört med samma period 2019. Det visar Medlingsinstitutets bearbetning av konjunkturlönestatistikens utfall till och med februari i år. Löneökningstakten i inledningen av 2020 var därmed högre än helåret 2019, då lönerna ökade med 2,6 procent.

Avtal om korttidsarbete kom snabbt på plats

Pressmeddelande Publicerad: 2020-03-27 10:00 CET

Sedan möjligheten att teckna avtal om korttidsarbete infördes den 16 mars har utvecklingen gått snabbt. I dag omfattas uppskattningsvis 85 procent av alla anställda i privat sektor av kollektivavtal som gör det möjligt för arbetsgivaren att införa korttidsarbete.

Löneutvecklingen under år 2019

Pressmeddelande Publicerad: 2020-02-28 09:32 CET

Lönerna i Sverige ökade med 2,6 procent under helåret 2019, jämfört med samma period 2018. Det visar Medlingsinstitutets bearbetning av konjunkturlönestatistikens utfall till och med december månad förra året. Löneökningstakten 2019 var därmed något högre än helåret 2018.

"Parterna tar sitt ansvar för arbetsmarknadens funktionssätt"

Pressmeddelande Publicerad: 2020-02-19 09:30 CET

Två uppmärksammade konflikter med hamnarbetare och piloter i huvudrollerna stod för alla de arbetsdagar som gick förlorade på grund av strejk eller lockout i förra årets avtalsförhandlingar. Det konstaterar Medlingsinstitutet i sin rapport om arbetsmarknaden år 2019.

Medling om krav på kollektivavtal med solcellsföretag

Pressmeddelande Publicerad: 2020-02-17 11:15 CET

Medlingsinstitutets faste medlare Kurt Eriksson handlägger ärendet där Svenska Elektrikerförbundet kräver kollektivavtal med Svea Renewable Solar i Sollentuna. Elektrikerna kräver kollektivavtal med företaget och varslar om strejk.

Medlingsinstitutets rapport om arbetsmarknaden

Pressmeddelande Publicerad: 2020-02-13 13:04 CET

Den 19 februari klockan 9.30 presenterar Medlingsinstitutet sin årsrapport ”Avtalsrörelsen och lönebildningen 2019” i ett pressmeddelande och på sin webbplats. Det blir alltså ingen presskonferens om rapporten.

Löneutvecklingen till och med juli 2019

Pressmeddelande Publicerad: 2019-09-30 09:34 CEST

Lönerna i Sverige ökade med 2,6 procent under årets första sju månader, jämfört med samma period 2018. Det visar Medlingsinstitutets bearbetning av konjunkturlönestatistikens utfall till och med juli månad i år. Löneökningstakten så här långt är ungefär lika stor som helåret 2018, då den var 2,5 procent.

Löneutvecklingen första halvåret 2019

Pressmeddelande Publicerad: 2019-08-30 09:32 CEST

Lönerna i Sverige ökade med 2,5 procent under det första halvåret i år, jämfört med samma period 2018. Det visar Medlingsinstitutets bearbetning av konjunkturlönestatistikens utfall till och med juni månad.

Löneutvecklingen till och med april 2019

Pressmeddelande Publicerad: 2019-06-28 09:31 CEST

Lönerna i Sverige ökade med 2,5 procent under årets första fyra månader, jämfört med samma period 2018. Det visar Medlingsinstitutets bearbetning av konjunkturlönestatistikens utfall till och med april månad.

Medlingsinstitutet presenterar rapport om löneskillnader

Pressmeddelande Publicerad: 2019-06-12 13:38 CEST

Den 18 juni presenterar Medlingsinstitutet sin rapport ”Löneskillnaden mellan kvinnor och män 2018 – vad säger den officiella lönestatistiken”. Samtidigt presenteras den officiella lönestrukturstatistiken för år 2018.

Löneutvecklingen till och med mars 2019

Pressmeddelande Publicerad: 2019-05-29 09:33 CEST

Lönerna i Sverige ökade med 2,5 procent under årets första tre månader, jämfört med samma period 2018. Det visar Medlingsinstitutets bearbetning av konjunkturlönestatistikens utfall till och med mars månad.

Löneutvecklingen till och med februari 2019

Pressmeddelande Publicerad: 2019-04-29 09:33 CEST

Lönerna i Sverige ökade med 2,5 procent under årets första två månader, jämfört med samma period 2018. Det visar Medlingsinstitutets bearbetning av konjunkturlönestatistikens utfall till och med februari månad.

Medlare utsedda i pilotförhandling

Pressmeddelande Publicerad: 2019-04-04 10:35 CEST

Medlingsinstitutet har utsett Jan Sjölin, Gunilla Runnquist och Stefan Hult att medla i arbetstvisten mellan Svensk Pilotförening och Svenska Flygbranschen.

Löneutvecklingen under år 2018

Pressmeddelande Publicerad: 2019-02-28 09:33 CET

Stabilt år på arbetsmarknaden 2018

Pressmeddelande Publicerad: 2019-02-20 10:03 CET

Presentation av Medlingsinstitutets årsrapport för 2018

Pressmeddelande Publicerad: 2019-02-13 14:00 CET

Löneutvecklingen till och med november 2018

Pressmeddelande Publicerad: 2019-01-30 09:33 CET

Medlare utsedda i hamnkonflikt

Pressmeddelande Publicerad: 2019-01-18 09:41 CET

Löneutvecklingen till och med oktober 2018

Pressmeddelande Publicerad: 2018-12-21 09:33 CET

Medling om krav på kollektivavtal med Kaffelabbet

Pressmeddelande Publicerad: 2018-11-30 11:00 CET

Löneutvecklingen till och med september 2018

Pressmeddelande Publicerad: 2018-11-30 09:32 CET


Nyheter


Medlare utsedda i fastighetsförhandling

Nyhet Publicerad: 2017-05-22 13:26 CEST


Sociala medier


Kontakt


Bosse Andersson

Kommunikationsansvarig

bo.andersson@mi.se

08-545 292 43

073-533 01 54

Valter Hultén

Makroekonomisk analytiker

valter.hulten@mi.se

08-545 292 44

073-507 57 00


BilderVideorPodcastsDokument