Pressmeddelanden


Medling om krav på kollektivavtal med trähusföretag

Pressmeddelande Publicerad: 2021-03-03 13:08 CET

Fackförbundet GS kräver kollektivavtal med Annahus-Tunastugan i Alunda utanför Uppsala och varslar om strejk. Medlingsinstitutets faste medlare Kurt Eriksson handlägger ärendet.

Stigande reallöner 2020 trots rekordlåg löneökning

Pressmeddelande Publicerad: 2021-03-01 09:32 CET

Lönerna i Sverige ökade med 1,9 procent under helåret 2020, jämfört med samma period 2019. Det visar konjunkturlönestatistikens preliminära utfall till och med december månad förra året. Den genomsnittliga löneökningstakten var därmed på den lägsta nivå som hittills uppmätts för ett enskilt år.

Inga strejkdagar trots omfattande avtalsrörelse 2020

Pressmeddelande Publicerad: 2021-02-19 10:00 CET

Under år 2020 gick inte en enda arbetsdag förlorad på grund av strejk eller lockout, varken i avtalsrörelsen eller i andra sammanhang. Det har inte inträffat förut. Det framgick av en webbkonferens där Medlingsinstitutet på fredagen gav en försmak av innehållet i den kommande årsrapporten.

Medlare utsedda i förhandling om taxiavtal

Pressmeddelande Publicerad: 2021-02-04 09:15 CET

Medlingsinstitutet har utsett Jan Sjölin, Sverker Rudeberg och Lenita Granlund, att medla i arbetstvisten mellan Svenska Transportarbetareförbundet och Biltrafikens Arbetsgivareorganisation i tvisten om ett nytt kollektivavtal för taxibranschen.

Löneutvecklingen till och med november 2020

Pressmeddelande Publicerad: 2021-01-29 09:30 CET

Lönerna i Sverige ökade med 1,4 procent i november 2020 jämfört med samma period 2019, enligt den första preliminära statistiken. Löneökningstakten i november motsvarade därmed den genomsnittliga takten sedan april 2020, då löneutvecklingen dämpades påtagligt.

Medlare utsedda i tvist om vårdavtal

Pressmeddelande Publicerad: 2021-01-06 11:11 CET

Medlingsinstitutet utser Gunilla Runnquist och Robert Schön att medla i arbetstvisten mellan Svenska Kommunalarbetareförbundet och Vårdföretagarna i förhandlingarna om nytt kollektivavtal.

Medling om krav på kollektivavtal med modeföretag

Pressmeddelande Publicerad: 2020-12-23 11:00 CET

Medlingsinstitutets faste medlare Kurt Eriksson handlägger ärendet där Handelsanställdas förbund kräver kollektivavtal med Chanel i Stockholm och varslar om strejk.

Löneökningstakten väntas vända uppåt

Pressmeddelande Publicerad: 2020-12-22 09:32 CET

Lönerna i Sverige ökade i genomsnitt med 1,4 procent under perioden april–oktober jämfört med samma period förra året, enligt preliminära siffror. På grund av pandemins effekter har löneökningstakten dämpats påtagligt jämfört med det första kvartalet 2020. Då ökade lönerna med i genomsnitt 2,9 procent.

Medling om krav på kollektivavtal med hudvårdsföretag

Pressmeddelande Publicerad: 2020-12-18 11:07 CET

Medlingsinstitutets faste medlare Ralf Larsson handlägger ärendet där Handelsanställdas förbund kräver kollektivavtal med Hudoteket i Jönköping och varslar om strejk.

Medlare utsedda i tvist om lackavtal

Pressmeddelande Publicerad: 2020-12-11 13:39 CET

Medlingsinstitutet har utsett Göran Gräslund, Robert Schön och Ronny Wenngren att medla i arbetstvisten mellan Svenska Målareförbundet och Motorbranschens arbetsgivareförbund om nytt kollektivavtal.

Medlare utsedda i förhandling om bemanningsavtal

Pressmeddelande Publicerad: 2020-12-10 10:16 CET

Medlingsinstitutet har utsett Erland Olauson och Bengt Huldt att medla i arbetstvisten om nytt kollektivavtal mellan de 14 LO-förbunden och Kompetensföretagen .

Medlare utsedda i tvist om restaurangavtal

Pressmeddelande Publicerad: 2020-12-02 15:54 CET

Medlingsinstitutet har utsett Gunilla Runnquist, Anders Hammarbäck och Sverker Rudeberg att medla i arbetstvisten mellan Hotell- och restaurangfacket och Svensk Handel om nytt kollektivavtal.

Löneutvecklingen till och med september 2020

Pressmeddelande Publicerad: 2020-11-30 09:32 CET

Lönerna i Sverige ökade i genomsnitt med 1,4 procent under perioden april–september jämfört med samma period förra året, enligt preliminära siffror. På grund av pandemins effekter är det en påtaglig dämpning av löneökningstakten jämfört med det första kvartalet 2020. Då ökade lönerna med i genomsnitt 2,9 procent.

Medling om krav på kollektivavtal med bageri

Pressmeddelande Publicerad: 2020-11-27 11:05 CET

Medlingsinstitutets faste medlare Kurt Eriksson handlägger ärendet där Svenska Livsmedelsarbetareförbundet kräver kollektivavtal med Bageri Ritorno på Torsgatan i Stockholm och varslar om strejk.

Medlare utsedda i måleriförhandlingar

Pressmeddelande Publicerad: 2020-11-20 15:02 CET

Medlingsinstitutet har utsett Kurt Eriksson och Åsa Kjellberg Kahn att medla i arbetstvisten mellan Svenska Målareförbundet och Måleriföretagen i Sverige i förhandlingarna om nytt kollektivavtal.

Medlare utsedda i tvist om byggavtal

Pressmeddelande Publicerad: 2020-11-19 10:13 CET

Medlingsinstitutet har utsett Jan Sjölin, Anders Norberg och Ronny Wenngren att medla i arbetstvisten mellan Svenska Byggnadsarbetareförbundet och Byggföretagen i förhandlingarna om nytt kollektivavtal.

Handelsavtal klart efter medling

Pressmeddelande Publicerad: 2020-11-12 16:32 CET

Svensk Handel och Handelsanställdas förbund har tecknat ett nytt avtal efter medling. Därmed dras varslet om strejk vid 22 arbetsplatser – butiker och lager – tillbaka.

Medlare utsedda i tvist om hotell- och restaurangavtal

Pressmeddelande Publicerad: 2020-11-09 09:25 CET

Medlingsinstitutet har utsett Claes Stråth och Anders Hammarbäck att medla i arbetstvisten mellan Hotell- och restaurangfacket och Visita om nytt kollektivavtal.

Medlare utsedda i tvist om handelsavtal

Pressmeddelande Publicerad: 2020-11-05 09:09 CET

Medlingsinstitutet har utsett Gunilla Runnquist och Robert Schön att medla i arbetstvisten mellan Handelsanställdas förbund och Svensk Handel om nytt kollektivavtal.

Löneutvecklingen till och med augusti 2020

Pressmeddelande Publicerad: 2020-10-29 09:32 CET

Lönerna i Sverige ökade i genomsnitt med 1,3 procent under perioden april-augusti jämfört med samma period förra året, enligt preliminära siffror. På grund av pandemins effekter är det en påtaglig dämpning av löneökningstakten jämfört med det första kvartalet 2020. Då ökade lönerna med i genomsnitt 2,9 procent.

Livs varslar i Västervik

Pressmeddelande Publicerad: 2020-10-23 11:10 CEST

Fackförbundet Livsmedelsarbetareförbundet varslar om strejk och blockad mot bolaget IMSL i Västervik. Fackförbundet kräver kollektivavtal med bolaget.

"Partsöverenskommelser bästa grunden för reformer"

Pressmeddelande Publicerad: 2020-10-21 14:00 CEST

Medlingsinstitutet anser inte att ett fortsatt arbete med att reformera arbetsrätten bör baseras på utredningen ”En modernare arbetsrätt” utan i stället på de partsöverenskommelser som slutits. Det framgår av myndighetens remissvar på utredningen om arbetsrätten.

Så slår pandemin mot löneutvecklingen

Pressmeddelande Publicerad: 2020-10-02 09:30 CEST

Utvecklingen på arbetsmarknaden har varit dramatisk sedan fack och arbetsgivare i våras sköt upp avtalsrörelsen. När förhandlingarna nu återupptas har löneökningstakten halverats och antalet timavlönade har minskat med 140 000.

Korttidsarbete viktigt verktyg

Pressmeddelande Publicerad: 2020-10-02 09:30 CEST

Precis som i andra EU-länder har korttidsarbete blivit ett av de viktigaste verktygen för att mildra effekterna på arbetsmarknaden av covid- 19-pandemin. På mycket kort tid förhandlade fack och arbetsgivare fram nya avtal efter att regeringen presenterat reformen.

Fortsatt låg löneökningstakt i juli

Pressmeddelande Publicerad: 2020-09-30 09:31 CEST

Lönerna i Sverige ökade i genomsnitt med 1,3 procent under perioden april-juli jämfört med samma period förra året, enligt preliminära siffror. På grund av pandemins effekter är det påtaglig dämpning av löneökningstakten jämfört med det första kvartalet 2020. Då ökade lönerna med i genomsnitt 2,9 procent.

Pandemin halverade löneökningstakten

Pressmeddelande Publicerad: 2020-08-31 09:32 CEST

Lönerna i Sverige ökade med 1,4 procent andra kvartalet 2020, jämfört med samma kvartal 2019, enligt preliminära siffror. På grund av pandemins effekter blev det en påtaglig dämpning av löneökningstakten jämfört med det första kvartalet 2020. Då ökade lönerna med i genomsnitt 2,9 procent.

Medling om krav på kollektivavtal med larmföretag

Pressmeddelande Publicerad: 2020-08-25 11:00 CEST

Medlingsinstitutets faste medlare Karl Glimnell handlägger ärendet där Svenska Elektrikerförbundet kräver kollektivavtal med Hometec Security i Dalsjöfors och varslar om strejk.

Medling om krav på kollektivavtal med Tyresöföretag

Pressmeddelande Publicerad: 2020-08-12 10:45 CEST

Medlingsinstitutets faste medlare Kurt Eriksson handlägger ärendet där Stockholms LS av SAC (syndikalisterna) kräver kollektivavtal med företaget Ease Joy and Glory i Tyresö och varslar om strejk för två av sina medlemmar.

Pandemin halverade löneutvecklingen i april

Pressmeddelande Publicerad: 2020-06-30 09:31 CEST

Lönerna i Sverige ökade med 1,4 procent i april 2020, jämfört med samma månad 2019, enligt preliminära siffror. På grund av pandemins effekter halverades löneökningstakten i april jämfört med de tre första månaderna under 2020. Då ökade lönerna med i genomsnitt 2,8 procent.

Fortsatt minskning av löneskillnaden mellan kvinnor och män

Pressmeddelande Publicerad: 2020-06-16 10:12 CEST

Löneskillnaden mellan kvinnor och män har minskat varje år sedan 2007. Medlingsinstitutets årliga rapport visar att skillnaden var 9,9 procent år 2019. Det är en minskning från året innan med 0,8 procentenheter. Sedan år 2007 har skillnaden minskat med 6,5 procentenheter.


Nyheter


Medlare utsedda i fastighetsförhandling

Nyhet Publicerad: 2017-05-22 13:26 CEST

Medlingsinstitutet har utsett Gunilla Runnquist och Malte Eriksson att medla i förhandlingarna mellan Fastighetsanställdas Förbund och Arbetsgivarförbundet Pacta i förhandlingarna om ett nytt kollektivavtal för fastighetsskötare med flera i kommunala bola...


Sociala medier


Kontakt


Bosse Andersson
Bosse Andersson

Kommunikationsansvarig

bo.andersson@mi.se

08-545 292 43

073-533 01 54


BilderVideorPodcastsDokument