Pressmeddelanden 2012

RSS

Löneutvecklingen till och med september 2012

Pressmeddelande Publicerad: 2012-12-03 10:03 CET

Medlare utsedda i lärarförhandlingar

Pressmeddelande Publicerad: 2012-11-28 15:36 CET

Medlare utsedda i flygbranschen

Pressmeddelande Publicerad: 2012-11-13 09:06 CET

Löneutvecklingen till och med augusti 2012

Pressmeddelande Publicerad: 2012-11-02 10:02 CET

Löneutvecklingen till och med augusti 2012

Medlare utsedda

Pressmeddelande Publicerad: 2012-10-11 14:33 CEST

Medlare utsedda

Pressmeddelande Publicerad: 2012-10-08 10:42 CEST

Löneutvecklingen till och med juli 2012

Pressmeddelande Publicerad: 2012-10-01 10:09 CEST

De hittills uppmätta löneökningarna i industrin uppgår till 3,6 procent för perioden januari till juli 2012. Motsvarande ökningstal för näringslivet var 3,0 procent och för hela ekonomin 2,4 procent. Det visar Medlingsinstitutets bearbetning av konjunkturlönestatistiken.

Medlare utsedda

Pressmeddelande Publicerad: 2012-09-17 16:47 CEST

Löneutvecklingen till och med juni 2012

Pressmeddelande Publicerad: 2012-08-31 10:24 CEST

De hittills uppmätta löneökningarna i industrin uppgår till 3,6 procent första halvåret 2012 jämfört med första halvåret 2011. Motsvarande ökningstal för näringslivet var 2,9 procent och för hela ekonomin 2,4 procent. Det visar Medlingsinstitutets bearbetning av konjunkturlönestatistiken.


Sociala medier


Kontakt


Bosse Andersson

Kommunikationsansvarig

bo.andersson@mi.se

08-545 292 43

073-533 01 54

Valter Hultén

Makroekonomisk analytiker, svarar på frågor om ekonomisk utveckling och konkurrenskraft

valter.hulten@mi.se

08-545 292 40

08-545 292 44

073-507 57 00


Bilder  Videor   Podcasts

   RSS


    Dokument