Pressmeddelanden 2013

RSS

Löner till och med september 2013

Pressmeddelande Publicerad: 2013-12-03 09:30 CET

Medling om krav på kollektivavtal

Pressmeddelande Publicerad: 2013-11-21 11:00 CET

Medling om krav på kollektivavtal

Pressmeddelande Publicerad: 2013-11-15 13:43 CET

Medling om krav på kollektivavtal

Pressmeddelande Publicerad: 2013-11-14 11:00 CET

Medling om krav på kollektivavtal

Pressmeddelande Publicerad: 2013-11-06 11:00 CET

Löneutveckling till och med augusti

Pressmeddelande Publicerad: 2013-11-04 09:05 CET

Medlare utsedda för skärgårdstrafiken

Pressmeddelande Publicerad: 2013-10-23 15:06 CEST

Löneutveckling till och med juli

Pressmeddelande Publicerad: 2013-10-02 09:15 CEST

Medlare utsedda för turism och fritid

Pressmeddelande Publicerad: 2013-09-30 16:41 CEST

Medling vid blockad av fartyg

Pressmeddelande Publicerad: 2013-09-25 12:12 CEST

Medlare utsedda i ambulansförhandling

Pressmeddelande Publicerad: 2013-09-25 11:45 CEST

Medlare utsedda för akademiker inom post och flyg

Pressmeddelande Publicerad: 2013-09-17 13:18 CEST

Medling om krav på kollektivavtal

Pressmeddelande Publicerad: 2013-09-16 11:18 CEST

Medlare utsedda för post och flyg

Pressmeddelande Publicerad: 2013-09-09 12:06 CEST

Löneutveckling första halvåret 2013

Pressmeddelande Publicerad: 2013-09-03 09:05 CEST

Finland söker svensk modell

Pressmeddelande Publicerad: 2013-08-14 09:05 CEST

Löneutvecklingen till och med april 2013

Pressmeddelande Publicerad: 2013-07-02 09:05 CEST

De hittills uppmätta löneökningarna i näringslivet under 2013 uppgår i genomsnitt till 2,0 procent. Motsvarande ökningstal för tjänstemännen var 1,8 procent och för arbetare 2,3 procent. För hela ekonomin uppmättes ökningen till 2,1 procent. Det visar Medlingsinstitutets bearbetning av konjunkturlönestatistiken.

Medlare utsedda för Samhall

Pressmeddelande Publicerad: 2013-06-27 16:28 CEST

Liten minskning av löneskillnaden mellan kvinnor och män

Pressmeddelande Publicerad: 2013-06-20 09:00 CEST

Medelare utsedda i flygförhandlingar

Pressmeddelande Publicerad: 2013-06-17 10:06 CEST

Medlare utsedda för spårtrafik

Pressmeddelande Publicerad: 2013-06-13 16:00 CEST

Medlare utsedda för serviceentreprenader

Pressmeddelande Publicerad: 2013-06-12 09:26 CEST

Medlare utseda i biografförhandlingar

Pressmeddelande Publicerad: 2013-06-11 17:35 CEST

Medlare utsedda för spårtrafiken

Pressmeddelande Publicerad: 2013-06-11 14:29 CEST

Rätt dag för Medlingsinstitutets presskonferens

Pressmeddelande Publicerad: 2013-06-11 11:08 CEST

Medlare utsedda i IT- och telekombranschen

Pressmeddelande Publicerad: 2013-06-11 10:12 CEST

Inbjudan till presskonferens

Pressmeddelande Publicerad: 2013-06-10 15:25 CEST

Löneutvecklingen till och med mars 2013

Pressmeddelande Publicerad: 2013-06-03 09:05 CEST

Medlare utsedda i bussbranschen

Pressmeddelande Publicerad: 2013-05-28 16:28 CEST

Medlare utsedda för maskinentreprenörer

Pressmeddelande Publicerad: 2013-05-17 14:56 CEST


Sociala medier


Kontakt


Bosse Andersson

Kommunikationsansvarig

bo.andersson@mi.se

08-545 292 43

073-533 01 54

Valter Hultén

Makroekonomisk analytiker

valter.hulten@mi.se

08-545 292 40

08-545 292 44

073-507 57 00


Bilder  Videor   Podcasts

   RSS


    Dokument