Pressmeddelanden 2016

RSS

Medling om skogsavtal

Pressmeddelande Publicerad: 2016-12-29 10:23 CET

Löneutvecklingen till och med oktober 2016

Pressmeddelande Publicerad: 2016-12-29 10:03 CET

Medlare utsedda i vård- och omsorgsförhandling

Pressmeddelande Publicerad: 2016-12-02 15:13 CET

Löneutvecklingen till och med september 2016

Pressmeddelande Publicerad: 2016-11-30 10:03 CET

Medling om krav på avtal med Bruka Design

Pressmeddelande Publicerad: 2016-11-28 10:30 CET

Medlare utsedda i tvisten i Göteborgs hamn

Pressmeddelande Publicerad: 2016-11-25 10:44 CET

Medling om krav på kollektivavtal

Pressmeddelande Publicerad: 2016-11-17 10:00 CET

Presskontakt

Löneutvecklingen till och med augusti 2016

Pressmeddelande Publicerad: 2016-10-31 10:03 CET

Medlare utsedda

Pressmeddelande Publicerad: 2016-10-17 13:38 CEST

Konferens om samhällsekonomiska förutsättningar för lönebildningen

Pressmeddelande Publicerad: 2016-10-03 08:30 CEST

Löneutvecklingen till och med juli 2016

Pressmeddelande Publicerad: 2016-09-30 10:00 CEST

Medlare utsedda i Samhallförhandling

Pressmeddelande Publicerad: 2016-09-08 15:44 CEST

Jan Sjölin är tidigare avtalssekreterare för Svenska Kommunalarbetareförbundet.Anders Forsberg är bland annat tidigare riksdagsdirektör och förbundsordförande i Jusek.

Medlare utsedda i förhandlingar för personliga assistenter

Pressmeddelande Publicerad: 2016-09-02 09:40 CEST

Gunilla Runnnquist är tidigare förhandlingschef på Lärarförbundet.Katarina Novák är tidigare vd och förbundsdirektör på Skogs- och lantarbetsgivareförbundet.

Löneutvecklingen till och med juni 2016

Pressmeddelande Publicerad: 2016-08-30 10:00 CEST

Löneutvecklingen till och med april 2016

Pressmeddelande Publicerad: 2016-06-30 10:03 CEST

Löneskillnaderna mellan kvinnor och män fortsätter minska

Pressmeddelande Publicerad: 2016-06-21 09:00 CEST

I dag presenteras den officiella lönestatistiken för hela ekonomin och rapporten ”Löneskillnaden mellan kvinnor och män 2015 – vad säger den officiella lönestatistiken?”

Presskonferens om löneskillnader

Pressmeddelande Publicerad: 2016-06-13 12:34 CEST

Tid: Tisdagen den 21 juni klockan 9:00Plats: Kungliga Myntkabinettet, Slottsbacken 6, Gamla Stan, StockholmLönestrukturstatistiken bygger på en årlig undersökning som baseras på individuppgifter. Den innehåller uppgifter om till exempel kön, ålder, yrke, utbildning och region. Syftet med den årliga lönestrukturstatistiken är att ge en översiktlig och jämförbar bild av lönestrukturen för hela arbetsmarknaden. Med hjälp av dessa uppgifter kan man till exempel ge en mer nyanserad bild av relationen mellan kvinnors och mäns löner.

Medlarna kallar parterna i flygkonflikten

Pressmeddelande Publicerad: 2016-06-12 09:03 CEST

Medlare utsedda i förhandlingar om avtal för serviceentreprenad

Pressmeddelande Publicerad: 2016-06-02 13:25 CEST

Löneutvecklingen till och med mars 2016

Pressmeddelande Publicerad: 2016-05-30 10:03 CEST

Medlare utsedda i hamnkonflikt

Pressmeddelande Publicerad: 2016-05-19 11:36 CEST

Medling om krav på kollektivavtal

Pressmeddelande Publicerad: 2016-05-17 11:00 CEST

Medlare utsedda i larm- och säkerhetsförhandling

Pressmeddelande Publicerad: 2016-05-12 11:52 CEST

Medlare utsedda i grafisk tvist

Pressmeddelande Publicerad: 2016-05-09 14:47 CEST

Löneutvecklingen till och med februari 2016

Pressmeddelande Publicerad: 2016-05-02 09:03 CEST

Medlare utsedda i telekomförhandling

Pressmeddelande Publicerad: 2016-04-08 13:19 CEST

Medlare utsedda

Pressmeddelande Publicerad: 2016-04-07 17:12 CEST

Medling om krav på kollektivavtal

Pressmeddelande Publicerad: 2016-04-04 11:00 CEST

Kommentar till industrins avtal

Pressmeddelande Publicerad: 2016-03-31 19:30 CEST

Medlare utsedda för skärgårdstrafiken

Pressmeddelande Publicerad: 2016-03-31 15:46 CEST


Sociala medier


Kontakt


Bosse Andersson

Kommunikationsansvarig

bo.andersson@mi.se

08-545 292 43

073-533 01 54

Valter Hultén

Makroekonomisk analytiker, svarar på frågor om ekonomisk utveckling och konkurrenskraft

valter.hulten@mi.se

08-545 292 40

08-545 292 44

073-507 57 00


Bilder  Videor   Podcasts

   RSS


    Dokument