Pressmeddelanden 2017


Löneutvecklingen till och med oktober 2017

Pressmeddelande Publicerad: 2017-12-29 09:33 CET

Medlingsinstitutets bearbetning av konjunkturlönestatistiken indikerar att lönerna i ekonomin som helhet ökade med 2,6 procent i oktober, jämfört med samma månad i fjol. Från och med april i år omfattas många löntagare av nya löneavtal. För perioden april...

Löneutvecklingen till och med september 2017

Pressmeddelande Publicerad: 2017-11-30 09:33 CET

Medlingsinstitutets bearbetning av konjunkturlönestatistiken indikerar att lönerna i ekonomin som helhet ökade med 2,8 procent i september, jämfört med samma månad i fjol. Från och med april i år omfattas många löntagare av nya löneavtal. För årets andra ...

Löneutvecklingen till och med augusti 2017

Pressmeddelande Publicerad: 2017-10-30 09:33 CET

Medlingsinstitutets bearbetning av konjunkturlönestatistiken för augusti indikerar att lönerna i ekonomin som helhet ökade med 2,6 procent, jämfört med augusti i fjol. För årets första åtta månader visar beräkningarna att lönerna ökade med i genomsnitt 2,...

Medlare utsedda för skärgårdstrafiken

Pressmeddelande Publicerad: 2017-10-25 14:38 CEST

Medlingsinstitutet har utsett Christina Rogestam, Olle Hammarström och Cecilia Fahlberg Pihlgren att medla mellan Seko, Service- och kommunikationsfacket och Almega Tjänsteföretagen i förhandlingarna om ett nytt kollektivavtal för anställda inom avtalsomr...

Medlare utsedda i spelförhandling

Pressmeddelande Publicerad: 2017-10-11 14:51 CEST

Medlingsinstitutet har utsett Anders Hammarbäck och Jan Sjölin att medla mellan Hotell- och restaurangfacket och Almega Tjänsteförbunden i förhandlingarna om ett nytt kollektivavtal för anställda inom avtalsområdet spel.Hotell- och restaurangfacket har ...

Riksbanken på Medlingsinstitutets konferens

Pressmeddelande Publicerad: 2017-10-10 13:49 CEST

Medlingsinstitutet arrangerar konferensen "Samhällsekonomiska förutsättningar för lönebildningen" på måndag den 16 oktober klockan 9-12 i Folkets Hus, Barnhusgatan 12-14, Stockholm. Vice riksbankschef Henry Ohlsson talar om penningpolitik och lönebildning...

Medlare utsedda i Samhallförhandling

Pressmeddelande Publicerad: 2017-10-03 09:11 CEST

Medlingsinstitutet har utsett Malte Eriksson och Olle Hammarström att medla mellan sju LO-förbund och Almega Samhallförbundet i förhandlingarna om ett nytt kollektivavtal för anställda på Samhall.De sju fackförbunden (IF Metall, Fastighetsanställdas förbu...

Enskildas villkor vanligaste varselorsaken vid gällande kollektivavtal

Pressmeddelande Publicerad: 2017-09-29 12:00 CEST

Den vanligaste orsaken till att kollektivavtalsbundna arbetsgivare drabbas av varsel om stridsåtgärder är missnöje med enskilda medlemmars villkor, oftast gäller missnöjet lön. Det visar en kartläggning som Medlingsinstitutet har gjort på regeringens uppdrag.

Löneutvecklingen till och med juli 2017

Pressmeddelande Publicerad: 2017-09-29 09:33 CEST

Medlingsinstitutets beräkning visar att lönerna i ekonomin som helhet ökade med 2,6 procent i juli jämfört med samma månad förra året. För årets första sju månader ger beräkningen att lönerna ökade med i genomsnitt 2,6 procent i ekonomin som helhet. Motsv...

Löneutvecklingen första halvåret 2017

Pressmeddelande Publicerad: 2017-08-30 09:35 CEST

Medlingsinstitutets beräkning visar att lönerna i ekonomin som helhet ökade med 2,8 procent i juni, jämfört med samma månad förra året. För årets sex första månader ger beräkningen att lönerna ökade med i genomsnitt 2,6 procent i ekonomin som helhet. Mots...

Medlare utsedda i förhandling för personliga assistenter

Pressmeddelande Publicerad: 2017-08-25 09:56 CEST

Medlingsinstitutet har utsett Claes Stråth och Jan Sjölin att medla i tvisten mellan Svenska Kommunalarbetareförbundet och Vårdföretagarna om ett nytt kollektivavtal för branschen personlig assistans.Kommunal har varslat om nyanställningsblockad och förbu...

Medlarna i Göteborgs hamn lösta från sitt uppdrag

Pressmeddelande Publicerad: 2017-07-14 11:00 CEST

Medlingsinstitutet har beslutat att bevilja medlarna Anders Lindströms och Jan Sjölins begäran och lösa dem från uppdraget i Göteborgs hamn. Medlingsuppdraget mellan Hamnarbetarförbundets avdelning 4 och APM Terminals har pågått sedan den 25 november 2016...

Löneutvecklingen till och med april 2017

Pressmeddelande Publicerad: 2017-06-30 09:33 CEST

Medlingsinstitutet beräknar att löneökningstakten i ekonomin som helhet var 2,9 procent i april 2017. Beräkningen bygger på förväntade revideringar av Konjunkturlönestatistikens preliminära utfall för samma månad. Den genomsnittliga löneökningstakten i ek...

Löneskillnaden mellan kvinnor och män fortsätter minska

Pressmeddelande Publicerad: 2017-06-20 09:03 CEST

Kontaktperson

Presskonferens om löner och löneskillnad

Pressmeddelande Publicerad: 2017-06-13 08:54 CEST

Tisdagen den 20 juni 2017 klockan 9:00Plats: Kungliga Myntkabinettet, Slottsbacken 6, Gamla Stan, StockholmTa med pressleg.Lönestrukturstatistiken bygger på en årlig undersökning som baseras på individuppgifter. Den innehåller uppgifter om till exempel k...

Löneutveckling till och med mars 2017

Pressmeddelande Publicerad: 2017-05-30 09:35 CEST

Medlingsinstitutet beräknar att löneökningstakten i ekonomin som helhet var 2,4 procent i mars 2017. Beräkningen bygger på förväntade revideringar av Konjunkturlönestatistikens preliminära utfall för samma månad. Den genomsnittliga löneökningstakten i eko...

Medlare utsedda i städförhandling

Pressmeddelande Publicerad: 2017-05-26 11:13 CEST

Medlingsinstitutet har utsett Jan Sjölin och Göran Gräslund att medla i förhandlingarna mellan Fastighetsanställdas Förbund och Seko å ena sidan och Almega Tjänsteförbunden å andra sidan i förhandlingarna om ett nytt kollektivavtal för branschen städentre...

Medling om krav på avtal med Järfälla Profilteknik

Pressmeddelande Publicerad: 2017-05-19 11:00 CEST

Medlingsinstitutets faste medlare Kurt Eriksson handlägger ärendet där IF Metall varslat om stridsåtgärder mot Järfälla Profilteknik i Järfälla.Företaget arbetar med avancerad plåtbearbetning och skärande bearbetning.IF Metall  kräver kollektivavtal ...

Medlare utsedda i flygförhandling

Pressmeddelande Publicerad: 2017-05-15 15:24 CEST

Medlingsinstitutet har utsett Katarina Novàk och Anders Hammarbäck att medla i förhandlingarna mellan Unionen och Svenska Flygbranschen i förhandlingarna om ett nytt kollektivavtal för kabinanställda.Medlingen sker efter gemensam begäran från parterna och...

Medlare utsedda i måleriförhandling

Pressmeddelande Publicerad: 2017-05-11 16:15 CEST

Medlingsinstitutet har utsett Anders Forsberg och Inger Jonasdotter att medla i tvisten mellan Svenska Målareförbundet å ena sidan och Måleriföretagen å andra sidan om ett nytt måleriavtal.Målareförbundet har varslat om strejk. Stridsåtgärderna inleds de...

Medlare utsedda i telekomförhandling

Pressmeddelande Publicerad: 2017-05-10 11:01 CEST

Medlingsinstitutet har utsett Kurt Eriksson och Inger Örtendahl att medla i tvisten mellan Seko, Service- och kommunikationsfacket å ena sidan och Almega IT&Telekomförtagen å andra sidan om ett nytt kollektivavtal för avtalsområdet telekom.Seko har va...

Medlare utsedda i järnvägsförhandling

Pressmeddelande Publicerad: 2017-05-09 10:47 CEST

Medlingsinstitutet har utsett Claes Stråth och Gunilla Runnquist att medla i tvisten mellan Seko, Service- och kommunikationsfacket å ena sidan och Almega Tjänsteförbunden å andra sidan om ett nytt kollektivavtal för avtalsområdet järnvägsinfrastruktur.De...

Medlare utsedda i tvist om spårtrafikavtal

Pressmeddelande Publicerad: 2017-05-04 16:26 CEST

Medlingsinstitutet har utsett Claes Stråth och Gunilla Runnquist att medla i tvisten mellan Seko, Service- och kommunikationsfacket å ena sidan och Almega Tjänsteförbunden å andra sidan om ett nytt spårtrafikavtal.Seko har varslat om strejk som utvidgas i...

Medlare utsedda i ny fastighetsförhandling

Pressmeddelande Publicerad: 2017-05-03 14:02 CEST

Medlingsinstitutet har utsett Erland Olauson, Anders Lindström och Katarina Novàk att medla i tvisten mellan Fastighetsanställdas Förbund och Almega Tjänsteförbunden om ett nytt kollektivavtal för branschen Specialservice.Fastighets har varslat om strejk ...

Löneutvecklingen till och med februari 2017

Pressmeddelande Publicerad: 2017-04-28 09:33 CEST

Medlingsinstitutet beräknar att löneökningstakten i ekonomin som helhet var 2,6 procent i februari 2017. Beräkningen bygger på bearbetningar av Konjunkturlönestatistikens preliminära utfall för samma månad. Den genomsnittliga löneökningstakten i ekonomin ...

Medlare utsedda i fastighetsförhandling

Pressmeddelande Publicerad: 2017-04-27 12:29 CEST

Medlingsinstitutet har utsett Erland Olauson och Anders Lindström att medla i tvisten mellan Fastighetsanställdas Förbund och Almega Tjänsteförbunden om ett nytt kollektivavtal för branschen Fastighet..Fastighets har varslat om strejk vid sju företag och ...

Medlare utsedda i larmförhandling

Pressmeddelande Publicerad: 2017-04-10 14:02 CEST

Medlingsinstitutet har utsett Malte Eriksson och Bengt Huldt att medla i tvisten mellan Svenska Elektrikerförbundet och Almega Tjänsteförbunden om ett nytt kollektivavtal för Sector Alarm.Elektrikerförbundet har varslat om strejk från den 26 april om en l...

Medlare utsedda i konflikten i hotell- och restaurangbranschen

Pressmeddelande Publicerad: 2017-04-06 10:00 CEST

Medlingsinstitutet har utsett Claes Stråth och Gunilla Runnquist att medla i tvisten mellan Hotell- och restaurangfacket och Visita om ett nytt kollektivavtal.HRF har varslat om strejk från den 19 april vid 19 arbetsplatser i sex städer om en lösning inte...

Löneökningar för år 2016

Pressmeddelande Publicerad: 2017-02-28 10:03 CET

Preliminära mätningar under år 2016 visar löneökningar för den svenska ekonomin som helhet på i genomsnitt 2,3 procent. Motsvarande siffra för näringslivet var 2,2 procent. Det visar Medlingsinstitutets bearbetning av konjunkturlönestatistiken.– Löneöknin...

Medlingsinstitutets årsrapport för 2016

Pressmeddelande Publicerad: 2017-02-20 09:03 CET

År 2016 var ett stort avtalsår. Arbetsmarknadens parter träffade 498 avtal som omfattade cirka 2,7 miljoner löntagare. Det lades varsel om stridsåtgärder i samband med 25 avtalsförhandlingar och 10 079 arbetsdagar gick förlorade på grund av att varsel utl...


Nyheter 2017


Medlare utsedda i fastighetsförhandling

Nyhet Publicerad: 2017-05-22 13:26 CEST

Medlingsinstitutet har utsett Gunilla Runnquist och Malte Eriksson att medla i förhandlingarna mellan Fastighetsanställdas Förbund och Arbetsgivarförbundet Pacta i förhandlingarna om ett nytt kollektivavtal för fastighetsskötare med flera i kommunala bola...


Sociala medier


Presskontakter


Karin Fjell Hager
Karin Fjell Hager

Kommunikationsansvarig

karin.fjell.hager@mi.se

08-545 292 43

073-531 40 50


BilderVideorPodcastsDokument