Pressmeddelanden 2017

RSS

Löneutvecklingen till och med oktober 2017

Pressmeddelande Publicerad: 2017-12-29 09:33 CET

Löneutvecklingen till och med september 2017

Pressmeddelande Publicerad: 2017-11-30 09:33 CET

Löneutvecklingen till och med augusti 2017

Pressmeddelande Publicerad: 2017-10-30 09:33 CET

Medlare utsedda för skärgårdstrafiken

Pressmeddelande Publicerad: 2017-10-25 14:38 CEST

Medlare utsedda i spelförhandling

Pressmeddelande Publicerad: 2017-10-11 14:51 CEST

Riksbanken på Medlingsinstitutets konferens

Pressmeddelande Publicerad: 2017-10-10 13:49 CEST

Medlare utsedda i Samhallförhandling

Pressmeddelande Publicerad: 2017-10-03 09:11 CEST

Enskildas villkor vanligaste varselorsaken vid gällande kollektivavtal

Pressmeddelande Publicerad: 2017-09-29 12:00 CEST

Den vanligaste orsaken till att kollektivavtalsbundna arbetsgivare drabbas av varsel om stridsåtgärder är missnöje med enskilda medlemmars villkor, oftast gäller missnöjet lön. Det visar en kartläggning som Medlingsinstitutet har gjort på regeringens uppdrag.

Löneutvecklingen till och med juli 2017

Pressmeddelande Publicerad: 2017-09-29 09:33 CEST

Löneutvecklingen första halvåret 2017

Pressmeddelande Publicerad: 2017-08-30 09:35 CEST

Medlare utsedda i förhandling för personliga assistenter

Pressmeddelande Publicerad: 2017-08-25 09:56 CEST

Medlarna i Göteborgs hamn lösta från sitt uppdrag

Pressmeddelande Publicerad: 2017-07-14 11:00 CEST

Löneutvecklingen till och med april 2017

Pressmeddelande Publicerad: 2017-06-30 09:33 CEST

Löneskillnaden mellan kvinnor och män fortsätter minska

Pressmeddelande Publicerad: 2017-06-20 09:03 CEST

Kontaktperson

Presskonferens om löner och löneskillnad

Pressmeddelande Publicerad: 2017-06-13 08:54 CEST

Löneutveckling till och med mars 2017

Pressmeddelande Publicerad: 2017-05-30 09:35 CEST

Medlare utsedda i städförhandling

Pressmeddelande Publicerad: 2017-05-26 11:13 CEST

Medling om krav på avtal med Järfälla Profilteknik

Pressmeddelande Publicerad: 2017-05-19 11:00 CEST

Medlare utsedda i flygförhandling

Pressmeddelande Publicerad: 2017-05-15 15:24 CEST

Medlare utsedda i måleriförhandling

Pressmeddelande Publicerad: 2017-05-11 16:15 CEST

Medlare utsedda i telekomförhandling

Pressmeddelande Publicerad: 2017-05-10 11:01 CEST

Medlare utsedda i järnvägsförhandling

Pressmeddelande Publicerad: 2017-05-09 10:47 CEST

Medlare utsedda i tvist om spårtrafikavtal

Pressmeddelande Publicerad: 2017-05-04 16:26 CEST

Medlare utsedda i ny fastighetsförhandling

Pressmeddelande Publicerad: 2017-05-03 14:02 CEST

Löneutvecklingen till och med februari 2017

Pressmeddelande Publicerad: 2017-04-28 09:33 CEST

Medlare utsedda i fastighetsförhandling

Pressmeddelande Publicerad: 2017-04-27 12:29 CEST

Medlare utsedda i larmförhandling

Pressmeddelande Publicerad: 2017-04-10 14:02 CEST

Medlare utsedda i konflikten i hotell- och restaurangbranschen

Pressmeddelande Publicerad: 2017-04-06 10:00 CEST

Löneökningar för år 2016

Pressmeddelande Publicerad: 2017-02-28 10:03 CET

Medlingsinstitutets årsrapport för 2016

Pressmeddelande Publicerad: 2017-02-20 09:03 CET


Nyheter 2017


Medlare utsedda i fastighetsförhandling

Nyhet Publicerad: 2017-05-22 13:26 CEST


Sociala medier


Kontakt


Bosse Andersson

Kommunikationsansvarig

bo.andersson@mi.se

08-545 292 43

073-533 01 54

Valter Hultén

Makroekonomisk analytiker

valter.hulten@mi.se

08-545 292 40

08-545 292 44

073-507 57 00


Bilder  Videor   Podcasts

   RSS


    Dokument