Pressmeddelanden 2019

RSS

Löneutvecklingen till och med juli 2019

Pressmeddelande Publicerad: 2019-09-30 09:34 CEST

Lönerna i Sverige ökade med 2,6 procent under årets första sju månader, jämfört med samma period 2018. Det visar Medlingsinstitutets bearbetning av konjunkturlönestatistikens utfall till och med juli månad i år. Löneökningstakten så här långt är ungefär lika stor som helåret 2018, då den var 2,5 procent.

Löneutvecklingen första halvåret 2019

Pressmeddelande Publicerad: 2019-08-30 09:32 CEST

Lönerna i Sverige ökade med 2,5 procent under det första halvåret i år, jämfört med samma period 2018. Det visar Medlingsinstitutets bearbetning av konjunkturlönestatistikens utfall till och med juni månad.

Löneutvecklingen till och med april 2019

Pressmeddelande Publicerad: 2019-06-28 09:31 CEST

Lönerna i Sverige ökade med 2,5 procent under årets första fyra månader, jämfört med samma period 2018. Det visar Medlingsinstitutets bearbetning av konjunkturlönestatistikens utfall till och med april månad.

Medlingsinstitutet presenterar rapport om löneskillnader

Pressmeddelande Publicerad: 2019-06-12 13:38 CEST

Den 18 juni presenterar Medlingsinstitutet sin rapport ”Löneskillnaden mellan kvinnor och män 2018 – vad säger den officiella lönestatistiken”. Samtidigt presenteras den officiella lönestrukturstatistiken för år 2018.

Löneutvecklingen till och med mars 2019

Pressmeddelande Publicerad: 2019-05-29 09:33 CEST

Lönerna i Sverige ökade med 2,5 procent under årets första tre månader, jämfört med samma period 2018. Det visar Medlingsinstitutets bearbetning av konjunkturlönestatistikens utfall till och med mars månad.

Löneutvecklingen till och med februari 2019

Pressmeddelande Publicerad: 2019-04-29 09:33 CEST

Lönerna i Sverige ökade med 2,5 procent under årets första två månader, jämfört med samma period 2018. Det visar Medlingsinstitutets bearbetning av konjunkturlönestatistikens utfall till och med februari månad.

Medlare utsedda i pilotförhandling

Pressmeddelande Publicerad: 2019-04-04 10:35 CEST

Medlingsinstitutet har utsett Jan Sjölin, Gunilla Runnquist och Stefan Hult att medla i arbetstvisten mellan Svensk Pilotförening och Svenska Flygbranschen.

Löneutvecklingen under år 2018

Pressmeddelande Publicerad: 2019-02-28 09:33 CET

Stabilt år på arbetsmarknaden 2018

Pressmeddelande Publicerad: 2019-02-20 10:03 CET

Presentation av Medlingsinstitutets årsrapport för 2018

Pressmeddelande Publicerad: 2019-02-13 14:00 CET

Löneutvecklingen till och med november 2018

Pressmeddelande Publicerad: 2019-01-30 09:33 CET

Medlare utsedda i hamnkonflikt

Pressmeddelande Publicerad: 2019-01-18 09:41 CET


Sociala medier


Kontakt


Bosse Andersson

Kommunikationsansvarig

bo.andersson@mi.se

08-545 292 43

073-533 01 54

Valter Hultén

Makroekonomisk analytiker, svarar på frågor om ekonomisk utveckling och konkurrenskraft

valter.hulten@mi.se

08-545 292 40

08-545 292 44

073-507 57 00


Bilder  Videor   Podcasts

   RSS


    Dokument