Pressmeddelanden


Lägsta antalet asylsökande sedan millennieskiftet

Pressmeddelande Publicerad: 2020-10-23 12:09 CEST

Sju månader efter pandemins utbrott har ett nytt läge infunnit sig på Migrationsverket. Färre asylsökande, färre platsbesök och fler utredningar på distans är några av de förändringar som skett det senaste halvåret.

Beslut fattat att avveckla verksamheten i Jönköping

Pressmeddelande Publicerad: 2020-09-22 14:31 CEST

Antalet personer som söker asyl i Sverige har minskat. Det innebär att färre asylsökande behöver hjälp med boende, vilket i sin tur minskar behovet av Migrationsverkets närvaro runt om i Sverige. Därför avvecklas myndighetens kontor i Jönköping under 2021.

Beslut fattat att avveckla verksamheten i Högsby

Pressmeddelande Publicerad: 2020-09-22 14:31 CEST

Antalet personer som söker asyl i Sverige har minskat. Det innebär att färre asylsökande behöver hjälp med boende, vilket i sin tur minskar behovet av Migrationsverkets närvaro runt om i Sverige. Därför avvecklas myndighetens kontor i Högsby under 2021.

Beslut fattat att avveckla verksamheten i Borås

Pressmeddelande Publicerad: 2020-09-22 14:30 CEST

Antalet personer som söker asyl i Sverige har minskat. Det innebär att färre asylsökande behöver hjälp med boende, vilket i sin tur minskar behovet av Migrationsverkets närvaro runt om i Sverige. Därför avvecklas myndighetens kontor i Borås under 2021.

Beslut fattat att avveckla verksamheten i Mariestad

Pressmeddelande Publicerad: 2020-09-22 14:30 CEST

Antalet personer som söker asyl i Sverige har minskat. Det innebär att färre asylsökande behöver hjälp med boende, vilket i sin tur minskar behovet av Migrationsverkets närvaro runt om i Sverige. Därför avvecklas myndighetens kontor i Mariestad under 2021.

Fem år sedan flyktingsituationen 2015

Pressmeddelande Publicerad: 2020-09-01 10:00 CEST

Det har nu gått fem år sedan 2015, året som kommit att gå till historien sedan fler än 163 000 personer sökt skydd i vårt land. På Migrationsverkets webbplats har vi nu samlat statistik om vilka det var som kom och du kan läsa mer om hur vi arbetade under den intensiva perioden.

Migrationsverket avser lämna Borås

Pressmeddelande Publicerad: 2020-08-26 13:56 CEST

Antalet personer som söker skydd i Sverige har sjunkit kraftigt de senaste åren och minskat ytterligare i år som en konsekvens av spridningen av coronaviruset. Och när allt färre asylsökande behöver hjälp med boende, minskar även behovet av myndighetens närvaro på vissa orter i Sverige. Som en del av en större anpassning av verksamheten ämnar därför Migrationsverket att lämna verksamheten på kontoret i Borås under 2021.

Ingen titel
Migrationsverket avser lämna Mariestad

Pressmeddelande Publicerad: 2020-08-26 13:49 CEST

Antalet personer som söker skydd i Sverige har sjunkit kraftigt de senaste åren och minskat ytterligare i år som en konsekvens av spridningen av coronaviruset. Och när allt färre asylsökande behöver hjälp med boende, minskar även behovet av myndighetens närvaro på vissa orter i Sverige. Som en del av en större anpassning av verksamheten ämnar därför Migrationsverket att lämna verksamheten på kontoret i Mariestad under 2021.

Migrationsverket avser lämna Jönköping

Pressmeddelande Publicerad: 2020-08-26 13:45 CEST

Antalet personer som söker skydd i Sverige har sjunkit kraftigt de senaste åren och minskat ytterligare i år som en konsekvens av spridningen av coronaviruset. Och när allt färre asylsökande behöver hjälp med boende, minskar även behovet av myndighetens närvaro på vissa orter i Sverige. Som en del av en större anpassning av verksamheten ämnar därför Migrationsverket att lämna verksamheten på kontoret i Jönköping under 2021.

Migrationsverket avser lämna Högsby

Pressmeddelande Publicerad: 2020-08-26 13:37 CEST

Antalet personer som söker skydd i Sverige har sjunkit kraftigt de senaste åren och minskat ytterligare i år som en konsekvens av spridningen av coronaviruset. Och när allt färre asylsökande behöver hjälp med boende, minskar även behovet av myndighetens närvaro på vissa orter i Sverige. Som en del av en större anpassning av verksamheten ämnar därför Migrationsverket att lämna verksamheten på kontoret i Högsby under 2021.

Tydlig pandemieffekt i Migrationsverkets verksamhet

Pressmeddelande Publicerad: 2020-07-27 09:02 CEST

Coronapandemins effekter har satt tydliga spår i Migrationsverkets verksamhet. I flera av Migrationsverkets ärendekategorier har det skett nästan en halvering av antalet nya ansökningar. Inom asyl, arbetstillstånd och studerandeärenden syns effekterna som tydligast.

Migrationsverket återupptar överföringen av kvotflyktingar

Pressmeddelande Publicerad: 2020-07-15 13:27 CEST

På grund av coronavirusets spridning har Migrationsverkets arbete med vidarebosättning av kvotflyktingar stått still sedan i april. Men i takt med att reserestriktioner lättar i Sverige och omvärlden planerar nu myndigheten för att försiktigt återuppta arbetet.

Nu börjar Migrationsverket tillämpa de nya reglerna för eget boende

Pressmeddelande Publicerad: 2020-07-01 10:17 CEST

De asylsökande som från och med den 1 juli väljer att bosätta sig i något av de anmälda områdena kommer i regel att förlora rätten till dagersättning och särskilt bidrag. För att se vilka områden som omfattas har Migrationsverket tagit fram en söktjänst.

Studier på campus avgö­rande för höstens utländska studenter

Pressmeddelande Publicerad: 2020-05-29 10:29 CEST

Tusentals utländska studenter väntas ansöka om uppehållstillstånd för studier inför höstterminen. Eftersom ett av kraven för att beviljas tillstånd är fysisk närvaro riskerar studenterna att få problem om undervisningen fortsätter på distans nästa läsår. Lärosätenas ambition att undervisningen sker på campus kommer därför att vara avgörande för studenterna.

Osäkert kring bärplockning och andra säsongsarbeten

Pressmeddelande Publicerad: 2020-05-12 13:07 CEST

Under senvåren brukar tusentals ansökningar om arbetstillstånd för säsongsbetonade arbeten som exempelvis bärplockning och skogsplantering ha kommit in till Migrationsverket. Nu är de långt färre. Orsaken är möjligheterna för utländsk arbetskraft att komma till Sverige just nu är begränsade på grund av coronapandemin.

Prognosen för flera ären­de­slag justeras nedåt på grund av pandemin

Pressmeddelande Publicerad: 2020-05-04 11:44 CEST

Liksom stora delar av samhället påverkas även Migrationsverket av den pågående coronapandemin. Myndighetens majprognos innebär därför sänkta antaganden inom flera ärendekategorier, som asyl återvändande och arbetstillstånd

Asylsökande får nytt boende i Skellefteå

Pressmeddelande Publicerad: 2020-04-27 13:35 CEST

Den 29 april flyttar Migrationsverket 40 asylsökande från Knivsta till Skellefteå kommun där de erbjudits lägenheter. Det sker som ett led i strävan att glesa ur boenden för att förebygga och minska risken för spridning av coronaviruset.

Så arbetar Migra­tions­verket med att begränsa smitt­sprid­ning på boenden

Pressmeddelande Publicerad: 2020-04-08 14:22 CEST

För att minimera smittspridningen av coronaviruset på Migrationsverkets boenden har en rad åtgärder vidtagits, exempelvis att asylsökande placeras glesare och särskild hänsyn tas till asylsökande som tillhör riskgruppen. – Så långt det är möjligt placerar vi färre asylsökande på kollektiva boenden, säger Jennie Sörman, processansvarig för mottagning och boende vid Migrationsverket.

Så påverkas Migra­tions­ver­kets verk­samhet av coro­na­vi­ruset

Pressmeddelande Publicerad: 2020-03-30 13:49 CEST

Coronavirusets spridning får flera följder för Migrationsverket. De försämrade möjligheterna till att resa får effekter för såväl verksamheten som för sökande.

Migrationsverket kontrollerar aktivt deltagande

Pressmeddelande Publicerad: 2020-03-23 14:05 CET

De närmsta veckorna kommer runt 400 personer med uppehållstillstånd för studier på gymnasial nivå att få ett brev från Migrationsverket med uppmaningen om att redovisa aktivt deltagande i sina studier.

Migra­tions­verket följer händelser vid den turkiska gränsen noga

Pressmeddelande Publicerad: 2020-03-04 14:50 CET

Med anledning av situationen vid den turkiska gränsen har Migrationsverket sett över sin beredskap att hantera ett potentiellt stort antal asylsökande. På kort sikt gör myndigheten bedömningen att sannolikheten är liten att ett större antal personer kommer att ta sig till Sverige.

Nya EBO-regler: 32 kommuner får anmäla områden

Pressmeddelande Publicerad: 2020-03-03 13:17 CET

I dagarna får 32 kommuner brev från Migrationsverket med uppmaning om att anmäla områden som har sociala och ekonomiska utmaningar.

Ny prognos: Stabilt utgång­läge för Migra­tions­verket 2020

Pressmeddelande Publicerad: 2020-02-10 11:09 CET

Migrationsverket utgångläge för 2020 är stabilt. Det skriver myndigheten i sin första prognos i år. "Antalet avgjorda ärenden 2019 blev ungefär som förväntat. Det ger oss ett bra utgångsläge för i år", säger verkets planeringschef Henrik Holmer. Samtidigt visar prognosen att antalet asylsökande kan öka något under 2020. Bifallsandelarna väntas dock fortsätta att vara relativt låga framöver. Prognosen för antalet kommunmottagna nyanlända med uppehållstillstånd är i princip oförändrad.

Ingen titel
400 personer måste flytta från Migra­tions­ver­kets boenden

Pressmeddelande Publicerad: 2020-01-28 14:02 CET

Runt 400 personer med uppehållstillstånd kommer inom kort att behöva flytta från Migrationsverkets boenden och i stället ordna boende på egen hand.

Ingen titel
Stadig ökning av anmälningar om människohandel

Pressmeddelande Publicerad: 2020-01-17 11:17 CET

Under 2019 upptäckte Migrationsverket 481 fall av misstänkt människohandel, vilket är nästan hundra fler jämfört med året före. Det framgår när Migrationsverket nu sammanställt statistiken för 2019. - Vi blir bättre och bättre på att upptäcka misstänkt människohandel, säger Migrationsverkets centrala samordnare för människohandel, Lisa Hultin Knutas.

Utökat ansvar för Migrationsverket vid utlandsmyndigheterna

Pressmeddelande Publicerad: 2020-01-15 14:34 CET

Migrationsverket har vid årsskiftet tagit över huvudansvaret för migrationsverksamheten vid de svenska utlandsmyndigheterna från Utrikesdepartementet.

Ingen titel
Migrationsverket varslar om uppsägningar

Pressmeddelande Publicerad: 2020-01-14 14:38 CET

Migrationsverket fortsätter att minska antalet medarbetare för att anpassa verksamheten till en minskad budget. Idag, tisdag, varslar Migrationsverket Arbetsförmedlingen om att 146 medarbetare riskerar att sägas upp på grund av arbetsbrist.

Ingen titel
Barnkonventionen ny lag − men ingen ny regel för uppehållstillstånd

Pressmeddelande Publicerad: 2019-12-19 13:09 CET

Den 1 januari 2020 blir barnkonventionen svensk lag och det innebär att barn tydligare får rätt att komma till tals och bli lyssnade på. Barnkonventionen blir en av flera lagar som Migrationsverket tar hänsyn till i barns ärenden. "Barnperspektivet stärks, men lagen i sig ger ingen ny rätt för barnet att få uppehållstillstånd i Sverige. Det är viktigt att säga eftersom vi hör att de förväntningarna finns", säger biträdande rättschef Carl Bexelius.

Ingen titel
Nya regler för asylsökande som ordnar eget boende

Pressmeddelande Publicerad: 2019-12-18 13:14 CET

Den 1 januari 2020 träder nya regler i kraft för asylsökande som väljer att ordna eget boende, EBO. Reglerna börjar tillämpas den 1 juli 2020 och innebär att den sökande kan förlora sin dagersättning om personen bosätter sig i områden som har socioekonomiska utmaningar.

Ingen titel
Större tyngd på indi­vi­du­ella skydds­skäl i irakiska asyl­ärenden

Pressmeddelande Publicerad: 2019-12-17 11:02 CET

Individuella skyddsskäl blir viktigare för att få uppehållstillstånd i Sverige som asylsökande från Irak. Det framgår av ett nytt rättsligt ställningstagande från Migrationsverket. – Intensiteten i konflikten i landet har i ett längre perspektiv minskat, säger verkets rättschef Fredrik Beijer.


Nyheter


Ingen titel
Migrationsverket nådde målen för 2018

Nyhet Publicerad: 2019-01-02 09:50 CET

Migrationsverket har under 2018 fattat beslut i 350 000 ärenden, vilket innebär att målen för året nåtts. Samtidigt har Migrationsverkets budget varit 800 miljoner kronor lägre än 2017 och antal medarbetare har under året minskat med 2 000.

Ingen titel
Migrationsverkets arbete bakom många polisanmälningar om människohandel

Nyhet Publicerad: 2018-11-16 13:38 CET

Migrationsverket ligger bakom en stor del av de anmälningar om människohandel som kommer in till polisen.

Ingen titel
Många blir offer för människohandel på vägen till Sverige

Nyhet Publicerad: 2018-11-16 13:29 CET

Under 2017 identifierade Migrationsverket 444 personer som misstänkta offer för människohandel. En tredjedel av dem uppger att de har blivit utsatta under resan till Sverige. Det kan bland annat handla om organhandel, prostitution och tvångsarbete.

Ingen titel
Migrationsverket: gymnasielagsärenden ska avgöras före årsskiftet

Nyhet Publicerad: 2018-10-11 16:21 CEST

Den sista september gick tiden ut för ansöka om uppehållstillstånd enligt den nya gymnasielagen. Migrationsverket arbetar nu för att avgöra ärendena före årsskiftet.

Ingen titel
Snart är målet om 5 000 kvotflyktingar till Sverige nått

Nyhet Publicerad: 2018-10-04 13:05 CEST

I år är flyktingkvoten den största sedan 90-talet. 5 000 personer ska överföras till Sverige under 2018. Och arbetet går som planerat, hittills har cirka 4 000 kvotflyktingar kommit till Sverige och årets kvot beräknas vara fylld i november.

Ingen titel
Oförändrad prognos över asylsökande och minsta balanserna på fem år siktas i prognosen

Nyhet Publicerad: 2018-07-29 12:27 CEST

Bedömningen av antalet personer som söker asyl i Sverige är oförändrad för både 2018 och 2019, vilket pekar på en varaktig utveckling. Dessutom bedömer Migrationsverket att balanserna vid årsskiftet på flera områden kommer att vara de minsta på fem år. - Den fortsatt stabila utvecklingen av asylsökande och minskade balanser ger oss möjlighet att utveckla en mer effektiv verksamhet, säger generaldirektör Mikael Ribbenvik.

Migrationsverket avvaktar med beslut i vissa ärenden som gäller den nya gymnasielagen

Nyhet Publicerad: 2018-07-18 09:52 CEST

Migrationsverket avvaktar med beslut i vissa ärenden där den nya gymnasielagen har åberopats. Detta efter att två migrationsdomstolar har bedömt att det inte går att tillämpa lagstiftningen i den del som avser sänkt beviskrav för identitet.

Fler söker arbetstillstånd i Sverige

Nyhet Publicerad: 2018-07-05 11:54 CEST

Fler medborgare utanför EU söker arbetstillstånd i Sverige. Under årets första sex månader kom det in drygt 4 300 fler ansökningar jämfört med samma period förra året – en ökning med nära 50 procent.

Ingen titel
Ett år i Kabul förändrade hans syn på återvändande

Nyhet Publicerad: 2018-07-04 16:58 CEST

Terje Torvik är tillbaka i Sverige efter ett år som återvändandesambandsman i Kabul.– På plats i Kabul blev en sak särskilt tydlig. Att återvändarna har så mycket att vinna på att förbereda sig för livet i Afghanistan. Tyvärr kommer många tillbaka helt oförberedda, säger han.

Ingen titel
Tillfälliga lagen begränsar möjligheterna till uppehållstillstånd av hälsoskäl

Nyhet Publicerad: 2018-06-12 09:35 CEST

Bakgrunden till det rättsliga ställningstagandet är en kartläggning och analys av devitaliserade barn i asylprocessen**. Kartläggningen gjordes mot bakgrund av riksdagens beslut om den tillfälliga lagen***, som begränsar möjligheterna att ge uppehållstillstånd av humanitära skäl, till exempel på grund av sjukdom.

Ingen titel
Bevislättnad i vissa fall av eritreanska anknytningsärenden

Nyhet Publicerad: 2018-04-25 15:10 CEST

Bevislättnad kan bli aktuellt för eritreanska medborgare som söker uppehållstillstånd på anknytning till en familjemedlem i Sverige. Det framgår av en ny rättslig kommentar från Migrationsverket. Orsaken är riskerna kopplade till att skaffa identitetshandlingar hos eritreanska myndigheter.

De sista tillfälliga boendena avvecklas 2018

Nyhet Publicerad: 2017-11-24 10:44 CET

Migrationsverket har de senaste två åren upphandlat runt 450 tillfälliga leverantörsboenden – varav det idag finns 58 kvar. De ska nu avvecklas mellan januari och juni nästa år.

Så hanterar andra EU-länder utvisningar med tvång till Afghanistan

Nyhet Publicerad: 2017-11-20 16:09 CET

Flera av de länder i Europa som tagit emot många afghanska asylsökande genomför utvisningar med tvång till Afghanistan. Det visar en kortrapport från svenska kontaktpunkten för EMN, Europeiska migrationsnätverket.– Rapportens syfte är att bidra med fakta och statistik till en aktuell debatt, säger Bernd Parusel, expert inom EMN Sverige.

Snabbare besked till blivande studenter

Nyhet Publicerad: 2017-10-18 14:55 CEST

I början av 2017 väntade ovanligt många studenter på besked från Migrationsverket. Trots det lyckades verket i princip ge alla sökande besked före starten av höstterminen. Dessutom har antalet äldre ärenden som väntar på handläggning minskat.

Region Väst samlar återvändandearbetet till Göteborg

Nyhet Publicerad: 2017-05-04 11:51 CEST

Som en del i Migrationsverkets anpassning till det ekonomiska läget koncentrerar nu Region Väst resurserna för återvändande till Göteborg. Tidigare har arbetet med att handlägga och träffa människor med beslut om återvändande varit spritt över regionen.

Hot mot Migrationsverket

Nyhet Publicerad: 2016-12-12 13:53 CET

Ett hot riktades på måndagsmorgonen mot Migrationsverkets verksamhet i Norrköping. Polisen larmades klockan 09.16 och har åkt till Migrationsverket på Slottsgatan i Norrköping. De har påbörjat ett arbete med anledning av händelsen

Så hanteras turkiska asylansökningar

Nyhet Publicerad: 2016-12-01 09:44 CET

Mot bakgrund av felaktiga uppgifter i media klargör Migrationsverket vad beslutet om att frysa vissa turkiska asylansökningar innebär.

Migrationsverket bestrider krav angående Ocean Gala

Nyhet Publicerad: 2016-11-25 15:41 CET

Idag lämnades Migrationsverkets svar på Floating Accommodation Sweden ABs stämningsansökan in till Norrköpings tingsrätt. I svaromålet bestrider Migrationsverket Floating Accommodation Sweden ABs samtliga yrkanden.

Frågor och svar om ensamkommande barn från Afghanistan

Nyhet Publicerad: 2016-11-24 17:21 CET

Migrationsverket får just nu många frågor om barn och ungdomar från Afghanistan. Här har vi sammanställt svar på de vanligaste frågorna.

Ingen titel
Bättre service när Migrationsverket flyttar till Sundbyberg Centrum

Nyhet Publicerad: 2016-11-22 13:39 CET

Efter sommaren2018 öppnar Migrationsverket ett nytt servicecenter och kontor i Sundbyberg samtidigt som man stänger Solna och Hallonbergen. Flytten innebär att besökare i Stockholmsområdet får hjälp med alla ärenden på samma adress.

Migrationsverket öppnar trygghetsboenden

Nyhet Publicerad: 2016-10-28 13:12 CEST

Ängelholm, Borås och Stockholm är först ut när Migrationsverket öppnar boenden för asylsökande med särskilda sociala behov.

12 frågor och svar om avveckling av asylboenden och att de boende flyttas

Nyhet Publicerad: 2016-10-26 10:17 CEST

Migrationsverket får många frågor om avvecklingen av asylboenden och att asylsökande måste flytta. Här svarar vi på de vanligaste frågorna.

Ingen titel
Noggranna förberedelser när ensamkommande barn vill resa hem

Nyhet Publicerad: 2016-10-14 13:07 CEST

Hittills i år har 161 ensamkommande barn återtagit sina asylansökningar. – Migrationsverket hjälper aktivt de barn som vill resa hem självmant. Det är många förberedelser som måste göras. Framför allt måste det finnas ett ordnat mottagande för varje barn, säger Tobias Axelsson, enhetschef på Migrationsverket.

Medarbetare från Migrationsverket till Italien och Grekland

Nyhet Publicerad: 2016-10-13 14:42 CEST

Migrationsverket förstärker sitt stöd till EASO* och skickar 10 medarbetare till Italien och Grekland. Syftet med insatsen är att hjälpa till med omplacering av asylsökande.

Flera boendeavtal förlängs

Nyhet Publicerad: 2016-09-13 22:04 CEST

Även andra boenden kan få förlängt

Sverige först ut med ny plattform som ska underlätta migration och integration

Nyhet Publicerad: 2016-09-06 17:09 CEST

Setelin bryter ny mark

Allt fler fall av misstänkt människohandel

Nyhet Publicerad: 2016-09-05 12:39 CEST

Migrationsverket upptäcker allt fler fall av misstänkt människohandel. Första halvåret i år rapporterades 163 fall, jämfört med 195 fall under hela 2015. – Allt pekar mot en kraftig ökning i år, och det är en trend som vi nu sett i flera år, säger Kajsa Törnqvist Netz som på Migrationsverket samordnar arbetet mot människohandel.

Myndigheter förenklar för fler nyanlända

Nyhet Publicerad: 2016-08-30 15:10 CEST

Ytterligare tre orter ska starta Mötesplatser för nyanlända. Samarbetet mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Migrationsverket, Skatteverket och SKL utökas – allt i syfte att underlätta den nyanländas första steg i etableringen i Sverige. Först står Helsingborg, Växjö och Gävle på tur. Den 25 augusti slog servicekontorets lokaler på Skomakargatan i Gävle upp sina dörrar.

MIG Talks kommer ut i världen

Nyhet Publicerad: 2016-08-30 15:10 CEST

Ingen titel
Fler asylsökande får praktikplats i väntan på beslut

Nyhet Publicerad: 2016-07-06 10:05 CEST

LinkedIn, Attendo, Nordic Choice Hotels och Kungliga Ingenjörsvetenskaps­akademien har tillsammans med Migrationsverket skrivit gemensamma avsikts­förklaringar. Tillsammans kan de ge sysselsättning till över 10 000 asylsökande under två år. Samarbetena är ett resultat av arbetet med att skapa en meningsfull väntan för asylsökande.


Sociala medierBilderVideorPodcastsDokument