Nyheter 2015


Migrationsverket bygger ut granskningen av id-handlingar

Nyhet Publicerad: 2015-06-26 15:00 CEST

Förra året ökade antalet asylsökande kraftigt – från 54 000 till 81 000. Samtidigt införde Migrationsverket ett ambitiöst system för att granska id-handlingar. Systemet var dock anpassat till färre asylsökande vilket ledde till att granskningen inte kunde ske i den takt som hade behövts. Detta fick längre handläggningstider som följd. Migrationsverket har därför vidtagit åtgärder för att snabbare kunna granska inlämnade id-handlingar.

Från Dadaab till Uppsala

Nyhet Publicerad: 2015-06-02 15:00 CEST

De kommer från världens största flyktingläger – Dadaab i Kenya. Men om några månader flyttar de till Uppsala. Under hösten kommer kommunen ta emot 10-15 kvotflyktingar.

ID-handlingar under lupp

Nyhet Publicerad: 2015-05-25 15:00 CEST

Utbildas av Nationellt forensiskt centrum

Medborgarskap som grundas på samhörighet

Nyhet Publicerad: 2015-04-01 20:57 CEST

Den 1 april 2015 ändras medborgarskapslagen. I den nya lagen likställs kvinnor och män när det gäller att föra över svenskt medborgarskap till sitt barn. Lagändringen gör det möjligt för personer som tidigare förlorat sitt svenska medborgarskap att anmäla om att återfå det.

Ny bostadsidé för asylsökande testas i Västervik

Nyhet Publicerad: 2015-03-17 15:00 CET

Migrationsverket och Västerviks kommun prövar nu en ny lösning för att få fram fler bostäder till asylsökande. Idén är att öka lönsamheten för nybyggnation genom långa hyresavtal. I Västervik är arbetet redan igång.

Gemensamt ansvar för att etableringen i samhället ska lyckas

Nyhet Publicerad: 2015-03-16 15:00 CET

Migrationsverket utvecklar sitt samarbete med åtta andra myndigheter för att underlätta för nyanlända att komma in i det svenska samhället. Nu ställer en rad myndigheter sig bakom en avsiktsförklaring om att öka samverkan inom migrations- och integrationsområdet.

Så arbetar Migrationsverket för att upptäcka hot mot Sveriges säkerhet och krigsbrott

Nyhet Publicerad: 2015-02-02 15:00 CET

Att hjälpa Säkerhetspolisen (Säpo) att förebygga terrorism och upptäcka personer som misstänks för folkrättsbrott ingår i Migrationsverkets uppgifter. Verket har därför ett nära samarbete med Säpo och Polismyndigheten.


Sociala medierBilder  Videor   Podcasts

   RSS


    Dokument