Pressmeddelanden 2016


Försämrat säkerhetsläge i Afghanistan

Pressmeddelande Publicerad: 2016-12-08 11:41 CET

Migrationsverket bedömer att säkerhetsläget i Afghanistan har försämrats. Utvecklingen skiljer sig dock både mellan och inom landets provinser. I ett nytt rättsligt ställningstagande redogör verket för den aktuella situationen och vilken betydelse den har för de rättsliga bedömningarna.

Ökat samarbete ska effektivisera återvändandet

Pressmeddelande Publicerad: 2016-11-23 14:18 CET

Regeringen vill att fler personer som har lagakraftvunna av- eller utvisningsbeslut ska lämna landet. Migrationsverket, Polisen och Kriminalvården fick därför i våras i uppdrag att genomföra en försöksverksamhet som ska effektivisera återvändandet. Nu har myndigheterna gemensamt redovisat detta arbete för regeringen.

Ökad rättssäkerhet när ålder får överklagas separat

Pressmeddelande Publicerad: 2016-11-18 08:59 CET

Migrationsverket välkomnar regeringens förslag om att göra det möjligt att fatta ett tillfälligt beslut om åldern, i fall där den sökande uppger sig vara under 18 år, men där det finns skäl att ifrågasätta åldern.Det framgår av ett remissyttrande som nu lämnats till regeringen.

Afghanistan: Återtagandeavtalet påverkar inte bedömningen av skyddsbehov

Pressmeddelande Publicerad: 2016-11-03 14:59 CET

Migrationsverket får nu många frågor om återtagandeavtalet mellan Sverige och Afghanistan. Inte minst hur det påverkar ensamkommande barn.– Avtalet påverkar inte bedömningarna av de asylsökandes skyddsbehov. Det påverkar bara personer som fått avslag på sina asylansökningar, säger Kjell-Terje Torvik, verksamhetsexpert på Migrationsverket.

Fler beslut i asylärenden än någonsin

Pressmeddelande Publicerad: 2016-10-25 16:29 CEST

Tydlig vägledning krävs om barnkonventionen blir lag

Pressmeddelande Publicerad: 2016-10-12 10:01 CEST

Migrationsverket välkomnar utredningen om att stärka barns rättigheter. Men för att göra FN:s konvention om barnets rättigheter till lag krävs att lagstiftaren tydligare klargör hur lagen ska användas i migrationsprocessen. Det framgår av det remissyttrande som nu skickats till regeringen.

Migrationsverket avvecklar boenden för att undvika tomma platser

Pressmeddelande Publicerad: 2016-10-06 12:46 CEST

Migrationsverket behöver allt färre platser på tillfälliga asylboenden. Därför avvecklas runt 80 boenden fram till sista januari 2017. Det innebär att drygt 6000 personer ska byta boende de närmaste månaderna.

Gemensam åtgärdsplan med Polisen för ökad trygghet på asylboenden

Pressmeddelande Publicerad: 2016-09-26 13:06 CEST

Migrationsverket och Polismyndigheten har kommit överens om en gemensam åtgärdsplan för att öka tryggheten i asylboenden. Överenskommelsen tydliggör ansvarsförhållanden och innebär ett ökat samarbete mellan myndigheterna.

100 nya förvarsplatser inrättas

Pressmeddelande Publicerad: 2016-09-23 10:43 CEST

Migrationsverket inrättar 100 nya förvarsplatser runt om i landet som ska täcka behovet tillfälligt. Majoriteten är platser som tidigare var beredskapsplatser.

Budgetproposition med förväntningar på effektivisering

Pressmeddelande Publicerad: 2016-09-20 16:10 CEST

Migrationsverkets resursbehov väntas minska de närmaste åren. Det förslag till budget som regeringen idag presenterat ligger i stora drag i linje med de behov verket ser framför sig. Regeringen uttrycker samtidigt förväntningar på resultat och effektiviseringar.

Klart idag med vikarierande generaldirektör

Pressmeddelande Publicerad: 2016-09-19 15:37 CEST

Mikael Ribbenvik tar över som vikarierande generaldirektör för Migrationsverket fram till att ordinarie ersättare anställs. Det beslutade regeringen i dag vid ett extrainsatt regeringssammanträde.

Anders Danielsson går vidare till nytt uppdrag

Pressmeddelande Publicerad: 2016-09-16 09:01 CEST

Efter snart fem år som generaldirektör för Migrationsverket har Anders Danielsson beslutat sig för att lämna uppdraget. Han tillträder den 1 december 2016 som ny generalsekreterare för svenska Röda korset.

Klargöranden med anledning av SVT:s program Uppdrag Granskning

Pressmeddelande Publicerad: 2016-09-13 14:25 CEST

Med anledning av SVT Uppdrag Gransknings uppmärksammande av ett ärende som rör en person som avvisats till Italien vill Migrationsverket klargöra hur verket resonerat. Fallet rör en asylsökande som redan har sökt asyl och fått skydd i ett annat EU-land.

Många vill påverka Migrationsverkets arbete på ett otillåtet sätt

Pressmeddelande Publicerad: 2016-09-08 16:13 CEST

Omkring 3 000 av Migrationsverkets anställda har deltagit i en enkät om utsatthet, och nästan hälften av dem uppger att de blivit utsatta för någon form av otillåtet försök att påverka deras arbete. Det visar en rapport som Brottsförebyggande rådet (BRÅ) har gjort i samarbete med Migrationsverket.

Pressinbjudan: Lansering av ny plattform som ska underlätta migration och integration

Pressmeddelande Publicerad: 2016-09-05 13:29 CEST

På tisdag lanseras Setelin.se – en plattform som samlar det stora och växande utbudet av nya appar och digitala resurser inom migration och integration på ett och samma ställe. Setelin kan bli den självklara platsen för asylsökande och nya invånare att besöka. Plattformen har tagits fram i ett så kallat hackathon arrangerat av Refugee Tech och är ett exempel på samarbete mellan myndighetsvärlden och startup-miljön i Sverige.

Internrevisorer kritiska mot ineffektiviteteten på Migrationsverket

Pressmeddelande Publicerad: 2016-08-26 17:16 CEST

Så fungerar återetableringsstödet

Pressmeddelande Publicerad: 2016-08-25 14:45 CEST

Det är bara personer från 18 länder som i vissa fall kan få återetableringsstöd. Det rör sig om personer som återvänder självmant efter att ha fått avslag på en asylansökan eller efter att de återkallat ansökan.

Ställningstagande om situationen i Turkiet

Pressmeddelande Publicerad: 2016-08-03 14:43 CEST

Migrationsverket har beslutat att inte skicka tillbaka asylsökande med kopplingar till oppositionen till Turkiet. Beslutet gäller tills vidare.

6 200 asylsökande erbjuds nytt boende

Pressmeddelande Publicerad: 2016-07-26 10:25 CEST

Enligt Migrationsverkets senaste prognos kommer antalet asylsökande i år att vara fortsatt lågt jämfört med 2015, samtidigt som antalet lediga platser i våra egna boenden ökar. Därför har vi nu antagit en plan för att ta bort förtätningsplatser och lämna de boenden vars avtal med oss löper ut. Totalt erbjuds 6 200 människor ett nytt boende.

Kontrollåtgärder ger fortsatt effekt på antalet asylsökande till Sverige

Pressmeddelande Publicerad: 2016-07-25 12:14 CEST

Fler kontrollåtgärder från EU och enskilda medlemsländer leder till att allt färre människor tar sig in i Europa och vidare in i Sverige. Det visar Migrationsverkets senaste prognos för de närmaste åren.

Kontrollåtgärder ger fortsatt effekt på antalet asylsökande till Sverige

Pressmeddelande Publicerad: 2016-07-25 12:14 CEST

Fler kontrollåtgärder från EU och enskilda medlemsländer leder till att allt färre människor tar sig in i Europa och vidare in i Sverige. Det visar Migrationsverkets senaste prognos för de närmaste åren.

Nu börjar den tidsbegränsade lagen att gälla

Pressmeddelande Publicerad: 2016-07-20 10:17 CEST

Den tidsbegränsade lagen, som gör det svårare att få uppehållstillstånd i Sverige, träder i kraft i dag. Lagen innebär att det svenska regelverket kommer att ligga på miniminivå enligt EU-rätten och internationella konventioner under tre år. – Detta för med sig stora förändringar för de sökande och deras anhöriga. Men det blir också en stor omställning för oss att börja tillämpa dessa regler, säger Fredrik Beijer, Migrationsverkets rättschef.

Boende på vatten: Tec Farragon Ltd häver avtal med Migrationsverket

Pressmeddelande Publicerad: 2016-07-14 15:21 CEST

Tec Farragon Ltd har ett avtal med Migrationsverket om tillfälligt asylboende på ett passagerarfartyg med 662 platser. Den 11 juli meddelade leverantören att de häver avtalet. Nu meddelar Migrationsverket att detta innebär att ett avtal om asylboende på passagerarfartyg inte kan bli aktuellt.

Boende på vatten: Villkoren uppfylls inte i avtalet

Pressmeddelande Publicerad: 2016-07-06 12:23 CEST

Villkoren i Migrationsverkets avtal med Floating Accommodations Sweden AB är inte uppfyllda. Ett beslut från Länsstyrelsen Västernorrland som förbjuder Utansjö hamn att ta emot passagerarfartyg innebär ett avgörande hinder för leverantören att påbörja uppdraget enligt avtalet.

Migrationsverket stänger vissa tillfälliga asylboenden

Pressmeddelande Publicerad: 2016-06-23 15:14 CEST

Migrationsverket har nu påbörjat avvecklingen av flera tillfälliga asylboenden runt om i landet. Det innebär att boende kommer att behöva flytta och att myndigheten kommer att fatta ett beslut om att stänga anläggningarna.

Färre asylsökande når Sverige, men stora utmaningar för samhället kvarstår

Pressmeddelande Publicerad: 2016-04-27 12:13 CEST

Den internationella flyktingkrisen är inte över, men det har blivit svårare att ta sig till Sverige. –Vi ser varje dag hur människor tar sig från Turkiet till Grekland eller över havet till Italien, men de når inte Sverige just nu, säger Mikael Ribbenvik, operativ chef på Migrationsverket.Efter höstens historiskt stora antal asylsökande kvarstår dock stora utmaningar både för Migrationsverket och för resten av samhället.


Nyheter 2016


Hot mot Migrationsverket

Nyhet Publicerad: 2016-12-12 13:53 CET

Ett hot riktades på måndagsmorgonen mot Migrationsverkets verksamhet i Norrköping. Polisen larmades klockan 09.16 och har åkt till Migrationsverket på Slottsgatan i Norrköping. De har påbörjat ett arbete med anledning av händelsen

Så hanteras turkiska asylansökningar

Nyhet Publicerad: 2016-12-01 09:44 CET

Mot bakgrund av felaktiga uppgifter i media klargör Migrationsverket vad beslutet om att frysa vissa turkiska asylansökningar innebär.

Migrationsverket bestrider krav angående Ocean Gala

Nyhet Publicerad: 2016-11-25 15:41 CET

Idag lämnades Migrationsverkets svar på Floating Accommodation Sweden ABs stämningsansökan in till Norrköpings tingsrätt. I svaromålet bestrider Migrationsverket Floating Accommodation Sweden ABs samtliga yrkanden.

Frågor och svar om ensamkommande barn från Afghanistan

Nyhet Publicerad: 2016-11-24 17:21 CET

Migrationsverket får just nu många frågor om barn och ungdomar från Afghanistan. Här har vi sammanställt svar på de vanligaste frågorna.

Bättre service när Migrationsverket flyttar till Sundbyberg Centrum

Nyhet Publicerad: 2016-11-22 13:39 CET

Efter sommaren2018 öppnar Migrationsverket ett nytt servicecenter och kontor i Sundbyberg samtidigt som man stänger Solna och Hallonbergen. Flytten innebär att besökare i Stockholmsområdet får hjälp med alla ärenden på samma adress.

Migrationsverket öppnar trygghetsboenden

Nyhet Publicerad: 2016-10-28 13:12 CEST

Ängelholm, Borås och Stockholm är först ut när Migrationsverket öppnar boenden för asylsökande med särskilda sociala behov.

12 frågor och svar om avveckling av asylboenden och att de boende flyttas

Nyhet Publicerad: 2016-10-26 10:17 CEST

Migrationsverket får många frågor om avvecklingen av asylboenden och att asylsökande måste flytta. Här svarar vi på de vanligaste frågorna.

Noggranna förberedelser när ensamkommande barn vill resa hem

Nyhet Publicerad: 2016-10-14 13:07 CEST

Hittills i år har 161 ensamkommande barn återtagit sina asylansökningar. – Migrationsverket hjälper aktivt de barn som vill resa hem självmant. Det är många förberedelser som måste göras. Framför allt måste det finnas ett ordnat mottagande för varje barn, säger Tobias Axelsson, enhetschef på Migrationsverket.

Medarbetare från Migrationsverket till Italien och Grekland

Nyhet Publicerad: 2016-10-13 14:42 CEST

Migrationsverket förstärker sitt stöd till EASO* och skickar 10 medarbetare till Italien och Grekland. Syftet med insatsen är att hjälpa till med omplacering av asylsökande.

Flera boendeavtal förlängs

Nyhet Publicerad: 2016-09-13 22:04 CEST

Även andra boenden kan få förlängt

Sverige först ut med ny plattform som ska underlätta migration och integration

Nyhet Publicerad: 2016-09-06 17:09 CEST

Setelin bryter ny mark

Allt fler fall av misstänkt människohandel

Nyhet Publicerad: 2016-09-05 12:39 CEST

Migrationsverket upptäcker allt fler fall av misstänkt människohandel. Första halvåret i år rapporterades 163 fall, jämfört med 195 fall under hela 2015. – Allt pekar mot en kraftig ökning i år, och det är en trend som vi nu sett i flera år, säger Kajsa Törnqvist Netz som på Migrationsverket samordnar arbetet mot människohandel.

Myndigheter förenklar för fler nyanlända

Nyhet Publicerad: 2016-08-30 15:10 CEST

Ytterligare tre orter ska starta Mötesplatser för nyanlända. Samarbetet mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Migrationsverket, Skatteverket och SKL utökas – allt i syfte att underlätta den nyanländas första steg i etableringen i Sverige. Först står Helsingborg, Växjö och Gävle på tur. Den 25 augusti slog servicekontorets lokaler på Skomakargatan i Gävle upp sina dörrar.

MIG Talks kommer ut i världen

Nyhet Publicerad: 2016-08-30 15:10 CEST

Fler asylsökande får praktikplats i väntan på beslut

Nyhet Publicerad: 2016-07-06 10:05 CEST

LinkedIn, Attendo, Nordic Choice Hotels och Kungliga Ingenjörsvetenskaps­akademien har tillsammans med Migrationsverket skrivit gemensamma avsikts­förklaringar. Tillsammans kan de ge sysselsättning till över 10 000 asylsökande under två år. Samarbetena är ett resultat av arbetet med att skapa en meningsfull väntan för asylsökande.

Riksdagen har beslutat att tillfälligt begränsa möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige

Nyhet Publicerad: 2016-06-21 17:00 CEST

Riksdagen har beslutat om att begränsa möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige. Lagen är tidsbegränsad och träder i kraft den 20 juli 2016. Här är kort om vad den nya lagen innebär.

MIG Talks öppnar nya dörrar

Nyhet Publicerad: 2016-06-20 10:34 CEST

Under våren har 21 personer med erfarenhet av flykt delat sina perspektiv på migration med en rad olika samhällsaktörer. Genom samtalen har nya idéer fötts, bland annat den om ett nytt utbytesprogram.– Tidigare talades det om oss – nu får vi själva formulera och lösa problemen, säger deltagaren May Samhouri.

Man från Bosnien kommer att avvisas

Nyhet Publicerad: 2016-06-20 10:29 CEST

Den man från Bosnien som i medier benämnts som ”en känd jihadist” och som sökte asyl i Malmö tidigare i veckan kommer att avvisas. Beslutet togs sent i går kväll och kommer att verkställas omedelbart.

Ljuset på den vanligaste men osynligaste formen av migration: anhöriginvandringen

Nyhet Publicerad: 2016-06-17 09:42 CEST

Nu växlar MIG Talks fokus från asylmigrationen till anhöriginvandringen – den mest osynliga men vanligaste formen av migration till Sverige.

Ny boendeform för extra trygghet

Nyhet Publicerad: 2016-06-17 09:35 CEST

Migrationsverket vill öppna tre nya boenden avsedda för asylsökande som har särskilda och individuella behov av extra trygghet i boendet.– De nya boendena ska ge myndighetens medarbetare ett ökat handlingsutrymme när asylsökande utsätts eller riskerar att utsättas för till exempel trakasserier, säger Joakim Selén, expert vid Migrationsverket.

Ramavtalsupphandling av asylboenden överklagad

Nyhet Publicerad: 2016-06-14 18:27 CEST

Migrationsverkets välkomnar Riksrevisionens granskning av arbetet med asylboenden

Nyhet Publicerad: 2016-06-14 10:58 CEST

I dag presenterar Riksrevisionen en granskning av Migrationsverkets arbete med att ordna asylboenden under åren 2012–2015.Verkets generaldirektör Anders Danielsson välkomnar granskningen.– Jag är glad för den förståelse som Riksrevisionen visat för vår situation och vårt uppdrag. Vi tar nu till oss utredningens rekommendationer som kan förbättra vår verksamhet, säger han.

Nytt samarbete kan ge 2000 nya praktikplatser för asylsökande

Nyhet Publicerad: 2016-06-07 13:00 CEST

Migrationsverket och Ambea har skrivit en gemensam avsiktsförklaring om 2 000 praktikplatser för asylsökande under två år. De nya praktikplatserna är ett resultat av arbetet med att skapa en meningsfull väntan för asylsökande.

Allt fler vill bli svenska medborgare

Nyhet Publicerad: 2016-06-06 09:27 CEST

Efter att lagen om medborgarskap ändrades 2015 har antalet ansökningar om att bli svensk medborgare ökat. Hittills i år har över 27 000 ansökningar och anmälningar om svenskt medborgarskap kommit in till Migrationsverket. Det är cirka 7 000 fler än samma period i fjol

Migrationsverket presenterar resultat i stor boendeupphandling

Nyhet Publicerad: 2016-06-01 16:07 CEST

Migrationsverket presenterar idag resultatet av en ramavtalsupphandling av tillfälliga asylboenden. Det visar vilka leverantörer vi avser att teckna ramavtal med efter att avtalsspärren löpt ut den 14 juni. Först då vet vi vilka leverantörer som vi faktiskt kan teckna ramavtal med.

Ändring i LMA för asylsökande som fått avslag

Nyhet Publicerad: 2016-06-01 10:52 CEST

Nya regler om asylsökandes rätt till bistånd

Nyhet Publicerad: 2016-06-01 10:26 CEST

Direkta åtgärder för att stärka tryggheten

Nyhet Publicerad: 2016-05-31 17:51 CEST

Det är fullständigt oacceptabelt att någon utsätts för eller riskerar att utsättas för brott på våra boenden. Det är lika oacceptabelt att människor känner att de inte kan lita på att vår personal ska agera när de larmar till oss.

Allt fler asylbeslut under våren

Nyhet Publicerad: 2016-05-27 17:12 CEST

Migrationsverket fattar nu allt fler beslut i asylärenden. Under april i år blev det nästan 8 000 beslut, vilket är 3 000 fler än samma månad i fjol. – Jag är nöjd med utvecklingen, som inte visar några tecken på att mattas av. Men våra mål för i år är samtidigt högt satta, säger Mikael Ribbenvik, operativ chef.

Minst 100 nya förvarsplatser till 1 oktober

Nyhet Publicerad: 2016-05-24 10:42 CEST

Migrationsverket ska utöka förvarsverksamheten med minst 100 platser till 1 oktober i år. Det har regeringen beslutat. Sannolikt kommer det före detta fängelset Kirseberg i Malmö att användas som lokal för de nya förvarsplatserna. 130 – 150 medarbetare behöver rekryteras för att klara starten till 1 oktober.


Sociala medierBilderVideorPodcastsDokument