Pressmeddelanden 2017


Över 1,8 miljarder i förskott till kommunerna

Pressmeddelande Publicerad: 2017-12-28 10:42 CET

Migrationsverket har i år kraftigt ökat kapaciteten för att handlägga ansökningar om statlig ersättning till kommuner och landsting. I morgon, fredag, gör Migrationsverket en delutbetalning på drygt 1,8 miljarder kronor till kommunerna.

Beslutsstopp för ärenden där flickor inkommit med medicinsk åldersbedömning

Pressmeddelande Publicerad: 2017-12-07 13:00 CET

Ett par hundra flickor som har genomgått medicinsk åldersbedömning kommer att få vänta tills början av 2018 innan Migrationsverket kan fatta beslut i deras ärenden.

Förslag om minskning av mottagningsverksamheten

Pressmeddelande Publicerad: 2017-11-23 16:00 CET

Migrationsverket minskar mottagningen med 1 000 medarbetare under 2018. Samtidigt fortsätter verksamheten inom förvar och förvaltningsprocess med en hög bemanningsnivå. Det är förslaget som nu ska förhandlas med arbetstagarorganisationerna.

Rättslig kommentar med anledning av händelserna i Zimbabwe

Pressmeddelande Publicerad: 2017-11-17 12:59 CET

På grund av den senaste tidens händelseutveckling har Migrationsverket bestämt att stoppa beslut i asylärenden och verkställighet av utvisningar till Zimbabwe. Beslutet gäller tills vidare.

Så klarar kommunerna att ta emot nyanlända för 2017

Pressmeddelande Publicerad: 2017-11-15 15:03 CET

Kommunerna har hittills i år tagit emot 18 700 personer med uppehållstillstånd som anvisats av Migrationsverket. Nu återstår närmare 5 000 personer som väntar på att bli mottagna innan sista februari.

Neddragningar inom asylprövningen 2018

Pressmeddelande Publicerad: 2017-11-10 14:39 CET

Sedan hösten 2015 har fler asylärenden än någonsin avgjorts på Migrationsverket. Därefter har betydligt färre människor sökt asyl i Sverige. I linje med detta föreslås antalet medarbetare inom asylprövningen minskas från 2000 till cirka 770 medarbetare under 2018.

Så planerar Migrationsverket att ställa om under 2018

Pressmeddelande Publicerad: 2017-11-09 15:50 CET

Nu tar Migrationsverket nästa steg i omställningen till en minskad organisation. Det innebär ett förslag om inriktning för asyl- och tillståndsprövningen under nästa år. – Hela myndigheten påverkas och det är viktigt att alla delar går i takt, säger generaldirektör Mikael Ribbenvik.

Prognos: Färre kommer att söka asyl i Sverige

Pressmeddelande Publicerad: 2017-10-25 12:33 CEST

Migrationsverkets prognos justeras ned något för hur många som kommer söka skydd i Sverige. Bakgrunden är myndighetens bedömning att den restriktiva migrationspolitiken i EU håller i sig. Arbetet med att ge besked till de som väntat länge fortsätter och planen är att avgöra minst 80 000 asylärenden i år. – Asylärenden som rör ensamkommande barn är högst prioriterade, och där kommer vi att fatta beslut i alla de ärenden vi faktiskt kan innan årsskiftet, säger Veronika Lindstrand Kant, biträdande operativ chef på Migrationsverket.

Fortsatt allvarligt säkerhetsläge i Afghanistan

Pressmeddelande Publicerad: 2017-08-29 09:03 CEST

Faktaruta om asylsökande afghaner i Sverige

Från Grekland till Borlänge och Gävle – nu flygs omplacerade asylsökande inom EU hit

Pressmeddelande Publicerad: 2017-07-10 09:03 CEST

Onsdagen den 12 juli tar Migrationsverket i region Mitt emot sitt första flyg med 177 asylsökande på Dala Airport i enlighet med överenskommelsen mellan EU-staterna. Direkt vid ankomst åker de sökande med buss till Gävle där de bor under tiden deras asylansökan handläggs.

Så har kommunerna klarat mottagandet av nyanlända

Pressmeddelande Publicerad: 2017-07-05 08:05 CEST

Kommunernas ansträngningar har gett resultat. Merparten av Sveriges kommuner har klarat att ta emot de nyanlända som anvisades under förra året. Totalt är det nästan 20 000 personer. Av dem återstår just nu cirka 300 personer som efter kontakt med kommunen börjar skrivas ut till den mottagande kommun de blivit anvisade till.

På Migrationsplatsen i Almedalen ställs de svåra frågorna om migration

Pressmeddelande Publicerad: 2017-06-30 14:30 CEST

Migrationsverket har återigen ett omfattande program i Almedalen – i år med 23 programpunkter. – Migrationsplatsen ska bli Almedalens mötesplats för alla som är intresserade av migrationsfrågor, säger Migrationsverkets generaldirektör Mikael Ribbenvik.

Täby kommun tar över asylboende successivt från och med maj

Pressmeddelande Publicerad: 2017-05-02 10:16 CEST

Nyanlända i Täby kommun kommer från och med maj att kunna flytta in på asylboendet på Kemistvägen 30, tidigare Täby Park Hotell. Det står klart sedan Täby kommun och Migrationsverket nått en överenskommelse om att lediga platser hyrs ut till kommunen.

Arbetstillstånd: Snabbare beslut som certifierad arbetsgivare

Pressmeddelande Publicerad: 2017-05-02 08:00 CEST

‒ Vi tror att det här kommer att underlätta betydligt för de bolag som är i behov av att nyrekrytera eller förlänga sina medarbetares tillstånd, säger Cecilia Borin, kvalitetschef på Migrationsverket.Nu gör Migrationsverket det möjligt för fler arbetsgiva...

Prognos: ”Fortsatt fokus på att fatta beslut”

Pressmeddelande Publicerad: 2017-04-26 12:13 CEST

Antalet människor som kommer söka asyl i Sverige är i princip oförändrat, jämfört med den bedömning som gjordes i februari. Det visar Migrationsverkets senaste prognos.

Första medicinska åldersbedömningen snart klar

Pressmeddelande Publicerad: 2017-03-31 08:15 CEST

Om en månad förväntas Rättsmedicinalverket skicka det första utlåtandet om en asylsökandes ålder till Migrationsverket. − Det betyder att vi snart kommer att kunna fatta det första beslutet där Rättsmedicinalverkets åldersbedömning finns med som en del av...

Migrationsverket bjuder in dig till pressträff om medicinska åldersbedömningar

Pressmeddelande Publicerad: 2017-03-28 12:36 CEST

Tid: Fredagen den 31 mars kl. 09.00

Facken på Migrationsverket anlitar en arbetstagarkonsult i omställningsarbetet

Pressmeddelande Publicerad: 2017-03-21 15:42 CET

Partsrådet* inom den statliga sektorn har beslutat att Migrationsverkets fackliga organisationer ska få anlita en arbetstagarkonsult för att granska och analysera verkets underlag för det pågående omställningsarbetet. Enligt planerna ska granskningen pågå...

Migrationsverket anpassar verksamheten i region Väst

Pressmeddelande Publicerad: 2017-03-14 12:47 CET

I region Väst, liksom i övriga regioner, minskar behovet av antal årsarbetare* inom mottagningen. Under hösten 2017 behöver antalet minska med cirka 75 årsarbetare från dagens cirka 400 årsarbetare. Den övergripande målsättningen är att ta tillvara och utveckla den kompetens som finns hos befintliga medarbetare så långt som det är möjligt.

Prognos: Stora utmaningar för Migrationsverket väntar under 2017

Pressmeddelande Publicerad: 2017-02-07 12:11 CET

Färre människor söker asyl i Sverige, men utmaningarna är fortsatt stora. Det visar Migrationsverkets senaste prognos.I år behöver myndigheten fatta fler beslut än någonsin i alla typer av ärenden, både asyl- och tillståndsärenden.– I takt med att vår mottagningsverksamhet minskar kan vi fokusera mer på att pröva ärenden så att fler får sina beslut, säger Veronika Lindstrand Kant, tf. biträdande operativ chef på Migrationsverket.

Migrationsverket inleder återgång till mindre organisation

Pressmeddelande Publicerad: 2017-01-19 14:21 CET

När det gäller anpassningen av mottagningsverksamheten efter antalet asylsökande berörs i ett första skede cirka 300 medarbetare i region Mitt. Planering pågår vad gäller verkets andra fem regioner. Att region Mitt påverkas först beror på att det i regionen finns förhållandevis många boenden för asyl­sökande.

Högsta antalet asylbeslut hittills

Pressmeddelande Publicerad: 2017-01-01 12:01 CET

Ingen ökning av asylsökande under hösten


Nyheter 2017


De sista tillfälliga boendena avvecklas 2018

Nyhet Publicerad: 2017-11-24 10:44 CET

Migrationsverket har de senaste två åren upphandlat runt 450 tillfälliga leverantörsboenden – varav det idag finns 58 kvar. De ska nu avvecklas mellan januari och juni nästa år.

Så hanterar andra EU-länder utvisningar med tvång till Afghanistan

Nyhet Publicerad: 2017-11-20 16:09 CET

Flera av de länder i Europa som tagit emot många afghanska asylsökande genomför utvisningar med tvång till Afghanistan. Det visar en kortrapport från svenska kontaktpunkten för EMN, Europeiska migrationsnätverket.– Rapportens syfte är att bidra med fakta och statistik till en aktuell debatt, säger Bernd Parusel, expert inom EMN Sverige.

Snabbare besked till blivande studenter

Nyhet Publicerad: 2017-10-18 14:55 CEST

I början av 2017 väntade ovanligt många studenter på besked från Migrationsverket. Trots det lyckades verket i princip ge alla sökande besked före starten av höstterminen. Dessutom har antalet äldre ärenden som väntar på handläggning minskat.

Region Väst samlar återvändandearbetet till Göteborg

Nyhet Publicerad: 2017-05-04 11:51 CEST

Som en del i Migrationsverkets anpassning till det ekonomiska läget koncentrerar nu Region Väst resurserna för återvändande till Göteborg. Tidigare har arbetet med att handlägga och träffa människor med beslut om återvändande varit spritt över regionen.


Sociala medierBilderVideorPodcastsDokument