Pressmeddelanden 2018


Migrationsverket partner med Handelshögskolan

Pressmeddelande Publicerad: 2018-12-12 10:16 CET

Migrationsverket inleder ett samarbete med Handelshögskolan i Göteborg. Det innebär bland annat möjlighet till kompetensutveckling samt att verket sammanförs med en forskare. Målet är att skapa nytta för båda parter.

En osäker framtid siktas i prognosen

Pressmeddelande Publicerad: 2018-11-23 12:20 CET

En alltför liten myndighetsbudget de kommande åren riskerar att slå mot Migrationsverkets fortsatta utveckling. Det slås fast i Migrationsverkets senaste prognos. – En prognos är inte en budget, men nu visar den vad som händer om vi inte får mer pengar, säger Migrationsverkets planeringschef Henrik Holmer.

Migrationsverket utreder sexårings ärende ytterligare

Pressmeddelande Publicerad: 2018-11-17 12:23 CET

Migrationsverket har på onsdagen inhiberat det ärende som gäller en ukrainsk sexårig pojke som fått avslag på sin ansökan om uppehållstillstånd. Detta görs för att Migrationsverket anser att det finns fler omständigheter som behöver utredas närmare.

Remissyttrande: Migrationsverket vill att mottagningssystemet reformeras

Pressmeddelande Publicerad: 2018-11-13 13:04 CET

Remissyttrandet innebär att Migrationsverket avstyrker utredningens huvudförslag i sin helhet, men ställer sig bakom det alternativa förslaget i mottagandeutredningen om hur Sveriges framtida mottagande av asylsökande ska organiseras. Även om Migrationsverket förordar det alternativa förslaget innehåller remissvaret flera förslag till kompletteringar.

Förändrad redovisning av statistik på Migrationsverkets webbplats

Pressmeddelande Publicerad: 2018-10-25 14:48 CEST

Migrationsverket har förändrat hur aktuell statistik redovisas på webbplatsen. Nu redovisas samtliga ärendeslag på ett mer samlat och mer enhetligt sätt. Uppdateringen sker i de flesta fallen månadsvis.

Migrationsverket utreder sexårings ärende ytterligare

Pressmeddelande Publicerad: 2018-10-17 12:23 CEST

Migrationsverket har på onsdagen inhiberat det ärende som gäller en ukrainsk sexårig pojke som fått avslag på sin ansökan om uppehållstillstånd. Detta görs för att Migrationsverket anser att det finns fler omständigheter som behöver utredas närmare.

Över tiotusen sökte uppehållstillstånd för gymnasiestudier

Pressmeddelande Publicerad: 2018-10-01 15:11 CEST

Efter Migrationsöverdomstolens besked: Migrationsverket kan börja fatta bifallsbeslut

Pressmeddelande Publicerad: 2018-09-25 15:58 CEST

Migrationsöverdomstolen kom på tisdagen med besked angående den nya gymnasielagen. Beskedet innebär att Migrationsverket upphäver beslutsstoppet som fattades i somras, och kan börja fatta bifallsbeslut med stöd av lagen.

Efter Migrationsöverdomstolens besked: Migrationsverket analyserar domarna

Pressmeddelande Publicerad: 2018-09-25 12:06 CEST

Migrationsöverdomstolen har på tisdagen kommit med besked angående den nya gymnasielagen.

Migrationsverket tar nästa steg i avvecklingen i Värmland

Pressmeddelande Publicerad: 2018-09-13 13:04 CEST

Antalet personer som behöver Migrationsverkets hjälp att få boende ordnat har det senaste året minskat kraftigt och fortsätter att minska i snabb takt. Migrationsverket fortsätter därför att avveckla boendeplatser i alla regioner. I region Mitt avvecklas boenden i hela regionen, nu i anslutning till enheten i Karlstad.

Fler ungdomar kan omfattas av nya gymnasielagen

Pressmeddelande Publicerad: 2018-09-05 09:05 CEST

Migrationsverket har beslutat att ensamkommande barn som anlände till Sverige före den 24 november 2015, men som fick asylansökan registrerad hos Migrationsverket först efter detta datum under vissa omständigheter kan omfattas av den nya gymnasielagen.

Region Stockholm öppnar tillfälligt ankomstboende i Gävle

Pressmeddelande Publicerad: 2018-08-21 09:49 CEST

I september öppnar region Stockholm ett tillfälligt ankomstboende i Gävle. Orsaken är att det råder brist på lokaler i Stockholm, samtidigt som Migrationsverket betalar för ett tomt ankomstboende i Gävle.

Migrationsverket flyttar till nya lokaler i centrala Sundbyberg

Pressmeddelande Publicerad: 2018-07-10 07:00 CEST

Den 6 augusti, efter 17 år i Solna och i Hallonbergen, samlas myndighetens olika verksamheter och ett nationellt servicecenter under ett och samma tak. I de nya lokalerna har Migrationsverket möjligheten att kunna ta emot upp till 2000 besökare per dag.

Migrationsplatsen – centrum för en av valårets hetaste

Pressmeddelande Publicerad: 2018-06-14 14:18 CEST

Framtidens flyktingmottagande, livet i Afghanistan och en stor migrationshearing med riksdagspartierna. På Migrationsplatsen, Migrationsverkets scen under Almedalsveckan, diskuteras ett av valårets hetaste ämnen.– Migrationsfrågorna är värda ett nyanserat och seriöst samtal – det erbjuder vi i Almedalen, säger Fredrik Bengtsson, kommunikationsdirektör på Migrationsverket.

Allt fler vill bli svenska medborgare

Pressmeddelande Publicerad: 2018-06-06 11:26 CEST

Antalet nya svenska medborgare fortsätter att öka. De största grupperna som får medborgarskap i dag är syrier, statslösa och somalier, vilket speglar tidigare års asylinvandring.

Låt Migrationsverket hjälpa till med faktakollen

Pressmeddelande Publicerad: 2018-06-04 13:45 CEST

Inför valet är det många som vill debattera migrationsfrågan. Kontakta gärna oss på Migrationsverkets presstjänst så hjälper vi er att kolla fakta i debattartiklar och insändare.

Migrationsverket söker lämplig fastighet för nytt förvar i Skåne

Pressmeddelande Publicerad: 2018-05-04 09:13 CEST

Migrationsverket har, genom konsultföretaget Sweco, skickat ut en förfrågan till flera kommuner i Skåne om det finns lämpliga fastigheter för att bygga ett nytt förvar. Fastigheten kan utgöras av en bebyggd eller obebyggd tomt.

Utbyggnaden av förvarsplatser pågår – i Flen öppnas nya platser i maj

Pressmeddelande Publicerad: 2018-05-04 08:59 CEST

Migrationsverket bygger nu, på regeringens uppdrag, ut antalet förvarsplatser. På förvaret i Flen öppnas nya platser nu i början på maj och månaden efter är det dags för Märsta. Dagens 357 platser i hela Sverige ska bli minst 456 innan årsskiftet.

Oförändrad prognos för antalet asylsökande

Pressmeddelande Publicerad: 2018-05-02 12:39 CEST

Migrationsverkets mål att avgöra 54 000 asylärenden i år står kvar och trendbrottet med kortare handläggningstider är tydligt.– Vårt arbete går i rätt riktning. Vi avgör nu de sista av de äldre ärendena, säger Veronika Lindstrand Kant, chef för nationella samordningsavdelningen.

Välkommen till informationsmöte om förvaret i Flen

Pressmeddelande Publicerad: 2018-04-26 10:22 CEST

Välkommen till informationsmöte om förvaret i Flen

Migrationsverket avvecklar två tillfälliga boenden i Väst

Pressmeddelande Publicerad: 2018-04-23 14:45 CEST

Två tillfälliga boenden i Falkenberg och Lidköping avvecklas fram till den 31 juli 2018. Migrationsverket strävar efter att erbjuda de boende plats på andra asylboenden i närområdet. I och med detta avvecklas de sista tillfälliga anläggningsboendena i region Väst.

Asylboendet Faroy i Växjö stänger

Pressmeddelande Publicerad: 2018-04-23 13:41 CEST

Det tillfälliga asylboendet Faroy i Växjö avvecklas fram till den 31 juli 2018. Migrationsverket strävar efter att erbjuda de boende plats på andra asylboenden i närområdet. I och med detta avvecklas de sista tillfälliga anläggningsboendena i region Syd.

Migrationsverket stänger fyra tillfälliga boenden i Jönköpings län

Pressmeddelande Publicerad: 2018-04-23 13:31 CEST

Fyra ytterligare tillfälliga boenden i Jönköpings län avvecklas fram till den 31 juli 2018. Migrationsverket strävar efter att erbjuda de boende plats på andra asylboenden i närområdet. I och med detta avvecklas de sista tillfälliga anläggningsboendena i region Öst.

Migrationsverket lämnar flera orter

Pressmeddelande Publicerad: 2018-04-23 11:53 CEST

Migrationsverket kommer under 2018 att lämna flera orter runt om i Sverige. Orsaken är färre asylsökande, färre boenden och ett minskat mottagningssystem. – Efter en flerårig period av expansion i myndigheten håller vi nu på att återigen anpassa verksamheten efter rådande behov, säger Veronika Lindstrand Kant, chef för nationella samordningsavdelningen.

Asylboendet Rätan i Jämtland avvecklas

Pressmeddelande Publicerad: 2018-04-23 10:38 CEST

Det tillfälliga asylboendet Rätan i Bergs kommun avvecklas fram till den 30 juni 2018. Migrationsverket strävar efter att erbjuda de boende plats på andra asylboenden i närområdet. I och med detta avvecklas de sista tillfälliga anläggningsboendena i region Nord.

Fem asylboenden i Västernorrland stänger

Pressmeddelande Publicerad: 2018-04-23 10:29 CEST

De tillfälliga asylboendena Bergeforsparken Stugby och Camping, Källvägen, SFAB ABK samt Kramfors 3_3 och 3_4 avvecklas fram till den 30 juni 2018. Migrationsverket strävar efter att erbjuda de boende plats på andra asylboenden i närområdet. I och med detta avvecklas de sista tillfälliga anläggningsboendena i region Nord.

Fyra tänkbara platser för nytt förvar i norra Sverige

Pressmeddelande Publicerad: 2018-03-08 14:44 CET

Migrationsverket har beslutat att se närmare på fyra olika lokaliseringar för ett nytt förvar i norra Sverige. De fyra platserna ligger i Östersund, Boden, Luleå och Umeå. På två av dessa handlar det om tomtmark med befintliga byggnader, de två andra är obebyggd tomtmark.

Migrationsverket stänger sin verksamhet i Söderhamn

Pressmeddelande Publicerad: 2018-03-06 14:11 CET

Migrationsverket har beslutat att stänga sin verksamhet i Söderhamn. Orsaken är färre asylsökande, färre boenden och ett minskat mottagningssystem.

MiÖD-domar öppnar för helhetsbedömningar i arbetstillståndsärenden

Pressmeddelande Publicerad: 2018-03-06 09:34 CET

Två domar i Migrationsöverdomstolen (MiÖD) har givit Migrationsverket möjlighet att göra helhetsbedömningar om villkoren för arbetstillstånd är uppfyllda. Mindre misstag ska därigenom kunna kompenseras. – Vi ska fortfarande pröva om villkoren är uppfyllda, men domarna öppnar för en mindre strikt tillämpning av lagen, säger Migrationsverkets rättschef Fredrik Beijer.

Prognos: ”Nu har vi förutsättningar för att jobba annorlunda”

Pressmeddelande Publicerad: 2018-02-16 12:48 CET

Vid halvårsskiftet 2018 ska de som sökt asyl innan 2017 ha fått beslut i sina ärenden. − Vi har nu skapat förutsättningar för att jobba annorlunda, med hela myndighetens förmåga. Vi har avgjort en kvarts miljon asylärenden de senaste tre åren, säger Mikael Ribbenvik, generaldirektör på Migrationsverket.


Nyheter 2018


Migrationsverkets arbete bakom många polisanmälningar om människohandel

Nyhet Publicerad: 2018-11-16 13:38 CET

Migrationsverket ligger bakom en stor del av de anmälningar om människohandel som kommer in till polisen.

Många blir offer för människohandel på vägen till Sverige

Nyhet Publicerad: 2018-11-16 13:29 CET

Under 2017 identifierade Migrationsverket 444 personer som misstänkta offer för människohandel. En tredjedel av dem uppger att de har blivit utsatta under resan till Sverige. Det kan bland annat handla om organhandel, prostitution och tvångsarbete.

Migrationsverket: gymnasielagsärenden ska avgöras före årsskiftet

Nyhet Publicerad: 2018-10-11 16:21 CEST

Den sista september gick tiden ut för ansöka om uppehållstillstånd enligt den nya gymnasielagen. Migrationsverket arbetar nu för att avgöra ärendena före årsskiftet.

Snart är målet om 5 000 kvotflyktingar till Sverige nått

Nyhet Publicerad: 2018-10-04 13:05 CEST

I år är flyktingkvoten den största sedan 90-talet. 5 000 personer ska överföras till Sverige under 2018. Och arbetet går som planerat, hittills har cirka 4 000 kvotflyktingar kommit till Sverige och årets kvot beräknas vara fylld i november.

Oförändrad prognos över asylsökande och minsta balanserna på fem år siktas i prognosen

Nyhet Publicerad: 2018-07-29 12:27 CEST

Bedömningen av antalet personer som söker asyl i Sverige är oförändrad för både 2018 och 2019, vilket pekar på en varaktig utveckling. Dessutom bedömer Migrationsverket att balanserna vid årsskiftet på flera områden kommer att vara de minsta på fem år. - Den fortsatt stabila utvecklingen av asylsökande och minskade balanser ger oss möjlighet att utveckla en mer effektiv verksamhet, säger generaldirektör Mikael Ribbenvik.

Migrationsverket avvaktar med beslut i vissa ärenden som gäller den nya gymnasielagen

Nyhet Publicerad: 2018-07-18 09:52 CEST

Migrationsverket avvaktar med beslut i vissa ärenden där den nya gymnasielagen har åberopats. Detta efter att två migrationsdomstolar har bedömt att det inte går att tillämpa lagstiftningen i den del som avser sänkt beviskrav för identitet.

Fler söker arbetstillstånd i Sverige

Nyhet Publicerad: 2018-07-05 11:54 CEST

Fler medborgare utanför EU söker arbetstillstånd i Sverige. Under årets första sex månader kom det in drygt 4 300 fler ansökningar jämfört med samma period förra året – en ökning med nära 50 procent.

Ett år i Kabul förändrade hans syn på återvändande

Nyhet Publicerad: 2018-07-04 16:58 CEST

Terje Torvik är tillbaka i Sverige efter ett år som återvändandesambandsman i Kabul.– På plats i Kabul blev en sak särskilt tydlig. Att återvändarna har så mycket att vinna på att förbereda sig för livet i Afghanistan. Tyvärr kommer många tillbaka helt oförberedda, säger han.

Tillfälliga lagen begränsar möjligheterna till uppehållstillstånd av hälsoskäl

Nyhet Publicerad: 2018-06-12 09:35 CEST

Bakgrunden till det rättsliga ställningstagandet är en kartläggning och analys av devitaliserade barn i asylprocessen**. Kartläggningen gjordes mot bakgrund av riksdagens beslut om den tillfälliga lagen***, som begränsar möjligheterna att ge uppehållstillstånd av humanitära skäl, till exempel på grund av sjukdom.

Bevislättnad i vissa fall av eritreanska anknytningsärenden

Nyhet Publicerad: 2018-04-25 15:10 CEST

Bevislättnad kan bli aktuellt för eritreanska medborgare som söker uppehållstillstånd på anknytning till en familjemedlem i Sverige. Det framgår av en ny rättslig kommentar från Migrationsverket. Orsaken är riskerna kopplade till att skaffa identitetshandlingar hos eritreanska myndigheter.


Sociala medierBilderVideorPodcastsDokument