Pressmeddelanden 2019


Barnkonventionen ny lag − men ingen ny regel för uppehållstillstånd

Pressmeddelande Publicerad: 2019-12-19 13:09 CET

Den 1 januari 2020 blir barnkonventionen svensk lag och det innebär att barn tydligare får rätt att komma till tals och bli lyssnade på. Barnkonventionen blir en av flera lagar som Migrationsverket tar hänsyn till i barns ärenden. "Barnperspektivet stärks, men lagen i sig ger ingen ny rätt för barnet att få uppehållstillstånd i Sverige. Det är viktigt att säga eftersom vi hör att de förväntningarna finns", säger biträdande rättschef Carl Bexelius.

Nya regler för asylsökande som ordnar eget boende

Pressmeddelande Publicerad: 2019-12-18 13:14 CET

Den 1 januari 2020 träder nya regler i kraft för asylsökande som väljer att ordna eget boende, EBO. Reglerna börjar tillämpas den 1 juli 2020 och innebär att den sökande kan förlora sin dagersättning om personen bosätter sig i områden som har socioekonomiska utmaningar.

Större tyngd på indi­vi­du­ella skydds­skäl i irakiska asyl­ärenden

Pressmeddelande Publicerad: 2019-12-17 11:02 CET

Individuella skyddsskäl blir viktigare för att få uppehållstillstånd i Sverige som asylsökande från Irak. Det framgår av ett nytt rättsligt ställningstagande från Migrationsverket. – Intensiteten i konflikten i landet har i ett längre perspektiv minskat, säger verkets rättschef Fredrik Beijer.

Begränsade öppettider under jul- och nyår

Pressmeddelande Publicerad: 2019-12-16 10:40 CET

.

Oförändrad prognos för antalet asylsökande – trots skärpt omvärldsläge

Pressmeddelande Publicerad: 2019-10-25 09:52 CEST

Prognosen för antalet asylsökande för 2020 och framåt ligger tillsvidare fast. Bedömningen förutsätter att EU-Turkietuttalandet om flyktingar och migranter kvarstår. Det skriver Migrationsverket i sin oktoberprognos. Turkietuttalandet om flyktingar och migranter kvarstår. Det skriver Migrationsverket i sin oktoberprognos. – Vi har en osäker omvärld, men de fakta vi har just nu gör inte att vi ändrar våra bedömningar om antalet asylsökande, säger Henrik Holmer, Migrationsverkets planeringschef.

Migrationsverkets rättschef: "Vi kommer att uppdatera vår bedömning om läget i Syrien".

Pressmeddelande Publicerad: 2019-10-11 17:01 CEST

Efter Turkiets nyligen inledda militäroffensiv i nordöstra Syrien följer Migrationsverket utvecklingen i landet extra noga. – Med tanke på vad som sker på marken i Hassakah kommer vi att behöva uppdatera vår bedömning, förmodligen i början av nästa vecka.

Nytt rättsligt ställningstagande om Syrien

Pressmeddelande Publicerad: 2019-08-29 11:19 CEST

Säkerhetssituationen i Syrien fortsätter att vara allvarlig, men konfliktnivån i några av landets provinser har sjunkit. Därmed bedöms inte längre situationen i hela landet vara sådan att alla riskerar att drabbas av urskillningslöst våld.

Nordiska museet och Migrationsverket ger ut bok om migration

Pressmeddelande Publicerad: 2019-06-26 13:40 CEST

Rapparen från Gaza, prinsessan från Nigeria, läraren från Syrien… Boken ”87 röster om migration” bygger på intervjuer med några av dem som migrerat till Sverige under 2000-talet. Den ges ut i samverkan mellan Migrationsverket och Nordiska museet och riktar sig till alla som söker ett bredare perspektiv på migration.

Tillfälliga lagen förlängs efter beslut i riksdagen

Pressmeddelande Publicerad: 2019-06-18 16:33 CEST

Den 20 juli träder en förlängning av lagen om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige kraft. Det står klart efter riksdagens omröstning den 18 juni.

Migrationsverket fyller 50 år!

Pressmeddelande Publicerad: 2019-06-18 10:05 CEST

Hej redaktionen! Snart fyller Migrationsverket 50 år. Allt startade när regering och riksdag beslutade att slå ihop flera dåvarande instanser och funktioner till en ny central utlänningsmyndighet - Invandrarverket. Det skedde den 1 juli 1969.

Tillskott till domstolarna minskar Migrationsverkets kostnader, enligt ny prognos

Pressmeddelande Publicerad: 2019-05-02 11:56 CEST

Det höjda anslaget till Domstolsverket gör att Migrationsverkets kostnader för asylmottagning beräknas minska med en miljard kronor fram till 2022. Det skriver Migrationsverket i sin majprognos.

Nytt förvar i Ljungbyhed med 44 platser

Pressmeddelande Publicerad: 2019-04-29 12:53 CEST

I dag, måndag, öppnar Migrationsverkets nya förvar i Ljungbyhed med plats för 44 förvarstagna. Migrationsverket har anställt ett 60-tal nya medarbetare för att bemanna förvaret.

Välkommen till informationsmöte om det nya förvaret i Ljungbyhed

Pressmeddelande Publicerad: 2019-04-15 13:59 CEST

Migrationsverket bjuder in till pressvisning av det nya förvaret i Ljungbyhed.

Svåröverskådligt och komplext när tillfälliga lagen förlängs

Pressmeddelande Publicerad: 2019-03-18 11:37 CET

Förlängningen av den tillfälliga lagen kommer att innebära betydande svårigheter för sökande att få en överblick över regelverket och leda till än mer komplexa avvägningar när Migrationsverket ska pröva ärenden.

Anmälningarna om misstänkt krigsbrott ökar

Pressmeddelande Publicerad: 2019-03-11 14:00 CET

Migrationsverket anmäler allt fler misstänkta krigsbrott till polisen. - Det här är resultatet av en tydlig ambitionshöjning i frågan från myndigheten under senare år, s säger Oskar Ekblad, sektionschef på Migrationsverket.

Migrationsverket avvecklar boendeplatser

Pressmeddelande Publicerad: 2019-02-21 13:33 CET

Antalet personer som behöver Migrationsverkets hjälp att få boende ordnat har det senaste året minskat kraftigt och fortsätter att minska i snabb takt. Migrationsverket fortsätter därför att avveckla boendeplatser i alla regioner. I region Mitt avvecklas boenden i hela regionen, i första hand i anslutning till mottagningsenheterna i Karlstad och Lindesberg. Den totala minskningen i landet är 5 500 platser, varav 1 500 platser i region Mitt.

Migrationsverket avvecklar samtliga boendeplatser i Värmland

Pressmeddelande Publicerad: 2019-02-21 13:32 CET

Antalet personer som behöver Migrationsverkets hjälp att få boende ordnat har det senaste året minskat kraftigt och fortsätter att minska i snabb takt. Migrationsverket fortsätter därför att avveckla boendeplatser i alla regioner. I region Mitt avvecklas boenden i hela regionen, i första hand i anslutning till mottagningsenheterna i Karlstad och Lindesberg. Den totala minskningen i landet är 5 500 platser.

Ökat fokus på Nord- och Östafrika i årets flyktingkvot

Pressmeddelande Publicerad: 2019-02-19 08:59 CET

Nu har Migrationsverket tagit beslut om fördelningen av årets flyktingkvot, eller vidarebosättning som det också kallas. Ett ökat fokus på Nord- och Östafrika, samt ett fortsatt starkt stöd för syriska flyktingar står för merparten av platserna.

Ny prognos visar på minskad osäkerhet kring antalet asylsökande

Pressmeddelande Publicerad: 2019-02-15 13:44 CET

Den politiska överenskommelsen om att förlänga den tillfälliga lagen leder till minskad osäkerhet kring antalet asylsökande. Det skriver M Migrationsverket i sin februariprognos. – Utöver det har vi samtidigt en positiv utveckling för handläggningstiderna. Nu är det viktigt, inte minst för de sökande, att vi framöver har resurser att hålla i den utvecklingen, säger Migrationsverkets planeringschef Henrik Holmer.

Migrationsverket varslar 25 anställda i region Nord

Pressmeddelande Publicerad: 2019-02-01 11:17 CET

Region Nord fortsätter att minska under 2019 men i betydligt mindre omfattning än förra året. I Kiruna och Östersund varslas idag om totalt 25 anställda.

Migrationsverket varslar 47 anställda i region Mitt

Pressmeddelande Publicerad: 2019-02-01 10:41 CET

Region Mitt kommer fortsätta att minska verksamheten även under 2019. Men det står nu klart att den anpassning som behövs under året blir betydligt mindre jämfört med den neddragning som gjordes 2018.

Nytt rättsligt ställningstagande om Afghanistan

Pressmeddelande Publicerad: 2019-01-24 09:47 CET

Säkerhetssituationen i Afghanistan fortsätter att vara allvarlig, men konfliktläget skiljer sig liksom tidigare mellan de olika provinserna. Det framgår av Migrationsverkets nya rättsliga ställningstagande om säkerhetssituationen i landet.

Migrationsverket begär omprövning av åklagarbeslut om varumärkesintrång

Pressmeddelande Publicerad: 2019-01-22 14:11 CET

Migrationsverket begär nu att Nationella åklagarmyndigheten ska ompröva åklagarens beslut att inte inleda en förundersökning efter en anmälan om varumärkesintrång. Anmälan gällde partiet Alternativ för Sverige.

Förenklad prognos lämnad till regeringen

Pressmeddelande Publicerad: 2019-01-17 12:46 CET

Migrationsverkets bedömningar om verksamheten är oförändrade jämfört med prognosen från slutet av november 2018. Det visar den förenklade prognos som nu skickats till regeringen. När det gäller förvaltningsanslaget justeras prognosen utifrån det nu beslutade anslaget för 2019.

Nya gymnasielagen: Hittills över 5000 har fått uppehållstillstånd

Pressmeddelande Publicerad: 2019-01-15 08:43 CET

11 745 ungdomar ansökte om uppehållstillstånd enligt den nya gymnasielagen i fjol. Hittills har strax 5200 fått bifall. Det står klart sedan Migrationsverket till årsskiftet blev klar med prövningen.

384 rapporterade fall av människohandel 2018

Pressmeddelande Publicerad: 2019-01-14 11:29 CET

Under förra året upptäckte Migrationsverket 384 fall av misstänkt människohandel. – Människohandel är ett grymt utnyttjande av utsatta människor. Varje gång vi upptäcker ett misstänkt fall ökar chansen att en drabbad person kan få upprättelse, säger Lisa Hultin Knutas, Migrationsverkets centrala samordnare i arbetet mot människohandel.


Nyheter 2019


Migrationsverket nådde målen för 2018

Nyhet Publicerad: 2019-01-02 09:50 CET

Migrationsverket har under 2018 fattat beslut i 350 000 ärenden, vilket innebär att målen för året nåtts. Samtidigt har Migrationsverkets budget varit 800 miljoner kronor lägre än 2017 och antal medarbetare har under året minskat med 2 000.


Sociala medierBilderVideorPodcastsDokument