Pressmeddelanden 2020


Migrationsverket skärper kraven för offentliga biträden

Pressmeddelande Publicerad: 2020-11-18 11:27 CET

Migrationsverket har rätt att ta bort offentliga biträden från biträdesförteckningen om de missköter sig. Det slog Högsta förvaltningsdomstolen fast tidigare i år. Migrationsverket har nu uppdaterat den rättsliga styrningen utifrån domen och skärper samtidigt kraven.

Lägsta antalet asylsökande sedan millennieskiftet

Pressmeddelande Publicerad: 2020-10-23 12:09 CEST

Sju månader efter pandemins utbrott har ett nytt läge infunnit sig på Migrationsverket. Färre asylsökande, färre platsbesök och fler utredningar på distans är några av de förändringar som skett det senaste halvåret.

Beslut fattat att avveckla verksamheten i Jönköping

Pressmeddelande Publicerad: 2020-09-22 14:31 CEST

Antalet personer som söker asyl i Sverige har minskat. Det innebär att färre asylsökande behöver hjälp med boende, vilket i sin tur minskar behovet av Migrationsverkets närvaro runt om i Sverige. Därför avvecklas myndighetens kontor i Jönköping under 2021.

Beslut fattat att avveckla verksamheten i Högsby

Pressmeddelande Publicerad: 2020-09-22 14:31 CEST

Antalet personer som söker asyl i Sverige har minskat. Det innebär att färre asylsökande behöver hjälp med boende, vilket i sin tur minskar behovet av Migrationsverkets närvaro runt om i Sverige. Därför avvecklas myndighetens kontor i Högsby under 2021.

Beslut fattat att avveckla verksamheten i Borås

Pressmeddelande Publicerad: 2020-09-22 14:30 CEST

Antalet personer som söker asyl i Sverige har minskat. Det innebär att färre asylsökande behöver hjälp med boende, vilket i sin tur minskar behovet av Migrationsverkets närvaro runt om i Sverige. Därför avvecklas myndighetens kontor i Borås under 2021.

Beslut fattat att avveckla verksamheten i Mariestad

Pressmeddelande Publicerad: 2020-09-22 14:30 CEST

Antalet personer som söker asyl i Sverige har minskat. Det innebär att färre asylsökande behöver hjälp med boende, vilket i sin tur minskar behovet av Migrationsverkets närvaro runt om i Sverige. Därför avvecklas myndighetens kontor i Mariestad under 2021.

Fem år sedan flyktingsituationen 2015

Pressmeddelande Publicerad: 2020-09-01 10:00 CEST

Det har nu gått fem år sedan 2015, året som kommit att gå till historien sedan fler än 163 000 personer sökt skydd i vårt land. På Migrationsverkets webbplats har vi nu samlat statistik om vilka det var som kom och du kan läsa mer om hur vi arbetade under den intensiva perioden.

Migrationsverket avser lämna Borås

Pressmeddelande Publicerad: 2020-08-26 13:56 CEST

Antalet personer som söker skydd i Sverige har sjunkit kraftigt de senaste åren och minskat ytterligare i år som en konsekvens av spridningen av coronaviruset. Och när allt färre asylsökande behöver hjälp med boende, minskar även behovet av myndighetens närvaro på vissa orter i Sverige. Som en del av en större anpassning av verksamheten ämnar därför Migrationsverket att lämna verksamheten på kontoret i Borås under 2021.

Ingen titel
Migrationsverket avser lämna Mariestad

Pressmeddelande Publicerad: 2020-08-26 13:49 CEST

Antalet personer som söker skydd i Sverige har sjunkit kraftigt de senaste åren och minskat ytterligare i år som en konsekvens av spridningen av coronaviruset. Och när allt färre asylsökande behöver hjälp med boende, minskar även behovet av myndighetens närvaro på vissa orter i Sverige. Som en del av en större anpassning av verksamheten ämnar därför Migrationsverket att lämna verksamheten på kontoret i Mariestad under 2021.

Migrationsverket avser lämna Jönköping

Pressmeddelande Publicerad: 2020-08-26 13:45 CEST

Antalet personer som söker skydd i Sverige har sjunkit kraftigt de senaste åren och minskat ytterligare i år som en konsekvens av spridningen av coronaviruset. Och när allt färre asylsökande behöver hjälp med boende, minskar även behovet av myndighetens närvaro på vissa orter i Sverige. Som en del av en större anpassning av verksamheten ämnar därför Migrationsverket att lämna verksamheten på kontoret i Jönköping under 2021.

Migrationsverket avser lämna Högsby

Pressmeddelande Publicerad: 2020-08-26 13:37 CEST

Antalet personer som söker skydd i Sverige har sjunkit kraftigt de senaste åren och minskat ytterligare i år som en konsekvens av spridningen av coronaviruset. Och när allt färre asylsökande behöver hjälp med boende, minskar även behovet av myndighetens närvaro på vissa orter i Sverige. Som en del av en större anpassning av verksamheten ämnar därför Migrationsverket att lämna verksamheten på kontoret i Högsby under 2021.

Tydlig pandemieffekt i Migrationsverkets verksamhet

Pressmeddelande Publicerad: 2020-07-27 09:02 CEST

Coronapandemins effekter har satt tydliga spår i Migrationsverkets verksamhet. I flera av Migrationsverkets ärendekategorier har det skett nästan en halvering av antalet nya ansökningar. Inom asyl, arbetstillstånd och studerandeärenden syns effekterna som tydligast.

Migrationsverket återupptar överföringen av kvotflyktingar

Pressmeddelande Publicerad: 2020-07-15 13:27 CEST

På grund av coronavirusets spridning har Migrationsverkets arbete med vidarebosättning av kvotflyktingar stått still sedan i april. Men i takt med att reserestriktioner lättar i Sverige och omvärlden planerar nu myndigheten för att försiktigt återuppta arbetet.

Nu börjar Migrationsverket tillämpa de nya reglerna för eget boende

Pressmeddelande Publicerad: 2020-07-01 10:17 CEST

De asylsökande som från och med den 1 juli väljer att bosätta sig i något av de anmälda områdena kommer i regel att förlora rätten till dagersättning och särskilt bidrag. För att se vilka områden som omfattas har Migrationsverket tagit fram en söktjänst.

Studier på campus avgö­rande för höstens utländska studenter

Pressmeddelande Publicerad: 2020-05-29 10:29 CEST

Tusentals utländska studenter väntas ansöka om uppehållstillstånd för studier inför höstterminen. Eftersom ett av kraven för att beviljas tillstånd är fysisk närvaro riskerar studenterna att få problem om undervisningen fortsätter på distans nästa läsår. Lärosätenas ambition att undervisningen sker på campus kommer därför att vara avgörande för studenterna.

Osäkert kring bärplockning och andra säsongsarbeten

Pressmeddelande Publicerad: 2020-05-12 13:07 CEST

Under senvåren brukar tusentals ansökningar om arbetstillstånd för säsongsbetonade arbeten som exempelvis bärplockning och skogsplantering ha kommit in till Migrationsverket. Nu är de långt färre. Orsaken är möjligheterna för utländsk arbetskraft att komma till Sverige just nu är begränsade på grund av coronapandemin.

Prognosen för flera ären­de­slag justeras nedåt på grund av pandemin

Pressmeddelande Publicerad: 2020-05-04 11:44 CEST

Liksom stora delar av samhället påverkas även Migrationsverket av den pågående coronapandemin. Myndighetens majprognos innebär därför sänkta antaganden inom flera ärendekategorier, som asyl återvändande och arbetstillstånd

Asylsökande får nytt boende i Skellefteå

Pressmeddelande Publicerad: 2020-04-27 13:35 CEST

Den 29 april flyttar Migrationsverket 40 asylsökande från Knivsta till Skellefteå kommun där de erbjudits lägenheter. Det sker som ett led i strävan att glesa ur boenden för att förebygga och minska risken för spridning av coronaviruset.

Så arbetar Migra­tions­verket med att begränsa smitt­sprid­ning på boenden

Pressmeddelande Publicerad: 2020-04-08 14:22 CEST

För att minimera smittspridningen av coronaviruset på Migrationsverkets boenden har en rad åtgärder vidtagits, exempelvis att asylsökande placeras glesare och särskild hänsyn tas till asylsökande som tillhör riskgruppen. – Så långt det är möjligt placerar vi färre asylsökande på kollektiva boenden, säger Jennie Sörman, processansvarig för mottagning och boende vid Migrationsverket.

Så påverkas Migra­tions­ver­kets verk­samhet av coro­na­vi­ruset

Pressmeddelande Publicerad: 2020-03-30 13:49 CEST

Coronavirusets spridning får flera följder för Migrationsverket. De försämrade möjligheterna till att resa får effekter för såväl verksamheten som för sökande.

Migrationsverket kontrollerar aktivt deltagande

Pressmeddelande Publicerad: 2020-03-23 14:05 CET

De närmsta veckorna kommer runt 400 personer med uppehållstillstånd för studier på gymnasial nivå att få ett brev från Migrationsverket med uppmaningen om att redovisa aktivt deltagande i sina studier.

Migra­tions­verket följer händelser vid den turkiska gränsen noga

Pressmeddelande Publicerad: 2020-03-04 14:50 CET

Med anledning av situationen vid den turkiska gränsen har Migrationsverket sett över sin beredskap att hantera ett potentiellt stort antal asylsökande. På kort sikt gör myndigheten bedömningen att sannolikheten är liten att ett större antal personer kommer att ta sig till Sverige.

Nya EBO-regler: 32 kommuner får anmäla områden

Pressmeddelande Publicerad: 2020-03-03 13:17 CET

I dagarna får 32 kommuner brev från Migrationsverket med uppmaning om att anmäla områden som har sociala och ekonomiska utmaningar.

Ny prognos: Stabilt utgång­läge för Migra­tions­verket 2020

Pressmeddelande Publicerad: 2020-02-10 11:09 CET

Migrationsverket utgångläge för 2020 är stabilt. Det skriver myndigheten i sin första prognos i år. "Antalet avgjorda ärenden 2019 blev ungefär som förväntat. Det ger oss ett bra utgångsläge för i år", säger verkets planeringschef Henrik Holmer. Samtidigt visar prognosen att antalet asylsökande kan öka något under 2020. Bifallsandelarna väntas dock fortsätta att vara relativt låga framöver. Prognosen för antalet kommunmottagna nyanlända med uppehållstillstånd är i princip oförändrad.

Ingen titel
400 personer måste flytta från Migra­tions­ver­kets boenden

Pressmeddelande Publicerad: 2020-01-28 14:02 CET

Runt 400 personer med uppehållstillstånd kommer inom kort att behöva flytta från Migrationsverkets boenden och i stället ordna boende på egen hand.

Ingen titel
Stadig ökning av anmälningar om människohandel

Pressmeddelande Publicerad: 2020-01-17 11:17 CET

Under 2019 upptäckte Migrationsverket 481 fall av misstänkt människohandel, vilket är nästan hundra fler jämfört med året före. Det framgår när Migrationsverket nu sammanställt statistiken för 2019. - Vi blir bättre och bättre på att upptäcka misstänkt människohandel, säger Migrationsverkets centrala samordnare för människohandel, Lisa Hultin Knutas.

Utökat ansvar för Migrationsverket vid utlandsmyndigheterna

Pressmeddelande Publicerad: 2020-01-15 14:34 CET

Migrationsverket har vid årsskiftet tagit över huvudansvaret för migrationsverksamheten vid de svenska utlandsmyndigheterna från Utrikesdepartementet.

Ingen titel
Migrationsverket varslar om uppsägningar

Pressmeddelande Publicerad: 2020-01-14 14:38 CET

Migrationsverket fortsätter att minska antalet medarbetare för att anpassa verksamheten till en minskad budget. Idag, tisdag, varslar Migrationsverket Arbetsförmedlingen om att 146 medarbetare riskerar att sägas upp på grund av arbetsbrist.


Sociala medierBilderVideorPodcastsDokument