Press Releases

RSS

Så arbetar Migra­tions­verket med att begränsa smitt­sprid­ning på boenden

Press Release Published: 2020-04-08 14:22 CEST

För att minimera smittspridningen av coronaviruset på Migrationsverkets boenden har en rad åtgärder vidtagits, exempelvis att asylsökande placeras glesare och särskild hänsyn tas till asylsökande som tillhör riskgruppen. – Så långt det är möjligt placerar vi färre asylsökande på kollektiva boenden, säger Jennie Sörman, processansvarig för mottagning och boende vid Migrationsverket.

Så påverkas Migra­tions­ver­kets verk­samhet av coro­na­vi­ruset

Press Release Published: 2020-03-30 13:49 CEST

Coronavirusets spridning får flera följder för Migrationsverket. De försämrade möjligheterna till att resa får effekter för såväl verksamheten som för sökande.

Migrationsverket kontrollerar aktivt deltagande

Press Release Published: 2020-03-23 14:05 CET

De närmsta veckorna kommer runt 400 personer med uppehållstillstånd för studier på gymnasial nivå att få ett brev från Migrationsverket med uppmaningen om att redovisa aktivt deltagande i sina studier.

Migra­tions­verket följer händelser vid den turkiska gränsen noga

Press Release Published: 2020-03-04 14:50 CET

Med anledning av situationen vid den turkiska gränsen har Migrationsverket sett över sin beredskap att hantera ett potentiellt stort antal asylsökande. På kort sikt gör myndigheten bedömningen att sannolikheten är liten att ett större antal personer kommer att ta sig till Sverige.

Nya EBO-regler: 32 kommuner får anmäla områden

Press Release Published: 2020-03-03 13:17 CET

I dagarna får 32 kommuner brev från Migrationsverket med uppmaning om att anmäla områden som har sociala och ekonomiska utmaningar.

Ny prognos: Stabilt utgång­läge för Migra­tions­verket 2020

Press Release Published: 2020-02-10 11:09 CET

Migrationsverket utgångläge för 2020 är stabilt. Det skriver myndigheten i sin första prognos i år. "Antalet avgjorda ärenden 2019 blev ungefär som förväntat. Det ger oss ett bra utgångsläge för i år", säger verkets planeringschef Henrik Holmer. Samtidigt visar prognosen att antalet asylsökande kan öka något under 2020. Bifallsandelarna väntas dock fortsätta att vara relativt låga framöver. Prognosen för antalet kommunmottagna nyanlända med uppehållstillstånd är i princip oförändrad.

400 personer måste flytta från Migra­tions­ver­kets boenden

Press Release Published: 2020-01-28 14:02 CET

Runt 400 personer med uppehållstillstånd kommer inom kort att behöva flytta från Migrationsverkets boenden och i stället ordna boende på egen hand.

Stadig ökning av anmälningar om människohandel

Press Release Published: 2020-01-17 11:17 CET

Under 2019 upptäckte Migrationsverket 481 fall av misstänkt människohandel, vilket är nästan hundra fler jämfört med året före. Det framgår när Migrationsverket nu sammanställt statistiken för 2019. - Vi blir bättre och bättre på att upptäcka misstänkt människohandel, säger Migrationsverkets centrala samordnare för människohandel, Lisa Hultin Knutas.

Utökat ansvar för Migrationsverket vid utlandsmyndigheterna

Press Release Published: 2020-01-15 14:34 CET

Migrationsverket har vid årsskiftet tagit över huvudansvaret för migrationsverksamheten vid de svenska utlandsmyndigheterna från Utrikesdepartementet.

Migrationsverket varslar om uppsägningar

Press Release Published: 2020-01-14 14:38 CET

Migrationsverket fortsätter att minska antalet medarbetare för att anpassa verksamheten till en minskad budget. Idag, tisdag, varslar Migrationsverket Arbetsförmedlingen om att 146 medarbetare riskerar att sägas upp på grund av arbetsbrist.

Barnkonventionen ny lag − men ingen ny regel för uppehållstillstånd

Press Release Published: 2019-12-19 13:09 CET

Den 1 januari 2020 blir barnkonventionen svensk lag och det innebär att barn tydligare får rätt att komma till tals och bli lyssnade på. Barnkonventionen blir en av flera lagar som Migrationsverket tar hänsyn till i barns ärenden. "Barnperspektivet stärks, men lagen i sig ger ingen ny rätt för barnet att få uppehållstillstånd i Sverige. Det är viktigt att säga eftersom vi hör att de förväntningarna finns", säger biträdande rättschef Carl Bexelius.

Nya regler för asylsökande som ordnar eget boende

Press Release Published: 2019-12-18 13:14 CET

Den 1 januari 2020 träder nya regler i kraft för asylsökande som väljer att ordna eget boende, EBO. Reglerna börjar tillämpas den 1 juli 2020 och innebär att den sökande kan förlora sin dagersättning om personen bosätter sig i områden som har socioekonomiska utmaningar.

Större tyngd på indi­vi­du­ella skydds­skäl i irakiska asyl­ärenden

Press Release Published: 2019-12-17 11:02 CET

Individuella skyddsskäl blir viktigare för att få uppehållstillstånd i Sverige som asylsökande från Irak. Det framgår av ett nytt rättsligt ställningstagande från Migrationsverket. – Intensiteten i konflikten i landet har i ett längre perspektiv minskat, säger verkets rättschef Fredrik Beijer.

Begränsade öppettider under jul- och nyår

Press Release Published: 2019-12-16 10:40 CET

.

Oförändrad prognos för antalet asylsökande – trots skärpt omvärldsläge

Press Release Published: 2019-10-25 09:52 CEST

Prognosen för antalet asylsökande för 2020 och framåt ligger tillsvidare fast. Bedömningen förutsätter att EU-Turkietuttalandet om flyktingar och migranter kvarstår. Det skriver Migrationsverket i sin oktoberprognos. Turkietuttalandet om flyktingar och migranter kvarstår. Det skriver Migrationsverket i sin oktoberprognos. – Vi har en osäker omvärld, men de fakta vi har just nu gör inte att vi ändrar våra bedömningar om antalet asylsökande, säger Henrik Holmer, Migrationsverkets planeringschef.

Migrationsverkets rättschef: "Vi kommer att uppdatera vår bedömning om läget i Syrien".

Press Release Published: 2019-10-11 17:01 CEST

Efter Turkiets nyligen inledda militäroffensiv i nordöstra Syrien följer Migrationsverket utvecklingen i landet extra noga. – Med tanke på vad som sker på marken i Hassakah kommer vi att behöva uppdatera vår bedömning, förmodligen i början av nästa vecka.

Nytt rättsligt ställningstagande om Syrien

Press Release Published: 2019-08-29 11:19 CEST

Säkerhetssituationen i Syrien fortsätter att vara allvarlig, men konfliktnivån i några av landets provinser har sjunkit. Därmed bedöms inte längre situationen i hela landet vara sådan att alla riskerar att drabbas av urskillningslöst våld.

Nordiska museet och Migrationsverket ger ut bok om migration

Press Release Published: 2019-06-26 13:40 CEST

Rapparen från Gaza, prinsessan från Nigeria, läraren från Syrien… Boken ”87 röster om migration” bygger på intervjuer med några av dem som migrerat till Sverige under 2000-talet. Den ges ut i samverkan mellan Migrationsverket och Nordiska museet och riktar sig till alla som söker ett bredare perspektiv på migration.

Tillfälliga lagen förlängs efter beslut i riksdagen

Press Release Published: 2019-06-18 16:33 CEST

Den 20 juli träder en förlängning av lagen om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige kraft. Det står klart efter riksdagens omröstning den 18 juni.

Migrationsverket fyller 50 år!

Press Release Published: 2019-06-18 10:05 CEST

Hej redaktionen! Snart fyller Migrationsverket 50 år. Allt startade när regering och riksdag beslutade att slå ihop flera dåvarande instanser och funktioner till en ny central utlänningsmyndighet - Invandrarverket. Det skedde den 1 juli 1969.

Tillskott till domstolarna minskar Migrationsverkets kostnader, enligt ny prognos

Press Release Published: 2019-05-02 11:56 CEST

Det höjda anslaget till Domstolsverket gör att Migrationsverkets kostnader för asylmottagning beräknas minska med en miljard kronor fram till 2022. Det skriver Migrationsverket i sin majprognos.

Nytt förvar i Ljungbyhed med 44 platser

Press Release Published: 2019-04-29 12:53 CEST

I dag, måndag, öppnar Migrationsverkets nya förvar i Ljungbyhed med plats för 44 förvarstagna. Migrationsverket har anställt ett 60-tal nya medarbetare för att bemanna förvaret.

Välkommen till informationsmöte om det nya förvaret i Ljungbyhed

Press Release Published: 2019-04-15 13:59 CEST

Migrationsverket bjuder in till pressvisning av det nya förvaret i Ljungbyhed.

Svåröverskådligt och komplext när tillfälliga lagen förlängs

Press Release Published: 2019-03-18 11:37 CET

Förlängningen av den tillfälliga lagen kommer att innebära betydande svårigheter för sökande att få en överblick över regelverket och leda till än mer komplexa avvägningar när Migrationsverket ska pröva ärenden.

Anmälningarna om misstänkt krigsbrott ökar

Press Release Published: 2019-03-11 14:00 CET

Migrationsverket anmäler allt fler misstänkta krigsbrott till polisen. - Det här är resultatet av en tydlig ambitionshöjning i frågan från myndigheten under senare år, s säger Oskar Ekblad, sektionschef på Migrationsverket.

Migrationsverket avvecklar boendeplatser

Press Release Published: 2019-02-21 13:33 CET

Antalet personer som behöver Migrationsverkets hjälp att få boende ordnat har det senaste året minskat kraftigt och fortsätter att minska i snabb takt. Migrationsverket fortsätter därför att avveckla boendeplatser i alla regioner. I region Mitt avvecklas boenden i hela regionen, i första hand i anslutning till mottagningsenheterna i Karlstad och Lindesberg. Den totala minskningen i landet är 5 500 platser, varav 1 500 platser i region Mitt.

Migrationsverket avvecklar samtliga boendeplatser i Värmland

Press Release Published: 2019-02-21 13:32 CET

Antalet personer som behöver Migrationsverkets hjälp att få boende ordnat har det senaste året minskat kraftigt och fortsätter att minska i snabb takt. Migrationsverket fortsätter därför att avveckla boendeplatser i alla regioner. I region Mitt avvecklas boenden i hela regionen, i första hand i anslutning till mottagningsenheterna i Karlstad och Lindesberg. Den totala minskningen i landet är 5 500 platser.

Ökat fokus på Nord- och Östafrika i årets flyktingkvot

Press Release Published: 2019-02-19 08:59 CET

Nu har Migrationsverket tagit beslut om fördelningen av årets flyktingkvot, eller vidarebosättning som det också kallas. Ett ökat fokus på Nord- och Östafrika, samt ett fortsatt starkt stöd för syriska flyktingar står för merparten av platserna.

Ny prognos visar på minskad osäkerhet kring antalet asylsökande

Press Release Published: 2019-02-15 13:44 CET

Den politiska överenskommelsen om att förlänga den tillfälliga lagen leder till minskad osäkerhet kring antalet asylsökande. Det skriver M Migrationsverket i sin februariprognos. – Utöver det har vi samtidigt en positiv utveckling för handläggningstiderna. Nu är det viktigt, inte minst för de sökande, att vi framöver har resurser att hålla i den utvecklingen, säger Migrationsverkets planeringschef Henrik Holmer.

Migrationsverket varslar 25 anställda i region Nord

Press Release Published: 2019-02-01 11:17 CET

Region Nord fortsätter att minska under 2019 men i betydligt mindre omfattning än förra året. I Kiruna och Östersund varslas idag om totalt 25 anställda.


News


Migrationsverket nådde målen för 2018

News Published: 2019-01-02 09:50 CET

Migrationsverket har under 2018 fattat beslut i 350 000 ärenden, vilket innebär att målen för året nåtts. Samtidigt har Migrationsverkets budget varit 800 miljoner kronor lägre än 2017 och antal medarbetare har under året minskat med 2 000.

Migrationsverkets arbete bakom många polisanmälningar om människohandel

News Published: 2018-11-16 13:38 CET

Migrationsverket ligger bakom en stor del av de anmälningar om människohandel som kommer in till polisen.

Många blir offer för människohandel på vägen till Sverige

News Published: 2018-11-16 13:29 CET

Under 2017 identifierade Migrationsverket 444 personer som misstänkta offer för människohandel. En tredjedel av dem uppger att de har blivit utsatta under resan till Sverige. Det kan bland annat handla om organhandel, prostitution och tvångsarbete.

Migrationsverket: gymnasielagsärenden ska avgöras före årsskiftet

News Published: 2018-10-11 16:21 CEST

Den sista september gick tiden ut för ansöka om uppehållstillstånd enligt den nya gymnasielagen. Migrationsverket arbetar nu för att avgöra ärendena före årsskiftet.

Snart är målet om 5 000 kvotflyktingar till Sverige nått

News Published: 2018-10-04 13:05 CEST

I år är flyktingkvoten den största sedan 90-talet. 5 000 personer ska överföras till Sverige under 2018. Och arbetet går som planerat, hittills har cirka 4 000 kvotflyktingar kommit till Sverige och årets kvot beräknas vara fylld i november.

Oförändrad prognos över asylsökande och minsta balanserna på fem år siktas i prognosen

News Published: 2018-07-29 12:27 CEST

Bedömningen av antalet personer som söker asyl i Sverige är oförändrad för både 2018 och 2019, vilket pekar på en varaktig utveckling. Dessutom bedömer Migrationsverket att balanserna vid årsskiftet på flera områden kommer att vara de minsta på fem år. - Den fortsatt stabila utvecklingen av asylsökande och minskade balanser ger oss möjlighet att utveckla en mer effektiv verksamhet, säger generaldirektör Mikael Ribbenvik.

Migrationsverket avvaktar med beslut i vissa ärenden som gäller den nya gymnasielagen

News Published: 2018-07-18 09:52 CEST

Migrationsverket avvaktar med beslut i vissa ärenden där den nya gymnasielagen har åberopats. Detta efter att två migrationsdomstolar har bedömt att det inte går att tillämpa lagstiftningen i den del som avser sänkt beviskrav för identitet.

Fler söker arbetstillstånd i Sverige

News Published: 2018-07-05 11:54 CEST

Fler medborgare utanför EU söker arbetstillstånd i Sverige. Under årets första sex månader kom det in drygt 4 300 fler ansökningar jämfört med samma period förra året – en ökning med nära 50 procent.

Ett år i Kabul förändrade hans syn på återvändande

News Published: 2018-07-04 16:58 CEST

Terje Torvik är tillbaka i Sverige efter ett år som återvändandesambandsman i Kabul.– På plats i Kabul blev en sak särskilt tydlig. Att återvändarna har så mycket att vinna på att förbereda sig för livet i Afghanistan. Tyvärr kommer många tillbaka helt oförberedda, säger han.

Tillfälliga lagen begränsar möjligheterna till uppehållstillstånd av hälsoskäl

News Published: 2018-06-12 09:35 CEST

Bakgrunden till det rättsliga ställningstagandet är en kartläggning och analys av devitaliserade barn i asylprocessen**. Kartläggningen gjordes mot bakgrund av riksdagens beslut om den tillfälliga lagen***, som begränsar möjligheterna att ge uppehållstillstånd av humanitära skäl, till exempel på grund av sjukdom.

Bevislättnad i vissa fall av eritreanska anknytningsärenden

News Published: 2018-04-25 15:10 CEST

Bevislättnad kan bli aktuellt för eritreanska medborgare som söker uppehållstillstånd på anknytning till en familjemedlem i Sverige. Det framgår av en ny rättslig kommentar från Migrationsverket. Orsaken är riskerna kopplade till att skaffa identitetshandlingar hos eritreanska myndigheter.

De sista tillfälliga boendena avvecklas 2018

News Published: 2017-11-24 10:44 CET

Migrationsverket har de senaste två åren upphandlat runt 450 tillfälliga leverantörsboenden – varav det idag finns 58 kvar. De ska nu avvecklas mellan januari och juni nästa år.

Så hanterar andra EU-länder utvisningar med tvång till Afghanistan

News Published: 2017-11-20 16:09 CET

Flera av de länder i Europa som tagit emot många afghanska asylsökande genomför utvisningar med tvång till Afghanistan. Det visar en kortrapport från svenska kontaktpunkten för EMN, Europeiska migrationsnätverket.– Rapportens syfte är att bidra med fakta och statistik till en aktuell debatt, säger Bernd Parusel, expert inom EMN Sverige.

Snabbare besked till blivande studenter

News Published: 2017-10-18 14:55 CEST

I början av 2017 väntade ovanligt många studenter på besked från Migrationsverket. Trots det lyckades verket i princip ge alla sökande besked före starten av höstterminen. Dessutom har antalet äldre ärenden som väntar på handläggning minskat.

Region Väst samlar återvändandearbetet till Göteborg

News Published: 2017-05-04 11:51 CEST

Som en del i Migrationsverkets anpassning till det ekonomiska läget koncentrerar nu Region Väst resurserna för återvändande till Göteborg. Tidigare har arbetet med att handlägga och träffa människor med beslut om återvändande varit spritt över regionen.

Hot mot Migrationsverket

News Published: 2016-12-12 13:53 CET

Ett hot riktades på måndagsmorgonen mot Migrationsverkets verksamhet i Norrköping. Polisen larmades klockan 09.16 och har åkt till Migrationsverket på Slottsgatan i Norrköping. De har påbörjat ett arbete med anledning av händelsen

Så hanteras turkiska asylansökningar

News Published: 2016-12-01 09:44 CET

Mot bakgrund av felaktiga uppgifter i media klargör Migrationsverket vad beslutet om att frysa vissa turkiska asylansökningar innebär.

Migrationsverket bestrider krav angående Ocean Gala

News Published: 2016-11-25 15:41 CET

Idag lämnades Migrationsverkets svar på Floating Accommodation Sweden ABs stämningsansökan in till Norrköpings tingsrätt. I svaromålet bestrider Migrationsverket Floating Accommodation Sweden ABs samtliga yrkanden.

Frågor och svar om ensamkommande barn från Afghanistan

News Published: 2016-11-24 17:21 CET

Migrationsverket får just nu många frågor om barn och ungdomar från Afghanistan. Här har vi sammanställt svar på de vanligaste frågorna.

Bättre service när Migrationsverket flyttar till Sundbyberg Centrum

News Published: 2016-11-22 13:39 CET

Efter sommaren2018 öppnar Migrationsverket ett nytt servicecenter och kontor i Sundbyberg samtidigt som man stänger Solna och Hallonbergen. Flytten innebär att besökare i Stockholmsområdet får hjälp med alla ärenden på samma adress.

Migrationsverket öppnar trygghetsboenden

News Published: 2016-10-28 13:12 CEST

Ängelholm, Borås och Stockholm är först ut när Migrationsverket öppnar boenden för asylsökande med särskilda sociala behov.

12 frågor och svar om avveckling av asylboenden och att de boende flyttas

News Published: 2016-10-26 10:17 CEST

Migrationsverket får många frågor om avvecklingen av asylboenden och att asylsökande måste flytta. Här svarar vi på de vanligaste frågorna.

Noggranna förberedelser när ensamkommande barn vill resa hem

News Published: 2016-10-14 13:07 CEST

Hittills i år har 161 ensamkommande barn återtagit sina asylansökningar. – Migrationsverket hjälper aktivt de barn som vill resa hem självmant. Det är många förberedelser som måste göras. Framför allt måste det finnas ett ordnat mottagande för varje barn, säger Tobias Axelsson, enhetschef på Migrationsverket.

Medarbetare från Migrationsverket till Italien och Grekland

News Published: 2016-10-13 14:42 CEST

Migrationsverket förstärker sitt stöd till EASO* och skickar 10 medarbetare till Italien och Grekland. Syftet med insatsen är att hjälpa till med omplacering av asylsökande.

Flera boendeavtal förlängs

News Published: 2016-09-13 22:04 CEST

Även andra boenden kan få förlängt

Sverige först ut med ny plattform som ska underlätta migration och integration

News Published: 2016-09-06 17:09 CEST

Setelin bryter ny mark

Allt fler fall av misstänkt människohandel

News Published: 2016-09-05 12:39 CEST

Migrationsverket upptäcker allt fler fall av misstänkt människohandel. Första halvåret i år rapporterades 163 fall, jämfört med 195 fall under hela 2015. – Allt pekar mot en kraftig ökning i år, och det är en trend som vi nu sett i flera år, säger Kajsa Törnqvist Netz som på Migrationsverket samordnar arbetet mot människohandel.

Myndigheter förenklar för fler nyanlända

News Published: 2016-08-30 15:10 CEST

Ytterligare tre orter ska starta Mötesplatser för nyanlända. Samarbetet mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Migrationsverket, Skatteverket och SKL utökas – allt i syfte att underlätta den nyanländas första steg i etableringen i Sverige. Först står Helsingborg, Växjö och Gävle på tur. Den 25 augusti slog servicekontorets lokaler på Skomakargatan i Gävle upp sina dörrar.

MIG Talks kommer ut i världen

News Published: 2016-08-30 15:10 CEST

Fler asylsökande får praktikplats i väntan på beslut

News Published: 2016-07-06 10:05 CEST

LinkedIn, Attendo, Nordic Choice Hotels och Kungliga Ingenjörsvetenskaps­akademien har tillsammans med Migrationsverket skrivit gemensamma avsikts­förklaringar. Tillsammans kan de ge sysselsättning till över 10 000 asylsökande under två år. Samarbetena är ett resultat av arbetet med att skapa en meningsfull väntan för asylsökande.


Social mediaImages  Videos   Podcasts

   RSS


    Documents