Pressmeddelanden


Ingen titel
Beslut idag: Stockholms första handlingsplan för biologisk mångfald

Pressmeddelande Publicerad: 2020-11-30 10:22 CET

På dagens kommunfullmäktigemöte antas en ny stadsövergripande handlingsplan för biologisk mångfald, stadens första. Handlingsplanen syftar till att utveckla stadens biologiska mångfald så att staden tillsammans med boende, fastighetsägare och förvaltningar kan bidra till att stärka naturen.

Ingen titel
Daniel Helldén får Svensk cyklings opinionspris

Pressmeddelande Publicerad: 2020-11-18 15:20 CET

"Daniel Helldén är den starkaste politiska rösten för Sveriges cyklister i dag". Det menar Svensk cykling, som är paraplyorgan för landets cykelorganisationer. Nu tilldelas Helldén föreningens opinionspris 2020.

Ingen titel
Här ska Stockholm leva upp i vinter

Pressmeddelande Publicerad: 2020-11-10 14:13 CET

För tredje året i rad ska projektet Levande Stockholm lysa upp stadens torg i vintermörkret. Nu är det klart vilka platser som ingår i årets satsning.

Ingen titel
Stockholm slopar avgift för vinterservering

Pressmeddelande Publicerad: 2020-11-05 15:55 CET

Stockholms grönblå styre har beslutat att slopa stadens avgift för uteservering under vintersäsongen. Syftet är att stötta de lokala företagen och underlätta coronasäker servering.

Ingen titel
Stockholm testar grön asfalt på cykelbana

Pressmeddelande Publicerad: 2020-10-26 08:42 CET

Nu är Stockholms första infärgade cykelbana på plats. En sträckning av cykelbanan mellan Danvikstull och Londonviadukten har nu fått en ny beläggning av grön asfalt. Syftet med att infärga cykelbanans asfalt är att öka trafiksäkerheten för alla trafikanter.

Ingen titel
Dynamiskt farthinder invigt i Vårberg

Pressmeddelande Publicerad: 2020-10-08 14:28 CEST

Idag invigdes Stockholm stads första dynamiska farthinder i Vårholmsbackarna vid Vårbergs centrum. Ett dynamiskt farthinder är en lucka i marken som fälls ner om man kör för fort men ligger plant om man håller hastigheten. Dynamiska farthinder har nu installerats på två platser i Stockholm, Vårholmsbackarna i Skärholmen och Sörgårdsvägen i Hässelby-Vällingby.

Pressinbjudan: Invigning av stadens första dynamiska farthinder

Pressmeddelande Publicerad: 2020-10-06 14:09 CEST

I Vårholmsbacken har nu ett dynamiskt farthinder installerats, en lucka i marken som fälls ner om man kör för fort men ligger plant om man håller hastigheten. Dynamiska farthinder installeras nu på två platser i Stockholm, Vårholmsbackarna i Skärholmen och Sörgårdsvägen i Hässelby-Vällingby, bägge platserna i anslutning till skolor.

Ingen titel
Kommentar med anledning av Swedavias analys om Bromma flygplats framtid

Pressmeddelande Publicerad: 2020-09-14 14:25 CEST

Swedavia lämnade idag en konsekvensanalys avseende en förtida avveckling av Bromma flygplats. I analysen står det klart att det inte bedöms vara affärsmässigt motiverat att driva flygplatsen vidare. Trafikborgarråd Daniel Helldén (MP) kommenterar med anledning av detta.

Stockholm stads ansvar för trängselkontroller på restauranger förändras den 1 juli

Pressmeddelande Publicerad: 2020-07-01 07:00 CEST

Idag den 1 juli träder en ny lag i kraft som ger Sveriges kommuner fler styrmedel när det gäller att kontrollera att restauranger och kaféer följer Folkhälsomyndighetens riktlinjer för trängsel. I Stockholm flyttas nu ansvaret till miljöförvaltningen som fram till nu har genomfört 946 smittskyddskontroller på uppdrag av Smittskydd Stockholm.

Ingen titel
Stockholms stad går vidare med att rusta upp Nybroplan

Pressmeddelande Publicerad: 2020-06-11 12:00 CEST

Trafikkontoret har presenterat ett förslag om att bygga om Nybroplan med förtydligad entré till Berzelii park, förbättrad trafiksäkerhet och förbättrad framkomlighet för gång, cykel och kollektivtrafik. Idag kommer den grönblåa majoriteten att godkänna fortsatt planering av projektet. Samtidigt väljer den grönblåa majoriteten att ge Trafikkontoret i uppdrag att utreda förutsättningarna för att bibehålla vänstersväng till Nybrohamnen vid korsningen Strandvägen/Sibyllegatan.

Ingen titel
Stor cykelsatsning: 170 miljoner för bättre cykelinfrastruktur i Stockholm

Pressmeddelande Publicerad: 2020-06-11 08:00 CEST

På Trafiknämnden idag kommer den grönblåa majoriteten besluta om kraftfulla insatser för att underlätta att ta cykeln i Stockholms stad. Fem olika projekt ska stärka cykelinfrastrukturen genom att bygga nya eller bredda befintliga cykelbanor, och dessutom kommer 2000 cykelparkeringar årligen 2021 och 2022 att godkännas. Cykelbanorna finns i Hägersten, Gullmarsplan/Årsta, Östermalm och Bromma.

Ingen titel
Stockholm har halverat klimatutsläppen

Pressmeddelande Publicerad: 2020-06-08 13:16 CEST

Nu presenteras en rapport över Stockholms stads växthusgasutsläpp 2018 och 2019 på miljö- och hälsoskyddsnämnden och rapporten visar att de tidigare presenterade nivåerna för 2018 nu skrivs om till 2,0 ton CO2e per invånare. Växthusgasutsläppen för 2019 beräknas preliminärt till 1,9 ton CO2e per invånare. Detta innebär att Stockholm når sina klimatmål i förtid och ligger väl i fas inför det nyligen antagna etappmålet som är 1,5 ton CO2e per invånare till år 2023. Stockholms stad har även därmed halverat sina totala CO2-utsläpp sedan mätperiodens början 1990.

Stockholmsprojekt gör Östersjön renare

Pressmeddelande Publicerad: 2020-05-28 11:17 CEST

Ett projekt lett av miljöförvaltningen i Stockholms stad, NonHazCity, har tillsammans med ett flertal andra städer och aktörer från länder runt Östersjön utvecklat arbetet med att minska utsläppen av hälsofarliga kemikalier. Projektet finansierades av EU-medel, och flera goda exempel från Stockholms arbete med att minska användningen av skadliga kemikalier har spridit sig. En rapport över projektet togs upp på miljö- och hälsoskyddsnämndens sammanträde.

Ingen titel
Beslut idag: nytt miljöprogram och nya klimatmål i Stockholms Stad

Pressmeddelande Publicerad: 2020-05-25 21:16 CEST

Idag tog Stockholms stads kommunfullmäktige beslut om ett nytt miljöprogram och en ny klimathandlingsplan för staden. Miljöprogrammet gäller år 2020-2023 och har sju delmål som bland annat styr stadens arbete med kemikalier, biologisk mångfald och klimatanpassning. Klimathandlingsplanen innehåller nya skarpare klimatmål där staden ska nå utsläpp om 1,5 ton per invånare/år till 2023, jämfört med det tidigare målet om 2,2 ton till år 2020. Stockholm ska vara en fossilfri och klimatpositiv stad senast år 2040. Klimathandlingsplanen innehåller även en klimatbudget som fördelar en maximal utsläppsbudget för staden och minskningsbeting till varje förvaltning och bolag.

Ingen titel
Ängsplantering på Gärdet för att gynna biologisk mångfald

Pressmeddelande Publicerad: 2020-05-14 12:02 CEST

Idag arrangerades för andra året i rad en frösättning på Gärdet i Stockholm. Aktiviteten arrangerades av Stockholms stad tillsammans med Association of Diplomats Stockholm, Frankrikes ambassad, Tysklands ambassad och organisationen Stockholm Loves Pollinators. Syftet med frösättningen var att uppmärksamma den kommande biologiska mångfaldens dag som går av stapeln den 22 maj, och samtidigt gynna den biologiska mångfalden på Gärdet.

Pressinbjudan: Ängsplantering för biologisk mångfald

Pressmeddelande Publicerad: 2020-05-11 10:13 CEST

Den 14 maj klockan 8:30–9:30 bjuder Association of Diplomats Stockholm, Frankrikes ambassad, Tysklands ambassad, och organisationen Stockholm Loves Pollinators tillsammans med Stockholms stad in till en frösättning för att uppmärksamma den kommande biologiska mångfaldens dag.

Två krogar i City anmälda till Smittskydd Stockholm efter nya inspektioner

Pressmeddelande Publicerad: 2020-05-03 12:28 CEST

Under gårdagen den 2 maj gjorde miljöförvaltningens inspektörer ytterligare inspektioner för att kontrollera trängsel på restauranger och kaféer i Stockholm. Av 19 inspektioner hade 4 avvikelser. Två av de inspekterade restaurangerna rapporterades vidare till Smittskydd Stockholm. Gårdagens inspektioner genomfördes i Hägersten, City och på Södermalm.

Nya inspektioner i Stockholm – inga krogar anmälda till Smittskyddsläkaren

Pressmeddelande Publicerad: 2020-05-02 11:04 CEST

Under gårdagen den 1 maj gjorde miljöförvaltningens inspektörer ytterligare inspektioner för att kontrollera trängsel på restauranger och kaféer i Stockholm. Av 16 inspektioner hade 5 avvikelser. Ingen av de inspekterade restaurangerna rapporterades vidare till Smittskydd Stockholm. Gårdagens inspektioner genomfördes i Bromma och på Östermalm.

Två nya krogar anmälda till Smittskydd Stockholm

Pressmeddelande Publicerad: 2020-05-01 12:35 CEST

Under gårdagen den 30 april gjorde miljöförvaltningens inspektörer ytterligare inspektioner för att kontrollera trängsel på restauranger och kaféer i Stockholm. Av 26 inspektioner hade 6 avvikelser. 2 av restaurangerna rapporteras vidare till Smittskydd Stockholm. Gårdagens inspektioner genomfördes på Södermalm och i city.

Rättelse: 5 krogar anmäls till Smittskydd Stockholm efter inspektioner

Pressmeddelande Publicerad: 2020-04-26 13:36 CEST

Stockholms stads miljöförvaltning har under helgen haft inspektörer ute på inspektionsrundor för att titta närmare på trängseln på stadens restauranger och barer. Resultatet av inspektionerna som genomfördes lördagen den 25 april är att 25 inspektioner genomfördes och 10 krogar hade avvikelser och 5 krogar skickas vidare till Smittskydd Stockholm. Inspektionerna genomfördes på Södermalm och i City.

6 krogar anmäls till Smittskydd Stockholm efter inspektioner

Pressmeddelande Publicerad: 2020-04-26 13:24 CEST

Stockholms stads miljöförvaltning har under helgen haft inspektörer ute på inspektionsrundor för att titta närmare på trängseln på stadens restauranger och barer. Resultatet av inspektionerna som genomfördes lördagen den 25 april är att 25 inspektioner genomfördes och 10 krogar hade avvikelser och 6 krogar skickas vidare till Smittskydd Stockholm. Inspektionerna genomfördes på Södermalm och i City.

Ingen titel
Stockholms stad kommer se över vitesnivåer för arbeten som påverkar framkomligheten i staden

Pressmeddelande Publicerad: 2020-04-24 07:30 CEST

Trafiknämnden har beslutat att starta ett arbete med att revidera vitesnivåerna för arbeten som påverkar trafiken. Genom högre vitesnivåer får alla de aktörer som gräver i stadens gator ökade incitament att samordna sig och utföra flera arbeten samtidigt. Med bättre samordning och koordinering av trafikstörande arbeten så förbättras framkomligheten för alla trafikslag på Stockholms gator.

Ingen titel
Möjlighet att få parkeringsanmärkningar återbetalda för de som sitter i karantän på grund av covid-19 förlängs

Pressmeddelande Publicerad: 2020-04-23 11:06 CEST

I mars öppnade Stockholms stad för möjligheten att få parkeringsanmärkningar för parkeringsförbud vid servicenatt/servicedag för de som sitter i karantän på grund av covid-19 återbetalda. Det meddelades då att detta gällde till 30 april. Nu förlänger Stockholms stad denna möjlighet till som längst 31 augusti.

Ingen titel
Beslut idag: ny kemikalieplan i Stockholm

Pressmeddelande Publicerad: 2020-04-20 08:51 CEST

Idag tar Stockholms stads kommunfullmäktige beslut om en ny uppdaterad Kemikalieplan som ska gälla alla stadens verksamheter. Under de senaste åren har staden prioriterat att minska mängden skadliga kemikalier i barns miljö, och över två ton ftalater har hittills rensats ut från stadens förskolor. Nu skalas arbetet med att skapa en giftfri miljö i staden upp ytterligare.

Ingen titel
Nu: Sista kolet har eldats i Värtaverket

Pressmeddelande Publicerad: 2020-04-16 16:37 CEST

I december togs beslut om att tidigarelägga stängningen av det sista kolkraftvärmeverket KVV6 i Stockholm. Nu har den sista koleldade pannan tagits ur bruk. Kolkraftvärmeverket har sedan många år på listan över Sveriges största utsläppskällor, och har varit Stockholms enskilt största källa till fossila utsläpp.

Ingen titel
Framkomlighetsåtgärderna har fått effekt - stombussarna på Järvafältet går snabbare

Pressmeddelande Publicerad: 2020-04-15 07:30 CEST

Nu ser vi resultatet av de omfattande framkomlighetsåtgärder som gjorts för stombusslinjerna 178 och 179, som bägge trafikerar norrort och västerort och binder ihop Järvafältet med Jakobsberg, Mörby, Vällingby och Sollentuna. Omkring 1 000 meter nya busskörfält har anlagts, fyra förlängda hållplatslägen anordnats, ny reglering i syfte att öka bussens framkomlighet har införts längs flera gator och i flera korsningar. Båda busslinjerna har fått högre framkomlighet, vilket resenärerna kan märka genom bättre pålitlighet och kortare restider. För en resenär som arbetspendlar med någon av busslinjerna innebär det en tidsvinst på upp till 45 minuter i månaden, eller cirka 9 timmar om året.

Ingen titel
Nya siffror visar att biltrafiken minskade i Stockholm 2019

Pressmeddelande Publicerad: 2020-04-09 08:00 CEST

2019 minskade biltrafiken både i innerstan och ytterstaden. Trafiken i innerstan har nu minskat flera år i rad. 2018 skedde ett trendbrott då trafiken minskade även i den yttre kommungränsen för Stockholm, Solna och Sundbyberg (regioncentrumsnittet), en utveckling vi nu kan konstatera att den fortsatte under 2019. Trafiken minskade 2019 oavsett vilket snitt som mäts och visar på att omställningen till gång, cykel och kollektivtrafik fortsätter.

Ingen titel
Stockholms stad tar bort parkeringsavgifterna för anställda inom sjukvård, äldreomsorg och hemtjänst och efterfrågar paus av trängselavgifterna

Pressmeddelande Publicerad: 2020-04-08 15:25 CEST

Idag har Stockholms stads trafikborgarråd Daniel Helldén (MP) presenterat ett antal åtgärder kopplade till covid-19 och coronaviruset. Bland annat kommer nu anställda inom vård och omsorg att kunna få dispens från parkeringsavgifterna. Kopplat till dispensen frigörs även parkeringsyta i närheten av de sjukhus som ligger i Stockholms stad. Samtidigt efterfrågar Daniel Helldén (MP) att regeringen tillfälligt pausar trängselavgifterna.

Ingen titel
52 övergångsställen och 9 busshållplatser byggdes om under 2019 för att göra staden mer tillgänglig för personer med funktionsnedsättningar

Pressmeddelande Publicerad: 2020-03-13 06:00 CET

Stockholm ska vara en stad som är tillgänglig för alla. Därför läggs varje år en riktad satsning inom Trafiknämndens budget på att tillgänglighetsanpassa den fysiska miljön för personer med funktionsnedsättningar. Under 2019 lade Stockholms stad 11,3 miljoner kronor på framkomlighetsåtgärder i stadsmiljön vilket innebar att 52 övergångsställen och nio busshållplatser byggdes om, samtidigt som nya ledstråk anlades på två platser och kantstenssänkningar genomförts på tio platser.

Ingen titel
Elbilsboom i Stockholm – Helldén och Luhr kommenterar rekordsiffrorna för elbilsförsäljningen

Pressmeddelande Publicerad: 2020-03-09 08:00 CET

Nu har de första siffrorna kommit för bilförsäljningen under januari och februari 2020. Detta visar på rekordsiffror gällande andelen elbilar, både rena elbilar och olika typer av hybridbilar. Stockholm ligger i topp både historiskt och jämfört med resten av landet.


Nyheter


Toppolitiker manifesterar för klimatet

Nyhet Publicerad: 2017-04-29 07:00 CEST

Idag arrangeras Peoples Climate March på flera platser runt om i världen. Syftet med demonstrationen är bland annat att manifestera för kraftfullare klimatåtgärder.

​Pressinbjudan: Lansering av affischkampanj mot tvångsäktenskap

Nyhet Publicerad: 2017-03-23 15:04 CET

Imorgon, fredag, lanseras en affischkampanj mot tvångsäktenskap på en konferens i Stockholm. Samlingen och kampanjen anordnas av Origo som erbjuder stöd och rådgivning till ungdomar som lever i en hederskontext samt konsultativt stöd och utbildningsinsatser till yrkesverksamma i Stockholms län. Konferensen som vänder sig till professionella i länet som möter dessa ungdomar inleds av Stockholms socialborgarråd Åsa Lindhagen (MP). Direkt därefter presenteras affischkampanjen av Origos Enhetschef Dilek Baladiz.


Sociala medier


Kontakt


Mårten Roslund
Mårten Roslund

Pressekreterare

marten.roslund@stockholm.se

0761-22 96 25

Elisabeth Ekstrand
Elisabeth Ekstrand

Pressekreterare

elisabeth.ekstrand@stockholm.se

076-122 96 02


BilderVideorPodcastsDokument