Pressmeddelanden

RSS

Klimatutsläppen minskar i Stockholm

Pressmeddelande Publicerad: 2018-09-18 13:59 CEST

Nu presenteras nya siffror för Stockholms klimatutsläpp och det konstateras att utsläppen fortsätter att minska. Enligt rapporten från Stockholms miljöförvaltning har utsläppen minskat med 0,2 ton per person sedan föregående år, dvs en minskning med 109 000 ton från 2016 till 2017. Sedan 2014 när Miljöpartiet fick ansvar för Stockholms miljö- och klimatarbete har staden höjt ambitionerna och målen skärpts för klimatarbetet och en fossilbränslefri stad. Bland annat har man tagit beslut om att Stockholm ska vara fossilbränslefritt senast 2040 och att tidigarelägga stängningen av Stockholms enskilt största utsläppskälla, kolkraftvärmeverket i Värtahamnen.

MP har inlett samtal med samtliga partier utom SD

Pressmeddelande Publicerad: 2018-09-11 16:20 CEST

Miljöpartiet i Stockholms stad inledde under måndagens eftermiddag samtal med andra partier i Stadshuset och har nu träffat samtliga partier i kommunfullmäktige förutom Sverigedemokraterna. Vi vill skapa ett stabilt styre där vi får igenom så mycket grön politik som möjligt samtidigt som vi säkerställer att SD inte får något inflytande över politiken, kommenterar Daniel Helldén (MP), gruppledare för Miljöpartiet i Stockholms stad.

Framsteg i arbetet mot hemlöshet bland äldre

Pressmeddelande Publicerad: 2018-09-07 10:10 CEST

I Stockholms stads budget för 2018 beslutade den rödgrönrosa majoriteten att avsätta 5 miljoner kronor riktade till äldre hemlösa. Pengarna skulle framförallt gå till att skapa fler boendeplatser. Nu syns resultat av satsningen.

MP: inrätta naturreservat i Fagersjöskogen

Pressmeddelande Publicerad: 2018-09-07 07:15 CEST

Fagersjöskogen är utpekad av Länsstyrelsen som särskilt skyddsvärd och är en viktig pusselbit i den gröna infrastrukturen i Söderort. Skogen utgör även toppen av Hanvedenkilen som leder in mellan Rågsved och Farsta. Miljöpartiet vill att Fagersjöskogen tillsammans med Farstanäs inrättas som naturreservat under nästa mandatperiod. Samtidigt vill Miljöpartiet utveckla de närliggande Högdalstopparna till ett attraktivt rekreationscenter.

Stockholm ska vara klimatpositivt 2040

Pressmeddelande Publicerad: 2018-09-06 06:45 CEST

Under den här mandatperioden har Miljöpartiet drivit igenom att Stockholm ska bli en fossilbränslefri stad till 2040. Nu går Miljöpartiet till val på att skärpa det målet ytterligare. Stockholm ska bli en klimatpositiv stad till 2040 och det här är stor skillnad från dagens mål. Det innebär nämligen att Stockholm inte ska ha några klimatutsläpp till 2040 men även att staden ska fånga upp klimatgaser som vi redan har släppt ut.

Bilfritt Skeppsbron – med fiskmarknad

Pressmeddelande Publicerad: 2018-09-05 14:06 CEST

Miljöpartiet föreslår att Skeppsbron behålls som bilfri även när Slussen är färdigbyggd. Detta skulle ge utrymme för uteserveringar, pop-up- parker och fiskmarknad på kajen; bra framkomlighet för bussen och breda cykelbanor. Nya siffror visar en historiskt hög ökning av cyklingen i Stockholm.

Miljöpartiet vill se boendegaranti för våldsutsatta kvinnor

Pressmeddelande Publicerad: 2018-09-05 10:18 CEST

Ingen våldsutsatt kvinna ska tvingas tillbaka till en man där hon blivit misshandlad. Därför vill Miljöpartiet införa en boendegaranti för våldsutsatta personer. Detta innebär att förturssystemet i bostadskön justeras så att våldsutsatta som inte har möjlighet att lösa sin egen boendesituation ges en ny bostad och på så sätt kan lämna en våldsam relation.

PÅMINNELSE: Pressinbjudan gällande invigning av Rågsveds naturreservat

Pressmeddelande Publicerad: 2018-08-31 15:56 CEST

Stadens relationsvåldscentra ska även hjälpa våldsutsatta barn

Pressmeddelande Publicerad: 2018-08-31 09:26 CEST

Idag invigs ett nytt relationsvåldscentrum i Skärholmen och tidigare i veckan invigdes även ett relationsvåldscentrum i Spånga. Investeringen är möjlig tack vare en medveten budgetsatsning som Miljöpartiet i Stockholm drivit fram. Verksamheten hjälper våldsutsatta och gör även insatser för att få våldsutövare att bryta sitt beteende. Miljöpartiet går nu till val på att bredda målgruppen till att även inkludera barn som upplevt våld, direkt eller indirekt. En viktig ambitionshöjning för att ytterligare stärka arbetet mot våld i nära relationer.

Utveckla Örbyleden från genomfartsled till urbant stråk

Pressmeddelande Publicerad: 2018-08-30 18:46 CEST

Miljöpartiets föreslår att Örbyleden omvandlas från en genomfartsled för biltrafik till en levande stadsgata med spårväg Älvsjö­– Skarpnäck. Cirka 4 000 bostäder och 400 lokaler för butiker, kontor och offentlig service kan byggas samtidigt som grönområden kan sparas för ett nytt naturreservat i Fagersjöskogen.

PÅMINNELSE: Invigning i morgon 31/8 minnesplats dödfödda barn på Skogskyrkogården

Pressmeddelande Publicerad: 2018-08-30 11:00 CEST

I morgon fredag den 31 augusti invigs på Skogskyrkogården det beslutade och färdigställda minnesmärket för de många barn som dog i samband med förlossning och fram till 1980-talet begravdes i gemensamma och ofta anonyma gravar. Invigningstalar gör kyrkogårdsnämndens ordförande Marja Sandin Wester (MP) och trafikborgarrådet Daniel Helldén. (MP).

Pressinbjudan: invigning av Rågsveds naturreservat

Pressmeddelande Publicerad: 2018-08-29 10:36 CEST

Söndagen den 2 september invigs Stockholms 11:e naturreservat, Rågsveds naturreservat. Naturreservatet blir 94 hektar stort, och är det tredje naturreservatet inom Stockholms stad som invigs under den här mandatperioden. Reservatet skyddar flera värdefulla naturtyper såsom ädellövsskog och våtmarker som är viktiga för den biologiska mångfalden, men är även ett viktigt rekreationsområde för boende i området.

Socialborgarrådet: Anställ ytterligare 100 kuratorer och inför en kuratorsgaranti i Stockholm

Pressmeddelande Publicerad: 2018-08-29 08:33 CEST

Miljöpartiet i Stockholms stad vill ta krafttag för att minska den växande psykiska ohälsan hos unga i Stockholm. 44 procent av tjejerna i årskurs 2 i gymnasiet uppger att de ofta är deppiga och ledsna utan att veta varför och 9 procent av tjejerna i årskurs 8 säger att de inte har någon vuxen att prata med. Därför vill vi nu utreda möjligheten att införa en kuratorsgaranti i Stockholm och samtidigt anställa ytterligare 100 kuratorer i Stockholm. Barn och unga i Stockholms stads skolor ska alltid ha lätt att få kontakt med en kurator.

Miljözoner behövs 2020 på Sveavägen, Hornsgatan och S:t Eriksgatan

Pressmeddelande Publicerad: 2018-08-28 12:32 CEST

Det finns ett brett stöd hos stockholmarna för att införa miljözoner och en tydlig önskan hos att kunna andas frisk luft enligt Novus, kommenterar trafikborgarrådet Daniel Helldén. Över 1 000 personer beräknas dö i förtid varje år i Stockholm på grund av kvävedioxid från dieselbilar och nu behöver de smutsigaste bilarna bort från de mest utsatta gatorna. Det kan vara Sveavägen, Hornsgatan och S:t Eriksgatan.

Miljözoner behövs 2020 på Sveavägen, Hornsgatan och S:t Eriksgatan

Pressmeddelande Publicerad: 2018-08-28 12:00 CEST

Det finns ett brett stöd hos stockholmarna för att införa miljözoner och en tydlig önskan hos att kunna andas frisk luft enligt Novus, kommenterar trafikborgarrådet Daniel Helldén. Över 1 000 personer beräknas dö i förtid varje år i Stockholm på grund av kvävedioxid från dieselbilar och nu behöver de smutsigaste bilarna bort från de mest utsatta gatorna. Det kan vara Sveavägen, Hornsgatan och S:t Eriksgatan.

Sus Andersson (MP) fördömer brandattacker i Spånga-Tensta

Pressmeddelande Publicerad: 2018-08-28 09:30 CEST

I natt genomfördes två brandattacker i Spånga-Tensta. Först placerades ett brinnande däck i entrén på medborgarhuset i Tensta och en stund senare antändes ett däck i Spånga-Tenstas förvaltningshus. Både bränderna har släkts och polisen har inlett en förundersökning om försök till grov mordbrand.

Att företrädare för en antidemokratisk ideologi marscherar på Stockholms gator är ett nederlag för demokratin

Pressmeddelande Publicerad: 2018-08-24 15:55 CEST

Imorgon marscherar Nordiska Motståndsrörelsen på Stockholms gator. Stockholms socialborgarråd, Åsa Lindhagen, kommenterar:

Invigning 31/8 av minnesplats för dödfödda barn på Skogskyrkogården

Pressmeddelande Publicerad: 2018-08-22 08:00 CEST

Fredagen den 31 augusti invigs på Skogskyrkogården det beslutade och färdigställda minnesmärket för de många barn som dog i samband med förlossning och fram till 1980-talet begravdes i gemensamma och ofta anonyma gravar. Invigningstalar gör kyrkogårdsnämndens ordförande Marja Sandin Wester (MP) och trafikborgarrådet Daniel Helldén (MP).

MP vill utveckla city genom att göra Hamngatan bilfri

Pressmeddelande Publicerad: 2018-08-21 10:58 CEST

Genom att göra Hamngatan bilfri får vi ett mer levande Stockholm, med mer utrymme för människor och med färre bilar. Hamngatan är en av gatorna i city med högst gångflöde per vardagsdygn. En bilfri Hamngatan skulle ge större ytor för gång och cykel, men även för vistelse och grönska

Ny app för stockholmsluften

Pressmeddelande Publicerad: 2018-08-20 14:17 CEST

Nu ska Stockholms stad ta fram en ny mobil app som ska ge prognoser för luftföroreningar och pollenhalter. Dålig luftkvalitet drabbar främst barn, äldre och astmatiker och att ge prognoser för luftkvalitet och information om eventuella luftföroreningar är en viktig samhällsservice. Stockholmsluften påverkas av många saker, såsom pollen, trafikföroreningar men även internationella utsläpp.

Ökade klimatutsläpp med Alliansens politik

Pressmeddelande Publicerad: 2018-08-16 13:51 CEST

Alliansen går till val på att Stockholm ska vara fossilbränslefritt senast 2040. Ett beslut som Miljöpartiet redan har drivit igenom. Samtidigt föreslår Alliansen att Östlig förbindelse ska byggas, ett beslut som går tvärt emot målet om en fossilbränslefri stad. Daniel Helldén (MP), trafikborgarråd, kommenterar Alliansens valmanifest.

Miljöpartiet vill se fler mötesplatser för unga hbtq-personer

Pressmeddelande Publicerad: 2018-08-02 10:43 CEST

Miljöpartiet i Stockholm presenterar idag tre förslag för att skapa fler och bättre mötesplatser för unga hbtq-personer. Vi föreslår att ett fritidshäng för unga hbtq-personer öppnar i ytterstaden, att fler av Stockholms stads egna fritidsgårdar blir hbtq-certifierade och att ytterligare en mötesplats för hbtq-personer med funktionsnedsättning skapas. Så gör vi Stockholm till en öppnare stad, med fler mötesplatser för unga hbtq-personer.

Åtgärdslista med sju mycket viktiga förslag för att stärka barnrättsperspektivet i socialtjänstlagen

Pressmeddelande Publicerad: 2018-07-31 11:24 CEST

Den 19 juli beslutade regeringen att ge Margareta Winberg som utreder socialtjänstlagen ett utvidgat uppdrag där bland annat ett stärkt barnrättsperspektiv ingår.

Nu byts trafikljusen till samkönade symboler – obelisken blir regnbågsfärgad under Pride

Pressmeddelande Publicerad: 2018-07-25 08:00 CEST

Under Europride kommer Obelisken vid Sergels torg att lysa i regnbågens färger. Och på torsdag den 26 juli installeras samkönade trafikljus i tre korsningar i närheten av festivalområdet på Östermalms idrottsplats.

Dubbelt så många barnfamiljer som riskerat hemlöshet har fått hjälp

Pressmeddelande Publicerad: 2018-07-24 08:00 CEST

Mellan 1 januari och 30 juni 2018 var det 108 barnfamiljer som fick en bostad via SHIS, Stockholms stiftelse som erbjuder trygga boenden för de stockholmare som av ekonomiska eller sociala skäl har hamnat utanför den ordinarie bostadsmarknaden. Under hela 2017 var det 108 barnfamiljer som flyttade in hos SHIS. Men andra ord har tempot fördubblats.

MP kräver 1,5 miljarder till bättre framkomlighet – Stockholm skriver till regeringen om avgift för trafikstörande aktiviteter

Pressmeddelande Publicerad: 2018-07-16 08:00 CEST

Stockholms stad skriver till regeringen och kräver att få ta ut en avgift för verksamheter som stör trafiken och framkomligheten. Samtidigt går Miljöpartiet som är en del av den styrande majoriteten till val på att avsätta 1,5 miljarder kronor för åtgärder för ökad framkomlighet i trafiken, framför allt satsningar på buss, gång och cykel.

Resultatet av Stockholmsenkäten 2018 är klart

Pressmeddelande Publicerad: 2018-07-11 13:05 CEST

Stockholmsenkäten genomförs vartannat år och är en enkätundersökning som besvaras av ungdomar inom Stockholms stad i grundskolans årskurs 9 samt i gymnasiets år 2. I stort följer årets resultat tidigare års positiva utveckling i att bruk av alkohol och tobak minskar, narkotikaanvändningen inte ökar i någon större utsträckning och att självrapporterad egen kriminalitet minskar. Den psykiska ohälsan fortsätter dock att öka. I årets undersökning sticker också ut att andelen flickor i år 2 på gymnasiet som uppger att de blivit våldtagna/tvingade till sex ökat från tre till sju procent. Socialborgarråd Åsa Lindhagen (MP), som presenterade Stockholmsenkäten idag pekade på behovet av fler åtgärder mot sexuellt tvång. Hon lyfte också fram betydelsen av #metoo, där medvetenheten om vad som är sexuellt tvång har ökat och att fler vågar prata om vad de blivit utsatta för.

Påminnelse - Pressinbjudan: Stockholmsenkäten 2018 presenteras av Åsa Lindhagen

Pressmeddelande Publicerad: 2018-07-11 08:00 CEST

Socialborgarrådet Åsa Lindhagen (MP) presenterar Stockholmsenkäten 2018; ungdomars alkohol-, narkotika- och tobaksvanor, kriminalitet samt psykisk hälsa

Sommargågator lyckade enligt utvärdering – konceptet kopieras nu i München

Pressmeddelande Publicerad: 2018-07-10 12:30 CEST

Konceptet med sommargågator har varit lyckat, visar en utvärdering från trafikkontoret. Medborgare och näringsidkare har varit nöjda, bilister har kört långsammare och fler har gått, vistats och cyklat på gatorna. Nu ska München kopiera ”Levande Stockholm” för att göra den tyska staden mer trivsam och attraktiv.

Stockholmsenkäten 2018 presenteras av Åsa Lindhagen

Pressmeddelande Publicerad: 2018-07-10 08:30 CEST

Socialborgarrådet Åsa Lindhagen (MP) presenterar Stockholmsenkäten 2018; ungdomars alkohol-, narkotika- och tobaksvanor, kriminalitet samt psykisk hälsa.


Nyheter


Toppolitiker manifesterar för klimatet

Nyhet Publicerad: 2017-04-29 07:00 CEST

Idag arrangeras Peoples Climate March på flera platser runt om i världen. Syftet med demonstrationen är bland annat att manifestera för kraftfullare klimatåtgärder.

​Pressinbjudan: Lansering av affischkampanj mot tvångsäktenskap

Nyhet Publicerad: 2017-03-23 15:04 CET

Imorgon, fredag, lanseras en affischkampanj mot tvångsäktenskap på en konferens i Stockholm. Samlingen och kampanjen anordnas av Origo som erbjuder stöd och rådgivning till ungdomar som lever i en hederskontext samt konsultativt stöd och utbildningsinsatser till yrkesverksamma i Stockholms län. Konferensen som vänder sig till professionella i länet som möter dessa ungdomar inleds av Stockholms socialborgarråd Åsa Lindhagen (MP). Direkt därefter presenteras affischkampanjen av Origos Enhetschef Dilek Baladiz.


Sociala medier


MP Stockholms stad (@MP_Sthlms_Stad) på Twitter

– Vi vill skapa ett stabilt styre där vi får igenom så mycket grön politik som möjligt samtidigt som vi säkerställe… https://t.co/xhUhqu6gW5
2018-09-11 16:44 @MP_Sthlms_Stad
– Nu har vi hamnat i situationen där inget block har majoritet. Då är frågan hur vi gör nu för att Sverigedemokrate… https://t.co/4nKgBS1hYm
2018-09-10 21:34 @MP_Sthlms_Stad

Kontakt


Mattias Bengtsson Byström

Pressekreterare Daniel Helldén

mattias.bengtsson.bystrom@stockholm.se

076-122 96 26

Cecilia Engström

Kommunikationschef

cecilia.engstroem@stockholm.se

076-122 96 22

Christian Valtersson

Pressekreterare Åsa Lindhagen

christian.valtersson@stockholm.se

076-122 96 25

Phlip Lantz

Pressekreterare

philip.lantz@stockholm.se

761229623

+46761229623

Elisabeth Ekstrand

Pressekreterare Katarina Luhr

elisabeth.ekstrand@stockholm.se

076-122 96 02


Bilder  Videor   Podcasts

   RSS


    Dokument