Pressmeddelanden 2009


Wetterstrand toppar riksdagslistan för de Gröna i Stockholm

Pressmeddelande Publicerad: 2009-12-16 21:58 CET

Maria Wetterstrand, språkrör för Miljöpartiet de Gröna, toppar partiets riksdagslista i Stockholms stad. Riksdagslistan fastställdes under onsdagskvällens medlemsmöte och Wetterstrand åtföljs på listan av riksdagsledamot Mehmet Kaplan, forskaren Åsa Romson, riksdagsledamot Per Bolund och Maria Ferm, språkrör för Grön Ungdom.

Verksamheten i det rivna Aspuddsbadet måste få leva vidare

Pressmeddelande Publicerad: 2009-12-14 14:52 CET

På kommunfullmäktige idag kommer Mats Berglund, ersättare i kommunfullmäktige (MP) att ställa en fråga till kultur- och idrottsborgarrådet Madeleine Sjöstedt (FP) om ett nytt kultur- och mötescentrum i området.

Tomma löften om Aspuddsbadet som rivs idag

Pressmeddelande Publicerad: 2009-12-07 14:10 CET

En vecka efter det att kultur- och idrottsborgarrådet Madeleine Sjöstedt (FP), från talarstolen i fullmäktige, lovat se över de förslag som badhusföreningen skickat in om vidare drift av badet, så rivs nu Aspuddsbadet. Oppositionen är starkt kritisk till hanteringen av frågan.

Miljöpartiets förslag om passivhus äntligen verklighet

Pressmeddelande Publicerad: 2009-12-04 11:14 CET

Igår fattade styrelsen i Stockholmshem beslutet att bygga bolagets första passivhus. Det är 27 lägenheter i kvarteret Trettondagen i Hökarängen som blir pilotprojekt för bolagets satsning på lågenergihus. Beslutet bygger på ett förslag från Miljöpartiet i juni 2008.

Klimatfientligt vägavtal

Pressmeddelande Publicerad: 2009-12-02 13:33 CET

Miljöpartiet säger nej till det föreslagna avtal om medfinansiering av väg- och spårsatsningar i Stockholmsregionen, som behandlas av borgarrådsberedningen idag.

Lägg inte ner kvinnofridsenheten i Rinkeby-Kista!

Pressmeddelande Publicerad: 2009-12-01 17:15 CET

Samtidigt som Socialstyrelsen idag i sin rapport lyfter fram Stockholm och Rinkeby-Kista som ett föredöme gällande arbetet med våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld så är verksamheten nu hotad på grund av nedskärningarna inom det sociala arbetet.

Första steget mot ett namnbyte till Olympiastadion

Pressmeddelande Publicerad: 2009-11-27 12:34 CET

Idrottsnämnden i Stockholms stad har beslutat att utreda ett namnbyte från Stockholms stadion till Olympiastadion. Förslaget kommer från en motion av Stefan Nilsson (MP).

Anmäler odemokratisk hantering av Hässelby slott till länsrätten

Pressmeddelande Publicerad: 2009-11-25 11:29 CET

Hässelby slott ska säljas till en privat aktör. Ett massivt motstånd från oppositionen ledde till att ärendet minoritetsåterremitterades i kommunfullmäktige. Oppositionen ville dels ha utrett om slottets anskaffningsvärde och om det föreslagna försäljningspriset var för lågt eller ej, dels om ett servitutsavtal som garanterar allmänhetens tillträde till slottsområdet. Men den 2 november återupptogs ärendet i kommunfullmäktige igen som ett hastverk, utan en korrekt beredning vare sig i fastighetsnämnden eller i kommunstyrelsen, anser Yildiz Kafkas (MP).

Kulturmord när Aspuddsbadet bommas igen

Pressmeddelande Publicerad: 2009-11-25 09:20 CET

Stefan Nilsson (MP) och Cecilia Obermüller (MP) var på plats när polisen avhyste ockupanterna och bommade igen Aspuddsbadet.

Moderaterna anammar Miljöpartiets politik mot hemlöshet

Pressmeddelande Publicerad: 2009-11-24 16:02 CET

Miljöpartiet har sedan länge drivit att Stockholm stad ska bilda ett bolag eller stiftelse med uppdrag att köpa in och förmedla bostäder till dem som av egen kraft inte kommer in på bostadsmarknaden, dvs "Housing First" eller bostadsgaranti.

Låt Victoria få världens första klimatsmarta kungliga bröllop!

Pressmeddelande Publicerad: 2009-11-24 14:10 CET

Idag presenterar den moderatstyrda majoriteten i Stadshuset hur bröllopet mellan kronprinsessan Victoria och Daniel Westling den 19 juni nästa år ska firas i Stockholm. Miljöpartiet föreslår klimatsmart bröllop i en skrivelse till Hovet och Stockholm Business region och i en debattartikel på Newsmill.

Sälj inte ut biogasen

Pressmeddelande Publicerad: 2009-11-19 09:07 CET

Stockholm Vattens styrelse ska på dagens möte fatta beslut om att sälja ut det bolag, Stockholm Vatten Utveckling AB, som producerar biogas åt SL:s bussar samt alla andra biogasdrivna fordon i Stockholm.

Riv inte ner Rinkebyhuset, lös bostadsbristen!

Pressmeddelande Publicerad: 2009-11-16 10:14 CET

Miljöpartiet protesterar mot att det fullt funktionsdugliga förvaltningshuset i Rinkeby ska rivas, trots att det är bostadsbrist och socialt utsatta barnfamiljer placeras i hus med mögel och fuktskador. En grupp Rinkebybor och andra aktivister har ockuperat det gamla förvaltningshuset i Rinkeby i protest mot Stockholms stads beslut att riva huset.

Badmössor på i budgetdebatten

Pressmeddelande Publicerad: 2009-11-13 12:43 CET

På dagens budgetdebatt fylldes oppositionens sida av fullmäktigesalen av badmössor. S, MP, V satte på sig badmössor som en protest mot rivningen av det populära badhuset i Aspudden.

Lös hemlösheten, ge fast bostad först!

Pressmeddelande Publicerad: 2009-11-12 16:46 CET

På kvällens budgetdebatt kritiserar Stefan Nilssson (MP) Ulf Kristersson (M) för hans senaste utspel på hur hemlösheten ska kämpas: hemlöshetsklinik, träningslägenheter med mera.- Ge de hemlösa en fast bostad först! Den borgerliga majoritetens nuvarande system för stöd till hemlösa är ineffektivt och dyrt. För att hemlösa ska bryta sitt utanförskap behöver de en trygg bostad att utgå från, säger Stefan Nilsson (MP).

Budgetdebatt: Borgarna gömmer sig bakom en miljökuliss!

Pressmeddelande Publicerad: 2009-11-12 14:38 CET

På dagens budgetdebatt inledde Yvonne Ruwaida (MP) oppositionsborgarråd, med att peka ut riktningen för ett modernt, miljövänligt och mänskligt Stockholm.

Kulturborgarrådet Sjöstedt vilseleder medborgarna om Aspuddsbadet

Pressmeddelande Publicerad: 2009-10-30 09:30 CET

Kulturborgarrådet Sjöstedt (FP) ger Badhusföreningen skulden för att Aspuddsbadet är slitet och använder det som huvudargument för att riva badet. I själva verket är det Stockholms stad - inte Badhusföreningen - som bär ansvaret för att badet är nedgånget och behöver upprustas. Enligt ett avtal mellan Stockholms stad och Badhusföreningen från 1986 är det staden som är ansvarig för den årliga översynen av badet. Sådana årliga inspektioner har inte gjorts.

Krisen i Solbergaskolan visar på ett tydligt systemfel.

Pressmeddelande Publicerad: 2009-10-29 16:49 CET

- Krisen i Solbergaskolan visar på ett tydligt systemfel. Folkpartiets centralisering och byråkratisering av hur Stockholms skolor förvaltas har byggt en mur mellan de ansvariga politikerna och verksamheten i skolorna. Det är ohållbart att det inte finns någon verklig relation mellan beslutsfattare och skolan som sådan, säger Yvonne Ruwaida (MP). - Trots att bristerna har varit kända en längre tid har situationen i Solbergaskolan aldrig varit ett ärende på Utbildningsnämndens bord. Staden behöver agera direkt och tydligt. Just nu är alla berörda förlorare, inte minst Solbergaskolans elever, säger Per Olsson (MP), ledamot i Utbildningsnämnden.

Miljöpartiets budgetföslag: Modernt, miljövänligt, mänskligt Stockholm

Pressmeddelande Publicerad: 2009-10-27 14:05 CET

Miljöpartiet presenterar idag sitt budgetförslag där prioriterade områden är klimat, lika rättigheter och barn. Miljöpartiet har tillsammans med socialdemokraterna och vänsterpartiet en rödgrön överenskommelse om hörnstenarna i budgeten.

Inbjudan: Miljöpartiet presenterar sin budget Modernt, mänskligt, miljövänligt Stockholm 2010.

Pressmeddelande Publicerad: 2009-10-26 10:40 CET

Datum: tisdag 27 oktober Tid: kl 10.30 Plats: Miljöpartiets kansli, plan 3, Stadshuset

Inbjudan: Miljöpartiet presenterar sin budget Modernt, mänskligt, miljövänligt Stockholm 2010.

Pressmeddelande Publicerad: 2009-10-22 11:00 CEST

Datum: tisdag 27 oktober Tid: kl 10.30 Plats: Miljöpartiets kansli, plan 3, Stadshuset

Ny rapport: Brister i jämställdhet och modersmål

Pressmeddelande Publicerad: 2009-10-22 08:00 CEST

Utbildningsinspektörernas årsrapport från Stockholm skolor visar på brister i genusundervisning och modersmål. En konsekvens av den bristande modersmålsundervisningen är sjunkande resultat i matematik på gymnasiet. Miljöpartiet kräver på dagens utbildningsnämnd att den borgerliga majoriteten agerar.

En budget utan ansvar för unga och klimat

Pressmeddelande Publicerad: 2009-10-14 14:16 CEST

Miljöpartiet kommenterar den borgerliga majoritetens budget för Stockholm Stad.

Bygg var femte bostad åt studenter och unga!

Pressmeddelande Publicerad: 2009-10-12 12:13 CEST

Miljöpartiet presenterade på en pressträff idag en bostadsrapport med förslag på att bygga var femte lägenhet för studenter och unga. Stockholm växer, befolkningen blir allt yngre och bostadssituationen är akut.

Pressinbjudan: Bygg för unga i Stockholm - 12 förslag för fler bostäder för unga och studenter

Pressmeddelande Publicerad: 2009-10-09 13:51 CEST

Välkommen till en pressträff där Miljöpartiet de Gröna presenterar åtgärder för att bygga 3 000 lägenheter för unga och studenter de närmaste åren.

Tänk spårvagn - kör buss

Pressmeddelande Publicerad: 2009-10-08 13:51 CEST

Om vi ska nå klimatmålen måste kollektivtrafiken prioriteras. För att göra kollektivtrafiken mer attraktiv krävs fler turer och högre hastighet. Miljöpartiet föreslår i en ny motion att Stockholm stad i samarbete med SL genast ska skapa fler permanenta busskörfält.

MP och V- Döp nya pendeltågsstationen till Klara!

Pressmeddelande Publicerad: 2009-09-29 13:28 CEST

Den största av nya Citybanans stationer byggs just nu, mitt i centrum av Klarakvarteren. Miljöpartiet och Vänsterpartiet föreslår därför i en ny motion till kommunfullmäktige att stationen ges namnet Klara eller Stockholm Klara istället för Stockholm City.- Bygget av Citybanan erbjuder ett perfekt tillfälle att ge nytt liv åt det sjuhundratjugoåriga namnet Klara. "Stockholm City" kanske kändes spännande i en tid när det var lite "fancy" att slänga sig med engelska glosor, men idag känns det opersonligt och tråkigt, säger Jonas Eklund (MP).

Spårväg City - efter 42 års uppehåll

Pressmeddelande Publicerad: 2009-09-24 19:00 CEST

Idag på ett extrainsatt möte med trafik- och renhållningsnämnden fattas beslutet om Spårväg City, etapp ett mellan Nybroplan-Sergels torg. Miljöpartiet stöder majoritetens förslag.

Stadshusparken - inte för rullstolsburna

Pressmeddelande Publicerad: 2009-09-24 16:42 CEST

När parken vid Stadshuset upprustades, den sk Wallenbergs gård, anpassades den inte för människor med funktionsnedsättningar, något som stadens revisorer är kritiska till en en rapport idag. Det fattas en ramp för att sig upp till sittbänkarna vid springbrunnen.

Pressinbjudan Bilfria dagen: Ta båten till jobbet

Pressmeddelande Publicerad: 2009-09-21 08:01 CEST

Miljöpartiets Yvonne Ruwaida och Raymond Wigg presenterar förslag till nya rutter för båtpendling och en sammanställning av restidsvinster med båt jämfört med buss och tunnelbana. Välkommen på en vattenburen pressträff!


Sociala medier


Kontakt


Elisabeth Ekstrand

Pressekreterare

elisabeth.ekstrand@stockholm.se

076-122 96 02


BilderVideorPodcastsDokument