Pressmeddelanden 2010


233 av 235 beslut om placering i särskola var felaktiga

Pressmeddelande Publicerad: 2010-12-15 11:07 CET

Idag släppte Skolinspektionen en granskning av särskolan i Stockholms stad. Skolinspektionen har gått igenom 235 beslut om placering i särskola - 233 av dessa var fattade utifrån felaktiga grunder. Granskningen visar att elever med språkproblem, läs- och skrivsvårigheter eller koncentrationssvårigheter har placerats i särskolan istället för att ges särskilt stöd inom grundskolan.

Forskningen stöder inte Folkpartiets skolpolitik

Pressmeddelande Publicerad: 2010-12-09 09:50 CET

Stockholms utbildningsförvaltning har till torsdagens utbildningsnämnd sammanställt en rapport med strategier för framgångsrikt lärande som baserar sig på vetenskaplig forskning. Rapporten visar tydligt att Folkpartiets skolpolitik inte baseras på forskning.

Ny revisionsrapport bekräftar kritiken mot Moderaternas affärer med Boultbee

Pressmeddelande Publicerad: 2010-12-03 10:35 CET

2007 sålde den moderatledda majoriteten tio av Stockholms centrum (Centrumkompaniet i Stockholm AB) till det brittiska företaget Boultbee AB. En helt färsk revisionsrapport (20101203), som har granskat Moderaternas försäljning av Centrumkompaniet, styrker kritiken mot affären med Boultbee.

Ang. niqab - DO slår fast att MP:s linje gäller

Pressmeddelande Publicerad: 2010-12-01 13:43 CET

Idag slog diskrimineringsombudsmannen (DO), Katri Linna, fast att Folkpartiets förbud mot niqab i undervisning är diskriminering och därmed olagligt. Vi välkomnar DO:s ställningstagande. 2009 var Miljöpartiet ensamt om att ta ställning för allas rätt till utbildning - mot Folkpartiets diskriminerande förbudspolitik.

Glädjande att moderaternas hyreschock inte lyckades

Pressmeddelande Publicerad: 2010-11-29 13:12 CET

Den moderatledda alliansen fick nej i Svea Hovrätt när de försökte chockhöja hyrorna för människor med fysisk eller psykisk funktionsnedsättning.

Moderaternas bristande affärsmässighet slarvar bort ytterligare hundratals miljoner årligen

Pressmeddelande Publicerad: 2010-11-29 11:02 CET

Den moderatledda majoritetens bristande ansvarstagande för energianvändning medför onödiga kostnader på hundratals miljoner kronor årligen. Omfattningen på slöseriet har varit känt i flera år - trots detta kvarstår problemet visar en ny rapport från stadens revisorer. Enligt experterna kostar detta slarv Stockholmarna upp mot 700 miljoner kronor årligen.

Lita på att hushållen också kan källsortera

Pressmeddelande Publicerad: 2010-11-23 13:50 CET

Det är positivt att fler skolor källsorterar matavfall, enligt pressmeddelande från (M) idag. Men den moderatledda alliansen gör fortfarande inget för att minska resursslöseriet med att hushållens matavfall eldas upp istället för att källsorteras och bli till biogas.

Grön skuggbudget 2011: Stockholm behöver en Green New Deal

Pressmeddelande Publicerad: 2010-11-15 12:01 CET

Idag presenterade oppositionsborgarrådet Per Bolund (MP) den gröna skuggbudgeten - med fokus på barn och unga, lika rättigheter samt klimat och miljö.

Påminnelse pressinbjudan: Per Bolund presenterar den gröna skuggbudgeten

Pressmeddelande Publicerad: 2010-11-15 09:23 CET

Per Bolund, Miljöpartiets oppositionsborgarråd, presenterar och diskuterar idag den gröna politiken för Stockholms stad 2011.

Omodernt och utan klimatansvar

Pressmeddelande Publicerad: 2010-10-25 13:39 CEST

Den moderatledda alliansen budgetförslag tar inte det ansvar som krävs för att Stockholm ska växa.

Den moderatledda majoriteten åsidosätter barn och unga med särskilda behov

Pressmeddelande Publicerad: 2010-10-20 16:29 CEST

I en helt färsk rapport om kvalitén på utbildning i Stockholm stad konstateras att elever som går i gymnasiesärskola inte garanteras en bra utbildning. Rapporten slår fast att dessa elever, som ofta redan är marginaliserade, riskerar att åsidosättas ytterligare.

Miljöpartiet i Stockholm flyttar fram positionerna

Pressmeddelande Publicerad: 2010-10-18 18:22 CEST

Miljöpartiet de gröna ökade starkt i valet 2010. I Stockholms kommunfullmäktige ökade Miljöpartiets mandat från tio till 16. Utifrån detta tydliga mandat från väljarna flyttar Miljöpartiet fram positionerna med ett breddat antalet tunga politiska uppdrag.

Polisanmäler Moderaternas avknoppningar för misstanke om ekonomisk brottslighet

Pressmeddelande Publicerad: 2010-10-07 14:24 CEST

Idag lämnade Jonas Eklund (MP), ledamot i Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd, in en polisanmälan till Ekobrottsmyndigheten. Anmälningen avser två av Moderaternas "avknoppningar" av Stockholms stads egendom.

Per Bolund nytt borgarråd för Miljöpartiet i Stockholms stad

Pressmeddelande Publicerad: 2010-10-06 21:34 CEST

Medlemmarna i Miljöpartiet de gröna i Stockholm valde idag Per Bolund till Miljöpartiets borgarråd samt Emilia Hagberg och Stefan Nilsson till Miljöpartiets gruppledare i Stockholms stadshus för mandatperioden 2010-2014.

Moderaternas "avknoppningar" olagliga enligt Regeringsrätten

Pressmeddelande Publicerad: 2010-10-02 07:38 CEST

Regeringsrätten har nu fastslagit att avknoppningar (försäljning av kommunal verksamhet till privata företag utan marknadsmässig ersättning) är olagliga. Utförsäljningen strider mot kommunallagens förbud mot att gynna enskilda företag (2 kap. 8 § kommunallagen). Sedan 2006 har den moderatledda majoriteten i Stockholms stad avknoppat många olika verksamheter, tillsammans värda hundratals miljoner kronor.

Emilia Hagberg och Per Olsson föreslås som gruppledare för Miljöpartiet de gröna i Stockholms stad

Pressmeddelande Publicerad: 2010-10-01 09:39 CEST

Stärkta av framgångarna i valet 2010, då Miljöpartiet fick flest nya mandat i Stockholms kommunfullmäktige, laddar Miljöpartiet nu om och ställer in siktet på aktiv opposition och majoritetsskifte 2014.

Per Bolund föreslås som borgarråd för Miljöpartiet de gröna i Stockholms stad

Pressmeddelande Publicerad: 2010-09-27 11:55 CEST

Miljöpartiet de gröna genomförde ett mycket starkt val i Stockholms stad. Det stora intresset för grön politik och en väl genomförd valrörelse medförde att Miljöpartiet ökade antalet mandat i Stockholms kommunfullmäktige från 10 till 16 (av totalt 101).

Osmakligt att mörka kritik mot maten

Pressmeddelande Publicerad: 2010-09-17 14:26 CEST

Svenska Dagbladet avslöjar idag att Sodexo har friserat resultaten i en patientundersökning om maten för att få godkänt. Endast var fjärde patient tycker att maten är god.

Miljöpolitiken utvärderad: MP 8/8 poäng, M 0/8 poäng och C 4/8 poäng Miljöpolitiken utvärderad: MP 8/8 poäng, M 0/8 poäng och C 4/8 poäng

Pressmeddelande Publicerad: 2010-09-17 14:16 CEST

Naturskyddsföreningen i Stockholm har sammanställt en lista med frågor till de politiska partierna i Stockholms stadshus. Sammanställningen listar viktiga frågor för Stockholms natur och miljö för den kommande mandatperioden (2010-2014).

Öppet brev till Lotta Edholm (FP) om Stockholms skolor

Pressmeddelande Publicerad: 2010-09-17 14:12 CEST

Igår bjöd Miljöpartiet in Folkpartiets skolborgarråd Lotta Edholm till en debatt om Stockholms skolor. En debatt som Edholm (FP) tackade nej till. I debatten ville Miljöpartiet få svar på ett antal frågor, se nedan.

Öppet brev till Ulf Kristersson (M) om Stockholms hemlöshet

Pressmeddelande Publicerad: 2010-09-17 12:54 CEST

Igår bjöd Miljöpartiet in Moderaternas socialborgarråd Ulf Kristersson till en debatt om Stockholms hemlöshet. En debatt som Kristersson (M) tackade nej till. I debatten ville Miljöpartiet få svar på ett antal frågor, se nedan.

Sänk rösträttsåldern till 16 år

Pressmeddelande Publicerad: 2010-09-16 15:28 CEST

Stockholm ska ge ungdomar mer inflytande. Deras visioner och drömmar ska bli en maktfaktor. Därför driver Miljöpartiet att Stockholm ska bli försökskommun för en sänkning av rösträttsåldern till 16 år i kommunval.

Inbjudan: Vi utmanar Lotta Edholm (FP) på debatt om Stockholms skolor

Pressmeddelande Publicerad: 2010-09-16 14:33 CEST

När Folkpartiet i Stockholm presenterade sitt skolprogram var det inte brist på vackra ord, men mycket lite resurser för genomförande och nästan inga konkreta förslag.

Inbjudan: Vi utmanar Ulf Kristersson (M) på debatt om Stockholms hemlöshet

Pressmeddelande Publicerad: 2010-09-16 14:24 CEST

2007 lovade socialborgarrådet Ulf Kristersson (M) en halvering av antalet hemlösa uteliggare i Stockholm. Då var 433 stockholmare uteliggare, idag är det 386, dvs långt ifrån en halvering och ett misslyckande för Moderaterna och Kristersson i hans mest prioriterade fråga.

Stockholms skolor måste rustas upp

Pressmeddelande Publicerad: 2010-09-16 10:07 CEST

Över 15 procent av Stockholms kommunala skolor har idag undervisning i baracker eller andra tillfälliga lokaler. De allra flesta av dem har stått i över tio år. Det är ett av många exempel på att Stockholms skolor behöver rustas upp. Stockholms elever och lärare förtjänar en bättre arbetsmiljö.

"Vi ifrågasätter Moderaternas sinne för affärer"

Pressmeddelande Publicerad: 2010-09-16 09:15 CEST

Försäljningen av tio av Stockholms köpcentrum till Boultbee är en katastrof för många företagare, stockholmare och på många sätt en mycket slarvigt hanterad affär. Därför kräver Centrumsamverkan och Miljöpartiet svar av Kristina Alvendal (M).

Stockholms luftkvalitet måste förbättras - inför miljözon 2

Pressmeddelande Publicerad: 2010-09-15 17:02 CEST

Stockholms luft är på vissa håll så dålig att den är hälsovådlig. Barn, äldre och människor med astma, hjärt- och kärlproblem drabbas hårdast. Staden klarar fortfarande inte att leva upp till den lagstadgade miljökvalitetsnormen för partiklar och kvävedioxider.

Stäng inte ute Stockholms småföretag från upphandlingar

Pressmeddelande Publicerad: 2010-09-15 15:47 CEST

Revisorerna har riktat kritik mot att staden inte tar hänsyn till mindre leverantörer vid upphandling av varor och tjänster. En undersökning visar att det främst är större företag som gynnas. Kommunstyrelsen måste förtydliga för stadens nämnder hur småföretagandet ska främjas, skriver revisorerna.

Öppet brev till Alvendal (M) om Stockholms naturreservat

Pressmeddelande Publicerad: 2010-09-15 14:33 CEST

Igår bjöd Miljöpartiet in Moderaternas stadsbyggnadsborgarråd Kristina Alvendal till en debatt om Stockholms naturreservat. En debatt som Alvendal (M) tackade nej till. I debatten ville Miljöpartiet få svar på ett antal frågor, se nedan.

Inbjudan: Vi utmanar Sten Nordin (M) på debatt om Stockholms klimatansvar

Pressmeddelande Publicerad: 2010-09-15 12:34 CEST

Klimatfrågan har inte fått tillräckligt med uppmärksamhet i valrörelsen. Stockholm har möjligheten att ta täten i klimat- och energifrågor. Engagemang, nytänkande och en bredd av konkreta åtgärder kan minska klimatutsläppen från trafik, uppvärmning och konsumtion samtidigt som vår stad utvecklas och nya jobb skapas. En del beslut är obekväma, men de allra flesta ger en grön win-win. Stockholmarna förtjänar tydliga besked i dessa avgörande frågor.


Sociala medier


Kontakt


Elisabeth Ekstrand

Pressekreterare

elisabeth.ekstrand@stockholm.se

076-122 96 02


BilderVideorPodcastsDokument