Pressmeddelanden 2012


Stockholms stad måste garantera papperslösa barns skolgång

Pressmeddelande Publicerad: 2012-12-29 08:00 CET

I Sverige uppskattas två till tretusen barn leva utanför samhället och våra välfärdssystem. De kallas för papperslösa barn. Miljöpartiet och Folkpartiet vill säkerställa dessa barns rätt till att gå i skola. För att uppnå det behöver Stockholms stad ta fram tydliga riktlinjer så att stadens skolor får rätt stöd och förutsättningar att garantera de gömda och papperslösa barnens skolgång.

Motion om minskad köttkonsumtion

Pressmeddelande Publicerad: 2012-12-21 11:24 CET

MILJÖPARTIET DE GRÖNA I STOCKHOLMS STADRagnar Östbergs Plan 1, 105 35 Stockholm08-508 29 000 (växel)

MP säger ja till ny moské i Rinkeby

Pressmeddelande Publicerad: 2012-12-14 11:45 CET

MILJÖPARTIET DE GRÖNA I STOCKHOLMS STADRagnar Östbergs Plan 1, 105 35 Stockholm08-508 29 000 (växel)

Alla barn har rätt att få vara Lucia

Pressmeddelande Publicerad: 2012-12-13 11:56 CET

MILJÖPARTIET DE GRÖNA I STOCKHOLMS STADRagnar Östbergs Plan 1, 105 35 Stockholm08-508 29 000 (växel)

MP: Omvandla fler av stadens fastigheter till studentbostäder

Pressmeddelande Publicerad: 2012-12-12 09:16 CET

MILJÖPARTIET DE GRÖNA I STOCKHOLMS STADRagnar Östbergs Plan 1, 105 35 Stockholm08-508 29 000 (växel)

Utred förutsättningarna för ett nytt operahus i Stockholm

Pressmeddelande Publicerad: 2012-12-12 08:41 CET

MILJÖPARTIET DE GRÖNA I STOCKHOLMS STADRagnar Östbergs Plan 1, 105 35 Stockholm08-508 29 000 (växel)

MP föreslår samarbete mellan partierna för att minska barnfattigdomen

Pressmeddelande Publicerad: 2012-12-07 12:12 CET

MILJÖPARTIET DE GRÖNA I STOCKHOLMS STADRagnar Östbergs Plan 1, 105 35 Stockholm08-508 29 000 (växel)

Miljöpartiet i Stockholms stad ökar till 16,6 procent

Pressmeddelande Publicerad: 2012-12-05 13:41 CET

Miljöpartiet i Stockholms stad ökar till 16,6 procent enligt SCB:s stora partisympatiundersökning. Miljöpartiet håller stadigt ställningen som tredje största partiet i Stockholm.

Inbjudan till paneldebatt: Öppna fler dörrar till Sverige

Pressmeddelande Publicerad: 2012-12-03 13:23 CET

Miljöpartiet bjuder in till paneldebatt med Maria Ferm den 13/12. Temat för kvällen är hur vi kan öppna fler dörrar till jobb, skola och bostäder. Miljöpartiet vill skapa ett Sverige där alla är välkomna; oavsett var du kommer ifrån, vem du älskar eller om du har någon funktionsnedsättning. 

(S) och (MP): Vi ger Folkpartiet majoritet att bygga nya studentbostäder och idrottshallar

Pressmeddelande Publicerad: 2012-11-29 14:30 CET

Folkpartiet i Stockholms stadshus meddelade torsdagen den 29 november att de vill pröva möjligheten att bygga studentbostäder vid idrottshallar. I ett läge där både idrottshallar och studentbostäder saknas i Stockholms stad är möjligheten att kombinera de två välkommen. Den borgerliga majoriteten i Stockholm har trots många löften om studentbostäder hittills inte levererat mer än drygt 80 nya studentbostäder. Socialdemokraterna och Miljöpartiet i Stockholm ger nu sitt stöd till Folkpartiets förslag.

Stockholms stad bidrar till tveksam vapenhandel

Pressmeddelande Publicerad: 2012-11-29 08:42 CET

Stockholms stad har i veckan upplåtit sina lokaler för presentation av avancerade vapensystem. Miljöpartiet i Stockholm stad tycker inte det är acceptabelt. I stället för att främja vapenexport borde Stockholms stad ta aktivt avstånd från all typ av verksamhet som kan bidra till att kränka mänskliga rättigheter. Det skriver den politiska ledningen för Miljöpartiet i Stockholm i en debattartikel i DN idag.

Miljöpartiet vill införa 16-års rösträtt i Stockholm

Pressmeddelande Publicerad: 2012-11-29 07:45 CET

I samband med Ungdomsparlamentets plenarsession i Stadshuset idag lämnar Miljöpartiet in en motion om att Stockholms stad ska införa 16-års rösträtt.

Daniel Helldén i panelsamtal om Bromma parkstad

Pressmeddelande Publicerad: 2012-11-22 13:48 CET

Ikväll deltar Daniel Helldén, Miljöpartiets oppositionsborgarråd i Stockholm, i ett panelsamtal om Bromma parkstad och den växande staden tillsammans med bland andra YIMBY, Svenska handelskammaren och Per Wirtén.

Stockholms stad saknar riktlinjer för att följa upp barnkonventionen

Pressmeddelande Publicerad: 2012-11-20 11:47 CET

 Idag, den 20 november, är det 23 år sedan barnkonventionen antogs av FN. Trots det saknar Stockholms stad en struktur för hur barns rättigheter ska garanteras. Det visar en färsk revisionsrapport genomförd av Stockholms stad.

Miljöpartiet vill bygga hall för bandy och konståkning i Stockholm

Pressmeddelande Publicerad: 2012-11-20 08:36 CET

I en motion till kommunfullmäktige som lämnas in idag föreslår Miljöpartiet att en träningshall för bandy, konståkning och skridsko ska byggas i Stockholm senast 2014.

MP Stockholm vill omvandla Bromma flygplats till ny stadsdel

Pressmeddelande Publicerad: 2012-11-08 11:00 CET

Miljöpartiet i Stockholms stad presenterar idag en ny stadsdel i Stockholms stad - Bromma parkstad. Miljöpartiet har beräknat bostadspotentialen för Bromma flygfält, låtit arkitekter rita på en helt ny stadsdel, sett över spårförbindelserna och synat avtalet för Bromma flygplats i sömmarna.

Påminnelse pressinbjudan: 50 000 nya bostäder och 30 000 nya arbetsplatser

Pressmeddelande Publicerad: 2012-11-08 08:20 CET

Miljöpartiets språkrör Åsa Romson och oppositionsborgarrådet i Stockholms stad, Daniel Helldén, presenterar idag ett nytt förslag för att omvandla Bromma flygplats till Bromma parkstad; en ny miljöstadsdel med ett eget unikt kretsloppstänkande, en stadsdel med 50 000 nya bostäder och 30 000 nya arbetsplatser.

Pressinbjudan: Så skapar MP 50 000 nya bostäder och 30 000 nya arbetsplatser

Pressmeddelande Publicerad: 2012-11-07 10:15 CET

Miljöpartiets språkrör Åsa Romson och oppositionsborgarrådet i Stockholms stad, Daniel Helldén, presenterar ett nytt förslag för 50 000 nya bostäder och 30 000 nya arbetsplatser.

20 procent av Stockholms elanvändning från solceller år 2020

Pressmeddelande Publicerad: 2012-11-02 08:09 CET

20 procent av elen som används av Stockholms stads bolags och verksamheter ska komma från solceller senast år 2020. Det föreslår Miljöpartiet i en ny motion.

Invånarna i Spånga/Tensta är mindre trygga än övriga stockholmare

Pressmeddelande Publicerad: 2012-10-24 12:30 CEST

I en medborgarundersökning från Stadsledningskontoret i Stockholms stad svarar var tredje Spånga- Tenstabo att de inte är trygga i sin stadsdel. Det är mer än dubbelt så många jämfört med Stockholm stad i sin helhet.

MP:s skuggbudget: Satsningar på fritids, ungdomsjobb och särskilt stöd till unga

Pressmeddelande Publicerad: 2012-10-22 14:17 CEST

Miljöpartiet i Stockholm stad presenterade idag sin skuggbudget för 2013. Årets budget fokuserade särskilt på tre prioriterade områden; Lika möjligheter, cykel samt klimat och miljö.

Påminnelse pressinbjudan: Daniel Helldén presenterar den gröna skuggbudgeten

Pressmeddelande Publicerad: 2012-10-22 08:03 CEST

Daniel Helldén, Miljöpartiets oppositionsborgarråd, presenterar idag den gröna politiken för Stockholms stad 2013. Miljöpartiet är Stockholms tredje största parti och fokuserar i årets budget på att skapa förutsättningar för ett modernt, mänskligt och miljövänligt Stockholm där alla har lika möjligheter.

Pressinbjudan: MP Stockholm presenterar skuggbudget

Pressmeddelande Publicerad: 2012-10-19 11:27 CEST

Oppositionsborgarrådet Daniel Helldén (MP) presenterar på måndag den 22 oktober Miljöpartiets skuggbudget för Stockholms stad. Miljöpartiet är Stockholms tredje största parti och fokuserar i årets budget på att skapa förutsättningar för ett modernt, mänskligt och miljövänligt Stockholm där alla har lika möjligheter.

MP storsatsar på cyklister i årets budget

Pressmeddelande Publicerad: 2012-10-17 10:46 CEST

I årets skuggbudget som presenteras i början av nästa vecka, satsar Miljöpartiet 1,5 miljarder kronor under sex år på att öka framkomligheten, höja säkerheten och höja kvaliteten på cykelbanorna i Stockholms stad.

MP: Ny motion för att hjälpa män som utsätts för våld i nära relationer

Pressmeddelande Publicerad: 2012-10-16 08:25 CEST

Det våld som begås mot män i nära relationer uppmärksammas idag i ABC. Nu lämnar Miljöpartiet in en motion om att Stockholms stad via socialtjänsten bör öppna en riktad verksamhet för män som utsatts för våld i nära relationer.

MP vill se större satsningar på skola och miljö

Pressmeddelande Publicerad: 2012-10-10 14:49 CEST

Idag presenterade den moderatledda majoriteten Stockholms stads budget för 2013. Det är tydligt att det finns stora skiljelinjer i hur Miljöpartiet och majoriteten i Stockholms stadshus ser på Stockholms stad utveckling. Budgeten innehåller en rad satsningar men Miljöpartiet vill se ännu större och fler riktade satsningar på miljö och skola.

Miljöpartiet vill förhindra att Q-jouren stängs ner

Pressmeddelande Publicerad: 2012-10-05 08:21 CEST

Vid årsskiftet riskerar Q-jouren att stänga ner eftersom ingen står redo att finansiera verksamheten. Miljöpartiet anser att denna kvinnojour är nödvändig och att dess verksamhet måste stödjas. I höstens budgetförslag presenterar Miljöpartiet stora förstärkningar av kvinnojourer, missbruksvård och annan socialtjänst.

MP: ny motion till riksdagen för att förbättra den hälsofarliga luften i Stockholm

Pressmeddelande Publicerad: 2012-10-04 16:04 CEST

Nu lämnar Miljöpartiet i riksdagen in en motion för att komma till rätta med den hälsofarliga luften i Stockholm. Den utgör en viktig grundförutsättning för att se till att Stockholm och andra drabbade kommuner har de verktyg de behöver för att själva kunna genomföra de åtgärder de bedömer är viktiga för att förbättra luften.

Miljöpartiet: Anställ fler personliga ombud för psykiskt funktionsnedsatta

Pressmeddelande Publicerad: 2012-10-03 08:31 CEST

 Verksamheten med personliga ombud för psykiskt funktionsnedsatta har den senaste tiden utsatts för kraftiga nedskärningar. Totalt finns idag, för Stockholms stads hela befolkning, bara 13 ombud, vilket kan jämföras med de 26 personliga ombud som fanns omkring 2005. Miljöpartiet vill utöka antalet personliga ombud i Stockholms stad till minst 20 tjänster, så att det motsvarar behovet.

Exploateringsnämnden fick inte yttra sig om byggplanerna i Bagarmossen och Skarpnäck

Pressmeddelande Publicerad: 2012-10-01 08:19 CEST

Miljöpartiet i Stockholms stad är positivt till delar av den planerade bebyggelsen mellan Skarpnäck och Bagarmossen men är mycket kritiskt till att det sker på bekostnad av de stora miljö- och rekreationsvärdena i naturområdet som är beläget mellan de båda stadsdelarna.


Sociala medier


Kontakt


Mårten Roslund
Mårten Roslund

Pressekreterare

marten.roslund@stockholm.se

0761-22 96 25

Elisabeth Ekstrand
Elisabeth Ekstrand

Pressekreterare

elisabeth.ekstrand@stockholm.se

076-122 96 02


BilderVideorPodcastsDokument