Pressmeddelanden 2013


"Vi kommer aldrig tolerera politiskt våld och trakasserier"

Pressmeddelande Publicerad: 2013-12-16 15:57 CET

Stockholm är och ska fortsatt vara en öppen och tolerant stad där de demokratiska värderingarna genomsyrar våra handlingar och värderingar. Under hösten har det förekommit flera misshandelsfall, trakasserier och skadegörelse med tydliga kopplingar till den nynazistiska Svenska motståndsrörelsen. Dessa övergrepp kommer vi som företrädare för staden resolut och samstämmigt att fördöma.

Miljöpartiet kritiska till ny hemlöshetsstrategi

Pressmeddelande Publicerad: 2013-12-02 08:32 CET

I veckan antog Socialnämnden en ny hemlöshetsstrategi för Stockholms stad. Den nya strategin saknar en nollvision av barnvräkningar och konkreta mål för hur staden ska minska hemlösheten. Nu riktar Miljöpartiet skarp kritik mot strategin.

Ge unga möjlighet att lägga politiska förslag

Pressmeddelande Publicerad: 2013-11-29 08:04 CET

Idag samlas ungdomar från hela Stockholm i Stadshuset för att debattera fem motioner som de gemensamt har skrivit under hösten. För att stärka ungdomars inflytande och engagemang kommer Miljöpartiet under dagen att lämna in en motion som bland annat innehåller ett förslag om att ge unga förslagsrätt till Stockholms stads kommunfullmäktige och nämnder.

Grön senior ny ordförande för Miljöpartiet i Stockholms stad

Pressmeddelande Publicerad: 2013-11-28 08:15 CET

Miljöpartiets medlemmar utsåg igår Karin Michal som ny ordförande efter avgående Linnea Ornstein. Karin Michal är grön senior, sitter i styrelsen för MP Stockholm och är aktiv i Miljöpartiet på Södermalm.

Resultatet av Stockholms stads provval 2013

Pressmeddelande Publicerad: 2013-11-19 08:40 CET

Resultatet av Miljöpartiet i Stockholms stads provval inför valet 2014 är nu klart. Åsa Romson, Daniel Helldén och Helene Öberg är medlemmarnas val som förstanamn till riksdag, kommun och landsting.

Stockholm föreslås undantag från bullerkrav i statlig utredning

Pressmeddelande Publicerad: 2013-11-13 16:27 CET

Som enda stad i landet ska Stockholm undantas från reglerna om maxbuller. Det föreslår en utredning från regeringen. Anledningen är att Bromma flygplats annars inte skulle kunna expandera som planerat.

Tänd ett ljus ... och spara el

Pressmeddelande Publicerad: 2013-11-13 08:30 CET

Miljöpartiet i Stockholms stad föreslår en belysningspolicy för stadens alla verksamheter och bolag, i syfte att minska energianvändningen.

MP: Återvinn spillvärmen från privata företag

Pressmeddelande Publicerad: 2013-11-07 08:30 CET

Att minska behovet och användningen av energi är alltid det allra mest miljövänliga. Ett sätt att göra det är att tillvarata spillvärme från den privata sektorn. Nu föreslår Miljöpartiet i Stockholms stad i en motion att staden ser över möjligheterna att återvinna mer spillvärme från privata företag.

MP:s skuggbudget: 500 miljoner mer till barn och unga.

Pressmeddelande Publicerad: 2013-10-28 11:00 CET

Miljöpartiet i Stockholms stad presenterade idag sin skuggbudget för 2014. Årets budget fokuserar särskilt på nödvändiga satsningar för att rusta Stockholms barn och unga för framtiden. Åtgärder som bland annat stärker skola, fritids och idrotten i Stockholm.

MP Stockholm presenterar skuggbudget för 2014

Pressmeddelande Publicerad: 2013-10-25 14:50 CEST

Pressinbjudan. Oppositionsborgarrådet Daniel Helldén (MP) presenterar på måndag den 28 oktober Miljöpartiets skuggbudget för Stockholms stad 2014. Miljöpartiet är Stockholms tredje största parti och fokuserar i årets budget på att skapa förutsättningar för framtidens stad - ett modernt, mänskligt och miljövänligt Stockholm.

Alliansen presenterade en jojo-budget idag

Pressmeddelande Publicerad: 2013-10-16 14:17 CEST

Alliansen presenterade en valfläskbudget med höjda budgetposter i år men som man sänker redan nästa år. Det är inte vad Miljöpartiet tycker är en långsiktigt hållbar och ansvarsfull politik för Stockholm.

Tillsätt en skolmatsutredning

Pressmeddelande Publicerad: 2013-10-09 08:27 CEST

Den senaste tiden har det rapporterats om skolbarn i Stockholm som tvingas äta lunch innan kl 11.00 på dagen och som i vissa fall inte får tillräckligt med tid att äta upp sin skollunch. Nu vill Miljöpartiet att Stockholms stad tillsätter en skolmatsutredning för att komma rätta med problemet.

Miljöpartiet: Bygg dubbelt så många ettor

Pressmeddelande Publicerad: 2013-10-08 08:02 CEST

Trots att cirka hälften av alla stockholmare lever i ensamhushåll är bara en av tio nybyggda bostäder ettor. Nu vill Miljöpartiet att Stockholms stad i sina markanvisningar ger direktiv till byggbolagen att bygga dubbelt så många ettor än vad de har gjort under de senaste tre åren.

Många självmord kan förhindras med bättre stödinsatser

Pressmeddelande Publicerad: 2013-10-01 08:03 CEST

Varje år begår omkring 300 personer i Stockholmsregionen självmord och under de senaste åren har det skett en ökning av antalet självmord bland yngre personer. Miljöpartiet i Stockholms stad föreslår därför i en motion att staden sätter in fler och bättre stödinsatser för att förhindra självmord.

MP: Inrätta bilpooler för elbilar

Pressmeddelande Publicerad: 2013-09-25 08:10 CEST

I Paris infördes 2011 ett omfattande bilpoolssystem för elbilar. Det blev en succé som har resulterat i 65 000 registrerade prenumeranter. Nu vill Miljöpartiet att Stockholms stad tar ett liknade initiativ för att skapa bättre förutsättningar till kollektivt användande av elbilar.

Inga dubbdäcksavgifter i regeringens budget

Pressmeddelande Publicerad: 2013-09-18 10:41 CEST

Luften i Stockholm är så smutsig att staden bryter mot både EU:s miljökvalitetsnormer och Sveriges miljökvalitetsmål för frisk luft. Trots det väljer regeringen och den styrande majoriteten i staden att återigen inte fatta de nödvändiga beslut som kan förbättra luftkvaliteten i Stockholm.

61 procent av stockholmarna vill ha T-bana istället för ny motorväg

Pressmeddelande Publicerad: 2013-09-16 08:00 CEST

Enligt en ny undersökning genomförd av Demoskop föredrar 61 procent av stockholmarna en utbyggnad av pendeltåg och tunnelbana framför Förbifart Stockholm. Det är en ökning med tio procentenheter sedan 2010.

Obamabesöket bevisar att en bilfri dag är möjlig i Stockholm

Pressmeddelande Publicerad: 2013-09-06 08:44 CEST

Under president Obamas besök i Stockholms stad minskade biltrafiken med 40 procent. Många stockholmare upplevde för första gången på länge en innerstad utan bilar. Nu vill Miljöpartiet att Stockholms stad inför en bilfri dag den 22/9, varje år. 

Miljöpartiet kräver noll-tolerans mot vräkningar av barn

Pressmeddelande Publicerad: 2013-09-06 08:27 CEST

Varje år utsätts barn för vräkningar i Stockholms stad. För barnen innebär en vräkning att deras boendesituation försämras dramatiskt, de förlorar sitt sociala sammanhang och kan tvingas byta skola. Nu kräver Miljöpartiet i en skrivelse till kommunstyrelsen att Stockholms stad intar en noll-tolerans mot vräkningar av barn.

Utöka dubbdäcksförbudet för stockholmarnas hälsa

Pressmeddelande Publicerad: 2013-08-28 08:32 CEST

Varje år dör människor i Stockholm till följd av hälsovådlig luft. Trots det har alliansen i Stockholms stad under lång tid skjutit på de åtgärder som behövs för att klara en godtagbar luftkvalitet. Nu vill Miljöpartiet att Stockholms stad tar fram en beredskapsplan för att minska dubbdäcksanvändningen under den kommande vintern.   

Åsa Jernberg (MP): Hbt-certifiera Stockholms skolor

Pressmeddelande Publicerad: 2013-08-20 08:15 CEST

I samband med skolstarten lägger Åsa Jernberg, gruppledare för Miljöpartiet i Stockholms stad, en motion för en mer inkluderande skola. Motionen inkluderar bland annat förslag för att hbt-certifiera skolan och göra en översyn av de läromedel som används i stadens skolor.

MP: Inför bilfria zoner vid alla låg- och mellanstadieskolor i Stockholm

Pressmeddelande Publicerad: 2013-08-15 12:53 CEST

Att barnen ska råka ut för en trafikolycka på väg till skolan är alla föräldrars värsta mardröm. Oron har ofta sin grund i osäkra resvägar till och från skolan. Till exempel kan det saknas sammanhängande gång- och cykelvägar, trafikljus och övergångsställen. Miljöpartiet i Stockholms stad har tagit fram tre förslag för att garantera barns säkerhet till och från skolan.

Gröna stockholmspolitiker i dagens Prideparad

Pressmeddelande Publicerad: 2013-08-03 08:00 CEST

Klockan 13.00 lördagen går starten för årets Prideparad från Medborgarplatsen i Stockholm. Miljöpartiets borgarråd i Stockholm, Daniel Helldén och gruppledare, Åsa Jernberg, finns med bland paraddeltagarna. De får sällskap av gröna politiker och medlemmar från hela staden.

Panelsamtal på Stockholm Pride: Ett kärleksfullare Stockholm

Pressmeddelande Publicerad: 2013-08-01 08:20 CEST

MILJÖPARTIET DE GRÖNA I STOCKHOLMS STADRagnar Östbergs Plan 1, 105 35 Stockholm08-508 29 000 (växel)

Panelsamtal på Stockholm Pride: En normkritisk skola

Pressmeddelande Publicerad: 2013-07-31 08:19 CEST

MILJÖPARTIET DE GRÖNA I STOCKHOLMS STADRagnar Östbergs Plan 1, 105 35 Stockholm08-508 29 000 (växel)

Tolv hbtq-förslag för ett kärleksfullare Stockholm

Pressmeddelande Publicerad: 2013-07-30 11:00 CEST

Miljöpartiet i Stockholms stads gruppledare, Åsa Jernberg, presenterade idag tolv förslag för ett kärleksfullare och mer inkluderande Stockholm. Förslagen har som mål att säkerställa att Stockholms stad tar tillvarata hbtq-personers rättigheter i exempelvis förskolan, skolan, idrotten, socialtjänsten och i äldreomsorgen.

Tolv hbtq-förslag för ett kärleksfullare Stockholm

Pressmeddelande Publicerad: 2013-07-29 14:44 CEST

Imorgon tisdag kommer Miljöpartiets gruppledare i Stockholms stad, Åsa Jernberg, att presentera tolv förslag för ett mer kärleksfullt och inkluderande Stockholm.

Tolv hbtq-förslag för ett kärleksfullare Stockholm

Pressmeddelande Publicerad: 2013-07-29 09:16 CEST

Imorgon tisdag kommer Miljöpartiets gruppledare i Stockholms stad, Åsa Jernberg, att presentera tolv förslag för ett mer kärleksfullt och inkluderande Stockholm.

Miljöpartiet föreslår test av krogdiskriminering

Pressmeddelande Publicerad: 2013-07-11 08:30 CEST

MILJÖPARTIET DE GRÖNA I STOCKHOLMS STADRagnar Östbergs Plan 1, 105 35 Stockholm08-508 29 000 (växel)

Stockholms stad brister i kontrollen av gode män

Pressmeddelande Publicerad: 2013-06-25 15:01 CEST

MILJÖPARTIET DE GRÖNA I STOCKHOLMS STADRagnar Östbergs Plan 1, 105 35 Stockholm08-508 29 000 (växel)


Sociala medier


Kontakt


Elisabeth Ekstrand

Pressekreterare

elisabeth.ekstrand@stockholm.se

076-122 96 02


BilderVideorPodcastsDokument