Pressmeddelanden 2014


Rödgrönrosa majoriteten stärker arbetet för fattiga EU-medborgare

Pressmeddelande Publicerad: 2014-12-23 13:05 CET

Antalet fattiga EU-medborgare som vistas i Stockholms stad har fördubblats sedan ett år tillbaka. Många av dem befinner sig i stor nöd, försörjer sig på att tigga och har en djupt allvarlig bostadssituation med provisoriska tältläger. Mot denna bakgrund föreslår den rödgrönrosa majoriteten att Socialförvaltningen ges i uppdrag att ytterligare stärka arbetet för fattiga EU-medborgare. Platserna till Vinternatt kommer att utökas till 130 stycken och en evakueringslokal som kan öppnas för personer som avhysts från tillfälliga boplatser eller vid extrem kyla kommer att upprättas.

CleanTrucks minskar utsläppen med 3400 ton koldioxid

Pressmeddelande Publicerad: 2014-12-19 08:10 CET

I projektet CleanTrucks som samordnats av Stockholms miljöförvaltning har 18 privata transportföretag medverkat i att köpa in 50 stycken nya miljölastbilar som använts för avfallsinsamling och varudistribution i Stockholm. Dessa företag har tillsammans lyckats minska klimatbelastningen med mer än 3 400 ton koldioxid. Det är jämförbart med att 1 400 personbilar skulle försvinna ur Stockholmstrafiken. Projektet har även minskat kväveoxiderna och partiklarna avsevärt och har därmed bidragit till en bättre luftkvalitet i staden.

Miljöpartiets medlemmar har valt nya gruppledare

Pressmeddelande Publicerad: 2014-12-15 14:30 CET

Miljöpartiets medlemmar har valt Erik Malm och Sara Pettigrew som nya gruppledare för Miljöpartiet i Stockholms stads kommunfullmäktigegrupp. Medlemmarna valde också Elin Olsson som ny gruppledare i exploateringsnämnden samt Awad Hersi som ny gruppledare i arbetsmarknadsnämnden.

Stockholms Food Trucks får permanent tillstånd att servera mat

Pressmeddelande Publicerad: 2014-12-02 07:16 CET

2013 beslutade Stockholms stad om ett två-årigt försök med särskilda parkeringstillstånd för försäljning av enklare måltider, så kallade Food Trucks. Nu permanentas försöket från och med den 1 april 2015, ramtiderna utökas från 08-22 till 06-24 och längsta uppställningstid förlängs från två timmar till tre timmar.

Klarabergsgatan blir bilfri

Pressmeddelande Publicerad: 2014-12-01 09:49 CET

På torsdagen beslutar trafiknämnden att trafikkontoret ska planera för en trafiklösning med Klarabergsgatan utan biltrafik. I samband med färdigställandet av Citybanan och Spårväg City förväntas dagens gångtrafik på Klarabergsgatan om 40 000 gående per dygn öka till närmare 90 000 gående per dygn till 2030.

Miljöpartiet får fem nya ordföringar

Pressmeddelande Publicerad: 2014-11-11 13:04 CET

I söndags avslutades Miljöpartiets interna val till Stockholms stads facknämnder och stadsdelnämnder. Miljöpartiet får fem nya ordföringar i Bromma, Hägersten/Liljeholmen, Skarpnäck, Spånga/Tensta och Östermalm.

Stockholm är en av finalisterna till Velo-city

Pressmeddelande Publicerad: 2014-11-11 07:49 CET

Idag är en delegation från Cities for Cyclist på besök för att utvärdera Stockholms möjligheter att vara värdstad för Velo city 2017. Stockholm är en av tre finalister tillsammans med Lissabon och den Holländska regionen Arnhem and Nijmegen.

En miljard till cykelinfrastrukturen i nya budgeten

Pressmeddelande Publicerad: 2014-11-10 07:55 CET

Den nya majoriteten storsatsar på cykeln i den kommande budgeten för Stockholms stad. Satsningen innebär bland annat mer resurser för att skapa ett väl fungerande och utbyggt pendlingsnät, bättre framkomlighet, högre trafiksäkerhet, bättre underhåll, fler säkra cykelparkeringar och tydligare skyltning. 

Helldén, Lindhagen och Luhr nya borgarråd för MP

Pressmeddelande Publicerad: 2014-10-20 14:28 CEST

Daniel Helldén, Åsa Lindhagen och Katarina Luhr har valts till miljöpartiets tre stycken borgarråd. Valet har skett genom en omröstning på Internet där alla medlemmar har haft rösträtt. Valet till miljöborgarråd blev klart under söndagen och Helldén och Lindhagenvaldes tidigare till trafikborgarråd respektive socialborgarråd då de inte hadenågra motkandidater.

Pressinbjudan: Majoriteten presenterar nya borgarråd

Pressmeddelande Publicerad: 2014-10-20 09:16 CEST

Idag kl. 13.30 presenterar majoriteten i Stockholms stad de nya borgarråden och rotelindelningen för de kommande fyra åren.

Stockholm har fått en ny politisk majoritet

Pressmeddelande Publicerad: 2014-10-15 15:19 CEST

Idag presenterade Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Feministiskt initiativ enplattform för de kommande fyra årens majoritetsstyre. 

Pressinbjudan: Stockholms stads nya majoritet presenterar gemensam plattform för Stockholm

Pressmeddelande Publicerad: 2014-10-15 07:30 CEST

Idag, onsdag, presenterar Stockholms stads nya politiska majoritet en gemensam plattform för Stockholm.

Språkrör eller järnrör. Vilka är störst på måndag?

Pressmeddelande Publicerad: 2014-09-12 11:04 CEST

Kampen om att blir tredje största parti ser ut att bli mycket jämn mellan Miljöpartietoch Sverigedemokraterna. Men de politiska skillnaderna kan inte vara större. Miljöpartietbjuder därför in till ett samtal om vilket Sverige vi väljer.

MP bjuder in till Valfinal på Skärholmstorget

Pressmeddelande Publicerad: 2014-09-12 09:30 CEST

Miljöpartiets valfinal i Stockholm firas lördag 13 september på Skärholmstorget i Stockholm.

Tung flygtrafik kommer att öka över Stockholm

Pressmeddelande Publicerad: 2014-09-05 12:28 CEST

Swedavias egna prognoser visar att den tunga flygtrafiken från och till Bromma flygplats kommer att fördubblas fram till 2040. Det kommer att medföra fler flygplan och mer buller över Stockholm.

MP satsar 1 miljard på klimatet

Pressmeddelande Publicerad: 2014-09-05 07:53 CEST

Klimatproblemen är en av Stockholms största utmaningar. I omställningen av vår stad måsteutsläppen från uppvärmning och trafik minska och andelen förnybar energi öka. Staden måste dessutom ha god beredskap för konsekvenserna av klimatförändringarna som vi nu ser i form av bland annat extrema skyfall. Därför satsar Miljöpartiet en miljard kronor på klimatet. Åsa Lindhagen, gruppledare för Miljöpartiet i Stockholms stad, kommer att debattera klimatet mot de andra politiska partierna på Sjöstadens klimatdag den 6 september.

Två miljarder kronor på cykelinfrastruktur till 2022

Pressmeddelande Publicerad: 2014-09-03 13:10 CEST

Miljöpartiet i Stockholms stad vill göra en storsatsning på cykelinfrastruktur för de kommande åtta åren. Totalt vill Miljöpartiet satsa två miljarder fram till 2022 för att göra Stockholm till en riktig cykelstad.

Miljöpartiet presenterar miljardsatsning på cykel

Pressmeddelande Publicerad: 2014-09-03 08:14 CEST

Idag kl. 10.30 presenterar Miljöpartiet i Stockholms stad en storsatsning på cykelinfrastruktur för de kommande åtta åren. På pressträffen presenteras bland annat två nya cykelgarage. Totalt vill Miljöpartiet satsa två miljarder fram till 2022 för att göra Stockholm till en riktig cykelstad.

Sten Nordin sviker sitt vallöfte om 4400 studentbostäder

Pressmeddelande Publicerad: 2014-08-28 11:14 CEST

Idag klipper Moderaterna banden till visningen av en tillfällig bostadsmodul för unga. Miljöpartiet välkomnar initiativet men beklagar samtidigt alliansens totala misslyckande med att bygga bostäder för unga och studenter. Sten Nordin (M) har under mandatperioden lovat att bygga 4 400 studentbostäder, men har med cirka två veckor kvar bara lyckats få fram 245 stycken.

44 procent av stockholmarna vill bygga bostäder på Bromma flygplats

Pressmeddelande Publicerad: 2014-08-26 10:06 CEST

Enligt en ny undersökning från Demoskop vill 44 procent av stockholmarna avveckla Bromma flygplats till förmån för att bygga fler bostäder. Antalet stockholmare som vill behålla Bromma flygplats är 43 procent.

MP: 100 procent ekologiskt skolmat

Pressmeddelande Publicerad: 2014-08-25 08:49 CEST

I Stockholms skolor är endast 13 procent av maten som serveras ekologisk. Detta är långt från det nationella målet om 25 procent ekologiska livsmedel i offentlig sektor som Sverige har satt upp. Alliansen i Stockholms stad missar även sitt egna satta mål om 15 procent.

Bostäder på Bromma flygplats skulle skapa 200 000 jobb

Pressmeddelande Publicerad: 2014-08-22 07:29 CEST

Enligt en rapport från Riksdagens utredningstjänst skulle Miljöpartiet i Stockholms stads förslag om att bygga 50 000 bostäder på en yta som motsvarar Bromma flygplats leda till 200 000 nya arbetstillfällen i hela Sverige.

Sju av tio stockholmare prioriterar kollektivtrafik före motorväg

Pressmeddelande Publicerad: 2014-08-19 11:05 CEST

Enligt en ny undersökning från Demoskop säger 68 procent av stockholmarna att de föredrar en utbyggnad av pendeltåg och tunnelbana framför Förbifart Stockholm. I augusti 2014 genomförde Demoskop 1000 telefonintervjuer i Stockholms stad. Frågan som ställdes var:

Miljöpartiet når toppnotering i ny Demoskopundersökning

Pressmeddelande Publicerad: 2014-08-14 07:19 CEST

I en opinionsundersökning gjord av Demoskop får Miljöpartiet i Stockholms stad 19,2 procent av rösterna om det skulle vara kommunalval idag. Undersökningen visar också att det är stor sannolikhet för ett maktskifte.

Alliansen missar att hbt-certifiera mer än hälften av ungdomsmottagningarna

Pressmeddelande Publicerad: 2014-07-31 12:35 CEST

En bred majoritet av de politiska partierna är idag eniga om att det behövs satsningar för att förbättra bemötandet av hbtq-personer i stadens verksamheter. En mycket viktig del i detta är hbt-certifiering av Stockholms ungdomsmottagningar. Unga hbtq-personer har idag en sämre hälsa än andra unga och är överrepresenterade när det gäller både försök till självmord och riskbruk av alkohol och tobak. Unga hbtq-personer löper också större risk att bli utsatta för våld i och utanför hemmet. Bemötandet på exempelvis en ungdomsmottagning är således mycket viktigt.

MP: 50 miljoner till fler platser på Stockholms äldreboenden

Pressmeddelande Publicerad: 2014-07-22 08:32 CEST

— Biståndsbedömningarna är idag för restriktiva. Många äldre som lider av oro och isolering eller har stora fysiska behov av hjälp tvingas mot sin vilja bo kvar hemma, säger Stefan Nilsson (MP)gruppledare i Stockholms stad.

MP: 30 miljoner kr för att förebygga undernäring hos äldre

Pressmeddelande Publicerad: 2014-07-08 08:26 CEST

Alla äldre med hemtjänst som har behov av sällskap vid måltid ska få det, anser Miljöpartiet i Stockholms stad. Det är nödvändigt för en god hälsa för många äldre och för att förebygga undernäring.

MP:s valmanifest: ett grönt, jämställt och jämlikt Stockholm

Pressmeddelande Publicerad: 2014-06-04 08:41 CEST

Idag presenterade Miljöpartiet i Stockholms stad sitt valmanifest inför kommunvalet i september. Miljöpartiet går till val med en vision om ett grönt, jämställt och jämlikt Stockholm.

Miljöpartiet cyklar hem valrörelsen

Pressmeddelande Publicerad: 2014-06-03 08:33 CEST

I förra veckans EU-val blev Miljöpartiet största parti i Stockholms stad. Nu drar Miljöpartiet igång sin valrörelse inför kommunvalet i september. Inför årets val har Miljöpartiet valt ett litet annorlunda grepp att bedriva valrörelse - Med hjälp av en specialdesignad mobil valstuga i form av en lådcykel.

Därför vill MP lägga ned Bromma flygplats

Pressmeddelande Publicerad: 2014-05-15 09:33 CEST

Bromma flygplats är ingen förutsättning för tillväxt utan snarare tvärtom, något som hämmar Stockholms tillväxt och riskerar att skada stockholmarnas hälsa. De höjd-, säkerhets- och bullerrestriktioner som följer av Bromma flygplats hindrar Stockholm från att bygga högre byggnader och fler bostäder i hela Stockholms stad.


Sociala medier


Kontakt


Elisabeth Ekstrand

Pressekreterare

elisabeth.ekstrand@stockholm.se

076-122 96 02


BilderVideorPodcastsDokument